Gość Noc_spokojna

Tekst dzienny

Promowane odpowiedzi

Jacek    368

Proszę przejdźmy do analizy dzisiejszego tekstu dziennego. Mowa w nim o szyderstwie i mowie nienawiści:

Poniedziałek 23 stycznia
Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem Przarrow-10x10.png. 12:18).
Mowa może ranić, ale też leczyć. W szatańskim świecie powszechnie słychać bolesne słowa. Wiele osób pod wpływem rozrywki ‛ostrzy swój język jak miecz’ oraz ‛celuje swą strzałę — gorzką mowę’ (Ps. 64:3). Chrześcijanin powinien się wystrzegać tej szkodliwej praktyki. Przykładem „gorzkiej mowy” jest sarkazm, czyli uszczypliwe komentarze mające zdyskredytować lub skrytykować innych. Zwykle chodzi o to, żeby były zabawne, ale szybko mogą stać się lekceważące i obraźliwe. Okrutny sarkazm stanowi jedną z form obelżywej mowy, którą chrześcijanie powinni odrzucić. Humor może dodać smaku naszej mowie, musimy jednak unikać pułapki, jaką jest rozbawianie innych dowcipnymi, acz kąśliwymi, sarkastycznymi uwagami, które ranią lub upokarzają drugich. Biblia zachęca nas: „Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego” (Efez. 4:29, 31). w15 15.12 3:10
 

Zasadniczo zgadzam się z tezami tego tekstu dziennego, ale zauważyłem, że kolidują one z zachowaniem szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa), który mowy nienawiści nie unikał, a jest on wzorem do naśladowania dla chrześcijan. Temat ten jest już analizowany na forum tutaj:

https://watchtower-forum.pl/topic/6650-mowa-nienawi%C5%9Bci-w-kazaniach-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368

Czytając dzisiejszy, a właściwie już wczorajszy tekst dzienny, zwróciłem uwagę na nadużywanie słowa 'prawda' przez Świadków Jehowy. Proszę zapoznajmy się z dzisiejszym tekstem dziennym:

Czwartek 9 marca
Bóg ten jest bowiem naszym Bogiem po czas niezmierzony, na zawsze. On będzie nas prowadził (Ps. 48:14).
Wspaniałe dzieło przeobrażania dotyczące ziemskiej części organizacji Jehowy zapowiedziano w Księdze Izajasza 60:17. Młodzi lub osoby stosunkowo nowe w prawdzie mogą czytać o dowodach tych zmian lub słyszeć o tym od innych. Ale jakże wyróżnieni mogą się czuć bracia i siostry, którzy doświadczyli ich osobiście! Nic dziwnego, iż są przekonani, że Jehowa kieruje swą organizacją za pośrednictwem ustanowionego przez siebie Króla. Przekonanie to jest mocno ugruntowane i wszyscy je podzielamy. Dzięki słuchaniu szczerych wypowiedzi tych braci umocnisz się w wierze i zaufaniu do Jehowy. Niezależnie od tego, jak długo jesteśmy w prawdzie, powinniśmy mówić innym o organizacji Jehowy. Istnienie raju duchowego w tym niegodziwym, zepsutym i pozbawionym miłości świecie jest nowożytnym cudem! w15 15.7 1:12, 13

Jak i dlaczego tak się dzieje uzasadniłem tutaj:

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368

Czytając wczorajszy tekst dzienny zwróciłem uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy zwracają dużą uwagę na uświęcanie imienia Bożego poprzez przywracanie mu należnego miejsca w biblii. Proszę sprawdźmy:

Środa 22 marca
Zrozumieli słowa, które im oznajmiono (Nehem. 8:12).
Słudzy Boży zawsze korzystali z daru mowy, żeby sławić Jehowę i oznajmiać drugim Jego wolę. W naszych czasach używają tego daru, by krzewić czyste wielbienie w szczególny sposób — przez tłumaczenie Biblii na różne języki. Istnieją tysiące przekładów Pisma Świętego, które mniej lub bardziej wiernie oddają przesłanie tekstu oryginalnego. W latach czterdziestych XX wieku Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata ustalił trzy zasady, które uwzględniono przy tłumaczeniu Słowa Bożego na przeszło 130 języków: 1) Uświęcić imię Boże przez przywrócenie mu należnego miejsca w Piśmie Świętym (Mat. 6:9). 2) Gdzie to możliwe, oddać natchnione orędzie dosłownie, a tam, gdzie takie tłumaczenie wypaczyłoby znaczenie tekstu, przekazać właściwy sens. 3) Użyć zrozumiałego języka, który zachęca do lektury (Nehem. 8:8). w15 15.12 2:1, 2

Tymczasem czytając Biblię i publikacje Świadków Jehowy, zauważyłem, że usunęli oni ze swojej Biblii. Temat ten rozwinąłem tutaj:

https://watchtower-forum.pl/topic/7393-usuwanie-z-biblii-%C5%9Bwiadk%C3%B3w-jehowy-imion-maj%C4%85cych-w-sobie-fragmenty-imienia-jehowa/

 

Proszę przejdźmy teraz do analizy dzisiejszego tekstu dziennego:

Czwartek 23 marca
Jeśli trąba da niewyraźny sygnał, któż się przygotuje do bitwy? (1 Kor. 14:8).
Dla atakującej armii niewyraźny sygnał trąby mógł się okazać zgubny w skutkach. Podobnie gdybyśmy mówili w sposób niejasny lub wymijający, nasze słowa mogłyby dezorientować lub wprowadzać w błąd (1 Kor. 14:9). Oczywiście z jednej strony staramy się wypowiadać rzeczowo i jasno, ale z drugiej nie chcemy być bezceremonialni ani nietaktowni. Najwspanialszy przykład dobierania właściwych słów dał Jezus. Rozważ jego krótkie, a zarazem dobitne wystąpienie zapisane w Ewangelii według Mateusza, rozdziałach od 5 do 7. Nie używał w nim kwiecistych, niejasnych wyrażeń ani nie posługiwał się szorstkimi, krzywdzącymi słowami. Dobierał raczej jasne, proste wyrażenia, by trafić słuchaczom do serc. Chcąc na przykład rozwiać obawy ludzi o to, co będą jedli w danym dniu, powołał się na troskę Jehowy o ptaki nieba. Porównując do nich swych słuchaczy, zapytał: „Czyż nie jesteście warci więcej niż one?” (Mat. 6:26). Jakaż czuła zachęta, wyrażona prostymi, zrozumiałymi słowami, które poruszają serce! w15 15.12 3:13, 14
 

W tekście tym zwróciłem uwagę na pewne rozbieżności tez w tekście, ze stanem faktycznym.

Na przykład kwestia jasności wyrażeń. Według Biblii szanowny władca Jehoszua (Jezus) używał przypowieści niezrozumiałych dla tłumu. Temat ten analizujemy między innymi tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/6485-szanowny-pan-jezus-i-przypowie%C5%9Bci-ukryta-prawda/

Kwestia szorstkich słów też bywa dyskusyjna, Część wypowiedzi szanownego władcy Jehoszua (Jezusa) można podciągnąć pod tak zwaną mowę nienawiści. Temat ten analizujemy tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/6650-mowa-nienawi%C5%9Bci-w-kazaniach-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gremczak    1239
15 minut temu, Jacek napisał:

Czytając wczorajszy tekst dzienny zwróciłem uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy zwracają dużą uwagę na uświęcanie imienia Bożego poprzez przywracanie mu należnego miejsca w biblii. Proszę sprawdźmy:

A co tak wyrywkowo zamieszczasz teksty?

Czyżby inne były nie ciekawe lub nie wartościowe?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Sebastian    8098
1 godzinę temu, Gremczak napisał:

A co tak wyrywkowo zamieszczasz teksty?

Czyżby inne były nie ciekawe lub nie wartościowe?

Jacek kiedyś był propagatorem nauczania ŚJ, a obecnie przeobraził się w krytyka tegoż nauczania.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gremczak    1239
6 minut temu, Sebastian napisał:

Jacek kiedyś był propagatorem nauczania ŚJ, a obecnie przeobraził się w krytyka tegoż nauczania.

To znaczy,że przebywanie na forum dobrze na niego wpłynęło.  

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Sebastian    8098
8 minut temu, Gremczak napisał:

To znaczy,że przebywanie na forum dobrze na niego wpłynęło.  

czy dobrze to można dyskutować. Jak na razie największą "zbrodnią" ŚJ którą Jacek dostrzegł jest negowanie istnienia piekła.

Owszem, zgadzam się z Jackiem że zbiór mitologi starohebrajskiej zwany Biblią zawiera jasno sprecyzowane nauczanie o faktycznym istnieniu piekła jako miejsca faktycznych męczarni osób potępionych... jednakże waga jaką Jacek przywiązuje do tej nauki i niezdrowa satysfakcja jaką odczuwa opisując czyjeś męki piekielne wskazują na poważne zaburzenia osobowości Jacka.

ale plus dla Jacka że zauważył niezgodność nauczania ŚJ z Biblią.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
yoozek    124
O 22.03.2017 o 21:25, Jacek napisał:

Czytając wczorajszy tekst dzienny zwróciłem uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy zwracają dużą uwagę na uświęcanie imienia Bożego poprzez przywracanie mu należnego miejsca w biblii. Proszę sprawdźmy:

 

tzn... imię "Jehowa" to zlepek "JHWH" i"Adonai" wymyślony przez zakonnika benedyktyńskiego w Hiszpanii na przełomie XI i XII wieku... nie ma ono nic wspólnego z oryginalną wymową imienia które na język polski tłumaczy się jako "Ja Jestem" lub samo "Jestem"... ale dla ŚJ jest to niewygodne gdyż i Jezus mówi o sobie w kilku fragmentach "Ja Jestem" co wskazuje na boskość Jezusa...

po za tym dla osobistego zbawienia nie jest ważnym znać "osobiste imię" Boga gdyż:

Dz 4,10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła4. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni». 

Flp 2,10 aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano6 
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
11 I aby wszelki język wyznał7, 
że Jezus Chrystus jest PANEM7 - 
ku chwale Boga Ojca7. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Andy78    730
5 hours ago, yoozek said:

tzn... imię "Jehowa" to zlepek "JHWH" i"Adonai" wymyślony przez zakonnika benedyktyńskiego w Hiszpanii na przełomie XI i XII wieku... nie ma ono nic wspólnego z oryginalną wymową imienia które na język polski tłumaczy się jako "Ja Jestem" lub samo "Jestem"... ale dla ŚJ jest to niewygodne gdyż i Jezus mówi o sobie w kilku fragmentach "Ja Jestem" co wskazuje na boskość Jezusa...

po za tym dla osobistego zbawienia nie jest ważnym znać "osobiste imię" Boga gdyż:

Dz 4,10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła4. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni». 

Flp 2,10 aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano6 
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
11 I aby wszelki język wyznał7, 
że Jezus Chrystus jest PANEM7 - 
ku chwale Boga Ojca7. 

Amen.

Wreszcie sie moge z Toba zgodzic.:)

Tyle ze w przekladzie Biblii Swiadków Jehowy wszedzie tam gdzie jest wskazane na Imie Jezusa maja wstawione - Jehowy. Np. w Liscie do Rzymian. Co zupelnie klóci sie z Filipian ale co tam co tam..

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gremczak    1239
7 godzin temu, Andy78 napisał:

Wreszcie sie moge z Toba zgodzic.:)

Tyle ze w przekladzie Biblii Swiadków Jehowy wszedzie tam gdzie jest wskazane na Imie Jezusa maja wstawione - Jehowy. Np. w Liscie do Rzymian. Co zupelnie klóci sie z Filipian ale co tam co tam..

No to wreszcie duch św. dał obojgu jednakowe zrozumienie.Brawo dla niego.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368
O Thursday, Aprilarrow-10x10.png 06, 2017 o 17:38, yoozek napisał:

tzn... imię "Jehowa" to zlepek "JHWH" i"Adonai" wymyślony przez zakonnika benedyktyńskiego w Hiszpanii na przełomie XI i XII wieku... nie ma ono nic wspólnego z oryginalną wymową imienia które na język polskiarrow-10x10.png tłumaczy się jako "Ja Jestem" lub samo "Jestem"... ale dla ŚJ jest to niewygodne gdyż i Jezus mówi o sobie w kilku fragmentach "Ja Jestem" co wskazuje na boskość Jezusa...

 

Szanowny panie Yozzek, na forum jest wiele tematów poświęconych imieniu Boga Biblii.

Na przykład tutaj:

Zapraszam serdecznie do dyskusji oraz szczerych poważnych wypowiedzi.

O Thursday, Aprilarrow-10x10.png 06, 2017 o 17:38, yoozek napisał:

...

zgięło się każde kolano6 
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
11 I aby wszelki język wyznał7, 
że Jezus Chrystus jest PANEM7 - 
ku chwale Boga Ojca7. 

Temat, że szanowny władca Jehoszua (Jezus) w swoim przedludzkim życiu był Bogiem o imieniu Pan też jest już na Forum analizowany tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/5078-czy-pan-jezus-w-swoim-przedludzkim-wcieleniu-by%C5%82-panem-bogiem-o-imieniu-pan/?hl=%2Bbogiem+%2Bimieniu

 

Osoby zainteresowane hipotezą, że Bóg biblii mógł być Greckim Bogiem o imieniu Pan, serdecznie zapraszam do poważnej dyskusji i szczerych wypowiedzi.

 

Już po zachodzie słońca. Zaczął się nowy dzień, Według Świadków Jehowy 13 nisan. Proszę zapoznajmy się z tym poprzedzającym Pamiątkę tekstem:

Pamiątka
po zachodzie słońca
Wtorek 11 kwietnia
Chrystus za nas umarł (Rzym. 5:8).
Jehowa bezgranicznie ufał swemu jednorodzonemu Synowi, który przez niezliczone wieki pozostawał w niebie wierny wobec Niego. Na ziemi Jezus w najtrudniejszych próbach zachował lojalność i wykazał słuszność zwierzchniej władzy Jehowy, dzięki czemu umarł jako wierny sługa swego Ojca. Jakże wdzięczni powinniśmy być, że przez swą śmierć zapłacił też okup, by wyzwolić ludzkość i umożliwić jej dostąpienie życia wiecznego w obiecanym przez Boga nowym świecie! Apostoł Jan napisał: „Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy przez niego uzyskali życie. Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 Jana 4:9, 10). w15 15.11 3:13, 14

Czytanie Biblii w okresie Pamiątki:

(wydarzenia przed zachodem słońca: 13 Nisan)

Łukasza 22:7-13; Marka 14:12-16

(wydarzenia po zachodzie słońca: 14 Nisan)

Łukasza 22:14-65

 

Proszę zwróćmy uwagę na fakt, że podane w tekście wersety przeczą podawanym przez Świadków Jehowy datom:

 

Według Biblii Ostatnia Wieczerza odbyła się 16 Nisan. Proszę sprawdźmy:

 

Łukasza 22:1, 7,8; Mateusza 26:17; Marka 14:12

(...)A zbliżało się Święto Przaśników, zwane Paschą. (...)Nadszedł Dzień Przaśników, w którym ma być złożona ofiara paschalna; i wysłał Piotra i Jana, mówiąc:

Idźcie i przygotujcie nam do zjedzenia posiłek paschalny”.

(...)Pierwszego dnia Przaśników podeszli do Jezusa uczniowie, mówiąc:

Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali do zjedzenia posiłek paschalny?(...)

(...)A pierwszego dnia Przaśników, gdy jak zwykle składano ofiarę paschalną, jego uczniowie rzekli mu:

Gdzie chcesz, żebyśmy poszli i przygotowali ci do zjedzenia posiłek paschalny?”

 

Z wersetów tych wynika bezspornie, że szanowny władca Jehoszua (Jezus) w pierwszym dniu przaśników spotkał się z uczniami. Proszę sprawdźmy w leksykonie 'Wnikliwe poznawanie Pism' na jaki dzień miesiąca Nisan przypada pierwszy dzień Święta Przaśników:

 

*** it-2 s. 910 Święto Przaśników ***

ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW

Święto, które rozpoczynało się 15 Nisan, nazajutrz po Passze, i trwało siedem dni — do 21 Nisan

 

Widzimy zatem, że żywy szanowny władca Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) spotkał się z uczniami 15 Nisan, a wieczerzę spożył po zachodzie słońca, czyli według biblijnego mierzenia dnia 16 Nisan:

 

Marka 14:16, 17

(...)Uczniowie odeszli więc i weszli do miasta, i zastali wszystko tak, jak im powiedział; i przygotowali posiłek paschalny. Po zapadnięciu wieczora przyszedł z dwunastoma.

 

Temat ten jest analizowany między innymi tutaj:

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368

Dzisiejszy teksy dzienny zainspirował mnie do napisania listu do Świadków Jehowy. Oto ten list:

Jacek Kwaśniewski                                                                                             Kraków 24 dzień 6 miesiąc 8 rok EY

 

Szanowni Świadkowie Jehowy! Szanowne Ciało Kierownicze!

 

Piszę ten list jako zainteresowany poszukiwacz Boga, który dopuszcza do siebie myśl, że być może i on zostanie w przyszłości Świadkiem Szanownego Boga Jehowy,

 

Czytając dzisiejszy tekst dzienny doszedłem do wniosku, że przedstawia on rzeczywistość w zbyt wyidealizowanej postaci.

Proszę przeczytajmy ten tekst i zastanówmy się nad nim:

 

Środa 17 maja

Przysporzę chwały miejscu swoich stóp (Izaj. 60:13).

Z jakąż przyjemnością proponujemy w służbie literaturę, która zawiera praktyczne rady i ma atrakcyjną szatę graficzną! A gdy krzewimy prawdę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, jak choćby serwisu jw.org, odzwierciedlamy troskę Jehowy, by ludziom w każdym zakątku świata zapewnić tak niezbędne przewodnictwo. Warto też wspomnieć o mądrym postanowieniu, dzięki któremu mamy czas na wielbienie Boga w gronie rodziny lub dłuższe studium osobiste. Cenimy także zmiany w programach większych zgromadzeń. Często słychać, że z roku na rok są one coraz lepsze! Niewątpliwie cieszy nas również możliwość korzystania z wielu szkoleń teokratycznych. We wszystkich tych zmianach wyraźnie widać rękę Jehowy. Stopniowo upiększa On swoją organizację i raj duchowy, w którym już teraz przebywamy! W15 15.7 1:16, 17

 

Proszę zastanówmy się nad słowami z tego tekstu dotyczącymi prawdy:

 

A gdy krzewimy prawdę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, jak choćby serwisu jw.org, odzwierciedlamy troskę Jehowy, by ludziom w każdym zakątku świata zapewnić tak niezbędne przewodnictwo.

 

I tu pojawia się problem. Już za mojej styczności z organizacją Świadków Jehowy, część tak zwanych 'prawd wiary' została uznana za kłamstwa i została zastąpiona innymi wymysłami, których udowodnić nie można, ale które być może czas zweryfikuje. Moim zdaniem tego typu zachowanie jest naganne.

 

Proszę zastanówmy się jeszcze nad końcowymi słowami tego tekstu dziennego:

 

We wszystkich tych zmianach wyraźnie widać rękę Jehowy. Stopniowo upiększa On swoją organizację i raj duchowy, w którym już teraz przebywamy!”

 

Sugeruje on, że Świadkowie Jehowy, żyją w duchowym raju, tymczasem ja chodząc na zebrania, słuchając wykładów czasami odnoszę wrażenie, że znajduję się w jakimś przedsionku Piekła, które według Biblii jest przygotowane dla kłamców.

 

Moim zdaniem dzisiejszy tekst dzienny wzbudza fałszywe poczucie bezpieczeństwa i rozbudza zbytnie zaufanie do członków Ciała Kierowniczego, które to ciało przecież jest omylne. Ufający pokarmowi dostarczanemu przez to grono starsi popadają w błędy i kłamstwa.

 

By nie być gołosłownym podam przykład z życia.

Będąc na 'Święcie Pamiątki' zwróciłem uwagę na fakt, że Straszy Brat biorący udział w prowadzeniu uroczystości powiedział, (dokładnych słów nie pamiętam, piszę to jak ja to zrozumiałem) że szanowny władca Jehoszua (Jezus), przed ustanowieniem pamiątki odprawił szanownego pana Judasza. Jest to oficjalna doktryna wiary Świadków Jehowy, oficjalna tak zwana 'prawda'.

Pisze o tym w leksykonie 'Wnikliwe poznawanie Pism':

 

*** it-2 s. 1034 ak. 6 Wieczerza Pańska ***

Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską w wieczór przed swoją śmiercią, zaraz po obchodach swej ostatniej Paschy. Przedtem jednak — kiedy już „była noc” — odprawił jeszcze zdrajcę Judasza (Jn 13:30).

 

Pisze też tu:

*** it-1 s. 986 Jezus Chrystus ***

Judasz zdemaskowany jako zdrajca i odprawiony Łk 22:21-23 (...)

Ustanowienie pamiątkowej wieczerzy z jedenastoma Łk 22:19, 20 (…)

 

Wnikliwy czytelnik tego leksykonu mógł zauważyć, że najpierw powołano się na wersety późniejsze (Łk 22:21-23) a potem na wersety wcześniejsze ( Łk 22:19, 20). Już ten fakt powinien wzbudzić zainteresowanie. Proszę przeczytajmy te wersety w kolejności zapisanej w Biblii:

 

Łukasza 22:19-23

(...)Wziął też chleb, złożył podziękowania, połamał goarrow-10x10.png i dał im, mówiąc: „To oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. I tak samo kielich — gdy już spożyli wieczerzę — mówiąc: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana. „Ale oto ręka mego zdrajcy jest ze mną przy stole. Gdyż Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co jest wyznaczone, niemniej biada temu człowiekowi, przez którego zostaje zdradzony!” Oni więc zaczęli między sobą dyskutować, który z nich miałby to uczynić.

 

Z wersetów tych wynika bezspornie, że szanowny władca Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) najpierw ustanowił 'pamiątkową wieczerzę' i dopiero potem informuje uczniów o tym, że ręka jego zdrajcy jest z nim przy stole.

Świadkowie Jehowy kwestionują tym samym kolejność zapisanych w Ewangelii Łukasza zdarzeń., podważając jej autorytet

 

Z związku z powyższym mam pytania.

 

Czy w Biblii podano fałszywą kolejność zdarzeń podczas ostatniej wieczerzy?

 

Jeżeli tak, to czy Biblia ma dla Świadków Jehowy jakąś wartość?

 

Jak pogodzić ten dogmat wiary Świadków Jehowy, z lekcją z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej nakładającej obowiązek udzielania odpowiedzi na podstawie Biblii?

 

Pozdrawiam serdeczni i życzę najlepszości

- z wyrazami szacunku, jacek ahmadeusz szatan kwaśniewski.

 

A Wy, szanowni forumowicze, co myślicie o dzisiejszym tekście dziennym?

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368

Dzisiejszy tekst dzienny zainspirował mnie do napisania i wysłania listu do Świadków Jehowy.

Oto ten list:

Jacek Kwaśniewski Kraków                                                                            7 dzień 7 miesiąc 8 rok EY

 

Szanowni Świadkowie Jehowy, szanowne Ciało Kierownicze, z zaciekawieniem przeczytałem dzisiejszy tekst dzienny. Proszę przypomnimy sobie jego fragment:

 

Wtorek 30 maja

Niech wysławiają imię Jehowy (Ps. 148:13).

Na znaczenie i uświęcanie imienia Bożego wskazuje mnóstwo wersetów biblijnych (Wyjścia 3:15; Ps. 83:18; Izaj. 42:8; 43:10; Jana 17:6, 26; Dzieje 15:14). Jehowa Bóg — Autor Biblii — natchnął jej pisarzy do swobodnego posługiwania się Jego imieniem (Ezech. 38:23). Pomijanie imienia Bożego, występującego tysiące razy w starożytnych manuskryptach, świadczy o braku szacunku dla samego Autora. (…)

 

Ze smutkiem muszę stwierdzić, że Świadkowie Jehowy z jednej strony dbają o umieszczenie tego imienia w swojej Biblii, z drugiej zaś strony pousuwali imiona hebrajskie zawierające w sobie to imię.

 

Podaję przykłady z Biblii Świadków Jehowy.

 

Imię Jehuda zastąpiono imionami Juda, Judas, Judasz.

Imię Jehoszua w przekładzie na język polskiarrow-10x10.png zastąpiono imionami Jozue lub Jezus.

 

Imiona te mają szczególne znaczenie dla rozszyfrowania prawdziwego brzmienia imienia Jehowa.

Imię Jehoszua zawiera w sobie niemal całe to imię i zostało zachowane w Biblii Hebrajskiej.

Jeżeli zastąpimy litery 'szu' literą 'w' otrzymamy prawdopodobne brzmienie imienia Jehowa, które według tego co mi się udało ustalić brzmi mniej więcej tak samo jak wymawia się to imię w języku polskim.

Tymczasem imię to w Nowym Testamencie Świadkowie Jehowy zamienili przede wszystkim na imię Jezus, które fonetycznie bardziej przypomina imię szanownego Boga Zeusa niż imię szanownego Boga Jehowy, a przecież zawiera je niemal w całości.

Skutkuje to między innymi tym, że Świadkowie Jehowy tego samego Boga Biblii nazywają różnymi, podobnie brzmiącymi imionami.

Na przykład w języku angielskim używają imienia Dżiehowa.

W języku rosyjskim używają imienia Jegowa.

Natomiast w języku polskim używają imienia Jehowa.

Ten sam Bóg jest nazywany lub też przezywany różnymi imionami.

To tak jakby jedni Jacka nazywali Wackiem a inni Jarkiem.

Imiona te niewiele się różnią od siebie, ale bezsprzecznie są to różne imiona.

 

W związku z powyższym mam pytania;

 

1) Dlaczego Świadkowie Jehowy zdecydowali się pousuwać ze swoich Biblii część imion mających w sobie fragmenty imienia Bożego?

 

2) Co stoi na przeszkodzie by Świadkowie Jehowy nazywali swojego Boga jednym imieniem jak to robią na przykład czciciele szanownego Boga Kryszny?

 

Z uszanowaniem, jacek ahmadeusz szatan kwaśniewski.

 

Temat poruszony w liście jest już omawiany na forum tutaj:

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
yoozek    124

dzień 7 miesiąc 8 rok EY

możesz rozwinąć co znaczy EY

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Andy78    730
6 minutes ago, yoozek said:

dzień 7 miesiąc 8 rok EY

możesz rozwinąć co znaczy EY

To pewnie jakas inna miara czasu.

Jacek pewnie dotarl do informacji ze zyjemy w calkowicie innym systemie kalendarzowym.:)

Wg tego pewnie mamy juz sierpien no bo ,,miesiac 8";)

Chyba ze sie myle i nie lapie tego odpowiednio.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Sebastian    8098
11 minut temu, Andy78 napisał:

Wg tego pewnie mamy juz sierpien no bo ,,miesiac 8";)

Chyba ze sie myle i nie lapie tego odpowiednio.

obstawiam że chodzi o miesiące księżycowe. Kiedyś gdzieś czytałem (może we "wnikliwiu"?) że żydzi mieli dwa kalendarze - kalendarz świecki i kalendarz religijny. Kalendarz religijny zaczynał się trzynaście dni przed pamiątką a kalendarz świecki pół roku później. Gdyby policzyć osiem miesięcy od października to pasowałoby na ósmy "świecki" miesiąc.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
normalnieodjazd    5811
O 17.05.2017 o 12:45, Jacek napisał:

(...)

z wyrazami szacunku, jacek ahmadeusz szatan kwaśniewski.

 

O. Nie wiedziałam Jacku, że masz na trzecie imię Szatan

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Kalasznikov    59
6 godzin temu, Jacek napisał:

 

Niech wysławiają imię Jehowy (Ps. 148:13).

Na znaczenie i uświęcanie imienia Bożego wskazuje mnóstwo wersetów biblijnych (Wyjścia 3:15; Ps. 83:18; Izaj. 42:8; 43:10; Jana 17:6, 26; Dzieje 15:14). Jehowa Bóg — Autor Biblii — natchnął jej pisarzy do swobodnego posługiwania się Jego imieniem (Ezech. 38:23). Pomijanie imienia Bożego, występującego tysiące razy w starożytnych manuskryptach, świadczy o braku szacunku dla samego Autora. (…)

 

1) Dlaczego Świadkowie Jehowy zdecydowali się pousuwać ze swoich Biblii część imion mających w sobie fragmenty imienia Bożego?

 

2) Co stoi na przeszkodzie by Świadkowie Jehowy nazywali swojego Boga jednym imieniem jak to robią na przykład czciciele szanownego Boga Kryszny?

Sądzisz, że ktoś będzie przejmował się twoimi głupotami ?

Nie widzisz, ze świadkowie czczą i głoszą imię Jehowy ? Wasz fiksacja na punkcie pisania bzdur na temat ŚJ osiągnie pewnie jakieś apogeum głupoty ;)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
yoozek    124
9 godzin temu, Andy78 napisał:

To pewnie jakas inna miara czasu.

Jacek pewnie dotarl do informacji ze zyjemy w calkowicie innym systemie kalendarzowym.:)

Wg tego pewnie mamy juz sierpien no bo ,,miesiac 8";)

Chyba ze sie myle i nie lapie tego odpowiednio.

 

myślę że "miesiąc 8"  jest tak nazwany by odciąć się od rzymskiego nazewnictwa miesięcy... wszak i "rewolucja francuska" też miała swój kalendarz i nazwy

bardziej mnie jednak interesuje samo "EY"  

oraz czy jest to kalendarz "słoneczny"(taki jak obecnie stosujemy( czy księżycowy - miesiąc 28 dni i 13 miesięcy w roku) czy może inna wariacja

oraz jakie wydarzenie zapoczątkowało "start" tego osobliwego kalendarza

 

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368
O Tuesday, May 30, 2017 o 21:54, yoozek napisał:

dzień 7 miesiąc 8 rok EY

możesz rozwinąć co znaczy EY

Szanowny Yoozek EY znaczy Era Yumi. Yumi pochodzi z japońskiego języka i znaczy jeden.

Tak na imię ma kobieta, szanowna pani Yumi Faraci. 

Powstanie tego kalendarza pośrednio jest związane również z szanownym panem Jezusem Chrystusem z Opola.

Napotkałem go w Internecie.

Dodał wpis do filmu o Chrystusie zrobionym przez członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którego poznałem osobiście w Krakowie.

Zacząłem oglądać zamieszczone przez pana Chrystusa z Opola filmy.

Obok tych filmów wyświetliły się filmy jego przeciwników.

Między innymi taki jak ten:

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXIJJ9WW71k

 

Powyższy film zaczyna się od słów szanownego pana Jezusa:

 

„Ludzkość się zdziwi. Zresztą już się dziwi. To będzie koniec tych ludzi, którzy nie chcą podążać za słowem prawdy. Tu się góra zawali na przykład, czy będzie rozmoknięcie terenu ...”

 

Zbiegło to się mniej więcej w czasie z moją znajomością z szanowną pani Yumi Faraci. Mniej więcej w tym czasie zamieściłem komentarz do śpiewanej przez nią poniższej piosenki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=U90knO8MVww

 

Jakiś czas później dostałem wiadomość od nieznanej mi osoby, którą komputer przetłumaczył mniej więcej tak:

 

„Przyjacielu, Yumi i jej rodzice nie żyją. Wczoraj góra zawaliła się na ich dom.”

 

Początkowo myślałem, że to jakiś makabryczny żart, ale w Internecie pojawiło się wiele filmów potwierdzających to zdarzenie. Na przykład poniższy film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfVOFGF8SZQ

 

Dzień w którym dostałem tę wiadomość, stał się początkiem mojego kalendarza.

 

 

 

Edytowane przez Jacek

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Jacek    368
O Tuesday, May 30, 2017 o 22:05, Andy78 napisał:

To pewnie jakas inna miara czasu.

Jacek pewnie dotarl do informacji ze zyjemy w calkowicie innym systemie kalendarzowym.:)

Wg tego pewnie mamy juz sierpien no bo ,,miesiac 8";)

Chyba ze sie myle i nie lapie tego odpowiednio.

Szanowny Andy78, tak dokładnie. Kiedy sobie uświadomiłem, że obecnie używany kalendarz nie jest kalendarzem pewnym, że mo że zawierać w sobie błąd, doszedłem do wniosku, że powinienem stworzyć własny kalendarz oparty o konkretną datę.

Temat błędnego kalendarza analizujemy tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/1487-kiedy-urodzi%C5%82-si%C4%99-jezus-w-kt%C3%B3rym-roku-%C5%BCyjemy/

Nie jest to kalendarz ani słoneczny, ani księżycowy, tylko arytmetyczny, Ma 12 miesięcy po 30 dni, czyli rok trwa 360 dni, Miesiąc ma natomiast 5 tygodni 6 dniowych, 

W pewnym sensie jest to kalendarz 'wieczny'.

Raz wydrukowany może nam służyć tak długo jak długo dzień będzie następował po dniu. 

O Tuesday, May 30, 2017 o 22:31, normalnieodjazd napisał:

O. Nie wiedziałam Jacku, że masz na trzecie imię Szatan

Szanowna Normalnieodjazd, Szatan to nazwisko rodowe mojej mamy. Moja babcia to Katarzyna Szatan, a dziadek to Adam Szatan.

O Tuesday, May 30, 2017 o 23:19, Kalasznikov napisał:

Sądzisz, że ktoś będzie przejmował się twoimi głupotami ?

Nie widzisz, ze świadkowie czczą i głoszą imię Jehowy ? 

Szanowny Kalasznikow, być może dla Ciebie i podobnych tobie Świadków Jehowy prawdziwe imię Boga Biblii to jest głupota.

Faktycznie z jednej strony Świadkowie Jehowy głoszę to imię, ale jednocześnie pousuwali ze swojej Biblii imiona zawierające w sobie to imię. Temat ten jest omawiany tutaj:

https://watchtower-forum.pl/topic/7393-usuwanie-z-biblii-%C5%9Bwiadk%C3%B3w-jehowy-imion-maj%C4%85cych-w-sobie-fragmenty-imienia-jehowa/

Swemu Bogu ponadawali też różne, chociaż podobnie brzmiące imiona. Temat ten jest omawiany tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/7155-jehowa-%E2%80%93-d%C5%BCiehowa-%E2%80%93-jegowa-%E2%80%93-jak-prawid%C5%82owo-po-hebrajsku-powinno-si%C4%99-czyta%C4%87-imi%C4%99-boga/

 

Moim zdaniem Bóg może taką postawę uznać za niedbalstwo. A przecież na zebraniach Świadków Jehowy dowiaduję się, że cokolwiek robimy powinniśmy się starać robić jak najlepiej:

Kolosan 3:23, 24 
(...)Cokolwiek czynicie, pracujcie nad tym z całej duszy jak dla Jehowy, a nie dla ludzi, bo wiecie, że to od Jehowy otrzymacie należną nagrodę dziedzictwa. Służcie jako niewolnicy Panu, Chrystusowi.

Jeżeli dopuszczamy się niedbalstwa, to narażamy się na przekleństwo:

Jeremiasza 48:10 
(...)Przeklęty niech będzie ten, kto zlecenie Jehowy wykonuje niedbale;(...)

W Biblii zapisano historię, według której ludzie, którzy niedbale wymawiali słowo Szibollet. Drobna zmiana tego słowa równała się z karą śmierci. Proszę przypomnimy sobie tę pouczającą historię.

Sędziów 12:4-6

(...)Jefte natychmiast zebrał wszystkich mężów Gileadu i walczył z Efraimem; i mężowie Gileadu pobili Efraima, bo ci mówili: „Jesteście uciekinierami z Efraima, Gileadzie, pośród Efraima, pośród Manassesa”. I Gilead zdobył przed Efraimem brody Jordanu; a gdy uciekinierzy efraimscy mówili: „Pozwól mi przejść”, wtedy mężowie z Gileadu mówili do każdego: „Czy jesteś Efraimitą?” Gdy odpowiadał: „Nie!”, mówili do niego: „Powiedz, prosimy: Szibbolet”. A on mówił: „Sibbolet”, gdyż nie potrafił wymówić tego słowa poprawnie. Wówczas chwytali goarrow-10x10.png i zabijali przy brodach Jordanu. Tak w owym czasie padło z Efraima czterdzieści dwa tysiące.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
yoozek    124
1 godzinę temu, Jacek napisał:

 

Nie jest to kalendarz ani słoneczny, ani księżycowy, tylko arytmetyczny, Ma 12 miesięcy po 30 dni, czyli rok trwa 360 dni, Miesiąc ma natomiast 5 tygodni 6 dniowych, 

W pewnym sensie jest to kalendarz 'wieczny'.

Raz wydrukowany może nam służyć tak długo jak długo dzień będzie następował po dniu. 

 

 

 

rozumiem iż "nowy rok" w tym kalendarzu będzie ruchomy...

czy wprowadzisz "nazwy dni" i "nazwy miesięcy" czy zostanie tylko goła numeracja np "2 dzień, 3tygodnia, 4 miesiąca"?

 

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Kalasznikov    59
2 godziny temu, Jacek napisał:

Szanowny Kalasznikow, być może dla Ciebie i podobnych tobie Świadków Jehowy prawdziwe imię Boga Biblii to jest głupota.

Faktycznie z jednej strony Świadkowie Jehowy głoszę to imię, ale jednocześnie pousuwali ze swojej Biblii imiona zawierające w sobie to imię. Temat ten jest omawiany tutaj:

https://watchtower-forum.pl/topic/7393-usuwanie-z-biblii-%C5%9Bwiadk%C3%B3w-jehowy-imion-maj%C4%85cych-w-sobie-fragmenty-imienia-jehowa/

Swemu Bogu ponadawali też różne, chociaż podobnie brzmiące imiona. Temat ten jest omawiany tutaj:

http://watchtower-forum.pl/topic/7155-jehowa-%E2%80%93-d%C5%BCiehowa-%E2%80%93-jegowa-%E2%80%93-jak-prawid%C5%82owo-po-hebrajsku-powinno-si%C4%99-czyta%C4%87-imi%C4%99-boga/

 

Moim zdaniem Bóg może taką postawę uznać za niedbalstwo. A przecież na zebraniach Świadków Jehowy dowiaduję się, że cokolwiek robimy powinniśmy się starać robić jak najlepiej:

Myślę, ze Jehowa lub Jahwe wybaczy swoim wyznawcom to, że używają takiej formy Jego imienia. Bardziej martwię się o tych, którzy imię to usuwają z Biblii, kpią z z niego....;)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz