Promowane odpowiedzi

Gość

67. Która data prawdziwa, że aż 20 lat różnicy?

2 Krl 8:26 -  Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską 

2 Krn 22:2 - Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską

 

68. Nie sprawdziło się proroctwo. 

Joz 8:28  Proroctwo twierdzi, że zburzone ok. 1450 r. miasto Aj nigdy nie będzie istnieć

Neh 7:32 Po 1000 latach ok. 450 roku za czasów Nehemiasza miasto Aj nadal istniało

 

69. Czy uczniom dostarczono pełnej potrzebnej wiedzy do zbawienia?

Ja 4:25Ja 15:15 - Tak

Ja 16:12 - 14:26  - Nie

 

70. Czy Dawid wszedł w towarzystwie innych, czy sam?

1 Sam 21:2-4 - Dawid wszedł sam

Mat 12:3-4 - Z Dawidem byli obecni też inni

 

71. Co się stało, że Bóg zmienił zdanie?

Pwt 2:19  - Nie wszczynaj  wojny z Ammonitami nie dam ich ziemi

Sdz 11:32 - Jednak Bóg dał ziemię Izraelitą

 

72. Jak długo Bóg trwa w gniewie, i czy jest grzechem?

Ps 30:6 - Jer 3:12 - Gniew Boga tymczasowy

Jer 17:4 - Mat 25:41 - Gniew wieczny

Gal 5:19-21 - Z powodu gniewu niebo niedostępne (to dlaczego Bóg tam jest?)

 

73. Który z pisarzy nie umiał liczyć?

Neh 7:10 - Synów Aracha 652 

Ezdr 2:5 - Synów Aracha 775

 

74. Ile lat miał Jezus podczas swej działalności?

Łuk 3:23 - Łukasz w swych badaniach określił na ok. 30

Ja 8:57 - Żydzi określili w przedziale 40-50 lat.

Komentarze kierujmy pod ten adres, 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

75. W sprawie obrzezki sam Paweł sobie zaprzecza

Gal 5:2 Jeśli dasz się obrzezać, nawet Chrystus ci nie pomoże

Dz 16:3 Ten sam Paweł każe obrzezać

 

76. Co ważniejsze, wiara czy uczynki?

Gal 5:5 - Wiara  decydująca o usprawiedliwieniu

Jak 2:20 , 26 - Bez uczynków wiara bez wartości

 

77. Dlaczego zaleca innym, a sam nie stosuje się?

Mt 6:7 - Modląc się, nie powtarzajcie tego samego 

Mk 14:39 - modląc się powtarzał te same słowa

 

78. Czy Jezus miał świadomość, kiedy będzie Królestwo Boże?"

Mat 5:20; Mk 14:25 - Królestwo niebieskie w przyszłości

Mat 12:28 Już jest Królestwo, albo co najmniej Mk 9:1 za życia apostołów

 

79. Co by Jezus powiedział na to, że aniołowie, Eliasz i Henoch powrócili do nieba?

Ja 3:13 - A nikt nie zstąpił i ponownie wstąpił do nieba prócz Jezusa

Rdz 19:1 - Aniołowie zstąpili do Sodomy i wstąpili z powrotem, gdyż ich niema na ziemi 

2 Krl 2:11 - Eliasz wstąpił do nieba Rdz 5:24 - Henocha zabrał Bóg do siebie

 

80. Jak wyjaśnić nieścisłości odnośnie Asy?

1 Krl 15:14 - Asa był wierny Bogu przez całe życie

2 Krn 16:7 - Asa nie dochowywał wierności w pewnych okresach życia

 

81. Czemu tak bliski kontekst autora tak się różni?

2 Krn 14:4 - Usunął rzeźby kultowe  Asa

2 Krn 15:17 - Nie usunął rzeźb kultowych Asa

 

82. Czyżby w innym czasie liczyli, że taka różnica?

Ezdr 2:1 - śpiewaków 128

Neh 7:44 -  śpiewaków 148

Edytowane przez gambit

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Świetna robota Gambit, niezły odlot ta biblia, jak pomyślę sobie że kiedyś wierzyłem w to co pisze biblia to zbiera mi sie na wymioty jak mozna po takich sprzecznosciach dojsc do przekonania ze to sie wszystko da wytlumaczyc.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

83. Czy ofiara Jezusa jest wystarczająca, czy trzeba ją uzupełniać? 

Heb 10:10; 14; 18 - Jezus jest ofiarą za grzechy, innej nie potrzeba

Rz 12:1 - Być gotowym poświęcać życie na służbę, jako ofiara miła Bogu 

 

84. Czy zdrajcy przysługuje miano przyjaciela?

Mat 26:50 - Jezus nazywa Judasza przyjacielem

Ja 17:12 - Łuk 5:16 - Jezus określa Judasza zatraceńcem z powodu zdrady. 

 

85. Czyżby Jezus targnął się na swe życie rękoma innych, zaczynając od Judasza?

Ja 2:25 - 6:64 - Jezus wybierając Judasza na apostoła, już wiedział, że wybiera zdrajcę.

1 Pi 2:1 - Zdradliwych odrzuć 1 Ja 2:22-23 Kłamca przeciw Jezusowi jest antychrystem

Mat 16:21-23 - Piotr chce ratować życie Jezusowi, a Jezus go gani za to. 

 

86. Dlaczego Izaak jest jedynakiem, skoro wcześniejszym był Ismael?

Rdz 22:2 - Hebr 11:17 - Izaak jest jedynakiem Abrahama  

Rdz 16:15 - Gal 4:22 - Pierwszym Ismael - 1 Krn 1:32 jeszcze inni

 

87. Czy Jezus chrzcił, czy nie?

Ja 3:22 - Jezus udzielał chrztu.

Ja 4:2 - Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie

 

88. Dość znaczne różnice u poszczególnych autorów

Mat 21:5-7 - Przyprowadzono dwa osiołki Jezus jedzie na obydwu, oślicy i jej źrebięciu

Mk 11:7 - Uczniowie przyprowadzili jednego osła, Jezus sam wsiada

Łuk 19:33-35 - Jedno oślę, na które uczniowie wsadzają Jezusa

Ja 12:14 - Jezus sam znalazł młode oślę.

 

89. Kiedy przyjście Jezusa i zmartwychwstanie ludzi?

1 Tes 4:15-17 - Podczas przyjścia Jezusa będzie zmartwychwstanie, a będzie jeszcze za życia apostołów

2 Tes 2:2-3 - Przyjście Jezusa w przyszłym, nieznanym czasie

 

90. Znów liczydło się zepsuło.

Ezd 2:12 - 1220 synów Azgada

Neh 7:17 - 2322 synów Azgada

 

91. Jakim sposobem Cham był najmłodszym synem Noego? 

Rdz 6:10 - Noe miał trzech synów: 1. Sem - 2. Cham - 3. Jafet

Rdz 9:22-24 - Cham był drugim synem Noego, a nie najmłodszym

Edytowane przez gambit

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

92. Czyżby zsyłanie plag sprawiało przyjemność Bogu, że ...
Wyj 7:2 - Bóg podejmuje kroki w celu uwolnienia Izraelitów przez faraona
Wyj 7:3 - Po chwili ten sam Bóg utrudnia przez nastawianie faraona aby nie wypuścić
 
93. Ilu było wierzących między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezusa?
1 Kor 15:6 - 500
Dz 1:15 - 120
 
94. Kto rozmawiał z Jezusem?
Mat 20:20 - Matka wstawia się za swych synów
Mk 10:36 - Osobiście zwracają się Jakub i Jan
 
95. Ilu mężczyzn było w Betlejem?

Ezd 2:21 - 123

Neh 7:26 - 188

 

96. Czy wyganianie demonów jest potwierdzeniem prawdziwego chrześcijanina?

Mk 16:17; Łuk 9:49-50 - Tak

Mat 7:22-23 - Nie, a nawet wygonić ich

 

97. Kto czyni głuchym i ślepym?

Wyj 4:11 - Bóg Jahwe

Mk 9:17 - Zły duch

 

98. Kto pochował Jezusa?

Mat 27:59-60 - Józef

Ja 19:38-40  - Józef z Nikodemem, zwolennikami nauk Jezusa 

Dz 13:27-29 - Żydzi, którzy Jezusa oskarżyli zasługującego śmierci

 

99. Jaka karę wymierzył Bóg Kainowi?

Rdz 4:11-12 - Tułaczem

Rdz 4:16-17 - Kain prowadził osiadły tryb życia, przez zbudowanie miasta.

(budując miasto, sugeruje, że w ziemi Nod żyli już ludzie, a więc Adam nie był pierwszym)

 

100. Czy powoływanie się na imię Boga gwarancją zbawienia?

Jol 2:32; Rz 10:13 - Tak, każdy kto wzywający imienia Jahwe lub Jezusa, będzie zbawiony

Mich 3:4Mat 7:22-23 - Nie każdy, choćby dużych dzieł dokonywał

 

101. Ile lat byli Izraelici w niewoli Egiptu?

Rdz 15:13 - 400 lat

Wyj 12:40 - 430 lat

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Jakby co, to umieściłem na swym blogu ponad 200 błędów, czyli jeszcze raz tyle co w tym wątku - część  I (po jakimś czasie link ,,cz. I" może być nieaktualny, ale zawsze będzie można znaleźć z nowym adresem w części II na końcu) - część II

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Rodzaju 1:24 Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak.

 

Rodzaju 2:19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

102. Różnice płci w przekładach

Rz 16:7 Wuj - Pozdrówcie Andronika i Julią krewne {rodz. żeń.} moje, (...) którzy znacznemi są między Apostoły,

Rz 16:7 BT -  Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków (...) którzy się wyróżniają między apostołami

 

103. Różnice płci w przekładach

Kol 4:15 Bp - Pozdrówcie braci w Laodycei oraz Nimfasa i Kościół gromadzący się w jego domu.

Kol 4:15 bpd  Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz zbór w jej domu. tu komentarz

Edytowane przez gambit

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Podiołem się kontynułować nagraniem na mym kanale YouTube: Sprzeczności Biblii. Prawie nie komentuję, ale przede wszystkim zestawiam kopie z Biblii sprzecznych informacji tego samego zdarzenia. Mam nadzieje, że następne odcinki będą technicznie bardziej czytelne.

Edytowane przez gambit
z powodu niewłaściwego linku

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU!

Wyobraź sobie Czarny Smoku, że lubię tego typu zagadnienia. 
Lubię także dlatego, że pytający w niektórych sytuacjach myśli, że ma rację a racji jednak nie ma!

Proponuję wybiórczo!

Twoje trzecie zagadnienie sugeruje, że raz uczynki potrzebne są do zbawienia a innym razem nie! Dodam tylko, że wiara bez uczynków jest zawsze martwa i człowiek wierzący swoją miłość do Pana Boga poprzeć powinien codziennym wypełnianiem Nauki Syna Bożego. A najważniejsza jest Łaska... Ale do tematu!

Piszesz:

"3. Czy uczynki są konieczne do wybawienia? 
a) Nie - Galatów 2:16, Rzymian 3:28
b )  Tak - Mateusza 19:17, Jana 2:24".

 

depositphotos_42059935-Ornamental-round-lace-pattern-is-like-mandala.jpg.167d83e6f5aa48a199b84f3669d19711.jpg


W Liście Apostoła Pawła do Galatów 2/16  mowa jest o uczynkach wynikających z Nauki Zakonu a nie o uczynkach w ogóle. Otóż uczynki Zakonu nie przybliżają człowieka do Pana Boga.  Żadne obchodzenie sabatu nie ma znaczenia, ani starotestamentowa dziesięcina lecz wiara przez miłość skuteczna. 


Cytat, który sam zaproponowałeś właśnie to potwierdza!

"(16) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, A NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, ponieważ Z UCZYNKÓW ZAKONU nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek". 

List Apostoła Pawła do Galatów 2/16

http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

point.gif.5a6021f57d42354fac7d3a9230404e9c.gif

O tym samym pisze Paweł w Liście do Rzymian 3:28

"(28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, NIEZALEŻNIE OD UCZYNKÓW ZAKONU". 

http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

 point.gif.5a6021f57d42354fac7d3a9230404e9c.gif

A jakiego zachowania dotyczy  cytat z Ewangelii według Mateusza 19/17?

http://biblia.info.pl/biblia.html   Biblia Warszawska

"(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego". 

Wymienione przez Pana Jezusa Przykazania są uniwersalne i dotyczą każdego fragmentu naszego codziennego życia tak w Starym jak i w Nowym Przymierzu. Zawsze kochać powinniśmy Rodziców. Nigdy nie wolno nam cudzołożyć i nie wolno kraść. W Starym Przymierzu owe Prawa wyrażone były Dekalogiem a w  Nowym już nie Dekalogiem a Dwoma Przykazaniami Miłości! W Starym Przymierzu Mojżesz Przyniósł od Pana Boga Prawa z Góry Synaj. W Nowym Przymierzu Dwa Przykazania Miłości Przyniósł od Boga Ojca Pan Jezus i to nie z  "jakiejś" góry a z samego Nieba!

Zresztą, powyższa Mowa Zbawiciela ma o wiele głębsze znaczenie ale poprzestanę na tym co napisałem. 

668817430_664219636efc098343f06c66904ea4ea00.gif.c79849664434626fab47c4509e8819f1.gif

Podsumowując: Absolutnie nie ma żadnej sprzeczności w zaproponowanym przez Ciebie punkcie ponieważ cytaty nie mówią o tym samym zagadnieniu!
Pierwszy fragment dotyczy uczynków wynikających z Nauki Zakonu a następny mówi o dobrych uczynkach w naszym codziennym życiu!

 

344766303_125ARTYKU.png.47c713aed07d8858f37d3899a9bc5d04.png

Edytowane przez 57KerenOr

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

ZŁO I DOBRO OD PANA POCHODZI!

 

6. pytanie brzmi:

"Czy Bóg stworzył zło? 

a) Tak - Izajasza 45:7

b )  Nie - 1 Jana 4:8".


Czarny Smok powołuje się tutaj na proroka Izajasza, który sugeruje, że Pan Bóg stworzył jednak zło na przykład niedolę!

"7 Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, 

sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę
Ja, Pan, czynię to wszystko". 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/45.php

45/7 Biblia Tysiąclecia

ZC.png.b797e1f4e831fa029a6f4e7d24c331a2.png

Podobno 1 List Jana 4/8 jest dowodem na to, że Pan Bóg nie jest twórcą zła.

Hmmm... Popatrzmy:

"8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, 

bo Bóg jest miłością". 

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/4.php

668817430_664219636efc098343f06c66904ea4ea00.gif.c79849664434626fab47c4509e8819f1.gif

To prawda, Pan Jezus jest Miłością. On stworzył rodzaj ludzki i zwierzęcy. Dał człowiekowi Prawa według których ów człowiek powinien postępować.

Apostoł Paweł uczy w Dziejach Apostolskich 17/29, że Pan Bóg nie życzy sobie by przedstawiono Go pod jakąkolwiek postacią. Takie jest Boże Prawo. Taka jest Jego Wola! Lecz człowiek sobie z Tej Boskiej Woli nic nie robi!

I choć Pan Bóg jest Miłością, to nie pozwoli ludziom z Siebie kpić i na nieposłuszny czy doświadczany przez Niego rodzaj ludzki sprowadza niedolę. Zatem dla jednych jest niedola a dla innych pomyślność!

Ale takie postępowanie jest niesprawiedliwe prawda? Hmmm... Człowiek wolałby żyć samopas, bez Przykazań, bez upomnień, bez Bożej Miłości i bez Bożej kary!

Otóż owe cytaty nie są ze sobą sprzeczne a odniosę to do przykładu ludzkiego.

"Stworzeni" zostaliśmy przez naszych Rodziców, którzy dla nas byli i są miłością.

Gdy wykonywaliśmy Ich polecenia okazywali względem nas miłość i dobroć, ale gdy spóźnialiśmy się do domu, gdy zachowywaliśmy się niezgodnie z ich wskazówkami to wtedy Ci miłosierni i kochani Rodzice pasem lub dyscypliną wklepali nam kilka "soldów" na tyłek, tak dla przypomnienia.

-.gif.9c4aa576d68b88e11c90aa106728cafd.gif

O zgrozo, wcale od tego momentu nie znienawidziliśmy naszych Matek i Ojców! Wcale nie przestaliśmy ich kochać.

Jednak do Pana Boga warto mieć pretensje prawda? Jego traktujemy gorzej niż naszą Rodzinę! On jest naszym wrogiem! To jest po prostu żałosne myślenie!

 

344766303_125ARTYKU.png.47c713aed07d8858f37d3899a9bc5d04.png

Edytowane przez 57KerenOr

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

PAN JEZUS ROZKAZAŁ WALCZYĆ MIECZEM DUCHOWYM A NIE MIECZEM ZE STALI!

Gambit zadał pytanie. Jest to pytanie 21 w kolejności a mówi ono o tym, czy Pan Jezus był pokojowo nastawiony czy w rzeczywistości swoimi Naukami wywoływał gniew?

I tutaj Gambit podaje dwa cytaty. Pierwszy z Ewangelii według Mateusza 5/9, "Błogosławieni pokój czyniący", (dokładnie: "Szczęśliwi pokój czyniący"). Oczywiście w tym cytacie widnieje według Gambita pokojowe nastawienie. I ja również się z tym zgadzam!

Dla Gambita cytat drugi stanowi kontrowersję. Dlaczego? Ponieważ uważa On na podstawie Ewangelii według Mateusza 10, iż Pan Jezus nie przyszedł przynieść pokoju lecz miecz.

 

-.gif.9c4aa576d68b88e11c90aa106728cafd.gif

 

To może ja przytoczę szerszy fragment:

"34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale MIECZ35 Bo PRZYSZEDŁEM PORÓŻNIĆ syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; 36 i BĘDĄ NIEPRZYJACIÓŁMI CZŁOWIEKA JEGO DOMOWNICY. 37 KTO KOCHA OJCA LUB MATKĘ BARDZIEJ NIŻ MNIE, NIE JEST MNIE GODZIEN. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien".

Ewangelia według Mateusza 10/34-37

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/10.php 

 

-.gif.9c4aa576d68b88e11c90aa106728cafd.gif

 

Tak! Nauka Pana Jezusa poróżnia mieszkańców jednego domu. Ojciec będąc katolikiem, nie zgadza się z poglądami syna lub córki, którzy głoszą, że nie wolno modlić się do Marii tylko do Syna Bożego!

Matka potępia córkę lub męża, którzy porzuciwszy naukę Świadków... stali się czcicielami Syna Bożego.

To prawda! Pan Jezus przyniósł miecz a nie pokój! Jednak ów miecz Boży nie posiada wydźwięku literalnego lecz duchowy. Syn czy córka zawsze będą kochać swoich Rodziców. Będą ich szanować. Będą o nich dbać, jednak nigdy nie ulegną katolickiej nauce. Nigdy nie porzucą Zbawiciela by "dogadać się z Jego przeciwnikami".

 

668817430_664219636efc098343f06c66904ea4ea00.gif.c79849664434626fab47c4509e8819f1.gif

 

Zatem w rodzinie następuje rozerwanie. Nie ma ugody, nie ma pokoju. Jest miecz, którego ostrze prawdziwej Chrystusowej wiary powala na łopatki i tnie w każdym kierunku katolicką naukę ale również i naukę Świadków... Adwentystów Dnia Siódmego czy Badaczy!

Nie ma najmniejszego problemu w prawidłowym zrozumieniu obu cytatów podanych przez Gambita. Pan Jezus nazywa szczęśliwymi tych, którzy czynią pokój, jednak żołnierz Syna Bożego posiada tarczę wiary i miecz, i zbroję... To jest duchowy, niewidzialny oręż i ów żołnierz Zbawiciela nie idzie na układy nawet z najbliższą rodziną! Nauka Pana Jezusa jest Najważniejsza i to jest... duchowa nienawiść do pogańskich poglądów a nie... do ludzi!

Czy Pan Jezus Swoimi Naukami nawoływał do gniewu? Oczywiście, że nie! Syn Boży nawoływał jednak do duchowej walki. Przyniósł na ziemię miecz ale nie był to miecz ze stali!

 

420200540_125ARTYKU.png.bdb3db91c62c801f04cac81d3cadab4c.png

Edytowane przez 57KerenOr

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

TO RACZEJ BYŁ BRAT GOLIATA A NIE GOLIAT KTÓREGO ZABIŁ DAWID!

 

Gambit, pytanie nr 34:

"34. Kto zabił Filistyna Goliata? 

2 Sam 21:19 Goliata zabił Elchanan

1 Sam 17:50  Goliata zabił Dawid".

kula.jpg.f1ebe0f22e2006766ab7df6a58be36fc.jpg

Oczywiście, że Goliata zabił Dawid, ale przyjrzyjmy się 2 Księdze Samuela 21/19.

Cytuję:

"19 Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, ELCHANAN z Betlejem, syn Jaira, ZABIŁ GOLIATA z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki". 

Nie sprzeczam się! Jest napisane i kropka ale może potrzebne tutaj jest wyjaśnienie? Kto wie?

1270450829_813e5d7a68b24eb7b3910cdbd808a78c00.jpg.d417b397114af7c3e0bc23118c0030e8.jpg

Zatem znalazłem cytat:

" 5 I była znowu wojna z Filistynami, podczas której ELCHANAN, syn Jaira, zabił Lachmiego, BRATA GOLIATA z Gat, a drzewce jego włóczni było jak wał tkacki". 

1 Księga Kronik 20/5 Biblia Tysiąclecia

point.gif.5a6021f57d42354fac7d3a9230404e9c.gif

No cóż, okazuje się, że Elchanan zabił wojownika "którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki" ale nie był to Goliat, którego zabił Dawid, lecz... brat Goliata! Mówi o tym Księga Kronik!

ZC.png.aa2075b857de334af8620eaa57694a58.png

Hmmm.... Z kontekstu wynika, że Goliat miał brata tak samo potężnego jak on sam, zatem nie ma tutaj żadnej sprzeczności!

 

1417681157_125ARTYKU.png.3565c703998a137a84903a0334d8aff6.png

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość
Dnia 16.05.2018 o 23:29, 57KerenOr napisał:

CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU!

Wyobraź sobie Czarny Smoku, że lubię tego typu zagadnienia. 
Lubię także dlatego, że pytający w niektórych sytuacjach myśli, że ma rację a racji jednak nie ma!

Proponuję wybiórczo!

 

Cieszę się, że podjąłeś się próby wyjaśnienia tych zagadnień. Chciałbym tylko nadmienić, że ja zebrałem tylko kompilację tego, co znalazłem w oceanie zwanym internetem i nie roszczę sobie prawa do posiadania racji :) 

Dzięki za podjęcie tematu - zerknę od czasu do czasu z zaciekawieniem. Pozdrawiam. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

MOŻE PAPIEŻ KAŻE NAZYWAĆ SIĘ OJCEM DUCHOWYM ALE NIE PAWEŁ!

Kolejne zagadnienie, które wysnuł Gambit. Jest ono oznaczone numerem 23.

"Czy Paweł był posłuszny zaleceniom Jezusa? 

Mat 23:9  Jezus ostrzega przed przypisywaniu sobie lub innym ojcostwa duchowego

1 Kor 4:15 Paweł albo nie znał nauk Jezusa, lub nie kieruje nim DŚ, albo lekceważy (Flm 1:10; Rz 4:11, 16)

367028277_L.png.e991c72d697e4048a2e4449a4cc3e4d2.png

Może najpierw cytaty:

Biblia Tysiąclecia

 "(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie".

Ewangelia według Mateusza 23/9

***

Proszę zauważyć, że Gambit słusznie w tym cytacie dostrzega zagadnienie "ojcostwa DUCHOWEGO".

Czyli ów cytat bardzo dobrze pasuje do papieża, któremu nie przeszkadza to, że nazywany jest przez katolików świętym i to w dodatku "OJCEM ŚWIĘTYM". Tak! W tym momencie mamy do czynienia z nazwaniem papieża niezgodnie z Ewangelią ponieważ jeden tylko jest Ojciec, który jest naszym Duchowym Przywódcą. Z Woli Boga Ojca jest nim... PAN JEZUS a nie żaden człowiek!

Zatem o co chodzi Pawłowi, gdy pisze w Pierwszym Liście do Koryntian słowa następujące:

" 15 Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, NIE MACIE WIELU OJCÓW; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie". 

4/15

-.gif.9c4aa576d68b88e11c90aa106728cafd.gif

To zaiste prawda! Nie tylko wystarczy głosić Ewangelię innym ludziom. Nie tylko opowiadać im o tych niedościgłych Tajemnicach Chrystusowych ale należy także dbać o tych ludzi. Należy ich doglądać jak ojciec dogląda swoje rodzone dzieci. Należy postępować jak ojciec czyli mieć o ludzi ze zgromadzenia staranie.

Ojciec czasami karci a inny wychowawca "pozwala na wszystko". Niektóry jest prawdziwym wychowawcą jednak brak mu pokory i z wyniosłością naucza.

Apostoł Paweł dbał o zbory! Był czasami twardy w swoich postanowieniach. Szczególnie Koryntianom poświęcił kilka negatywnych uwag. Ale taki jest ojciec. Dbając o zgromadzenie, nie chce zgromadzeniu się przypodobać. Nie tylko chwali ale i gani broniąc za wszelką cenę Nauki Swojego Mistrza. Dlatego na różnych forach Paweł jest znienawidzony. Dlaczego? Ponieważ nie dopuszczał do tego, żeby w zgromadzeniach czaiło się wszeteczeństwo! Nie miał tolerancji do homoseksualistów i lesbijek. W dzisiejszych czasach nie uznałby kobiet pastorów.

No cóż, w tym kontekście, Paweł zachowywał się nie tylko jak surowy nauczyciel ale jak ojciec i bezapelacyjnie nigdy nie uzurpował sobie prawa do bycia "ojcem duchowym".

Może każdy papież tak, ale nie Apostoł Paweł ponieważ jeden jest Ojciec nasz, Ten w Niebie.

 

344766303_125ARTYKU.png.47c713aed07d8858f37d3899a9bc5d04.png

Edytowane przez 57KerenOr

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość
11 minut temu, 57KerenOr napisał:

 

 

Edytowane przez 57KerenOr
błąd!

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się teraz

 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Podobna zawartość

  • Gość
   Przez Gość
   Najsz.
   Najszanowniejsi Forumowicze ostatnie studium Strażnicy było poświęcone Biblii. Zainspirowało mnie ono do napisania listu otwartego do Świadków Jehowy. Oto ten list: 
   Jacek Kwaśniewski Kraków 27 dzień 12 miesiąc 8 rok EY
    
   Najszanowniejsi Świadkowie Jehowy, najszanowniejsi członkowie Ciała Kierowniczego, najszanowniejsi czytelnicy tego listu, podczas niedzielnego studium Strażnicy zwróciłem uwagę na kilka trafnych spostrzeżeń i ciekawych pytań, które pobudziły mnie do napisania tego listu. Oto one:
    
   „Słowo naszego Boga będzie trwało po czas niezmierzony” Strażnica (do studium) — 2017
    
   1, 2. (a) Jak wyglądałoby życie bez Biblii?
   CZY potrafisz sobie wyobrazić swoje życie bez Biblii?
    
   Moja odpowiedź na zadane pytania jest taka:
   Jak wyglądałoby życie bez Biblii? - Różnie by mogło takie życie wyglądać. Dzisiaj są kraje, gdzie żyje się w oparciu o różne ideologie, na przykład Chiny, Japonia.
   CZY potrafisz sobie wyobrazić swoje życie bez Biblii? - Tak, potrafię sobie wyobrazić życie bez Biblii oraz bez tych wszystkich okropności w Biblii opisanych.
    
   Kolejnym akapitem, który zwrócił moją uwagę był akapit poświęcony imieniu Boga Biblii:
    
   5. Dlaczego Biblia króla Jakuba była ważnym przekładem?
   (Przekład Króla Jakuna) tylko w ograniczonym stopniu zwracał uwagę na imię Boże. Formy „Jehowa” użyto zaledwie w kilku wersetach, natomiast określenia „PAN”, pisanego wielkimi literami, w pozostałych miejscach Pism Hebrajskich, gdzie w oryginale występowało imię Boże. Kolejne wydania używały słowa „PAN” również w niektórych wersetach Chrześcijańskich Pism Greckich.
    
   Z notatki tej wynika, że niektórzy Anglicy znali kiedyś imię Jehowa, ale coś się stało i imię to poszło w zapomnienie. Na przykład Świadkowie Jehowy w swojej Biblii jak i w innych publikacjach w języku angielskim używają słowa Dżiehowa zamiast imienia Jehowa.
   Interesuje mnie dlaczego Świadkowie Jehowy zdecydowali się porzucić używania w języku angielskim tego imienia, skoro w Biblii Króla Jakuba imię to występowało?
    
   Zaskoczyła mnie też informacja dotycząca słowa PAN. W języku polskim jest to również imię. Imię własne różnych Bogów. W leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism można przeczytać:
   *** it-1 s. 165 Baal *** - BAAL (,,, pan”). A w encyklopedii PWN tak pisze:
   Pan, gr. Pan, Paon, w religii staroż. Grecji bóg pasterski wywodzący się z Arkadii, (…)
    
   Imienia Pan używają również Świadkowie Jehowy, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie:
    
   Psalm 147:5 (...)Nasz Pan jest wielki i obfituje w moc; jego zrozumienie jest nie do opowiedzenia.
   Mateusza 24:42 (...)Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.
   Ozeasza 12:14 (...)Efraim wywołał urazę aż po rozgoryczenie i obciąża się przelewaniem krwi, a jego Wielki Pan odpłaci mu za jego zniewagę”.
   Łukasza 12:42 (...)A Pan rzekł: „Kto rzeczywiście jest szafarzem wiernym, roztropnym, którego pan ustanowi nad swym gronem sług, aby im dawał odmierzone porcje pokarmu we właściwym czasie?
    
   Naszła mnie jednak wątpliwość, co do rzetelności tego tłumaczenia, dlatego zajrzałem do anglojęzycznej Strażnicy i okazuje się, że moje przypuszczenia okazały się zasadne. W akapicie występuje imię Jehowach, które po angielsku bywa odczytywane Dżiehowa. Nie ma też imienia PAN, tylko LORD. Gdyby tłumacze Strażnicy na język polski byli skrupulatni, to tłumaczyli by zgodnie z prawdą. Słowo Lord występuje również w języku polskim i moim zdaniem nie trzeba go było nawet tłumaczyć, Ja na przykład w młodości czytałem książkę zatytułowaną 'Mam w nosie lorda proszę pana'. Warto tutaj dodać, że w języku angielskim znane jest imię Jehowa i pisze się je Yehowah. Nie wiem jednak, czy jest jakaś Biblia w tym języku, w której to imię występuje i swoją drogą zdumiewa mnie, że Świadkowie Jehowy tym imieniem z jakiś nieznanych mi względów w języku angielskim – i nie tylko – nie chcą się posługiwać.
    
   Proszę przejdźmy myślami do kolejnego, moim zdaniem bardzo ważnego akapitu:
    
   13. Czego jesteśmy pewni i jak to wzmacnia naszą wiarę?
   13 Prawdziwi chrześcijanie nie uważają, że Septuaginta, Biblia króla Jakuba, Biblia Wiklifa czy jakiekolwiek tłumaczenie Pisma Świętego powstało pod natchnieniem ducha Bożego.
    
   Dla mnie osobliwy to dogmat wiary. Jak taki dogmat wiary może ją wzmacniać tego nie wiem. Osobiście daleki jestem od dogmatyzmu – jestem zwolennikiem czystej wiary, której w takich kwestiach staram się trzymać. Wiara nie jest wiedzą. Wiara jest naszym osobistym stosunkiem do jakiejś niesprawdzonej informacji, nieudowodnionej hipotezy. Czysta wiara polega na tym, by nie osądzać, nie oceniać – w zamian brać pod rozwagę każdą ewentualność. W tym przypadku hipotezą tą jest teza, że prawdziwi chrześcijanie wierzą dogmatycznie w to, że żadne tłumaczenia Pisma Świętego nie powstały pod wpływam ducha Bożego. W tej kwestii zasada czystej wiary pobudza mnie do nie osądzania tej tezy. Zakładam to, że teza ta może być po części prawdziwa, lub też w całości prawdziwa lub fałszywa. Na przykład na jednych tłumaczy mógł oddziaływać duch Boga. Na innych mógł nie oddziaływać. Nietaktem wydaje mi się użycie w tej tezie zwrotu 'prawdziwi chrześcijanie nie uważają'. Sugeruje on, że jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest fałszywym chrześcijaninem.
    
   Przejdźmy teraz proszę do 14, moim zdaniem najbardziej ważnego akapitu dotyczącego przestrzegania przykazań z Biblii. Proszę zapoznajmy się z nim:
    
   14. Jak to, co wiemy o Biblii, pogłębia naszą miłość do Boga?
   14 Analiza tego, jak Biblia przetrwała różne przeciwności, nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale też pogłębia miłość do Jehowy*. Wiemy, że udostępnił nam swoje Słowo i je chronił, ponieważ nas kocha i chce uczyć tego, co wyjdzie nam na dobre (odczytaj Izajasza 48:17, 18). Słusznie więc staramy się odwzajemniać Jego miłość i przestrzegać Jego przykazań (1 Jana 4:19; 5:3).
   Izajasza 48:17, 18
   Oto, co powiedział Jehowa, twój Wykupiciel, Święty Izraela: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć. O, gdybyś tylko zważał na moje przykazania! Wtedy twój pokój stałby się jak rzeka, a twoja prawość — jak fale morskie.
   1 Jana 5:3
   Bo miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe,
    
   W akapicie tym miłość do Boga powiązano z przestrzeganiem przykazań Boga. Kto bardziej kocha Boga, to skrupulatniej przestrzega jego przykazań. Kto go nie kocha, przykazania Boga lekceważy. Myślę, że dla chrześcijan najważniejsze w tej kwestii będzie to co na temat tych przykazań nauczał najszanowniejszy władca Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus). Nauczał on:
    
   Mateusza 5:17-20
   (...)„Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało. Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios. Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios.
    
   Dodatkowo nauczał, że nauka ta pochodzi od niego, tylko od Ojca, który go posłał:
    
   Jana 14:23, 24 (...)Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: „Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie zachowywał moje słowo, a mój Ojciec będzie go miłował i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów; a słowo, które słyszycie, nie jest moje, lecz należy do Ojca, który mnie posłał.
    
   I tu wyłania się moim zdaniem największy problem Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy nauczają, że dekalog ani inne przykazania Starego Testamentu nie obowiązują chrześcijan. Ale nie do końca. Jak im się jakieś przykazanie ze Starego Testamentu podoba, to nauczają, że się go powinno przestrzegać, a jak się nie podoba to można je łamać. Decyzję w tej kwestii podejmują członkowie Ciała Kierowniczego. Tego typu wiara koliduje w sposób jawny z naukami najszanowniejszego władcy Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa).. Przeciwnicy prawa Bożego i nauk najszanowniejszego władcy Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) dla uzasadnienia swojego stanowiska cytują mętne w tej kwestii nauki najszanowniejszego pana apostoła Pawła.
   Proszę zastanówmy się nad jego wywodami dotyczącymi prawa:
    
   Galatów 3:10, 11
   (...)Wszyscy bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem, bo jest napisane: „Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkich rzeczach zapisanych w zwoju Prawa, aby je czynić”. Ponadto jest oczywiste, iż nikt nie zostaje u Boga uznany za prawego na podstawie prawa, gdyż „prawy będzie żył dzięki wierze”.
    
   Proszę zwróćmy uwagę na to ostatnie zdanie: „prawy będzie żył dzięki wierze”.
    
   Człowiek prawy, to człowiek przestrzegający prawa. Tę samą myśl, najszanowniejszy pan apostoł Paweł powtórzył w liście do Rzymian:
    
   Rzymian 1:17 (...)ku wierze zostaje objawiona prawość Boża, tak jak jest napisane: „Lecz prawy będzie żył dzięki wierze”.
    
   Nieco dalej, w tym samym liście wmawia swoim czytelnikom, że uczynki prawa nie są potrzebne:
    
   Rzymian 3:20
   (...)Dlatego żadne ciało nie zostanie przed nim uznane za prawe na podstawie uczynków prawa, gdyż dzięki prawu jest dokładne poznanie grzechu.
    
   Agituje nawet, że Chrystus uwolnił ludzkość od prawa, które uznał za przekleństwo.
    
   Galatów 3:13 (...)Chrystus przez nabycie uwolnił nas od przekleństwa Prawa, stawszy się za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: „Przeklęty każdy zawieszony na palu”.
    
   Wcześniej w tym samym liście zasugerował, że jeżeli ktoś będzie chciał stać się prawy poprzez słuchanie prawa, to najszanowniejszy władca Chrystus umarł na darmo.
    
   Galatów 2:21 (...)Nie odtrącam niezasłużonej życzliwości Bożej; bo jeśli prawość osiąga się dzięki prawu, to Chrystus właściwie umarł na darmo.
    
   W liście do Rzymian pan Paweł przekonuje nas, że osoby, które chcą przestrzegać prawa, odrzucają Bożą niezasłużoną życzliwość.
    
   Rzymian 11:6 (...)A jeśli dzięki życzliwości niezasłużonej, to już nie dzięki uczynkom; w przeciwnym razie życzliwość niezasłużona już nie okazałaby się życzliwością niezasłużoną.
    
   Wcześniej jednak udowadniał w tym samym liście, że wiara prawa nie znosi, ale wprost przeciwnie prawo ugruntowuje.
    
   Rzymian 3:31
   Czy więc swoją wiarą znosimy prawo? Przenigdy! Wprost przeciwnie, prawo ugruntowujemy.
    
   Niezłe prawne pomieszanie z poplątaniem. Zwolennicy przestrzegania prawa mogą się czuć zachęceni do jego przestrzegania, natomiast zwolennicy łamania prawa mogą się czuć zachęceni do przestępstw prawo łamiących. Jeżeli nie będą łamać prawa, to odtrącą niezasłużoną życzliwość i sprawią, że śmierć najszanowniejszego władcy Chrystusa była na darmo. Powód tego galimatiasu być może wyjaśnia list najszanowniejszego pana apostoła Pawła do Koryntian. Proszę sprawdźmy:
    
   1 Koryntian 9:20-22
   (...)I tak dla Żydów stałem się jakby Żydem, aby pozyskać Żydów; dla tych pod prawem stałem się, jakbym był pod prawem — chociaż sam nie jestem pod prawem — aby pozyskać tych pod prawem. Dla tych bez prawa stałem się, jakbym był bez prawa — chociaż względem Boga nie jestem bez prawa, lecz podlegam prawu względem Chrystusa — aby pozyskać tych bez prawa. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla ludzi wszelkiego pokroju, aby tak czy inaczej niektórych wybawić.
    
   Z tego fragmentu wynika, że pan Paweł dla zwolenników prawa był zwolennikiem prawa, zaś dla osób łamiących prawo był jego przeciwnikiem. Listy zaś musiał pisać i do jednych i do drugich. To by tłumaczyło dlaczego bywają one długie, zawiłe i można znaleźć w nich sprzeczności i kłamstwa, o których w przypływie szczerości, pan Paweł napisał:
    
   Rzymian 3:7 (...)Ale jeśli wskutek mego kłamstwa prawda Boga bardziej się uwydatniła ku Jego chwale, to dlaczego jeszcze i ja jestem osądzany jako grzesznik?
    
   Warto tutaj dodać, że w Biblii znajdziemy jawne ostrzeżenie przed tym co pisał pan Paweł:
    
   2 Piotra 3:15, 16 (...)napisał do was umiłowany nasz brat Paweł, wypowiadając się o tych rzeczach, jak to też czyni we wszystkich swych listach. Są w nich jednak pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie nieuczeni i niestali przekręcają — podobnie jak pozostałe Pisma — ku własnej zgubie.
    
   Poznając nauki Świadków Jehowy odnoszę wrażenie, że Ciało Kierownicze odpowiedzialne za dogmaty wiary Świadków Jehowy należy do grona osób przekręcających listy pana Pawła jak i pozostałe Pisma ku własnej zgubie oraz zgubie tych, którzy ich słuchają. Moim zdaniem sytuacja taka jest zła i powinna zostać zmieniona, czego Świadkom Jehowy życzę.
    
   Z wyrazami szacunku i życzeniami najlepszości, jacek ahmadeusz szatan kwaśniewski.
    
   Najszanowniejsi Forumowicze, a co Wy myślicie o tematach poruszonych w liście?
  • Gość
   Przez Gość
   Jak to możliwe ,że ja po sześciu dniach nie czuję zmęczenia i nie muszę odpoczywac tak jak Bóg?
  • Gość
   Przez Gość
   Witam, chciałbym zwrócić waszą uwagę na wizję Daniela z 11 rozdziału.                                                                                                                             Proroctwo to spisane zostało w VI w.( p.n.e.) przez proroka Daniela i przedstawia w chronologicznym ciągu plan Nieba od starożytnej Persji przez Grecję, Rzym, współczesne mocarstwa aż do końca rządów ludzkich nad ziemią. 
   Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się dokładnie od czasów starożytnej Persji w logicznym porządku chronologicznym. 
   Najbardziej interesującym dla współcześnie żyjących jest fragment rozdziału 11 wersety 28 do 30a 
   Zachęcam do analizy tych wypowiedzi gdyż spełniają się one na naszych oczach, obserwując je możemy dostrzec jak Bóg realizuje swój plan oraz wzmocnić wiarę w istnienie i działanie Boga.
   Cytuję księgę Daniela rozdział 11: werset 28,29,30a (ze względu na różne przekłady biblijne podane wersety są dosłownym tłumaczeniem z języka hebrajskiego). 

   28 – „I wróci z wielkim mieniem do swojej krainy a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu. 
   I będzie działał skutecznie i wróci do swej krainy.” 
   29 – „W czasie wyznaczonym powróci z powrotem i wkroczy na południe, ale nie będzie jak wcześniej i jak później.” 
   30a – „I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim i będzie utrapiony i zawróci.” 

   Tekst z Dan 11:28a wypełnił się dokładnie na Rosji po II wojnie światowej, (w nawiasach będę podawał komentarz do wypowiedzi biblijnych). 
   Dan 11:28 
   „I wróci” (powrót Rosji – biblijnego króla północy po wygranej II wojnie światowej) 
   „z wielkim mieniem do swojej krainy” (po zwycięstwie w II wojnie światowej w 1945r Rosjanie wracając grabili wszelkie dobra z państw wrogich czy nawet sprzymierzonych przez które przechodzili - nazywając to trofiejne. 
   Szczególnie wielkie łupy wywozili z Niemiec gdyż Niemcy wcześniej grabili całą Europę). 
   „a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu” (władzę w Rosji sprawowali przywódcy których cechowało wrogie nastawienie do wiary w Boga oraz krzewienie ateizmu państwowego). 
   „I będzie działał skutecznie” (Po II wojnie światowej Rosja była aktywna na arenie międzynarodowej, odnosiła sukcesy na scenie politycznej - w 1955r ratyfikowano Układ Warszawski czyli sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego). 
   „i wróci do swej krainy” ( W ostatnim fragmencie tego tekstu zapowiedziano powrót garnizonów rosyjskich do swego kraju. Do pełnej realizacji tego planu potrzebne było to, co wcześniej wydawało się niemożliwe: rozpad Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dzięki temu szczegół ten także wypełnił się i to na naszych oczach począwszy od 1989r). 
   Dan 11:29 
   „W czasie wyznaczonym powróci z powrotem” [król północy = Rosja, odzyska utracone w wyniku rozpadu bloku wschodniego wpływy] 
   „i wkroczy na południe” [wiele wskazuje na Gruzję] 
   „ale nie będzie jak wcześniej” [zwycięstwa Rosji nad Gruzją 2008r] 
   „i jak później” [Ukraina - tu także sukces i brak reakcji militarnej ze strony Zachodu] 
   Dan 11:30a 
   „I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim” [przede wszystkim Amerykanie oraz sprzymierzony z nimi Zachód np.Wielka Brytania] 
   „i będzie utrapiony i zawróci” [to oznacza tu załamanie nerwowe króla północy (Rosji) oraz przegraną wojnę]. 

   Według tej zapowiedzi III wojna światowa zacznie się gdzieś u południowych granic Rosji, biorąc pod uwagą dotychczasowe wydarzenia najbardziej prawdopodobna jest Gruzja. 
   Zanim jednak dojdzie do wojny, Rosja odzyska utracone wpływy i powróci z powrotem. 
   Obecnie zachodzące wydarzenia geopolityczne na świecie nie wydaje się być dziełem przypadku. 
   Studiując wcześniejsze zapowiedzi tej wizji nietrudno jest zauważyć, że od czasów starożytnych wypełniły się one nie tylko w porządku chronologicznym, ale też w całej pełni. 
   Można więc być pewnym, że i ta zapowiedź dokładnie się wypełni. Co to oznacza? 
   Niektóre kraje będące niegdyś w rosyjskiej strefie wpływów weszły w skład UE i NATO. 
   Aby Rosja mogła tam powrócić, nieuchronny jest rozpad UE i NATO. 
   Przed nami więc rozpad UE i NATO, a potem pełny powrót Rosji. 
   Dokładną analizę tych wypowiedzi otrzymałem już w 1998r gdy jeszcze nikt nie myślał o odzyskiwaniu wpływów przez Rosję a co dopiero o jej powrocie. 
   Zdaję sobie sprawę, że wydaje się to nieprawdopodobne, lecz sami z czasem będziemy mogli stwierdzić że proroctwo to wypełni się "na full". . 
   PS 
   Według tego scenariusza, trzecie wejście na południe zakończy się konfrontacją militarną z USA i globalną wojną jądrową (Objawienie 6:4). 
   Nie będzie to koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus –“początkiem bólów porodowych” (Mateusza 24:7,8). 
   Nie stało się to za prezydentury Obamy. Nieprzypadkowo to właśnie on (a nie McCain, lub Romney) został prezydentem Stanów Zjednoczonych. 
   Obama jest człowiekiem rozsądnym i nie uległ presji szaleńców. 
   Bóg w ten sposób zabezpieczył nas przed przedwczesną wojną światową (por. Jeremiasza 1:12; Rzymian 13:1). 
   Dlatego też Putin odbuduje imperium a wybór Trumpa na prezydenta ułatwi mu to. 
   Trump jest idealnym (nieświadomym) narzędziem, którym posłuży się Bóg do realizacji swojego planu. 
   Tak jak do rozpadu ZSRR niezbędny był Gorbaczow tak do powrotu Rosji potrzebny jest z jednej strony Putin z drugiej Trump. 
   Przed nami więc w pierwszej kolejności rozpad UE i NATO a następnie powrót Rosji, dopiero potem wejście wojsk rosyjskich na południe od swoich granic i niestety globalna wojna. 
   Na razie, więc możemy jeszcze spać spokojnie. 
   Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 12:10). Według Biblii w wyznaczonym przez Boga czasie powróci, występująca w roli "króla północy" - Rosja (Daniela 11:29a Nowa Biblia Gdańska). 
   Będzie to spektakularne widowisko, połączone z rozpadem nie tylko UE, lecz także NATO. 

   Dan.11:28-30a - Przed nami powrót Rosji a następnie III WOJNA ŚWIATOWA

  • Gość
   Przez Gość
   Kilka dni temu na pewnej stronce przeznaczonej dla Świadków Jehowy znalazłam bardzo powalające pytanie: Czy mamy brać udział w budowli lub remoncie danego kościoła? Ok wiem jakie macie zdanie na temat kościołów czy to ewangelickich czy katolickich. Ale chyba jak dany wyznawca ŚJ pracuje w firmie budowlanej to nie może sprzeciwić się szefowi. Po za tym masz pracować by z czegoś utrzymać rodzinę. Odpowiedzi do tego pytania były różne: że nie, to brali pod uwagę sumienie. Mam teraz takie przemyślenia to może nie kupujcie produktów którzy zrobili protestanci czy katolicy, w ogóle nie chodźcie po chodnikach zrobionych przez innych wyznawców.
    
   Drugi trochę dziwny post, który znalazłam na tej samej stronce dla ŚJ. Z tego co wiemy ŚJ nie popierają wojsk i z tego co mi wiadomo też służby policyjnej. A tu któryś ze ŚJ dodał zdjęcie dwóch policjantów stojących przy stojakach z publikacjami Strażnica. To w końcu jak popieracie służbę w policji czy nie???
  • Gość
   Przez Gość
   Przypadkowo tutaj trafiłem a skoro trafiłem to się przywitam i przy okazji wyrażę swoje zdziwienie tym, że posty muszą zostać zatwierdzone...Dziwne.
   Jestem wierzący jakby kto pytał, nigdzie nie przynależący poza Kościołem Pana Jezusa...
   Allelujah!