Jacek

Korzystaj z mocy języka w dobrym celu – Strażnica do studium.

Promowane odpowiedzi

Korzystaj z mocy języka w dobrym celu – Strażnica do studium.

 

„Niechaj wypowiedzi moich ust (...) staną się miłe tobie, Jehowo” (PS. 19:14).

 

Cały artykuł dostępny jest tutaj:

 

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015924

 

Temat uważam za bardzo ważny. Za jeden z najważniejszych w życiu człowieka.

O tym, że to co mówimy czy też piszemy ma wielkie znaczenie można przeczytać w przysłowiach wielu narodów, również w tych nie związanych z kulturą chrześcijańską.

Nauczał o tym również szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus):

 

Mateusza 12:36, 37

(...)Mówię wam, że z każdej nieużytecznej wypowiedzi, którą ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dniu Sądu; bo na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony”.

 

Strażnica zaczyna się od kilku pytań związanych z naśladowaniem szanownego pana Jehoszua (Jezusa):

 

JAK NAŚLADOWANIE PRZYKŁADU JEZUSA POMOŻE NAM...

wybierać odpowiedni czas na mówienie?

dobierać właściwe słowa?

wypowiadać się w sposób ujmujący?

 

Naśladowanie pana Jehoszua (Jezusa) to podstawowa powinność chrześcijanina. Kwintesencja tej doktryny religijnej, ale zarazem wielki dramat, dlatego, że w wielu kwestiach chrześcijanie odrzucili wiele nauk pana Jehoszua (Jezusa).

W kwestii mowy nie należał On do osób o powściągliwych ustach.

Zdarzało mu się posługiwać tak zwaną mową nienawiści.

Temat ten jest analizowany tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6650-mowa-nienawi%C5%9Bci-w-kazaniach-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/

 

Jego przypowieści miały ukryte, tajne znaczenie i tylko jego uczniowie mieli przywilej zapoznać się sekretnym ich znaczeniem.

Temat ten też jest już analizowany tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6485-szanowny-pan-jezus-i-przypowie%C5%9Bci-ukryta-prawda/

 

Wiele nauk szanownego pan Jehoszua (Jezusa) zostało porzuconych przez jego naśladowców.

Te porzucone nauki są zbierane tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6670-porzucone-nauki-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/#entry341291

 

Gdyby kogoś interesowała kwestia autorytetu pana Jehoszua (Jezusa) to jest ona poruszona tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/5158-czy-pan-jezus-jest-dla-was-autorytetem-a-je%C5%BCeli-tak-to-w-jakim-zakresie/

 

Po tym krótkim wstępie proszę przystąpmy do skróconej analizy Strażnicy:

 

1, 2. Dlaczego ogień dobrze obrazuje moc języka?

 

Jakuba 3:5, 6

(...)Tak też język jest małym członkiem ciała, a jednak wielce się przechwala. Oto jakże małego ognia trzeba, żeby podpalić jakże wielki las! Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę.

 

Odpowiedź 1, 2.

Wypowiedziane słowa mają wielką moc. Potrafią nawet zabić. Czytałem o przypadkach samobójstw spowodowanych złośliwymi uwagami.

Szkodliwe idee mogą też doprowadzić do walk pomiędzy całymi narodami.

 

3. Jakie trzy kwestie związane z mową rozważymy?

 

Jakuba 3:9, 10

(...)Błogosławimy nim Jehowę, samego Ojca, i nim też przeklinamy ludzi, powołanych do istnienia „na podobieństwo Boże”. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.(...)

 

Odpowiedź 3.

Rozważymy trzy ważne kwestie związane z mową: kiedy, co oraz jak powiedzieć.

 

KIEDY MÓWIĆ

4. W jakich sytuacjach dobrze jest zachować milczenie?

 

Kaznodziei 3:7

czas rozdzierania i czas zszywania; czas milczenia i czas mówienia;

 

Hioba 6:24

Pouczcie mnie, ja zaś będę milczał; i sprawcie, bym zrozumiał, jaki błąd popełniłem.

 

Przysłów 20:19

Kto krąży jako oszczerca, wyjawia poufną rozmowę; a z tym, kto daje się zwieść swym wargom, nie miej nic wspólnego.

 

Psalm 4:4

Bądźcie wzburzeni, lecz nie grzeszcie. Wypowiedzcie swe zdanie w swoim sercu, na swym łożu, i milczcie. Sela.

 

Odpowiedź 4.

Warto zachować milczenie

 • kiedy nie znamy tematu dyskusji

 • kiedy jesteśmy pobudzeni (rozdrażnieni)

 • kiedy zobowiązaliśmy się do dyskrecji lub dyskrecja jest wskazana

 • kiedy sytuacja wskazuje na to, że mówiąc możemy zaszkodzić sobie lub komuś postronnemu

 • kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków narkotycznych wpływających na naszą psychikę. Kwestia ta jest analizowana tutaj:

https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/

 

5. Jak możemy pokazać, że cenimy Boży dar mowy?

 

Kaznodziei 3:7

czas rozdzierania i czas zszywania; czas milczenia i czas mówienia;

 

Psalm 51:15

Jehowo, racz otworzyć wargi moje, by me usta wypowiadały twoją chwałę.

 

Odpowiedź 5.

Kontrolując swoje wypowiedzi, dbając o to by były one dostosowane do okoliczności i dobre wykażemy, że cenimy dar mowy.

 

6. Jak Biblia ilustruje znaczenie zabierania głosu we właściwym czasie?

 

Przysłów 25:11

Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych ornamentach.

 

Odpowiedź 6.

W Biblii słowa wypowiedziane we właściwym czasie przyrównano do drogocennych klejnotów.

 

7, 8. Jak nasi bracia z Japonii wzięli przykład z Jezusa, ustalając odpowiedni moment na mówienie o zmartwychwstaniu?

 

Przysłów 15:23

Człowiekowi sprawia radość odpowiedź jego ust, a słowo w słusznym czasie — jakże jest dobre!

 

Jana 18:33-37

Toteż Piłat znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego i zawołał Jezusa, i rzekł do niego:

„Czy jesteś królem Żydów?”

Jezus odpowiedział:

„Mówisz to sam z siebie czy inni opowiedzieli ci o mnie?”

Piłat odrzekł:

„Czyż ja jestem Żydem? Twój własny naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?” Jezus odpowiedział:

„Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd”. Piłat zatem rzekł do niego:

„No więc czy jesteś królem?”

Jezus odpowiedział:

„Ty sam mówisz, że jestem królem. Ja się po to narodziłem i po to na świat przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest po stronie prawdy, słucha mego głosu”.

 

Jana 19:8-11

Kiedy więc Piłat usłyszał tę wypowiedź, tym bardziej się przestraszył; i znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego, i powiedział do Jezusa:

„Skąd jesteś?”

Ale Jezus nie dał mu żadnej odpowiedzi. Piłat rzekł więc do niego:

„Nie odzywasz się do mnie? Czy nie wiesz, że mam władzę cię zwolnić i mam władzę zawiesić cię na palu?”

Jezus mu odpowiedział:

„Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego też człowiek, który mnie tobie wydał, ma większy grzech”.

 

Odpowiedź 7, 8.

Świadkowie Jehowy w obliczu tragedii wstrzymali się z dyskusjami doktrynalnymi zostawiając je na później.

 

9. W jakich sytuacjach słowa wypowiedziane we właściwym momencie okażą się skuteczniejsze?

 

Przysłów 15:28

Serce prawego rozmyśla, żeby odpowiedzieć, lecz usta niegodziwych tryskają tym, co złe.

 

Odpowiedź 9.

Każda sytuacja jest godna tego by nasza mowa była przemyślana, ale jeżeli czyjeś słowa lub czyny poruszyły nas emocjonalnie powinniśmy zachować szczególną ostrożność w kwestii tego co powiemy.

 

CO POWIEDZIEĆ

10. (a) Dlaczego powinniśmy starannie dobierać odpowiednie słowa? (B) Podaj przykład szkodliwej mowy.

 

Przysłów 12:18

Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem, ale język mądrych jest lekarstwem.

 

Efezjan 4:29

Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego.

 

Efezjan 4:31

Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem.

 

Odpowiedź 10.

a. Powinniśmy starannie dobierać słowa po to by nasza wypowiedź było pożyteczna.

 

b. Szyderstwa są przykładem mowy szkodliwej. Zazwyczaj mają one za zadanie kogoś ośmieszyć.

Przykład takiego szyderstwa możemy znaleźć Księdze Królów:

 

1 Królów 18:27

(...)A około południa Eliasz zaczął z nich drwić i mówić:

„Wołajcie na cały głos, wszak to bóg; bo na pewno jest zajęty jakąś sprawą i chce się wypróżnić, i musi iść do ustępu. Albo może śpi i powinien się zbudzić!”

 

W podobnej sytuacji znaleźli się wielokrotnie Izraelici, kiedy Bóg nie odpowiadał na ich modlitwy:

 

Izajasza 1:15

(...)Chociaż mnożycie modlitwy, ja nie wysłuchuję(...)

 

Bólu opuszczenia przez Boga zasmakował również szanowny pan Jehosua (Jezus):

 

Mateusza 27:46

(...)„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

 

11. Jaki zachodzi związek między doborem odpowiednich słów a sercem?

 

Mateusza 12:34

Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro jesteście niegodziwi? Bo z obfitości serca mówią usta.

 

Odpowiedź 11.

Serce jako siedlisko uczuć ma wielki wpływ na to co mówimy. Potwierdza to wiele wersetów biblijnych, na przykład takie:

 

Przysłów 4:23, 24

(...)Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia. Odrzuć od siebie przewrotność mowy i oddal od siebie przebiegłość warg.

 

Mateusza 15:18, 19

(...)Jednakże to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Na przykład z serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

 

12. Jak możemy rozwijać umiejętność dobierania właściwych słów?

 

Kaznodziei 12:9, 10

A prócz tego, że zgromadzający stał się mądry, nieustannie też uczył lud wiedzy, a także przemyśliwał i starannie badał, by zestawić wiele przysłów. Zgromadzający starał się znaleźć miłe słowa i napisać właściwe słowa prawdy.

 

Izajasza 50:4

Wszechwładny Pan, Jehowa, dał mi język ludzi wyuczonych, abym wiedział, jak słowem odpowiedzieć zmęczonemu. On budzi każdego ranka; budzi moje ucho, żebym słyszał jak ludzie, których się naucza.

 

Jakuba 1:19

Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu;

 

Odpowiedź 12.

Umiejętność dobierania właściwych słów możemy rozwinąć pracując ze słownikiem, ucząc się dobrych słów, znając dokładnie ich znaczenie. Aby nasza mowa była dobra musimy przede wszystkim nauczyć się odróżniać rzeczy dobre od złych.

Bez tej umiejętności będziemy błądzili.

 

13. Dlaczego to takie ważne, by mówić w sposób jasny?

 

1 Koryntian

14:8, 9 Bo istotnie, jeśli trąba da niewyraźny sygnał, któż się przygotuje do bitwy? Tak i wy, jeśli swym językiem nie wypowiecie mowy łatwej do zrozumienia, skąd będzie wiadomo, co się mówi? Będziecie w gruncie rzeczy mówić w powietrze.

 

Odpowiedź 13.

Jeżeli będziemy się wypowiadać w sposób nie jasny, stracimy swój czas oraz tych, którzy nas słuchają. Mogą pomyśleć o nas, że jesteśmy głupi.

 

14. Podaj przykład tego, jak Jezus używał mowy łatwej do zrozumienia.

 

Odpowiedź 14.

Przykładem zrozumiałej wypowiedzi jest pana Jehoszua (Jezusa) jest nauka dotycząca prawa:

 

Mateusza 5:17-20

„Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało. Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios. Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios.

 

Wypowiedź ta bywa jednak kwestionowana przez różnych chrześcijan zwalczających prawo. Jest to jednak osobny temat, który jest poruszony tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/5181-czy-pan-jezus-zni%C3%B3s%C5%82-prawo-i-zezwoli%C5%82-na-bezprawie/

 

 

JAK MÓWIĆ

15. Dlaczego nasza mowa powinna być ujmująca?

 

Łukasza 4:22

A wszyscy poczęli dawać o nim przychylne świadectwo i zdumiewać się ujmującymi słowami płynącymi z jego ust i mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”

 

Przysłów 25:15

Cierpliwością zostaje przekonany dowódca, a język łagodny potrafi złamać kość.

 

Marka 6:34

A on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, lecz ulitował się nad nimi, gdyż byli jak owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać wielu rzeczy.

 

1 Piotra 2:23

Gdy go obrzucano obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał siebie temu, który sądzi w sposób nacechowany prawością.

 

Odpowiedź 15.

Nasza mowa powinna być przede wszystkim zrozumiała i przekonująca, bo wtenczas osiągnie właściwy cel.

 

16, 17. (a) Jak możemy naśladować Jezusa w rozmowach z członkami rodziny oraz bliskimi przyjaciółmi w zborze? (Zobacz ilustrację tytułową). (B) Podaj przykład ukazujący korzyści wynikające z ujmującej mowy.

 

Marka 9:33-37

I przyszli do Kafarnaum. A gdy był w domu, zadał im pytanie: „O co sprzeczaliście się w drodze?” Oni zaś milczeli, w drodze bowiem sprzeczali się między sobą, kto jest większy. Usiadł więc i zawołał dwunastu, i powiedział do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, to ma być ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. I wziął małe dziecko, postawił je pośrodku nich, a objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto by przyjął jedno z takich małych dzieci ze względu na moje imię, ten przyjmuje mnie; a kto by mnie przyjął, ten przyjmuje nie tylko mnie, lecz także tego, który mnie posłał”.

 

Galatów 6:1

Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, żebyś czasem i ty nie był kuszony.

 

Przysłów 15:1

Odpowiedź łagodna odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew.

 

Kolosan 4:6

Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć.

 

Odpowiedź 16, 17.

a. Naśladować szanownego pana Jehoszua (Jezusa) powinniśmy wybiórczo. Z jego nauk powinniśmy wybierać to co dobre, a odrzucać to co złe.

 

b. W sowim życiu dwie przygody z urzędnikami państwowymi, dotyczącymi imion moich córek.

Kiedy pierwszej córce chciałem nadać imię Nina okazało się, że imię to było w spisie tak zwanych imion zakazanych. Kiedy bliżej przyjrzałem się sprawie, odwiedzają między innymi na Uniwersytecie Warszawskim profesora, który był za sprawę odpowiedzialny okazało się, że argumentacja urzędnika była błędna i oparta na kłamstwie w żywe oczy.

Ów profesor, przy studentach pokazał mi Słownik Imion i powiedział, że nawet w tym słowniku nie ma takiego imienia.

Uwierzyłem mu, ale postanowiłem sprawdzić. W Krakowie, w bibliotece znalazłem identyczny słownik i okazało się, że imię takie wystąpiło.

Sprawę opisałem w odwołaniu i zagroziłem, że skierują ją do sądu.

Po wielu miesiącach córka dostała imię i metrykę.

Minęło kilka lat i sytuacja się powtórzyła, ale argumenty były inne.

Monitorujący nadawanie imion profesor, tym razem z Krakowa, znowu przedstawił niekonsekwentne argumenty, na podstawie których usiłowano pozbawić moją inną córkę imienia Tonia.

Po napisaniu pisma, które w sposób jasny i zrozumiały obalały odmowę urzędu popartą błędną argumentację profesorską, urzędniczka po przeczytani mojego odwołania poprosiła o wycofanie sprawy z toku urzędowego i napisanie jak najprostszej prośby o nadanie imienia Tonia, po czym na poczekaniu imię nadała.

 

18. Jak naśladowanie Jezusa w mowie pomoże nam używać języka dla dobra innych?

 

Odpowiedź 19.

Naśladować szanownego pana Jezusa powinniśmy rozważnie i wybiórczo.

Wiele jego nauk może być bowiem bardzo szkodliwych.

Na przykład tak zwana złota reguła -

 

Mateusza 7:12

(...)Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków.

 • może być szkodliwa.

Jeżeli jakiś niedouczony człowiek, zapragnie czegoś złego myśląc, że to jest dobre, to według tej reguły zacznie czynić drugim zło.

 

W tej regule zauważyłem pewien potencjał. Jeżeli ją delikatnie zmodyfikujemy nabierze ona dobrego sensu:

 

Czyń drugiemu to co dla niego najlepsze, ale pamiętaj, że to co dla Ciebie może być najlepsze drugiego może zabić.

 

Kwestia złotej reguły jest już analizowana tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/5305-z%C5%82ota-regu%C5%82a-pana-jezusa-czy-nie-sta%C5%82a-si%C4%99-przyczyn%C4%85-wielkiego-z%C5%82a/

 

A Wy szanowni forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?

 

 

 

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Nie zdziwiłoby mnie, gdyby SJ wydali książkę z podanymi, gotowymi dialogami do wyuczenia i praktykowania w gronie rodzinnym,  i w każdych innych okolicznościach aby korzystac z języka ku chwale Jehowy i minimalnie  korzystac z mózgu.

Iva...no i stworzyłaś dla WTS-u gotowca . Teraz czekać aż jakiś Tołdi z Nadarzyna, który ma dyżur na forum, przekaże to Ksieciuniom CK i na następnym Kongresie "z radością" ogłoszą nowy podręcznik do studium w rodzinie.

Ciekawe czy odpalą Ci jakieś tantiemy

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość

Korzystaj z mocy języka w dobrym celu – Strażnica do studium.

 

„Niechaj wypowiedzi moich ust (...) staną się miłe tobie, Jehowo” (PS. 19:14).

 

Cały artykuł dostępny jest tutaj:

 

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015924

 

Temat uważam za bardzo ważny. Za jeden z najważniejszych w życiu człowieka.

O tym, że to co mówimy czy też piszemy ma wielkie znaczenie można przeczytać w przysłowiach wielu narodów, również w tych nie związanych z kulturą chrześcijańską.

(...)

 

A Wy szanowni forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?

 

Temat jest ważny, zgadzam się. Ja tylko zajrzałem po dluższej nieobecności i dostałem takim tekstem od jednego z forumowiczów:

 

Cytat:

Sebastian

"idź facet na jakieś fora polityczne tam lubią takie napierdalanki w Twoim stylu"

 

 

Co myślisz Jacku o języku używanym na tym forum?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Korzystaj z mocy języka w dobrym celu – Strażnica do studium.

 

 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.(...)

 

A Wy szanowni forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?

Jehowa opisuje swój język.

Swoim językiem wypowiada zarówno przekleństwo jak i błogosławieństwo.

Ilu ludziom już błogosławił a jeszcze więcej ludzi przeklął.

Cóż się dziwić ludziom, że tak postępują?

Przecież Jehowa kazał aby go dokładnie naśladować.

 • Like 4

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 

A co z tymi którzy nie służą w Betel ? tymi którzy ciężko zarabiają na rodzinę , przygotowują się do tych zebrań nie mając czasu na spędzenie z rodziną inaczej niż w służbie ?

 

A dla tych jest słowo wypowiedziane przez ciało kierownicze:

 

Organizacja nigdy nie prosiła o pieniądze i nie będzie prosiła. Potrzeby są duże więc się nie ociągaj jak Ananiasz, z żoną Safirą.

 • Like 5

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

A dla tych jest słowo wypowiedziane przez ciało kierownicze:

 

Organizacja nigdy nie prosiła o pieniądze i nie będzie prosiła. Potrzeby są duże więc się nie ociągaj jak Ananiasz, z żoną Safirą.

bo nas wyniosą .............

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Iva...no i stworzyłaś dla WTS-u gotowca . Teraz czekać aż jakiś Tołdi z Nadarzyna, który ma dyżur na forum, przekaże to Ksieciuniom CK i na następnym Kongresie "z radością" ogłoszą nowy podręcznik do studium w rodzinie.

Ciekawe czy odpalą Ci jakieś tantiemy

Po nich można się jedynie spodziewac jedynie obciążania kosztami:)

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kiedy ludzie się najedli chlebem z ręki Jezusa, to zostawili resztki chleba na ziemi i poszli do domów na spoczynek. Jezus kazał resztki chleba pozbierać tak by nic się nie zmarnowało. Te zdarzenie świadczy o tym jaki ludzie mieli szacunek do Jezusa. Widzieli dokładnie, że chleby z małego kosza są cały czas wyjmowane i świadczyło to o cudzie, a pomimo tego nie uszanowali tego chleba. Łatwo przyszło to i łatwo resztki można było porzucić. Mówię o tym ponieważ, żeby korzystać z mocy języka to najpierw trzeba go nakarmić chlebem. Jeśli chleba nie szanujemy ( np nie pracując tylko żerując na innych) to i języka też.

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Temat jest ważny, zgadzam się. Ja tylko zajrzałem po dluższej nieobecności i dostałem takim tekstem od jednego z forumowiczów:

 

Cytat:

Sebastian

"idź facet na jakieś fora polityczne tam lubią takie napierdalanki w Twoim stylu"

 

 

Co myślisz Jacku o języku używanym na tym forum?

Szanowny małypieronek, myślę, że administratorzy albo sobie nie radzą z utrzymaniem należytego porządku na forum, albo są zwolennikami wulgaryzmów, spamu, wszelkiego rodzaju brudu intelektualnego.

Z podobnym problemem można się spotkać i na innych forach (chociaż nie wszystkich, znam takie, gdzie wszelki spam czy wulgarna mowa w miarę szybko lądują w koszu i po jakimś czasie są trwale usuwane), oraz w przestrzeni publicznej.

Wulgaryzmy można usłyszeć na ulicy w prasie, radio, telewizji.

To wywiera wpływ na nas wszystkich i może doprowadzić do chorób umysłowych, do głupoty a w skrajnych przypadkach do debilizmu a nawet do idiotyzmu.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Szanowny małypieronek, myślę, że administratorzy albo sobie nie radzą z utrzymaniem należytego porządku na forum, albo są zwolennikami wulgaryzmów, spamu, wszelkiego rodzaju brudu intelektualnego.

 

 

Jest tylko jeden administrator. Za to Moderator czasem nie ma technicznej możliwości poprawiania niektórych wpisów. 

 

 

 

To wywiera wpływ na nas wszystkich i może doprowadzić do chorób umysłowych, do głupoty a w skrajnych przypadkach do debilizmu a nawet do idiotyzmu.

 

Masz jakieś badania naukowe potwierdzające Twoją tezę? 

 • Like 5

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 

To wywiera wpływ na nas wszystkich i może doprowadzić do chorób umysłowych, do głupoty a w skrajnych przypadkach do debilizmu a nawet do idiotyzmu.

Oczko się odlepiło temu misiu.

 • Like 3

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Potem wypierdzielili go z betel ,bez wykształcenia w wieku 55 lat może tylko być zawodowym bezrobotnym.

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Potem wypierdzielili go z betel ,bez wykształcenia w wieku 55 lat może tylko być zawodowym bezrobotnym.

 

Jak to bez wykształcenia ?

Ma najwyższe wykształcenie.......... TEOKRATYCZNE :P:D

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Akurat na sprzedawcę do biedronki ,tylko wiek do dźwigania skrzynek przeszkadza.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Akurat na sprzedawcę do biedronki ,tylko wiek do dźwigania skrzynek przeszkadza.

nie przesadzaj z tym wiekiem , chyba , że ma wątłe zdrowie i często się przeziębia , nie lubi na obiad pietruszki , jest uczulony na por no i prace zaczyna dopiero o 9,30 ze zbiórki

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Potem wypierdzielili go z betel ,bez wykształcenia w wieku 55 lat może tylko być zawodowym bezrobotnym.

 

bez wykształcenia?

przecie żeby się dostać do Betel to najlepiej być po studiach.

widzieliście kwestionariusz zgłoszeniowy?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

"Korzystaj z mocy języka w dobrym celu" :D :D :D

:D :D :D

Aż nie mogę uwierzyć, że ani Robert ani Augustus czegoś zboczonego tutaj nie napisali.

 • Like 6

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Bo korzystają z języka w dobrym celu, nie mają czasu pisać. Gadać zresztą też.

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

No tak, jak buzię Robert ma pełną to nie ma jak gadać ;)

Co najwyżej może sobie mruknąć od czasu do czasu.

A Augustus za to mlaska.

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ja wielokrotnie chcialem napisac cos z podtekstem seksualnym w tym temacie. Ale usilnie modlilem sie do Jehowy o udzielenie mi sil ponad to co normalne i Jehowa wysluchal!

Zapanowalem nad swoim jezykiem!

(... zazwyczaj doskonale nad nim panuje. Nawet takie male koleczka idelanie krecic potrafie...)

Shit! , o ja Cię kręcę,! Jehowa mnie oszukal!

Tak samo jak te wszystkie dzieci chore na raka ;)

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

"Korzystaj z mocy języka w dobrym celu" :D :D :D

:D :D :D

Aż nie mogę uwierzyć, że ani Robert ani Augustus czegoś zboczonego tutaj nie napisali.

Cicha woda brzegi rwie; ) Edytowane przez alka

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

a Wy znowu swoje , temat poważny rzec można a nawet powinno się rzec bo z bajbli

 

a Wy jak zawsze o dupie Maryni ,

 

Augustus chociaż spróbował , nie wyszło mu trudno , popracuje i mu wyjdzie :P z tym językiem :D

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Podobna zawartość

  • Przez Gremczak
   Jak to możliwe ,że ja po sześciu dniach nie czuję zmęczenia i nie muszę odpoczywac tak jak Bóg?
  • Przez Marvel90
   Siemka.

   Mam nadzieję, że przypadkiem nie zdubluję tematu, ale szperając w czeluściach internetu znalazłem pewne na 10)% info, że Jehowi byli w ONZ
   Tutaj pisze o tym The Guardian.
   Potwierdza to nawet sam ONZ na swojej stronie a nawet opublikował *dokument który się do tego odnosi.
   *Zarchiwizowałem dokument w Internet Archive - także jakby link ne działał to wystarczy wklepać link na tej stronce  
  • Przez Loksza
   Na pewnym profilu z facebook. Pewnien angażujący się w wiarę Śj lub ich ochrzczony brat żalił się tak:
   1"Moje ciało skalano i to wielce strasznie 52 lata temu zamykając mnie jako zdrowe dziecko do zakładów dla dzieci głęboko niedorozwiniętych umysłowo zamiast do adopcji. obecnie płace straszliwą cene mam nerwice schizofrenie prostą, palenie mnie uspokaja jak mam nerwicę, żadnych psychotropów nie biorę bo są niezwykle niebezpieczne i zwalają człowieka z nóg nic bym nie mógł robić jak prowadzenie pojazdów jeżdzić rowerem, cięcie drewna piłą spalinową i elektryczną itp człowiek biorący te psychotropy - mowa tu o lekach zleconych przez lekarza psychiatrę, aby uniknąć jakiego kolwiek wypadku po spożywaniu psychotropów ja bylem tak zwane ODURZANY lekami wiem jakie one mają działanie. Wobec tego palenie to jedyny sposób na uspokojenie zwłaszcza że jestem zmuszony żyć samotnie na pomoc Świadków nie mam co liczyć i tak jest od momęntu poznania prawdy w roku 1987. Ja i tak wiem że nie przeżyje wielkiego ucisku bo tak zniszczono mi życie ja nie nadaję się do nowego świata bo był bym wielkim zagrożeniem dla nowego porządku, byłbym wielce wdzięczny Jehowie żeby zabrał mi to zgniłe życie i nie wytracił z niegodziwymi. 
   Ja na miejscu tego pana po prostu zaprzestała uczestniczyć w zebraniach. 
   Kolejny wpis tego pana
   2"A gdzie moje posty? coo prawda oczy kole! teraz wiem że jestem dyskryminowany, i nie znajde tego co szukam tutaj nawet u świadków Jehowy wszendzie jestem pogardzany, i dlatego zależy żeby zemrzeć bo tytaj nie da się żyć wy i tak tego nie zrozumiecie."
   Znam historię tego Pana z gazet. Ogółem współczuję temu człowiekowi, że był tak okrutnie potraktowany przez ludzi. Ale z jego postów też wynika, że ŚJ nie są też dla niego tak miłosierni. 
   Do pierwszego cytatu został dodany komentarz pewnej kobiety ŚJ "Czegos tu nie rozumiem.Czy ty jestes S.J. od 1987r? I caly czas palisz papierosy??"
   Bardzo zdziwiona kobieta. Wiadomo jakie stanowisko mają SJ do do palenia papierosów. Ale jest jeden fakt i to wazny. Pewny użytkownik Kalasznikov coś tam pisał, że organizacja ma być czysta itp. nie koniecznie pewnie chodzi o odstępców. Ale ogółem alkohol, narkotyki, papierosy są u ŚJ niedopuszczalne. Tylko fakt mnie dziwi czemu piosenkarz PRINCE ćpał, ale dalej był ŚJ, który uczestniczył w zebraniach. Przecież ŚJ nie mogą brać narkotyków, a Prince ciągle je brał. Czyżby ŚJ połasili się na kaskę i nie wydalili go z organizacji. Pewnie Prince kładł niezłe fortuny na ich sale. Więc by nie stracić możliwości takich prezentów jakich Prince im prawił po prostu zostawili go w organizacji. 
   Nie ma Princa nie ma kasy. Czysty biznes. 
   PS. Nie podaję imion i nazwis osob, które pisały komentarze na facebooku potem wkleiłam je tu. Ze względu na ich anonimowość.
  • Przez yoozek
   czytając najnowszą "strażnicę" natknąłem sie na pewien tekst... omal z krzesła nie spadłem czytając ten fragment:
   Anioł ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie i przekazał mu wiadomość, która zmieniła jego życie (Wyjścia 3:1, 2). 
   https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/przebudzcie-sie-nr3-2017-czerwiec/co-biblia-mowi-o-aniolach/
   czyli co... to już nie Jehowa ukazał się w krzewie?
   czy to znaczy iż "istota/osoba" przedstawiająca się jako "Jehowa" z płonącego krzewu nie była Bogiem tylko aniołem?
    
  • Przez Natan
   Drodzy Forumowicze,

   Znajomy z Olsztyna, który odszedł od organizacji odda za darmo w dobre ręce roczniki Strażnic, Przebudźcie się! od lat siedemdziesiątych w górę oraz wiele książek i broszur Towarzystwa Strażnica.

   Jest to zapakowane w kilka kartonów. Wchodzi w grę tylko odbiór osobisty. Numer telefonu i adres podam jedynie w prywatnej wiadomości, gdy ktoś do mnie napisze.

   Może znacie kogoś, kto bada lub studiuje tematykę Świadków i potrzebuje starej literatury.
 • Popularny

 • Kto obchodzi dziś urodziny

  Nikt dziś nie obchodzi urodzin.
 • Wpisy bloga