• wpisów
    35
  • komentarzy
    0
  • wyświetleń
    62078

Wpisy na tym blogu

 

Przypowieść o kumulacji.

Była sobie kumulacja. Tak, taka zwykła kumulacja, taka w lotto. I jak zwykle z tej okazji puścili w TV reklamę o chodzących i gadających żółtych zerach. I to zaczyna się przypowieść. Były sobie zera. i czekały na jedynkę - Czemu zawsze musimy czekać na tą jedynkę? Rzekło jedne. - bo z nią stanowimy wartość. Wyjasnienie Te zera to jesteśmy my. Jedynką jest Chrystus. Bez niego, jak te zera nie znaczymy i nie możemy nic. Jak stówa bez jedynki, jak ciało bez głowy, itd. Tak, to Pan Jezus jest moją wartością, i to on nadaje sens mojej zerowości. Sam z jedynką tworzę dychę, z jeszcze jednym zerem tworze sto, z pięcioma tworzę milion, itd. Z milionem zer, ale bez Jedynki - wynik równa się zero. Czyli warto mieć społeczność, ale bez Jezusa to tak samo, jakby było jedno zero. I tak bez jedynki na jedno(przepraszam, na zero) wychodzi.

agent terenowy

agent terenowy

 

Czego naprawdę uczy NŚ: czy paruzja to przyjście, czy nie?

Co na ten temat mówi "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism"? Na stronie 253 piszą: "Na znaczenie tego słowa[parousia] wyraźnie wskazuje Filipian 2,12,gdzie Paweł przeciwstawia swoją obecność (parousia) swojej nieobecności (apousia). Natomiast w Mateusza 24,30 gdzie jest mowa o 'Synu Człowieczym przychodzącym na obłokach nieba(...)użyto greckiego słowa "erchomenon."" Zacznijmy od listu do Filipian. Porównajmy Flp 2,12 "... nie tylko podczas mojej obecności, ale (...)podczas mojej nieobecności..." Nieobecność jest tu w kontraście do obecności. Teraz drugi fragment Flp 1,27 "...abym - czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny - słyszał o tym, co was dotyczy..." Tutaj nieobecność jest w kontraście do przyjścia Pawła. Czyli mamy obecność kontra nieobecność, obecność kontra przyjście Więc obecność Pawła to przyjście Pawła. Innym dowodem na to że obecność to słowo stosowane zamiennie z przyjściem jest drugi list Piotra. 2 Piotra 3,10 Jednakże dzień Jehowy nadejdzie(przyjdzie) jak złodziej 2 Piotra 2,12 oczekując i mając wyraźnie w pamięci obecność dnia Jehowy... Czyli obecność dnia Jehowy to jego przyjście. Co ciekawe tekst ten jest odpowiedzią na zarzut szyderców, którzy szydzili z obiecanej obecności Pana.(wiersz 2-3) Odpowiedzią jest to, że jak nastał potop, tak nastanie obecność dnia Jehowy w ogniu. Taki argument zrównuje dzień Pana Jezusa z dniem Jehowy i obecność Jezusa z obecnością dnia Jehowy. Innym argumentem na to, że parousia to dzień Jehowy jest 2 Ts 2,1-2 A jeśli chodzi bracia o obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz zgromadzenie nas do niego...[nie dajcie się zwieść]...jakoby już nastał dzień Jehowy. Parousia + zabranie świętych do Pana = dzień Jehowy. A ów dzień jeszcze nie nastał, nie nastała paruzja Chrystusa i pomazańcy dalej sobie w grobach śpią. Bo nie nastała jescze obecność Pana i zabranie świętych, zwane dniem Jehowy. Tak więc autorzy "Prowadzenia rozmów" piszą nieprawdę mówiąc, że paruzja to nie przyjście.

agent terenowy

agent terenowy

 

Hebr 1 - cytatologia

Cytaty w Hebr 1 wiersz 5 dwa teksty królewskie o Salomonie, odniesione do Mesjasza(Psalm 2; 2 Sm 7) wiersz 6 cytat z Psalmu 97, który mówi o królowaniu Jahwe Wiersz 7 Cytat o Jahwe i służebnej roli aniołów(Ps 104) wiersz 8-9 znowu cytat z Psalmu 45 o Salomonie, odniesiony do Mesjasza. Wiersz 10-11 cytat z Psalmu 102 o Jahwe, Kolejny Psalm mówiący o królowaniu Jahwe. wiersz 12 cytat z Ps 110, który mówi o Mesjaszu po prawicy Jahwe, oczywiście psalm krolewski. Podsumowanie cytatów (cytat-odniesienie) -Salomon Król - Mesjasz Król -Jahwe Król-Mesjasz Król -służebni aniołowie dla kontrastu -Salomon Król - Mesjasz Król -Jahwe Król-Mesjasz Król -Jahwe dający kròlestwo Mesjaszowi -aniołowie służebni dla kontrastu. Główną myślą Hebr 1 jest ustanowienie Mesjasza Królem nad wszyskim, nawet nad aniołami. Stąd cytaty odnoszące władzę Jahwe do Jezusa, bo mu całą władzę dał(por. Mat 28,18). Stąd też cytaty o Salomonie odniesione do Mesjasza, bo panować miał potomek Dawida. I stąd jako podsumowanie cytat z Ps 110, gdzie wprost napisano, że Jahwe daje władzę panow Dawida, czyli Mesjaszowi oczywiście.

agent terenowy

agent terenowy

 

Czego naprawde uczy NŚ: Przymierze a przebaczenie win

Towarzystwo Straznica uczy, że tylko ze 144000 Pan zawarł przymierze. A czy tylko? Mat 26,27-28 "Pijcie z niego wy wszyscy, bo to oznacza moją krew przymierza, która ma być wylana za wielu na odpuszczenie grzechów." Mają pić wszyscy, bo krew wylana za wielu. Rzymian 11,27: "a to jest z mojej strony przymierze z nimi, gdy usunę ich grzechy" Usunięcie grzechów wiernych jest równoznaczne z przymierzem. Hebr 10,16-17: "Takie jest przymierze, którym się z mini sprzymierzę po owych dniach, mówi Jehowa. Włożę moje prawa w ich serca i napiszę je w ich umysłach, powiada następnie: A ich grzechów oraz ich nieprawości już nie przywołam na pamięć" Bezpośrednim efektem wejścia w przymierze z Jehową jest wypisanie prawa Bożego w sercu, i przebaczenie win. Innym bezpośrednim skutkiem przymierza z Jehową jest osobiste poznanie jego samego. Hebr 8,11 Innym skutkiem jest to, że ten, kto się z Bogiem sprzymierzy staje się częścią jego ludu, a on staje się dla takiego Bogiem. Hebr 8,10 Jest to jeden z głównych celów przymierza. Nawet stare przymierze miało taki cel Powt 29,12-13 "żebyś wszedł w przymierze Jehowy(...), żeby cię ustanowić swoim ludem..." Czyli Bóg zawiera przymierze po to, żeby - przebaczyć ci grzechy, i już ich nie pamiętać - żebyś poznał Boga, żeby nikt nie musiał cię pouczać(por.1 Jana 2,27) - żebyś stał się częścią ludu Jehowy - żeby on stał się twoim Bogiem. A ty? Jesteś w przymierzu z Bogiem?

agent terenowy

agent terenowy

 

Czego naprawdę uczy Przekład Nowego Świata - Psalm 37

W Psalmie 37,29 napisano: "Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze." A kim są ci prawi? Wiersze 30-31 wyjaśniają. "Usta prawego półgłosem wypowiadają mądrość, a jego język mówi sprawiedliwie. Prawo swego Boga ma w sercu swoim; kroki jego się nie zachwieją." Co zrobić, żeby mieć prawo Boga w sercu? Do tego fragmentu w NŚ dali 3 odsyłacze. Do Powtórzonego Prawa 6,6(każdy Żyd miał sobie wypisać Prawo na sercu) do Psalmu 40,8(spełnił się na Chrystusie, który był oczywiście Żydem pod przymierzem Prawa), i do Hebr 8,10(który mówi o Nowym Przymierzu ). Czyli prawi według Psalmu 37 to mający Prawo wypisane na sercach, czyli będący pod przymierzem. - albo pod tym spod Synaju, wtedy ten Psalm odnosił się do czasów, kiedy go pisano, wtedy pod pojęciem "ziemia" należy rozumieć kraj, Kanaan. - albo pod tym Nowym Przymierzem, wtedy odnosi się ta ziemia do przyszłości, kiedy to Nowa Jerozolima zstąpi na ziemię (Obu 21), itd. Wydawcy tego tłumaczenia Biblii uczą, że pod Nowym Przymierzem są tylko ci z 144000, a reszta będzie żyć wiecznie na rajskiej ziemi. Tylko że wg. Psalmu 37 prawi posiądą ziemię, a prawi to mający prawo Boga w sercu, czyli będący w przymierzu z Bogiem. A siedem milionów świadków według ich nauki nie są pod nowym przymierzem, nawet nie są pod starym, spod Synaju. Nie są pod żadnym przymierzem. Jak więc chcą odziedziczyć ziemię?

agent terenowy

agent terenowy

 

Jezus Chrystus - Pan a Towarzystwo Strażnica

Towarzystwo Strażnica niemal wcale nie używa tytułu Pan w odniesieniu do Jezusa w swoich publikacjach(strażnice, książki, inne; nie mówię o Biblii, jej cytatach i cytatach publikacji innych wyznań). Nikt nie może nazwać Jezusa Panem bez Ducha Świętego - 1 Kor 12,3. Gdyby mieli Ducha Bożego nazywaliby Chrystusa Panem. Skoro nie nazywają go Panem, źle świadczy to o ich "namaszczeniu". Czyli, gdyby mieli Ducha, widać byłoby to w tym co napisali. A po częstotliwości nazywania Jezusa Panem widać ile tego Ducha mają. Według skorowidza na jw.org Pan w odniesieniu do Jezusa pojawia się w czterech fragmentach Wnikliwego Poznawania Pism(leksykon biblijny) Cztery razy nazwali go Panem, na 15 lat, które obejmuje skorowidz. Rzadko. Porównując z NT, gdzie aż kipi od tego tytułu, jest to naprawdę rzadko. Jest to naprawdę podejrzane... Tym bardziej, że skoro 80 % materiału w tym leksykonie jest autorstwa ludzi, którzy krótko po wydaniu Aid to Bible understanding(poprzednia nazwa Wnikliwego) odeszli, jest 80% szansy, że to oni(Franz, E. Dunlop) nazwali Jezusa Panem. Dziwne... Wychodzi na to, że jesli Jezus naprawdę jest dla ciebie Panem, to do organizacji typu Strażnica najwidoczniej nie pasujesz, i się nie zdziw, jeśli będziesz musiał z niej odejść.

agent terenowy

agent terenowy

 

Dzieci sąsiada

Każdy z nas ma sąsiada. Pewnie któryś z sąsiadów ma dzieci. Ale przejdę do sedna. Wyobraź sobie, że synek sąsiada puka ci do drzwi i mowi: Tato, kup mi czekoladę. A ty na to(niech zgadne): A co ja cię w dowodzie mam? Wracaj do swojego taty i d... mi nie zawracaj. A teraz wyobraź sobie, że miliony ludzi woła do kogoś: Tato, mimo że nie uważają sie za jego dzieci. Miliony wołają: Ojcze, Ojcze Jehowo, mimo że nie uważają się za jego dzieci. Że dzieci Boga to tylko kilka tysięcy ludzi, a reszta to "okruchy spod stołu, jak te pieski"(takie porownanie słyszałem na zebraniu). Jak to jest, że ktoś kto nie jest dzieckiem Bożym woła Boga: Ojcze? Jak to jest, że modlitwy na zebraniach zanosi się "za pośrednictwem Jezusa", skoro nie jest on pośrednikiem dla większości świadków? Jako że: "jest pośrednikiem tylko dla pomazańców"(strażnica rok CI - 1980, nr 2, str. 24)? Czy ktoś nie będący dzieckiem Bożym, a wołającym go: Ojcze, nie zachowuje się jak dziecko, które mówi do sąsiada: tato? Nie wspominając o tym, że są dwa rodzaje dzieci: Boże, i dzieci Sąsiada(wiadomo kogo)... A ty, czyim dzieckiem jesteś?

agent terenowy

agent terenowy

 

Inna dobra nowina

Dziwię się, że tak szybko dajecie się odsunąć od Tego, który was powołał przez niezasłużoną życzliwość Chrystusa, do jakiejś innej dobrej nowiny. Lecz ona nie jest inna; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć dobrą nowinę o Chrystusie. Ale choćbyśmy nawet my albo choćby anioł z nieba oznajmił wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co wam oznajmiliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy poprzednio, tak i teraz znowu mówię: Kto by wam oznajmiał jako dobrą nowinę coś poza tym, co przyjęliście, niech będzie przeklęty.(Gal 1,6-8) Bardzo dobitne ostrzeżenie. Czym jest ta inna dobra nowina? Czyż nie jest to wykroczenie poza dobrą nowinę gloszoną przez Pawła? Czy nie jest to głoszenie czegoś poza dobrą nowiną? Głoszenie jakichś dodatkowych nauk, jakich apostołowie nie znali ani nie glosili? Przykłady takich nauk: - że Jezus zapanował w 1914 roku, Który apostoł to głosił? Żaden? Więc jest to coś poza dobrą nowiną. - Że Pan Jezus ma przyjść niewidzialnie, który z apostołów głosił takie nauki? - że żeby być zbawionym należy być lojalnym wobec organizacji, i że od tej lojalności zależy życie wieczne? Ani Jezus, ani apostołowie nie głosili takiej nauki. Jest to coś poza dobrą nowiną Biblii. - że chrześcijanie mają być podzieleni na dwie grupy, które mają te same obowiązki, ale nie mają takiej samej nadziei, że jedna z tych grup nie może spożywać Wieczerzy Pańskiej, nie jest uznana za prawą, nie ma nawet swojego Pośrednika między sobą a Bogiem, że modli się do Jehowy jako do Ojca, a on ich Ojcem nie jest(nie uznają się za jego dzieci), że nie są związani żadnym przymierzem z Bogiem(to tak, jakby się chciało pracować dla Boga na czarno). Są to tylko przykłady nauk, które są dodane do ewangelii głoszonej przez apostołów, a część z nich nawet tą ewangelię wypacza. Apostołowie i Jezus glosili: - Pijcie z niego wy wszyscy - powołano was do jednej nadziei - jeden jest posrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus(bez podziały na klasy, dla ludzi każdego pokroju) - W domu Ojca jest wiele mieszkań, inaczej bym o tym powiedział - wszyscy prowadzeni duchem są synami Bożymi - itd, itd... Widać różnicę? A jeśli ktoś wam oznajmia jako dobrą nowinę coś poza tym, co przyjęliście, niech....(wiadomo co)

agent terenowy

agent terenowy

 

Słuchajcie chwalcy Jehowy!

Słuchajcie słowa Jehowy, wy, którzy drżycie na jego słowo: „Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‚Niech Jehowa będzie wychwalany!’ On też się ukaże ku waszej radości, a oni będą okryci wstydem”. (Iz 66,5) Czy to, że komuś się przylepi etykietkę odstępcy i się go unika świadczy o tym, że taki ktoś jest zły, be i niedobry? Czy to, że się wysławiania imię Jehowy, jest się częścią organizacji, bierze się udział w służbie polowej swiadczy o twojej prawości? A potem ty, który się uważasz za prawego w oczach Jehowy wyrzucasz tego, który też chce być prawy w oczach Jehowy, tylko dlatego, że coś rozumie nieco inaczej od narzuconego ci poglądu? A może myślisz, że ten tekst z Izajasza ciebie nie dotyczy, bo w komentarzu do Izajasza napisali, że tyczy się Żydów w I w., Kościoła Katolickiego i innych nominalnych? Czy Zydzi w pierwszym wieku chwalili imię Jehowy? Ponoć nie, bo ponoć dopiero Jezus przyszedł im o tym imieniu przypomnieć. Wiec to nie o Żydach w I w. Czy Katolicy i inni chrzescijanie chwalą imię Jehowy? Zawsze się chwalicie, że to tylko wy chwalicie to Imię. Tak więc to proroctwo Izajasza dotyczy się was, o świadkowie. Jeśli więc wykluczacie prawych za ich oddanie Bogu a nie Firmie, to wiedzcie, że to ich Jehowa obdarzy radością, gdy przyjdzie w Owym Dniu, i gdy gdy odstępcy was osądzą. Okażcie więc skruchę przed Jehową, zanim przyjdzie Jego dzień...

agent terenowy

agent terenowy

 

Bóg Abrahama...

Bóg Abrahama Bóg Izaaka Bog Jakuba Bóg Mojżesza Bóg Dawida Bóg królów Bóg proroków Bóg świętych ST Bóg Izraela... Bóg i Ojciec Jezusa Bóg i Ojciec apostołów Bóg i Ojciec świętych Bog i Ojciec nasz Bóg i Ojciec mój Bóg i Ojciec twoj? Jesli nie, zostań Jego dzieckiem Zaufaj Jezusowi Tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Przyszedł do własnego domu, ale jego własny lud go nie przyjął. Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga. (ew. Jana 1)

agent terenowy

agent terenowy

 

50 cm łaski - między życiem a śmiercią

Dziesiątego lipca dochodziłem do Lubiąża na SLOT(jak ktoś nie zna - www.slot.art.pl) Droga dwupasmowa bez poboczy. Idę lewą stroną jak przepisy każą. Nagle po prawym pasie jedzie auto jakąś setką, drugie go wyprzedza, ze 120/h. Mija mnie pół metra ode mnie. Pierwsza myśl - Dzięki ci Jezu że żyję. 50 cm między życiem a śmiercią pół metra łaski. Z czegoś tak wielkiego jak śmierć on nas wyratował i wyratuje, a pokładamy w nim nadzieję, że i dalej będzie nas ratował.(2 Kor 1)

agent terenowy

agent terenowy

 

Hebr 1,8 a Eliakim

Jako ciąg dalszy moich rozważań nad tym czy tłumaczenie tego wiersza w Nowym Świecie jest prawidłowe czy nie chciałbym wspomnieć pewnego gościa, który... A zresztą zobaczmy Iz 36, 1 A w czternastym roku króla Ezechiasza wyruszył Sancherib, król Asyrii, przeciwko wszystkim warownym miastom Judy i zaczął je zdobywać 2 I w końcu król Asyrii posłał z Lachisz rabszaka z potężnym wojskiem do Jerozolimy, do króla Ezechiasza; i on stanął koło kanału górnej sadzawki przy gościńcu na polu pracza 3 Wtedy wyszedł do niego Eliakim, syn Chilkiasza, który był ustanowiony nad domem i sekretarz Szebna, i kronikarz Joach, syn Asafa 4 A rabszak rzekł do nich: „Powiedzcie, proszę Ezechiaszowi: ‚Oto, co rzekł wielki król, kró Ezechiaszowi: ‚Oto, co rzekł wielki król, kró Asyrii: „Cóż to za ufność, której zaufałeś? Co ma wspólnego Eliakim z Hebr 1,8? Porównajmy Iz 22, 20 „ ‚I w owym dniu wezwę mego sługę, Eliakima, syna Chilkiasza 21 Przyodzieję go w twą długą szatę i mocno obwiążę go twą szarfą, i twą władzę oddam w jego rękę; i będzie ojcem dla mieszkańca 22 I położę mu na ramieniu klucz domu Dawidowego; i on otworzy, a nikt nie zamknie, i on zamknie, a nikt nie otworzy. 23 I wbiję go jak kołek w trwałe miejsce i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca. A teraz Hebr 1, 8 Natomiast w odniesieniu do Syna: „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. Eliakim został nazwany tronem chwały mimo że nigdy nie został królem, ale wspierał władzę Ezechiasza. Bóg został nazwany tronem dla Chrystusa, ponieważ wspiera władzę Chrystusa. Czego dowodzi ten przykład? - Że jakąś osobę można nazwać czyimś tronem, - że taki przekład jaki mają świadkowie w Hebr 1,8 nie jest aż taki dziwny i niedorzeczny jak by się mogło wydawać. Nazwanie kogoś czyimś tronem ma poparcie w Biblii. Ot taki precedens.

agent terenowy

agent terenowy

 

O tym jak Czesi szukali zniszczenia, czyli coś o 'hovah' :)

O co chodzi z tym hovah? Otóż pojawiła się teoria, że imienia Bożego nie należy wymawiać jako Jehowa, ponieważ ta wymowa wzięła się z aramejskiego wyrazu 'hovah', który oznacza zniszczenie. Po dodaniu na początku tego wyrazu 'je' znaczyłby 'niszczyciel'. I co z tym argumentem zrobić? Niby prosty i niepodważalny. Ale nie do końca. Jest to argument oparty na podobieństwie słów. Przykład: Daj Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug. Czy podobieństwo słowa Bóg do nazwy rzeki czy drzewa dowodzi, że słowo Bóg pochodzi od któregoś z nich? Teraz ten argument z 'hovah' ugryzę z innej strony. Czy to, że w jakimś sąsiednim kraju używają jakiegoś słowa, które jest podobne, ale na skrajnie inne znaczenie ma sprawić, że nie mogę tego słowa używać? Przykład takiego słowa. Szukam Boga. A teraz czy powiesz to w Czechach? Tam, gdzie słowo szukać oznacza walenie(nie chodzi tu o gatunek wieloryba)? Przykład jest bardzo podobny do argumentu, opartym na podobieństwie Jehovah do hovah. Czy wiecie, że w aramejskiej części Biblii nie na tetragramu? Daniela 2,4 do 7,28 na przykład jest po aramejsku, nie ma tam JHWH, a w reszcie księgi jest na JHWH pełno. Jeśli Jehowa jest podobne do hovah, to: - dlatego w aramejskich partiach Pisma nie stosowano JHWH, bo wymową przypominało 'hovah', a może nawet 'je-hovah' - niszczyciela - jest to argument ZA użyciem formy Jehowa, ponieważ w partiach aramejskich Biblii nie używano tego słowa, żeby się w Babilonii komuś nie kolarzyło z jakimś niszczycielem. Wróćmy do Czechów. Czy to, że szukanie oznacza pewną prokreacyjną czynność oznacza, że mam nie używać tego słowa? Mogę sobie go używać do woli, byle nie w Czechach Tam się hlada. Tak samo Żydzi używali do woli formy Jehowa, pisząc w swoim języku, ale pisząc po aramejsku tej formy nie używali, bo się komuś mogło skojarzyć z hovah. Za to używali form zastępczych, typu Bóg Niebios, itd. Tak więc podobieństwo hovah do Jehovah i fakt niestosowania JHWH w aramejskich partiach Biblii jest bardzo mocnym argumentem za tym, że JHWH wymawiano jako Jehowa, albo podobnie.

agent terenowy

agent terenowy

 

Kiedy w raju, czyli Łukasza 23,43 plus coś jeszcze.

W ewangelii Łukasza 23,43 jest taki tekst: Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».(Biblia Tysiąclecia) Łukasza 23:43: 43 A on rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.(Przekład Nowego Świata) Tekst ten można podzielić na dwa sposoby. Albo "dziś" odnosi się do momentu, kiedy Jezus to mówił, albo owo"dziś" odnosi się do czasu, kiedy przestępca na krzyżu miał trafić do raju. W ewangelii Łukasza jest jeszcze jeden tekst, który tłumacze różnie dzielą. Oto on: Łukasza 12:1: 1 Tymczasem, gdy zebrał się tłum liczący tyle tysięcy, że jedni po drugich deptali, on zaczął mówić najpierw do swych uczniów: „Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Co w tym wierszu takiego dziwnego? W tekście greckim szyk zdania wygląda tak: on zaczął mówić do swych uczniów najpierw strzeżcie się zakwasu, którym jest obłuda faryzeuszy. Powstaje pytanie, czy zwrot "najpierw" odnosi się do tego, że rzekł uczniom najpierw, czy rzekł uczniom, że najpierw mają się strzec kwasu? Porównajmy: on zaczął mówić do swych uczniów najpierw: „Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. on zaczął mówić do swych uczniów: „ Najpierw strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Za wersją pierwszą opowiada się Biblia Tysiąclecia, Warszawska, Nowego Świata, a nawet zmieniają szyk wyrazów, żeby było bardziej po polsku. Wersję drugą znajdziemy w przekładzie Popowskiego i w starym słowackim przekładzie Rohačka. Wracając do Łukasza 23,43... A gdyby oddać ten wiersz tak: Łukasza 23:43: 43 A on rzekł do niego: „Zaprawdę dzisiaj ci mówię: Będziesz ze mną w Raju”.? Skoro w Łukaszu 12,1 można zmienić szyk zdania, to w słynnym wierszu o łotrze na krzyżu też można. A co, precedens zawsze się znajdzie.

agent terenowy

agent terenowy

 

Eliasz, Jezus i ja jestem

Zobaczmy pewne wydarzenie 2 Królów 1:9-15: 10 Lecz Eliasz odezwał się i rzekł do owego dowódcy pięćdziesięciu: „Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech z niebios spadnie ogień i pochłonie ciebie oraz twoją pięćdziesiątkę”. I spadł z niebios ogień, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. 11 Toteż znowu wysłał do niego innego dowódcę pięćdziesięciu z jego pięćdziesiątką. A ten odezwał się i rzekł mu: „Mężu prawdziwego Boga, oto, co powiedział król: ‚Masz szybko zejść’ ”. 12 Lecz Eliasz, odpowiadając, rzekł do nich: „Jeżeli ja jestem mężem prawdziwego Boga, niech z niebios spadnie ogień i pochłonie ciebie oraz twoją pięćdziesiątkę”. I spadł z niebios ogień Boży, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. 13 I znowu wysłał trzeciego dowódcę pięćdziesięciu z jego pięćdziesiątką. Lecz ów trzeci dowódca pięćdziesięciu wszedł na górę i przyszedłszy, padł przed Eliaszem na kolana, i zaczął go błagać o łaskę i mówić do niego: „Mężu prawdziwego Boga, proszę, niech moja dusza oraz dusza tych pięćdziesięciu sług twoich będzie droga w twych oczach. 14 Oto spadł z niebios ogień i pochłonął obu poprzednich dowódców pięćdziesięciu wraz z ich pięćdziesiątkami, ale teraz niech moja dusza będzie droga w twoich oczach”. 15 Wówczas anioł Jehowy przemówił do Eliasza: „Zejdź z nim. Nie bój się go”. On więc wstał i poszedł z nim do króla. Podobne wydarzenie Jana 18:3-8: 3 Toteż Judasz wziął oddział żołnierzy, jak również urzędników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, i przyszli tam z pochodniami i lampami, i orężem. 4 A Jezus, wiedząc o wszystkim, co go czeka, wyszedł i powiedział do nich: „Kogo szukacie?” 5 Odpowiedzieli mu: „Jezusa Nazarejczyka”. Rzekł do nich: „Ja nim jestem”. A stał z nimi także Judasz, jego zdrajca. 6 Kiedy jednak rzekł do nich: „Ja nim jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię. 7 Znowu więc ich zapytał: „Kogo szukacie?” Oni rzekli: „Jezusa Nazarejczyka”. 8 Jezus odrzekł: „Powiedziałem wam, że ja nim jestem. Jeśli zatem mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść”. Czy ci, którzy upadli przed Panem znali historię z Eliaszem? Skoro byli Żydami i znali tą historię to nic dziwnego że upadli przed Jezusem. Jezus był powszechnie uważany za proroka. Więc skoro wiedzieli co się stało z tymi pierwszymi dwoma 50-kami, którzy chcieli pojmać Eliasza, że zostali spaleni, nie dziwi że ci, którzy chcieli zabrać Jezusa upadli przed nim. Nie chcieli być potraktowani jak ci spaleni przez Eliasza. Tak więc to nie fakt użycia przez Pana zwrotu ja jestem spowodował, że upadli przed nim, tylko nie chcieli zginąć. Poza tym Jezus używał zwrotu"ja jestem" nie raz wcześniej i jakoś nikt przed nim na twarz nie padał.

agent terenowy

agent terenowy

 

Hebr 1,8 dwa spojrzenia

W różnych przekładach Biblii wiersz ten jest oddany różnie. Bóg jest twoim tronem(jak ma "jedyny niesłuszny" przekład Nowego Świata) Tron twój Boże (tak ma większość przekładów) Zacznę od wersji pierwszej. Dosłownie w greckim tekście jest ho thronos sou ho theos (tron twój Bóg) Stąd w Nowym Świecie "Bóg jest twoim tronem". Kolejny argument za taką wersją to hebrajsko polski Stary Testament wydany przez Vocatio, tam oddano Psalm 45,8(który jest zacytowany w Hebr 1,8) w taki sposób: Tronem twoim Bóg Niby wszystko proste i łatwe, tyle że w języku hebrajskim nie ma przypadków, i równie dobrze można to oddać: Tron twój Boże. Ale najdosłowniej jak się da jest: Tron twój Bóg, i to w obu językach, hebrajskim i greckim. Jak widać, oddanie tego tekstu jako: Bóg jest twoim tronem, jak ma NŚ nie jest błędnym tłumaczeniem; można to oddać tak, można też inaczej. Teraz wersja druga Tron twój Boże. I jezyk hebrajski (przez brak przypadków) dopuszcza takie tłumaczenie, i język grecki dopuszcza, a to przez użycie mianownika jako wołacza. Przykład: Nazywam się Mariusz, ale jak mnie ktoś woła, to nie woła: Mariuszu, ale: Mariusz! Ot, mianownik uzyty jako wołacz Przykłady w Biblii Hebr 10,7... aby wykonywać wolę twoją Boże(w tescie greckim jest tu ho theos-Bóg w mianowniku, ale nie da się zrozumieć go inaczej, niz jako wołacz) Marek 15,34 Boże mój, Boże mój(ho theos mou, ho theos mou, dosł. Bóg mój, Bóg mój)czemuś mnie opuścił? Znowu mamy mianownik jako wołacz. Porównajmy to z ewangelią Mateusza Mateusz 27,46 Boże mój, Boże mój(thee mou, thee mou)czemuś mnie opuścił? Tu mamy zwykły wołacz. Inne przykłady znajdziemy w Objawieniu Jana Obj 4,11 Godzien jestes Panie i Boże(ho kyrios kai ho theos-Pan i Bóg)nasz... Obj 11, 17 Panie i Boże (kyrie ho theos - Panie i Bóg) Pan jest w wołaczu, Bóg w mianowniku. Obj 16, 7 Panie i Boże(kyrie ho theos - Panie i Bóg) ta sama sytucja co powyżej. Ciekawostka W słowackiej wersji Nowego Świata oddano 11,17 tak: Dakujemy ti, Boze Jehova a 16,7: Ano, Boże Jehova 4,11: Jehova, nas Boze, i dodam jeszcze: Obj 22,20 Amen! Prid Pan Jezis! Widocznie używają mianownika jako wołacza przy imionach. W starszych przekładach słowackich tej formy nie ma. Inne miejsce, które można oddać zarówno jako mianownik, lub jako wołacz to znany wszystkim tekst z Jana 20,28 Pan mój i Bóg mój(ho kyrios mou kai o theos mou) Panie mój i Boże mój - Biblia Gdańska Muj Pane a muj Boze(Mój Panie i mój Boze) - czeski przekład Nowego Świata. Jeszcze dodam, że problem czy mianownik należy uzyć jako wołacz występuje także w Hebr 1, 9. Dlatego namaścił cię Bóg, Bóg twój czy Dlatego namaścił cię Boże Bóg twój (ho theos ho theos sou) Mozna i tak i tak. Jak widać na przykładach przeze mnie podanych, tłumaczenie Biblii nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Są teksty niejednoznaczne, które można różnie tłumaczyć, i jak rozumie tłumacz(lub grupa tłumaczy, lub dana denominacja, która przekład zleciła ) tak oddaje. Oczywiście mozna dane teksty tłumaczyć na różne sposoby, o ile pozwala na to tekst orginału, ale byle nie przekręcać i nie dodawać znaczeń, których tekst nie sugeruje. Przykłady takich nadużyć Dodanie do Nowego Świata w Nowym Testamencie ponad 200 razy imienia Jehowa tam gdzie występuje Pan, rzadziej Bóg. Na swoją obronę mają to, że Żydzi mieli zwyczaj wstawiania imienia Bożego zanim świadkowie się pojawili. Ale żeby nie było, że to tylko świadkowie sa be i że tylko oni dopuszczają się naduzyć Nowa Biblia Gdańska Mat 11,30 a mój nędzny interes ulgę przynosi zamiast a mój ciężar lekki jest Hebr 1,5 Ja będę Nim ku Ojcu, a On będzie Mną ku Synowi zamiast Ja będę mu za Ojca, a on będzie mi za Syna(w 2 Sam 7,14 oddali normalnie, a cytat tego wiersza w Hebr 1,5... to, co zrobili jest już daleko poza skalą; widocznie chcieli na siłę wsadzić do Pisma swój pogląd, że Ojciec, Syn i Duch to jedna osoba. Z tekstu greckiego nie da się tak oddać tego wiersza, jest to po prostu niemozliwe.) Obj 3,14 władza władzy ustanowionej [przez] Boga zamiast początek stworzenia Bożego. Tak więc nie wszystko, co się zowie przekrętem w istocie nim jest, i nie wszystko, co się zowie tłumaczeniem jest nim w istocie...

agent terenowy

agent terenowy

 

Wtrącenia a Tekstus Receptus

Chcę omówić dwa wtrącenia, które znikły w Tekstus Receptus, a które występują w tekście zachodnim. Pierwsze Marka 1 Marka 1:2-3: 2 Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. 3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Wiersz 2 jest wtrąconym cytatem z Malachiasza 3,1; dopiero potem, w wierszu trzecim jest właściwy cytat z Izajasza. Co zrobiono w TR? Marka 1:2-3: 2 Jak napisano u proroków: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. 3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Tekst został uproszczony, wtrącenia już nie widać. Inny przykład Jana 10 Jana 10:12-13: 12 Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, 13 ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Zaznaczę wtrącenie Jana 10:12-13: 12 Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka (a wilk porywa je i rozprasza) 13 ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Teraz TR Jana 10:12-13: 12 Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, 13 zaś najemnik ucieka, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Znowu w TR oddano tak, że nie widać wtrącenia. Pozostaje pytanie: Czy tekst bardziej skomplikowany dla czytelnika jest późniejszy czy wcześniejszy, bliższy tekstowi pierwotnemu? Jeśli się przyjrzeć tłumaczeniom Pisma widać tendencję do tego, żeby teksty trudniejsze oddawać w sposób bardziej zrozumiały dla czytelnika. Czy TR też jest przykładem takiej tendencji? Jeśli tak, to byłoby dowodem na to, że jest on oparty na późniejszych rękopisach niż tzw. tekst zachodni używamy do współczesnych tłumaczeń typu Biblia Warszawska, Tysiąclecia i inne

agent terenowy

agent terenowy

 

siedzi grono faryzejskie

Siedzi grono faryzejskie Pluje jadem obłudy Tego w sabat nie należy Z choroby uzdrowić Jezus spojrzał na nich z gniewem Uzdrowił człowieka(2x) Siedzi ciało kierownicze Statystyki rozważa Na wykluczonych i wyklętych Już się u nich nie zważa Jezus spojrzał na nich z gniewem Uzdrowił człowieka(2x) Siedzi rada pośród zboru Eminencje szare Ten nie godzi się na statut Czy jest jeszcze bratem? Jezus spojrzał na nich z gniewem Uzdrowił człowieka(2x) Raz szłyszałem o człowieku Co innego ochrzcił Pastorowi nie powiedział Więc dostał opiernicz Jezus spojrzał na nich z gniewem Uzdrowił człowieka(2x)

agent terenowy

agent terenowy

 

Ofiary...

Ludzie na całym śwecie składają ofiary ze zwierząt (a bywało że i z ludzi). Jaki z tego morał? Ludzie są grzeszni Wiedzą, że za grzech należy im się kara. Nie chcą kary, więc karę ponosi zwierzę. Ale zwierzę jest za małą ofiarą, żeby mogło odcierpieć naszą karę, więc zabija się kolejne, i kolejne, i tak dalej. Żeby było sprawiedliwie musiałby umrzeć ktoś równy winnemu. Ale ten ktoś też byłby winny, więc jak by umarł, umarłby za swój własny grzech. Ofiara więc byłaby nieskuteczna. Ofiara byłaby skuteczna, gdyby ofiarowany za nasz grzech byłby niewinny i bez skazy. Jest tylko jeden. DOBRA NOWINA Bóg w swojej miłości dał swojego nieskalanego Syna na ten świat, i pozwolił, żebyśmy go ofiarowali za nasze grzechy, żeby poniósł on naszą winę. TWOJA OFIARA JUŻ ZOSTAŁA ZŁOŻONA. Już nie musisz składać ofiar za swoje grzechy, już nie musisz płacić Bogu za twój grzech. CENA ZOSTAŁA ZAPŁACONA. Przyjmij ten dar, uwierz w tego, który dał za.ciebie samego siebie, został ożywiony i przyjdzie osądzić tych, którzy wzgardzili jego ofiarą. Czy zaufasz temu, który za ciebie zmarł, którego Bóg ożywił? A może nim wzgardzisz i on cię osądzi jak innych antychrystów przed tobą? Teraz, jak już to wiesz, możesz wybrać. "Dzięki niemu każdy, kto wierzy, zostaje uznany za niewinnego. 40 Dlatego baczcie, żeby nie przyszło na was to, co jest powiedziane u Proroków: 41 ‚Zobaczcie to, wy, okazujący pogardę, i zdumiewajcie się tym, i przepadnijcie, ponieważ ja dokonuję dzieła za dni waszych —dzieła, w które wcale nie uwierzycie, nawet jeśli ktoś wam o nim szczegółowo opowie’ ”.(Dzieje apostolskie roz. 13, Biblia)

agent terenowy

agent terenowy

 

Pozwólcie ciś wtrącić, czyli spostrzeżeń nt.1 Jana 5,20 ciąg dalszy

Drugi sposób, w jaki chciałbym ugryźć wiersz z 1 Jana 5, 20 jest odniesienie się do wtrąceń jakich parę w Biblii mamy. Przykłady wtrąceń: Ps 45, 5 Strzały twoje ostre — pod tobą ludy padają — w sercu nieprzyjaciół króla. NŚ Podobnie ma to Biblia Tysiąclecia. Fraza środkowa jest tu wtrąceniem. Jeśli się nie uwzględni wtrącenia "ludy padają w sercu nieprzyjaciół". Inne wtracenie. A nawet dwa. Jan 1,1 Na początku było Słowo1 , a Słowo było u Boga 1, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało 2. 4 W Nim było życie3 , a życie było światłością 3 ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię 4 . 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi . 10 Na świecie było [słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat6 Go nie poznał . 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili8. 14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. Zaznaczmy wtracenia nawiasem... Na początku było Słowo1 , a Słowo było u Boga 1, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało 2. 4 W Nim było życie3 , a życie było światłością 3 ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię 4 . 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.) 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi5 . 10 Na świecie było [słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat6 Go nie poznał 6 . 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi7 , tym, którzy wierzą w imię Jego - 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili8. 14 A Słowo stało się ciałem 9 i zamieszkało 9 wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen9 łaski i prawdy. (15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».) 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce 10. 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. Widać na podanych przykladach, że kontynuacją tekstu przed wtrąceniem jest watek po nim. Inny przykład. Wj 22, „Jeżeli ktoś ukradnie byka lub owcę i je zarżnie lub sprzeda, ma dać jako odszkodowanie pięć sztuk ze stada za byka i cztery sztuki z trzody za owcę. „(Jeżeli złodziej zostanie przyłapany na włamaniu i otrzyma cios, i umrze, nie pociąga to za sobą winy za przelanie jego krwi. Jeżeli świeciło na niego słońce, to zaistniała wina za przelanie jego krwi). „Bezwarunkowo ma dać odszkodowanie. Jeśli niczego nie posiada, to sam ma być sprzedany za to, co ukradł. Gdyby w jego ręku faktycznie znaleziono żywe to, co zostało skradzione, od byka aż do osła i do owcy, to ma dać podwójne odszkodowanie. Wracając do naszego tekstu z 1 Jana... Potraktujmy go wtrąceniem 20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego (jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie) On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. 21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.

agent terenowy

agent terenowy

 

Kilka spostrzeżeń na temat 1 Jana 5,20

Zapewne każdy kto dyskutował na temat Trójcy Świętej zatknął się z wierszem z 1 Jana 5,20. Podam dwie wersje tego tekstu Biblia Tysiąclecia Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Przeklad Nowego Świata My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Nie będę się tu rozwodził nad tym, czy jesteśmy w jedności z tym prawdziwym przez Syna, czy jesteśmy w prawdziwym w Synu jego. Skupię się na ostatniej części tego tekstu. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym Sprobuję to ugryźć od trochę innej strony, tj. od strony czegoś, co ja nazwałem syndromem Janowym i od strony zjawiska występującego dość często w Biblii, tj wtrąceń. Ale najpierw po kolei. Żeby sprawę trochę skomplikować powiem, że ta końcówka jest dość ciekawa sama w sobie. Zobaczmy: "On jest prawdziwym Bogiem." Tytul prawdziwego Boga w Biblii odniesiono tylko do Ojca. Nie ma żadnego fragmentu Pisma, ktoryby przypisywał to określenie komuś innemu. Jeśli więc w tym jedynym fragmencie prawdziwym Bogiem byłby Jezus, byłby to jedyny tekst, na całą Biblię. A że nie może byc dwóch prawdziwych Bogów, wiersz ten dowodziłby, że Jezus jest tym samym Bogiem co jego Ojciec. Ale sprawa się komplikuje jesli się zobaczy dalszą część tego wiersza: "i życiem wiecznym". Ciekawostką jest tu to, że w Biblii terminem 'życie wieczne ' jest nazwana tylko jedna osoba, tj. Syn. Jezus Chrystus. Np. tu: 1 [To wam oznajmiamy] , co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - 2 bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - 3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 4 Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna (1 Jana 1) Czy więc owo :"on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym" odnosi się do Ojca czy do Syna? A może do obu? Przyjrzyjmy się czemuś co ja nazwałem syndromem Janowym. 1 Jana 2, 24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku8 . Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. 25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. Kto tu obiecał życie wieczne? Ojciec, Syn czy oboje? Właśnie to nazywam syndromem Janowym. Jan pisze o dwóch osobach, potem pisze: "on" i nie wiadomo do końca, kto to jest ów "on". Inny przykład: Obj. 22, 3 Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.

agent terenowy

agent terenowy

 

Kilka słów o Ojcu

Jako, że temat Boga Ojca jest często pomijany podaję kilka określeń Boga Ojca. Przynajmniej części z nich nie odniesiono w Biblii do nikogo innego. Więc warto moim zdaniem je znać. Jahwe nasz Bóg to jeden Jahwe. - Powt 6,4 Jeden jest Bóg - Rzym 3, 30; Gal 3,20; 1 Tym 2,5 Jeden jest Bóg, Ojciec - 1 Kor 8,6; Ef 4,6 Jedyny prawdziwy Bóg, Ojciec - Jan 17,3 Prawdziwy Bóg i jego Syn - 1 Tes 1,9n Prawdziwy Bóg poznany w Synu, ten jest prawdziwy, nie żadne bożki - 1 Jana 5,20 Bóg i Ojciec naszego Pana błogosławiony na wieki - Ef 1, 3.17; 1 Piotra 1, 3; Obj 3,12; 2 Kor 11,31; Rzym 9,5 Jedyny którego nikt nigdy nie widział i widzieć nie może - Jan 1, 18; 1 Jan 4,12; 1 Tym 1,17; 6,15n objawił go Syn Wszechmocny(Wszechmogący), Święty święty święty, który jest, był i przychodzi, Jahwe Zastępów - Iz 6,3; Obj 4,8 Najwyższy - Dz 7,48 Stwórca - Rzym 1,25; Mat 19,4 Istniejący od Dni Pradawnych(Sędziwy) - Dan 7,9

agent terenowy

agent terenowy

 

Wielka rzesza po raz wtóry

Księga Objawienia 7 9 Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. Wielka rzesza, co jeszcze o tej rzeszy jest napisane? Obj 19 1 Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: „Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, 2 ponieważ jego sądy są prawdziwe i prawe. Bo wykonał wyrok na wielkiej nierządnicy, która swą rozpustą kaziła ziemię, i pomścił na jej ręce krew swoich niewolników”. 3 I zaraz rzekli powtórnie: „Wysławiajcie Jah! A dym z niej wznosi się na wieki wieków”. Jan pisze o wielkiej rzeszy w niebie, słyszałem teorię, że ci tutaj to aniołowie, ale czy Biblia gdzieś nazywała aniołów rzeszą? Jakoś sobie nie przypominam. Tak więc to nie aniołowie. Więc skąd się wzięli? Skąd mają białe szaty? I dlaczego mówią o pomście za krew Bożych niewolników? Tak więc. Obj 7,14 Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku. Czy są przegrani? Obj 3 5 Zwyciężający będzie więc przyobleczony w białe szaty wierzchnie; a jego imienia na pewno nie wymażę z księgi życia, ale wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. O, jest nawet coś o szatach. A skąd je mają? Obj 6 9 A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu działalności świadczenia, którą im powierzono. 10 I zawołały donośnym głosem, mówiąc: „Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?”(i o dokonanej pomście mówi rzesza w Obj 19) 11 I dano każdemu z nich białą długą szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni. Ci właśnie wychodzą zwycięsko z ucisku, otrzymali białe szaty, bo są zwycięzcami i to oni śpiewają to wielkie niebiańskie Alleluja na chwałę naszego Boga. Święci! Jest nadzieja! Bóg pomści waszą krew! Kiedyś zaśpiewacie przed jego obliczem. „Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego!

agent terenowy

agent terenowy

 

Człowieku, jak myślisz?

Człeku, jak myślisz? Kim jest Jezus? Czy jest stworzeniem? Czy jest Wszechmocnym? Czy jest Stwórcą? Panem? A może archaniołem Michałem? Też tak uważałem No wiec? Kim jest dla ciebie? Cokolwiek byś nie pomyślał On i tak pozostanie Panem Królem Arcykapłanem Odkupicielem Bożym Synem Wybawicielem, Czy też dla ciebie? Osobiście, oczywiście. Jak myślisz? Kim jest Święty Duch? Czy to siła, moc, osoba Boga, A może jest Bożą chwalą Jak niektórzy uważają? A dla ciebie? Kim on jest? Czy jest pocieszycielem? Wspomożycielem? Nauczycielem? Dla ciebie? Osobiście, oczywiście. Czy go masz, czy nie? W życiu okaże się. A Bóg Ojciec? Może jest tylko tematem Na teologii lekcjach? Może jest tyranem? Też tak uważałem. Albo może... Jest dziadkiem z brodą siwą Z twarzyczką życzliwą? Czy w tym galimatiasie Jest jeszcze na czasie By Bóg pozostał Ojcem By jego Syn pozostał Panem By jego Duch pozostał Świętym By pocieszyciel pozostał pocieszycielem I by bliźni pozostał bliźnim A miłość miłością? Osobiście, oczywiście. Amen? Odpowiedz sam człowieku. To twoje życie.

agent terenowy

agent terenowy

 

Zanim...

Czy gdy upadnie świat czy kiedy zgrzeszy on czy Synu zgodzisz się za ludzi ponieść zgon? Krwawy czeka krzyż lud twój odrzuci cię lecz zgon twój zniszczy śmierć i nim pokonasz zło. Bóg Syna pytał się zanim utworzył świat a potem powstał raj każdy ciąg dalszy zna. Za grzechy umarł Pan lud swój mu napluł w twarz i wciąż wie wierzy świat że w nim ratunek nasz Czy gdy upadnie świat czy kiedy zgrzeszy on czy Synu zgodzisz się za ludzi ponieść zgon? Czy ty ukochasz go tak samo jak ja cię i czy z miłości tej z rąk ludzi przyjmiesz śmierć? I potem powstał świat i upadł pierwszy człek a nie zapomniał Bóg o obietnicy swej że kiedy przyjdzie czas nadejdzie jego dzień odkupi winy Syn i wnet wykona się

agent terenowy

agent terenowy