Promowane odpowiedzi

Witam,

 

Pozwoliłem sobie wkleić treść artykułu traktującego o Pamiątce śmierci Jezusa. Może, będzie to jakieś inne spojrzenie dla niektórych ŚJ:

 

Pamiątka Obrazy

06 lutego 2014

Każdego roku, Świadkowie Jehowy na całym świecie zbierają się, by uczcić śmierć Jezusa. W tym roku ich Pamiątka odbędzie się po zachodzie słońca w dniu 14 kwietnia 2014 roku. Ich Ciało Kierownicze już przygotowuje się na ten wieczór, drukując zaproszenia i dając wskazówki zborom, w jaki sposób powinno być prowadzone to wydarzenie. Zaproszenie jest zatytułowane " Wydarzenie, którego nie można przegapić " Stwierdza ono:

"Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, w trakcie którego będą prezentowane dodatkowe informacje na temat znaczenia ofiarnej śmierci Jezusa"

Aby dodać "emocji" w wydanej przez Towarzystwo Strażnica publikacji "Nasza Służba Królestwa" z marca 2014 r. , postawiono pytanie: "Czy to będzie nasza ostatnia Pamiątka?" My, autorzy tej strony, z pewnością mamy nadzieję, że tak! To jest czas na to aby to obraźliwe wydarzenie dobiegło końca. To jest czas dla naszych braci i sióstr, którzy mają odwagę otwarcie wyznać zjednoczenie z Chrystusem do odmowy udziału w ich "Uczczeniu pamięci o odrzuceniu" - ich "Pamiątce Obrazy"

Uczczenie Pamięci o Odrzuceniu

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zachęca jak największą liczbę osób, aby była z nimi obecna na Pamiątce. Jest to doskonała okazja, aby zachęcić obecnych do spojrzenia na Jezusa Chrystusa jako ich wodza i wzór, z którym muszą wyznać związek w celu osiągnięcia życia.

"Toteż Jezus rzekł do nich: ?Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim; bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim." - Jana 6:53-56

Zauważ, że nie jest to proroctwo. Jest to proste i otwarte nauczanie, jest bardzo jasne i na temat. Chyba że jedząc i pijąc Chrystusa, nie mamy życia lub udziału z nim! Jednak Ciało Kierownicze rzeczywiście uczy, że można odmówić jedzenia i picia Chrystusa, i nadal żyć wiecznie na ziemi - tak jakby Jezus nie miał władzy nad ziemią! Podejmują wiele starań w celu wyjaśnienia ich zawiłych teorii na temat życia wiecznego na ziemi, których to teorii Jezus nigdy nie nauczał. Mają czelność przygotować "wieczerzę", mówiąc swoim członkom, aby godnie ubierali się i zaprosili rodziny oraz przyjaciół, a następnie polecają mówcy aby bezwstydnie śmiał się ze spożywających uczestników! Kiedy mówca zakończy zawiłe wyjaśnienia, słuchacze są przestraszeni i zdezorientowani i nawet nie chcą dotknąć talerzyka i kielicha, który jest przekazywany! Słuchacze rzeczywiście uważają, że spożywając emblematy, będą zasmucać Jehowę. Jezus powiedział, że jedzenie chleba i picie wina prowadzi do życia; a jednak wierzą że jedzenia chleb, będzie prowadzić ich do śmierci! Obrócili Pamiątkę całkowicie do góry nogami! Pamiątka jest również doskonałą okazją, aby zachęcić wszystkich uczestników, aby przystąpili do wyścigu o życie i dołączyli do "chrześcijańskiego zboru ", stając się członkami ciała Chrystusa:

"On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby mógł się stać pierwszym we wszystkim; " - Kolosan 1:17-18

"Raduję się teraz w swoich cierpieniach za was, a tego, czego z ucisków Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam na rzecz jego ciała, którym jest zbór. " - Kolosan 1:24


"On też podporządkował wszystko pod jego stopy i nad wszystkim uczynił go głową dla zboru, który jest jego ciałem, pełnią Tego, który dopełnia wszystko we wszystkim." - List do Efezjan 1:22-23

Ciało Kierownicze uczy jeszcze, że nie trzeba być członkiem ciała Chrystusa, aby osiągnąć życie. Uczą, że można być na zewnątrz jako "współpracownik" ciała Chrystusa. Uczą, że można lawirować w pobliżu marginesu prawdziwego zboru, i zyskać życie "poprzez rozszerzenie"! Co za głupota! Wstydzimy się, że kiedykolwiek kupiliśmy te bzdury! Pamiątka jest również doskonałą okazją do wyjaśnienia dobrej nowiny, że każdemu obecnemu jest oferowany dar synostwa z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i jest w kolejce do otrzymania niebios jako dziedzictwa:

"Prawdziwe światło, które oświetla człowieka każdego pokroju, miało właśnie przyjść na świat. Był na świecie i świat zaczął istnieć przez niego, ale świat go nie poznał. Przyszedł do własnego domu, ale jego własny lud go nie przyjął. Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga." - Jana 1:9-13

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać ?wodzami?, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus." - Mateusza 23:8-10

?Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. "- List do Galatów 3:26-29

Ciało Kierownicze uczy jeszcze, że Świadkowie Jehowy są tylko przyjaciółmi Boga, a nie synami Boga, a na pewno nie braćmi Chrystusa. Uczą, że nie trzeba odziedziczyć królestwa niebios, można być równie szczęśliwym z życia tutaj na ziemi! W istocie, uczą, że Chrystus nie jest potrzebny do niczego. Ciało Kierownicze postrzega Jezusa jako, nic więcej niż to, że złożył ofiarę i wykonał swój obowiązek a następnie przekazał troszczenie się jego powołanemu "niewolnikowi wiernemu i roztropnemu"! Wydaje się że Ciało Kierownicze zorganizowało to spotkanie wyłącznie w celu "zagrania na nosie" Jezusowi, dając mu znać w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mają nic wspólnego z nim. W zeszłym roku, namówili ponad 19 milionów ludzi, aby zebrali się razem by przypominać Jezusowi, że odrzucają niebiańską nadzieję, że odrzucają ofertę synostwa i odrzucają go jako swego przywódcę. W rzeczywistości, odrzucają wszystko, jego życie i śmierć na rzecz przyjęcia poleceń mężczyzn i cielesnych nauk. To nie jest spotkanie w duchu apostołów i chrześcijan z I wieku. To jest bardziej jak rodzaj gromadzenia, spodziewany od uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy wezwali do egzekucji Jezusa - tych, którzy naprawdę "świętowali" jego śmierć - radując się z tego! Nie ma większej demonstracji obrazy niż branie jednego święta Jezusa i jednego wydarzenia które nakazał upamiętniać i używać jako wydarzenie uparcie odrzucające i szydzące w obliczu Syna Bożego, który z pewnością wyczuwa ich działanie. Oni hańbią Jezusa w najgorszy możliwy sposób. Łączą się ze sobą na jeden wieczór jak nakazuje nam Jezus, aby z nim wieczerzać, a potem uparcie odmawiają spożywania? Kto tak robi? Co za arogancja! Co za brak szacunku! Obchody Pamiątki organizowane przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy nie są niczym więcej niż marketingową i pijarowską kampanią do rekrutacji nowych członków do tej organizacji; głośno podjąć wiele trudu, aby upewnić się, że nikt nie łączy się z Chrystusem. Mówią o korzyściach płynących ze śmierci Jezusa, ale całkowicie ignorują jego chwalebne życie, jego miłosierną posługę i jego rzeczywiste nauki, w tym zaproszenie do wszystkich aby pójść za Nim w okręgi niebieskie przygotowane dla nas.

Niech wasze serca się nie trapią

"Niech wasze serca się nie trapią. Wierzcie w Boga, wierzcie też we mnie. W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli. " - Jana 14:1-3


Jezus jest z pewnością rozczarowany wszystkimi, którzy przyłączają się do tej farsy. Jezus powiedział, gdzie dwóch jest zebranych w imię Jego, on będzie pośród nich. (Mateusza 18:20) Czy można znaleźć jakiś powód, dlaczego Chrystus "ma być pośród " tych, którzy zamykają królestwo niebios? Wyobraź sobie jego uczucia, gdy ogląda 19 milionów ludzi odrzucających go poprzez przekazywanie jego symbolicznego ciała i krewi od osoby do osoby. I wyobraź sobie radość wielkiego przeciwnika Diabła jak ogląda tę samą scenę i rozkoszuje się swoją przebiegłością wykorzystując uroczystość która jest własnością Jezusa, przeciwko niemu! Dość stwarzania pozorów duchowości! Nadszedł czas, aby konsekwentnie i jednoznacznie stanąć z Jezusem i powiedzieć przeciwnikowi "Zejdź Mi z oczu !" (Marka 8:33) Nadszedł czas, by wziąć udział w prawdziwej Pamiątkowej Wieczerzy, gdzie możemy być pewni, że Jezus jest "pośród nas".

Prawdziwa Pamiątka Wieczerzy

Pamiątka ustanowiona przez Jezusa w noc jego śmierci nie ma być "spotkaniem informacyjnym" lub sesją rekrutacji nowo nawróconych. To uroczysty posiłek w gronie przyjaciół, którzy wyznają swoje zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, uczestniczą w tym wydarzeniu i faktycznie spożywają posiłek. Nie słuchamy przemowy o nim, jesteśmy częścią z nim! Musimy też pamiętać chwalebne życie oraz odważną śmierć, którymi mieszkał w naszym imieniu i zobowiązać samych siebie aby prowadzić podobne wierne życie i odważenie oddać nasze ziemskie ciała, gdy przyjdzie na to czas. W ciągu ostatnich dwóch Pamiątkowych Wieczerzy, zachęcaliśmy naszych braci do udziału ze Świadkami Jehowy w celu pokazania Ciału Kierowniczemu, że synowie Boga istnieją i rozwijają się w ramach organizacji. Także zachęcaliśmy tych braci do udziału w drugiej Pamiątkowej Wieczerzę w domach swoich prawdziwych braci, gdzie Chrystus jest z pewnością obecny. Wydawało się, że Ciało Kierownicze zwróci na to uwagę i ponownie zbada swoje nauki. Ponieważ wierzyli oni, że spadek uczestników wskazywał że drzwi do królestwa były zamknięte, być może, gdy dostrzegą wzrost, będą wiedzieć, że drzwi pozostają otwarte. Zamiast tego zignorowali tych nowych synów, nie okazali szacunku ich nadziei, a nawet "pokonali" tych nowych braci. (Zobacz W Obronie Naszej Żywej Nadziei oraz Pytania i Odpowiedzi 09.01.14.) Do dnia dzisiejszego uparcie ustawiają się plecami do drzwi niebiańskiego Królestwa i walczą ze wszystkimi, którzy próbują wejść

Z tego powodu wzywamy wszystkich synów Ojca i braci Jezusa Chrystusa, na pamiątkę Wieczerzy 2014 roku w ten sam sposób jaki uczynili to Jezusa i jego apostołowie - w prywatnych domach bez widzów. Przypomnijmy, że pierwsza Pamiątkowa Wieczerza została ustanowiona po Posiłku Paschalnym. Pascha nie była obchodzona w świątyniach i synagogach. Każda rodzina miała prywatny posiłek w swoich domach, gdzie często zapraszano bliskich przyjaciół aby dzielić się z nimi. Wszyscy w domu, w tym dzieci, były mile widziane oraz każdy był uczestnikiem uroczystości. Dzieci nie były "pomijane" przez dorosłych, jak gdyby nie były beneficjentami wolności którą obchodzili. To było upamiętnienie ich wyzwolenia z niewoli egipskiej przez symboliczne przeżywanie nocy, gdy "śmierć przeszła przez ich domy." Jedli macę i gorzkie zioła, aby przypomnieć im o gorzkiej niewoli, a następnie pili wino jako symbol ich nowo odkrytej wolności. Po posiłku, recytowali historię ich wyjścia z Egiptu i robi to z roku na rok, jako pamiątkę. W ten sam sposób, pierwsza Pamiątkowa Wieczerza była prywatnym zgromadzeniem ludzi, którzy kochali i szanowali się nawzajem, i którzy byli tam na zaproszenie Jezusa, aby podzielić się z nim posiłkiem. Nie było żadnych sług lub opiekunów, ani żadnych widzów i obserwatorów. Wszyscy przyszli na posiłek i zjedli to, co zostało z przed nimi złożone. To była ich noc, upamiętniająca o ich przemienieniu z reguł ludzkich "do królestwa miłości Jego Syna." (Kolosan 1:13) Brali oni udział w chlebie życia, który przedstawia życie, jakim Jezus żył dla całego świata, tak, że każdy, kto ma udział w tym chlebie i żyje tak jak on żył, będzie miał również życie. (Jana 6:53) Pili wino, które symbolizuje krew nowego przymierza - Ducha Prawdy, który został wylany w naszym imieniu. (Tt 3:4-7) Wszyscy, którzy je pili, otwarcie przyznawali swoją gotowość do zaangażowania się i poddanie pod kierunek Ducha. (Jana 16:13) I później, Jezus przypomniał swoją posługę oraz wspaniałą przyszłość która ich czeka. (Jana 13:31-17:26) Kiedy oficjalnie będziemy świętować tegoroczną Pamiątkę w dniu 14 kwietnia 2014 r., zróbmy to więc w duchu pierwszej Pamiątkowej Wieczerzy. Pozwólmy nam połączyć siły w naszych domach z rodziną i przyjaciółmi, którzy podzielają naszą chwalebną nadzieję niebiańską, którzy chcą być częścią ciała Chrystusa i którzy chcą, aby "utrzymać się w tym sposobie działania" na pamiątkę Jezusa Chrystusa. Jeśli powiedzenie jest prawdziwe ", że jesteś tym, co jesz", to podejmijmy wielki kęs i pokażmy Chrystusowi w sposób nie budzący wątpliwości, że należymy do niego! I po tym jak wykonamy czynności z emblematami, prowadźmy rozmowy podnoszące naszej nadzieje, o naszym Panu i na temat naszego wspaniałego Niebieskiego Ojca. Niech tego roczna Pamiątka Wieczerzy będzie naszym chrześcijańskim Jubileuszem ? "Dobrą Nowinę dla ubogich, wolnością dla więźniów, odzyskanie wzroku dla niewidomych i wolnością dla zdruzgotanych." (Łukasza 4:18-20) Niech to będzie punkt zwrotny w naszej wierze, gdzie porzucimy przewodnictwo mężczyzn i zaakceptujemy nasze miejsce jako synów Bożych. I to nie tylko tej nocy, ale "tak jak często jesteśmy razem" i ", gdy ilekroć się schodzimy " na posiłek (1 Koryntian 11:26), pozwalając nam przeżyć i uczcić naszą Chrystusową woń od Boga wolności bez przeszkód. Pozostawmy błędy mężczyzn i ich próby pohańbienia Chrystusa i obejścia jego prostych i otwartych nauk. "Ślepy może prowadzić ślepego", ale jeśli rozpoznają błąd Pamiątki Obrazy, nie pozwolą się kierować skoro są niewidomi. Daj nam uwolnić się od tych, którzy działają jako czynnik powstrzymujący i którzy wykonują bezprawie. (2 Tesaloniczan 2:6-7) Wiemy, że wielu naszych braci i sióstr, związanych z organizacją Strażnicy będą czuć się nieswojo, nie uczestnicząc w Pamiątce z ich zborem. Zastanawiają się, co mogą powiedzieć lub jak mają wyjaśnić innym swoją przyczynę nie uczestniczenia, bez zwracania negatywnej i niepotrzebnej uwagi na samych siebie. Przypuszczamy, że niektórzy będą mówić, iż brali udział w innej Pamiątce, albo, że postanowili uczcić tę noc przeżyć Jezusa i jego Apostołów w prywatnym domu. Nie ma znaczenia co zdecydujesz się im powiedzieć. Ważne jest, aby zrobić wszystko, co Jezus przykazał - jeść i pić z jego symbolicznego ciała i krwi w pamięci o nim. To nie jest tylko kwestia doktrynalna. To jest kwestia zbawienia. To sprawa życia i śmierci. Jezus wskazał bardzo wyraźnie, że jeśli się ktoś nie narodzi z Ducha, nie może wejść do królestwa. Ci, którzy myślą, że mogą wykonywać polecenia ludzi zamiast zwykłego i otwartego polecenia Jezusa będą bardzo rozczarowani. Oni są tymi, których Chrystus miał na myśli, kiedy powiedział:

"Nie każdy, kto do mnie mówi: ?Panie, Panie?, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu: ?Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?? Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia." - Mateusza 7:21-23

On nigdy ich nie znał, ponieważ podążający za nim mężowie nie "zmagali się zgodnie z regułami " (2 Tymoteusza 2:5) Oni nigdy nie stali się częścią prawdziwego zboru - Ciała Chrystusowego. Oni nigdy otwarcie nie przyznali związku z nim. Odmówili udziału w jego symbolicznym ciele i krwi. W ten sposób wyparli się go, więc on, w zamian wyprze się ich:

"Co do każdego więc, kto przyzna się przed ludźmi do jedności ze mną, ja też przyznam się do jedności z nim ? przed moim Ojcem, który jest w niebiosach; ale kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja też na pewno się zaprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. " - Mateusza 10:32-33

Nie możemy tego wystarczająco podkreślić. Nasi bracia nie mogą pozwolić aby strach przed ludźmi, uniemożliwiał im robić to, co uważają za słuszne. Oni nie mogą dawać więcej tymczasowej wierności w opozycji do wieczności. Bóg nie da się wyśmiewać. I kto wie, może przez nieobecność na ich Pamiątce nasi bracia, którzy jeszcze się nie obudzili do przyjęcia usynowienia, ponownie zbadają swoją wiarę. Może przez swą wierność, ty poprowadzisz wielu do sprawiedliwości jak prorokował Daniel:

"I wnikliwi będą jaśnieć jak blask przestworza, a ci, którzy prowadzą wielu do prawości, jak gwiazdy ? po czas niezmierzony, na zawsze." - Daniel 12:3

To wymaga wiary i odwagi. Kiedy czytasz te słowa, Duch Prawdy świadczy z tobą. Wiesz, co jest dobre i wiesz, co należy zrobić. Czy masz wiarę i odwagę, aby to zrobić? Jeśli zrobisz krok w stronę wiary, możesz być pewien, że twoja niebiańska rodzina i duchowe braterstwo synów Bożych będzie cię wspierać. "Wystarczy bowiem, że w minionym czasie wykonywaliście wolę narodów" (1 Piotra 4:3) Teraz jest czas, aby czynić wolę Ojca, dopasowując się w jedności z Chrystusem " jedząc i pijąc" na Pamiątkowej Wieczerzy. A jeśli ci wokół ciebie odmówią posłuszeństwa wyraźnemu poleceniu Chrystusa, wtedy strzep kurz z twoich stóp i niech umarli grzebią umarłych. Nie miej udziału w ich Pamiątce Obrazy.

Czekamy na Wasze komentarze.?Elaia Luchnia"

 

 

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

no i trzeba powiedzieć ze chyba z duchowością tez krucho na pamiatce,

raczej jest to spektakl i chęć uzyskania dobrej frekwencji niż  osiągniecie prawdziwej duchowości

 • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

no i trzeba powiedzieć ze chyba z duchowością tez krucho na pamiatce,

raczej jest to spektakl i chęć uzyskania dobrej frekwencji niż  osiągniecie prawdziwej duchowości

Ja tak w ogóle to mało sie Pamiątka interesuję.

Tylko dane statystyczne zbieram dotyczące liczby spożywających:

 

Wzrost

 

1920 r. - 19 404 osoby (ang. Strażnica 15.05 1920 s. 153);

1923 r. - 42 000 osób (Strażnica 15.06 1923 s. 191 - „Wiele zgromadzeń jeszcze nie zaraportowało” [ang. 15.07 1923 s. 218]);

1924 r. - 65 105 osób (ang. Strażnica 01.10 1924 s. 290);

1925 r. - 90 434 osoby (ang. Strażnica 01.09 1925 s. 263);

 

Spadek

 

1926 r. - 89 278 osób (ang. Strażnica 01.09 1926 s. 270);

1927 r. - 84 064 osoby (Strażnica 15.08 1927 s. 253 - „nie otrzymaliśmy raportów ze wszystkich zborów w Stanach Zjednoczonych, a także z niektórych krajów europejskich” [ang. 15.07 1927 s. 218]);

1935 r. - 52 465 osób (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717);

1938 r. - 36 732 osoby (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313; por. Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 125);

1946 r. - 27 587 osób (jw. s. 313);

1952 r. - 20 221 osób (jw. s. 313);

1955 r. - 16 815 osób (jw. s. 313);

1958 r. - 15 037 osób (Strażnica Nr 6, 1959 s. 16);

1962 r. - 12 714 osób (Strażnica Nr 6, 1964 s. 13);

1964 r. - 11 953 osoby (Strażnica Nr 14, 1966 s. 11);

1970 r. - 10 368 osób (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 25);

1980 r. - 9 564 osoby (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717).

 1990 r. - 8 869 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21);

 1997 r. - 8 795 osób (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21);

 2002 r. - 8 760 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15);

 2004 r. - 8 570 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22);

 2005 r. - 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).

 

Wzrost:

 

2006 r. - 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. - 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6);

2008 r. - 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. - 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. - 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. - 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. - 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. - 13.204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

 

????

Edytowane przez Roszada
 • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

No szkoda, że CK nie liczy tych pomazańców, oni się sami liczą :) :

 

Liczba spożywających emblematy. Jest to liczba wszystkich ochrzczonych osób, które spożywały emblematy podczas Pamiątki. Czy jest to zatem liczba pomazańców żyjących jeszcze na ziemi? Niekoniecznie.  Pewne czynniki - między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne - mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie. Dlatego nie da się ustalić dokładnej liczby pomazańców na ziemi; zresztą nie jest nam to potrzebne. Ciało Kierownicze nie prowadzi listy wszystkich osób spożywających emblematy” (Strażnica 15.08 2011 s. 22).

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ja pokręciłem tym kółeczkiem od myszki i tak mi "błyskało",duże litery: Pan,Pam.. Bóg, Chry...Wiecz...

No dobra-po edycji przyznaję,że przeczytałem.Człowiek się uczy całe życie.No więc dla mnie tekst jest ciekawy,bo poznałem nowe dla mnie pojęcie: "prywatny posiłek" i co więcej!!!! okazuje się ,że w tymże posiłku mogą uczestniczyć nawet dzieci!!!!

 

Druga edycja.Działacz,a kto to napisał ? Możesz zdradzić?

Edytowane przez nunek
 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Czy ktos dal rade przeczytac ten tekst ? W ogole.?

Te człowiek nie potrafi skrótów pisać, bo to Działacz, a działacze partyjni dużo piszą. :D .

Albo choć w punktach by napisał.

Myśli że dla wielomówności będzie wysłuchany. :)

Zupełnie jak ci poganie z Ewangelii. ;)

Edytowane przez Roszada
 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Czy ktos dal rade przeczytac ten tekst ? W ogole.?

 

To ponad me siły :(

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jesli mam Byc szczera to siostry zwlaszcza te przed zamazpojsciem,bardziej sie interesuja kreacja i fryyzura w jakies na niej wystapia Niz samym Faktem...pamiatki...dla mnie wogole jest pytanie po Co potzrebne Sa drugie owce na Tym spotkaniu? Aby sie gapic na kielich i przasny Chleb i wysluchac jak Co Roku tego samego....?hm...

A Co mi sie kojarzyl to stres ze niechcacy wyleje zawartosc kielicha. Przy Jego podawaniu...a w Miare zblizenia sie go do mnie bylam coraz bardziej zestresowana...

Przyznam ze mi bardziej odpowiedz obchodzenie meczenskiej smierci jezusa przez KK..dla mnie to bardziej osobiste przezywanie, sercem a nie Tylko rozumem....

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ja tez oddychalam z ulga, jak mnie kielich mijał, bo sobie wyobrażałam, co to by było jakby mi pierdyknął.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Aby dodać "emocji" w wydanej przez Towarzystwo Strażnica publikacji "Nasza Służba Królestwa" z marca 2014 r. , postawiono pytanie: "Czy to będzie nasza ostatnia Pamiątka?"

Moja nie. Moją ostatnią była zeszłoroczna. Na tegoroczną już się nie wybieram, świadomie i po raz pierwszy w życiu. Czas dać do zrozumienia, że nic mnie już z tą sektą światopoglądowo nie łączy.

Edytowane przez Jedediah
 • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

A co jest elaia luchnia ?

Pamiatka jest tak nudna , ze nigdy nie czulam , ze to swieto,.

Swieto, swieto....godzinka i po swiecie. Najkrótrze i najnudniejsze swieto, ktore nic nie wnosi do zycia czlowieka jakie znam, ale ze 30 pamiatek zaliczylam . Ostatnia w 2012. Wtedy nawet pojechalismy dzien wczesniej , zwykla pomylka, ale juz po drodze meselowi cos nie gralo bo nie bylo pelni

:-)

Edytowane przez Storge
 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Czy ktos dal rade przeczytac ten tekst ? W ogole.?

Ja już nie chcę czytać.

Co roku próbowałam zrozumieć sens ofiary i nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, a może ja taka ciemna i nijak nie mogę zrozumieć przemocy i poświęcania dla idei własnego dziecka. :(

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 

 

 

 

"Ciało Kierownicze rzeczywiście uczy, że można odmówić jedzenia i picia Chrystusa, i nadal żyć wiecznie na ziemi - tak jakby Jezus nie miał władzy nad ziemią"

 

- Szkoda, że tak wybiórczo przedstawiasz fakty mieszając je z własnymi przemyśleniami i pisząc je w stylu, który ma za zadanie wpłynać na emocje czytelnika. Pewnie w innym artykule zarzucasz Strażnicy manipulację, a tak naprawdę sam się jej dopuszczasz.

 

"Podejmują wiele starań w celu wyjaśnienia ich zawiłych teorii na temat życia wiecznego na ziemi, których to teorii Jezus nigdy nie nauczał"

 

- Cóż, to naprawdę niezwykłę, że jakieś wyznanie podejmuje wiele starań, żeby głosić coś, w co wierzy. Chyba nawet nie muszę tłumaczyć, że nie ma chrześcijańskiego wyznania, które nie skomentowałoby nauk Jezusa w taki sposób, żeby nie dodać czegoś od siebie. Z drugiej strony dla autora jest pewnie w porządku to, że Kościół Katolicki i inne trynitarne wyznania podejmują wiele starań, żeby wyjaśnić swoje zawiłe teorie na temat Trójcy Świętej, których to teorii Jezus nigdy nie nauczał.

 

"Mają czelność przygotować "wieczerzę", mówiąc swoim członkom, aby godnie ubierali się i zaprosili rodziny oraz przyjaciół, a następnie polecają mówcy aby bezwstydnie śmiał się ze spożywających uczestników"

 

- Mówisz tutaj o Ciele Kierowniczym, które daje takie wskazówki mówcy? Albo jesteś zupełnie nie w temacie, albo zwyczajnie kłamiesz. Coś takiego nie ma miejsca w żaden sposób. Proszę, zachowaj szacunek dla siebie i dla innych, i jeśli naprawdę chcesz coś napisać - coś, co wpłynie na zycie innych - to trzymaj się faktów i odrzuć manipulacje.

 

"Kiedy mówca zakończy zawiłe wyjaśnienia, słuchacze są przestraszeni i zdezorientowani i nawet nie chcą dotknąć talerzyka i kielicha, który jest przekazywany!"

 

- Tutaj nieco się zawiodłem, bo czytając ten artykuł myślałem, że dopiszesz coś w stylu : "Jednak jest już za późno. Świadkowie Jehowy, źle rozumiejąc swoje powinności, wyciągają z drugiej sali maszynę, którą sami nazywają 'Pamiątkatorem'. Maszyna ta w brutalny sposób uniemożliwia ludziom jakąkolwiek obronę, obezwładnia ich i nie mając już wyjścia, emblematy mają włożone do rąk!". Jak jednak widzę nie pokusiłeś się o puszczenie wodzy wyobraźni w tym wypadku. Szkoda. Tak czy inaczej nie wiem skąd wziąłeś ten strach przed 'dotykaniem talerzyka'.

 

"Słuchacze rzeczywiście uważają, że spożywając emblematy, będą zasmucać Jehowę"

 

- Wiesz, rzadko piszę na tym forum w kwestiach związanych z doktryną, raczej trzymam się kwestii organizacyjnych, ale czytając to zdanie zwyczajnie nie wytrzymałem. Dawno nie czytałem takich bredni wyssanych z palca.

 

"a jednak wierzą że jedzenia chleb, będzie prowadzić ich do śmierci"

 

- Skąd ty bierzesz te teksty? Nie wierzę, że jedzenie chleba będzie mnie prowadzić do śmierci i odkąd jestem Świadkiem Jehowy nigdy nie słyszałem nawet czegoś podobnego z ust moich współwyznawców.

 

 

 

Często przeglądam sieć w poszukiwaniu podobnych artykułów o Świadkach Jehowy. I nie powiem, czasem naprawdę jestem zdziwiony tym, na jak wysokim poziomie są. Nie ma tam kłamstw, nie ma tam manipulacji, a podaje się pewne argumenty, które można uznać lub nie. Natomiast twój tekst to jedna wielka manipulacja, w wielu miejscach kłamstwo, które nie ma nikogo do niczego przekonać - jesteś nastawiony na emocje swoich czytelników. Dlatego co drugie zdanie kończy się dramatycznym stwierdzeniem i wykrzyknikiem i brak jest jakichkolwiek dowodów, że Świadkowie rzeczywiście tak to robią. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale chyba zaczynam doceniać posty Piotra Andryszczaka, który przynajmniej co drugie zdanie wstawia cytat z jakiejś publikacji (już nawet przymknę oko na to, że oczywiście nie jest on fanem Świadków Jehowy) i wtedy przynajmniej można się do czegoś odnieść.

 

P.S. Wszystkie powyższe cytaty są z jednego akapitu, jak zapewne zauważyłeś. Jest to nieco przerażające, bo to zdanie za zdaniem i każde z nich jest przynajmniej mocno nagięte...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

"a jednak wierzą że jedzenia chleb, będzie prowadzić ich do śmierci"

 

- Skąd ty bierzesz te teksty? Nie wierzę, że jedzenie chleba będzie mnie prowadzić do śmierci i odkąd jestem Świadkiem Jehowy nigdy nie słyszałem nawet czegoś podobnego z ust moich współwyznawców.

 

A nie wiesz, że kto niegodnie spożywa co sobie za los szykuje?

 

(1 Koryntian 11:27-29) (...) A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem ciała i krwi Pana. 28 Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. 29 Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i pije wyrok przeciwko sobie.

 

Edytowane przez Roszada

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

A nie wiesz, że kto niegodnie spożywa co sobie za los szykuje?

 

(1 Koryntian 11:27-29) (...) A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem ciała i krwi Pana. 28 Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. 29 Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i pije wyrok przeciwko sobie.

 

 

 

Roszada, to jest oczywiste. Jednak nie o to chodziło autorowi powyższego tekstu. Przedstawił on spożywanie tych rzeczy jako dla Świadka Jehowy powiązane ze śmiercią, nie przez jakieś wyjątki, tylko zawsze związane ze śmiercią.

 

Odchodząc nieco od tej kwestii, istnieje mnóstwo czynności, które wykonywane w sposób niegodny mogą prowadzićdo śmierci. Jednak powyższy tekst sugeruje, jakoby Świadkowie Jehowy mieli wmówione, że nikt z nich nie może spożywać wina i chleba, bo każdorazowa próba czegoś takiego skończy się śmiercią. Ja widzę różnicę w tym, jak przedstawiono to w tym tekście, a jak można by przedstawić to tak, żeby naprawdę chodziło o fakt, na który zwróciłeś uwagę w swoim poście.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

P.S. Wszystkie powyższe cytaty są z jednego akapitu, jak zapewne zauważyłeś. Jest to nieco przerażające, bo to zdanie za zdaniem i każde z nich jest przynajmniej mocno nagięte...

 

 

Zgadzam się z tobą, niniejsza krytyka pamiątki jest przerysowana na wzór krytyk świadków wobec rytuałów i świąt innych wiar.

 

Pamiątka to tylko prezentacja marketingowa. Pokaz akcesoriów kuchennych połączony z możliwością nabycia kompletu i zapisania się do klubu stałego klienta. Tyle że w WTSie rolę karty stałego klienta pełni chrzest. Prezenterami są prowadzący, akcesoriami emblematy, certyfikatami jakości wersety z biblii i publikacji. Chcesz żeby było smacznie i zdrowo, nie tak jak w każdej przeciętnej kuchni? Zapisz się do nas i bądź szczęśliwy jak cała reszta klubowiczów, uśmiechniętych i eleganckich.

 

Duchowości też w tym tyle, co w krojeniu ziemniaka ugotowanego na parze w teflonowym rondlu wprost z Brooklynu. Reklamacji nie uwzględnia się. Wystosowanie jej jest jednoznaczne z opuszczeniem klubu.  

Edytowane przez Jedediah
 • Like 4

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się z tobą, niniejsza krytyka pamiątki jest przerysowana na wzór krytyk świadków wobec rytuałów i świąt innych wiar.

 

Pamiątka to tylko prezentacja marketingowa. Pokaz akcesoriów kuchennych połączony z możliwością nabycia kompletu i zapisania się do klubu stałego klienta. Tyle że w WTSie rolę karty stałego klienta pełni chrzest. Prezenterami są prowadzący, akcesoriami emblematy, certyfikatami jakości wersety z biblii i publikacji. Chcesz żeby było smacznie i zdrowo, nie tak jak w każdej przeciętnej kuchni? Zapisz się do nas i bądź szczęśliwy jak cała reszta klubowiczów, uśmiechniętych i eleganckich.

 

Duchowości też w tym tyle, co w krojeniu ziemniaka ugotowanego na parze w teflonowym rondlu wprost z Brooklynu. Reklamacji nie uwzględnia się. Wystosowanie jej jest jednoznaczne z opuszczeniem klubu.  

 

Na pewno nie co do wszystkiego się zgodzę. Marketing wiąże się ze sprzedażą i tutaj jest pewna kwestia sporna. Ja, jako Świadek Jehowy uważam, że jest to kwestia pozyskania ludzi i robię to dlatego, że według mojej wiary ma to znaczenie dla ich wiary. W takim kontekście marketing nie istnieje. Natomiast jeśli ktoś uważa, że chodzi tylko o pieniądze, to tak, wtedy jest to marketing.

 

 

Faktem jest, że religia zawsze starała się pozyskać ludzi na najróżniejsze sposoby i nie ma w tym zupełnie nic złego. Ważne są jednak pobudki osób, która stara się kogoś pozyskać. Inaczej jest, kiedy ktoś zdobywa czyjeś zaufanie by potem okraść a inaczej by potem pomóc. Taki 'marketing' (już tak to nazwijmy w cudzysłowie) stosował Jezus robiąc rzeczy spektakularne i gromadząc ogromne rzesze ludzi, którzy potem samą wielkością zgromadzenia niejako pozyskiwali innych, bo ludzie potrzebują trzymać się w grupie. Potem apostołowie robili dokładnie to samo. Paweł sam siebie opisuje jako osobę, która dla wszystkich stała się wszystkim. Nie trzeba daleko szukać przykładów, bo praktycznie każda jego mowa jest przemyślana i nastawiona konkretnie na pozyskanie danej grupy słuchaczy. Inną kwestią jest to, że kiedy do Jerozolimy na święto zjeżdżali ludzie, to wykorzystano wtedy umiejętność mówienia wieloma językami, jak również fakt, że każdy wielki chrzest tysięcy osób, na pewno napędzał kolejne takie wydarzenie. Potem na pewno wykorzystywano to, że Jerozolima była napełniona nauką chrześcijan - było ich wielu, a liczby działają na ludzi. Tego typu zabiegi niczym nie różnią się od ładnego wystroju sali na pamiątkę, czy od wspominania, że miliony osób na całym świecie będą obchodzić to święto. Ważne jest natomiast, dlaczego działa się w taki sposób, a to jak już pisałem kwestia sporna.

 

Natomiast co do duchowości tego wydarzenia, to wiesz - różnie bywa. Dla niektórych to tylko okazja do pokazania się, niestety. Natomiast dla mnie ma to znaczenie i jest to dość szczególny okres w roku. Dla praktycznie wszystkich osób z mojego najbliższego otoczenia także ten dzień ma duże znaczenie. Cóż, na pewno tej duchowości nie widać aż tak na samej uroczystości, ponieważ 40 minut to za mało żeby cokolwiek zauważyć, takie jest moje zdanie. Dużo większe znaczenie ma to, czy dane osoby przygotowują się wcześniej duchowo do tej uroczystości. Innymi słowy dla mnie nie sztuką jest wyjść na środek miasta i ubiczować się w imię Chrystusa - tu i teraz, tak po prostu. Dla mnie sztuką jest długie działanie nastawione na określony cel, oparte na solidnych podstawach, a nie jedynie na impulsach i chwilowych porywach emocji. Dlatego nie robi na mnie wrażenia, gdy ktoś nagle zapłacze, albo wykrzyknie, że "Bóg kocha nas wszystkich", po czym padnie krzyżem na ziemię, ale będzie to tylko 5 minut z jego życia i będzie nie miało to nic wspólnego z resztą. Prawdziwa duchowość moim zdaniem polega zupełnie na czymś innym i nie ma zbyt dużego związku z impulsami i ogromnym uzewnętrznianiem przeżywania czegokolwiek.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Na pewno nie co do wszystkiego się zgodzę. Marketing wiąże się ze sprzedażą i tutaj jest pewna kwestia sporna.Faktem jest, że religia zawsze starała się pozyskać ludzi na najróżniejsze sposoby i nie ma w tym zupełnie nic złego.

 

Świadkowie sprzedają ideę jaką jest ich wiara, by organizacja rosła w siłę. Im więcej wiernych tym większe pole do manewru, tym więcej kolporterów czasopism i pieniędzy - bo każdy wierny dokłada się do funkcjonowania systemu czy to za pomocą datków czy też własnej pracy.

A jeśli idzie o sposoby na pozyskiwanie wiernych i stronę duchową tej religii, kiepsko to wygląda. Przynajmniej 50% czasu na zebraniach spędza się ucząc jak prowadzić religijny marketing, jak wręczać czasopisma, jakie przedstawiać wstępy i jak reagować na odmowę. Jest jakaś różnica pomiędzy technikami telemarketera chcącego sprzedać mi abonament telefoniczny, a świadkiem chcącym sprzedać mi raj? Jasne że każdy system światopoglądowy uprawia agitację, jednak do świadków jest to posunięte do ostateczności.

 

Dlatego nie robi na mnie wrażenia, gdy ktoś nagle zapłacze, albo wykrzyknie, że "Bóg kocha nas wszystkich", po czym padnie krzyżem na ziemię, ale będzie to tylko 5 minut z jego życia i będzie nie miało to nic wspólnego z resztą. Prawdziwa duchowość moim zdaniem polega zupełnie na czymś innym i nie ma zbyt dużego związku z impulsami i ogromnym uzewnętrznianiem przeżywania czegokolwiek.

A moim zdaniem, jeśli duchowość ma mieć jakiekolwiek znaczenie, to powinna być właśnie prywatnym przeżywaniem prywatnych impulsów, mistyką. Czymś czego w WTSie nie uświadczysz. Nie sztuka przeżywać wyreżyserowane emocje i klaskać wraz z parotysięcznym stadionem tuż po pytaniu prowadzącego: "Czyż nie jesteśmy wdzięczni?".

Osobiste przeżywanie wiary zawsze było czymś podejrzanym, w WTSie zwłaszcza, bo nie ma wiary bez Organizacji.

Edytowane przez Jedediah
 • Like 4

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

To co najistotniejsze na tej uroczystości to element wiary, bez której nie można podobać się Bogu i która ma znacznie zbawcze. Biblia mówi, że tylko wiara zbawia, ale nie wiara martwa, lecz żywa obfitująca w stosowne symptomy, które wymieniono jako elementy ją weryfikujące. Zatem samo spożywanie emblematów lub podawanie ich z rąk do rąk w niczym nie pomoże bez elementu wiary. Na tę uroczystość trzeba przyjść przygotowanym duchowo, w stanie pojednania z Bogiem i bliźnimi i doceniać to, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia. Spożywający emblematy włączają się w ofiarę Jezusa i stawiają swoje ludzkie życie do dyspozycji Boga jako współuczestnicy cierpień i ofiary Jezusa i z Jezusem dla korzyści duchowych innych rezygnując z ziemskich aspiracji i dążeń na rzecz Królestwa niebios.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 

Świadkowie sprzedają ideę jaką jest ich wiara, by organizacja rosła w siłę. Im więcej wiernych tym większe pole do manewru, tym więcej kolporterów czasopism i pieniędzy - bo każdy wierny dokłada się do funkcjonowania systemu czy to za pomocą datków czy też własnej pracy.

 

 

Wydaje mi się, że wiele osób zapomina o tym, że poza tym, że pewne pieniądze do Towarzystwa wpływają, to też pewne pieniądze z niego wypływają. Ludzie jakoś często zapominają o wydatkach w wypadku Świadków Jehowy i łatwo wtedy stwierdzić, że to jest czysty zysk. To, że każdy wierny się dokłada (gdyby to był każdy, to by było coś) do całości nie znaczy, że każdy wierny do większe wpływy. Osoba, która głosi rozpowszechnia czasopisma, książki, sama dla siebie też bierze pewną pulę publikacji. Więc taka osoba nawet jeśli datki daje, to też sama te datki w pewien sposób wykorzystuje.

 

 

I zupełnie nie mogę zgodzić się z tym, że kiepsko wygląda kwestia pozyskiwania wiernych. Weź pod uwagę rzeczy, w które wierzymy jako Świadkowie Jehowy. Wierzymy, że zbór chrześcijański został stworzony po to, żeby głosić dobrą nowinę o królestwie niebios. Wierzymy też, że ma ona duże znaczenie dla każdego człowieka i może przyczynić się do zbawienia czyjegoś życia. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że taka jest idea, to normalne jest, że duża część zebrań jest poświęcona właśnie temu. Dziwne by było, gdybyśmy mówili, że trzeba głosić, że to podstawa, że ludzie muszą znać dobrą nowinę, a byśmy tego nie robili. Natomiast teraz wszystko jest w porządku. Każdy człowiek na poważnie podchodzący do swojej religii powinien według mnie na poważnie podchodzić do jej głoszenia, czy inaczej mówiąc upowszechniania. Naturalnym ludzkim odruchem powinno być dzielenie się tym, co ma się najlepszego.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam publicznie Działacza za ubliżenie mu. Na swoje usprawiedliwienie nie mam nic. :(

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz