Promowane odpowiedzi

Ucz się od lojalnych sług Jehowy – Strażnica do studium.

 

Kolejna strażnica poświęcona lojalności. Całość materiału dostępna jest tutaj.

 

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016127#h=19

 

Czym jest lojalność oraz dlaczego i kiedy warto być lojalnym analizujemy już tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/7171-b%C4%85d%C5%BA-lojalny-wobec-jehowy-%E2%80%93-stra%C5%BCnica-do-studium/#comment-373458

 

„Z lojalnym będziesz postępował lojalnie” (PS. 18:25).

 

1, 2. Jak Dawid pokazał, że jest lojalny wobec Boga? (Zobacz ilustrację tytułową).

 

1 Samuela 26:8-12

Wówczas Abiszaj rzekł do Dawida:

„Bóg wydał dzisiaj twego nieprzyjaciela w twoją rękę. Pozwól więc, proszę, że przygwożdżę go włócznią do ziemi tylko raz, a nie będę mu tego robił dwukrotnie”. Dawid jednak powiedział do Abiszaja: „Nie zabijaj go, bo któż wyciągnął rękę przeciwko pomazańcowi Jehowy i pozostał niewinny?” I rzekł jeszcze Dawid: „Jako żyje Jehowa — sam Jehowa zada mu cios; albo przyjdzie jego dzień i będzie musiał umrzeć, albo pójdzie w bój i zostanie zabity. Jest dla mnie nie do pomyślenia, z punktu widzenia Jehowy, żebym miał podnieść rękę na pomazańca Jehowy! Weź więc, proszę, włócznię, która jest przy jego głowie, oraz dzban na wodę i odejdźmy”. I Dawid wziął włócznię oraz dzban na wodę, które były przy głowie Saula, po czym odeszli; i nikt tego nie widział ani nie zauważył, i nikt się nie obudził, bo wszyscy spali, jako że spadł na nich głęboki sen od Jehowy.

 

Psalm 18:25

Z lojalnym będziesz postępował lojalnie; z krzepkim mężem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie;

 

Odpowiedź 1, 2.

W pytaniu zwrócono uwagę na rysunek. Świadkowie Jehowy, którzy odpowiadali na to pytanie powiedzieli, że widać na nim króla Dawida, króla Samuela i szanownego pana Abiszaja.

Co do tej odpowiedzi mam poważne zastrzeżenia. Moim zdaniem chrześcijanie lepiej by zrobili gdyby w swojej twórczości zrezygnowali rysunków, dlatego, że Bóg wyznaczył swoim czcicielom wyraźne granice, które zakazują tego typu praktyk:

 

Powtórzonego Prawa 4:15-18

(...)I pilnie zważajcie na swe dusze, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety, podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami, podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach pod ziemią;

 

Problem ten jest już analizowany między innymi tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6710-obrazy-boga-jehoszua-jezusa-chrystusa-czy-te%C5%BC-innych-postaci-biblijnych-czy-s%C4%85-mo%C5%BCliwe/

 

Proszę wróćmy myślami do pytania.

Pan Dawid nie chciał zabić swojego dręczyciela, dlatego, że został on namaszczony przez Boga.

 

3. Jak Abiszaj dowiódł swej lojalności?

 

2 Samuela 3:19-21, 3:30-34

(...)Potem Abner mówił też do uszu Beniamina, po czym Abner zaczął także mówić do uszu Dawida w Hebronie wszystko to, co było dobre w oczach Izraela i w oczach całego domu Beniamina. Gdy Abner przybył do Dawida do Hebronu, a z nim dwudziestu mężów, Dawid urządził ucztę dla Abnera oraz dla mężów, którzy z nim byli. Potem Abner rzekł do Dawida: „Pozwól mi wstać i pójść, i zebrać całego Izraela przy moim panu, królu, żeby zawarli z tobą przymierze, a zostaniesz królem nad wszystkim, czego twoja dusza usilnie pragnie”. Toteż Dawid odprawił Abnera i on poszedł w pokoju.

(…) A Joab i Abiszaj, jego brat, zabili Abnera za to, że uśmiercił Asahela, ich brata, w bitwie pod Gibeonem.

Potem Dawid rzekł do Joaba i wszystkich ludzi, którzy z nim byli:

„Rozedrzyjcie swe szaty i przywdziejcie wór, i opłakujcie Abnera”.

Sam król Dawid szedł za marami. I pogrzebali Abnera w Hebronie; a król podniósł głos i płakał przy grobowcu Abnera, cały też lud wybuchnął płaczem. I król zawodził nad Abnerem, i rzekł: „Czyż Abner musiał umrzeć śmiercią nierozumnego? Twoje ręce nie były związane, a twoje stopy nie były zakute w miedziane okowy. Padłeś jak ktoś padający przed synami nieprawości”.

I cały lud znowu nad nim płakał.

 

Odpowiedź 3.

Pan Abiszaj okazał się nielojalny wobec króla Dawida, dlatego, że ze względów osobistych zabił szanownego pana Abnera, z którym król Dawid zawarł przymierze.

 

4. (a) Dlaczego Dawid stanowi przykład lojalności względem Boga? (b) Jakie jeszcze przykłady rozważymy?

 

2 Samuela 12:1-5, 13

I Jehowa posłał Natana do Dawida. Ten więc przyszedł do niego i powiedział mu: „W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogacz miał bardzo dużo owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. I trzymał ją, toteż żyła i rosła przy nim i przy jego synach — wszyscy byli razem. Jadła jego kęs i piła z jego kubka, i leżała u jego piersi, i stała się dla niego jakby córką. Po jakimś czasie przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było wziąć którąś ze swych owiec i ze swego bydła, by coś przyrządzić podróżnemu, który do niego przyszedł. Zabrał więc owieczkę męża ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł”. Wówczas Dawid zapałał wielkim gniewem na tego męża i rzekł do Natana: „Jako żyje Jehowa, mąż, który to czyni, zasługuje na śmierć!

(…) Dawid rzekł zatem do Natana: „Zgrzeszyłem przeciwko Jehowie”. Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Toteż Jehowa pozwala twemu grzechowi odejść. Nie umrzesz.

 

Odpowiedź 4.

a. Pan Dawid, kiedy prorok Boga wytknął mu morderstwo lojalnie okazał skruchę.

 

b. Analizując osoby z otoczenia króla Dawida zastanowimy się komu i kiedy powinniśmy być lojalni.

 

KOMU PRZEDE WSZYSTKIM DOCHOWAĆ LOJALNOŚCI?

5. Czego się uczymy z błędu Abiszaja?

 

1 Samuela 26:8-11

Wówczas Abiszaj rzekł do Dawida:

„Bóg wydał dzisiaj twego nieprzyjaciela w twoją rękę. Pozwól więc, proszę, że przygwożdżę go włócznią do ziemi tylko raz, a nie będę mu tego robił dwukrotnie”.

Dawid jednak powiedział do Abiszaja:

„Nie zabijaj go, bo któż wyciągnął rękę przeciwko pomazańcowi Jehowy i pozostał niewinny?” I rzekł jeszcze Dawid:

„Jako żyje Jehowa — sam Jehowa zada mu cios; albo przyjdzie jego dzień i będzie musiał umrzeć, albo pójdzie w bój i zostanie zabity. Jest dla mnie nie do pomyślenia, z punktu widzenia Jehowy, żebym miał podnieść rękę na pomazańca Jehowy! Weź więc, proszę, włócznię, która jest przy jego głowie, oraz dzban na wodę i odejdźmy”.

 

Odpowiedź 5.

Z przykładu pana Abiszaja możemy wyciągnąć wniosek, że lepiej nie zabijać wybrańców Boga – lepiej poczekać aż sam Bóg odbierze im życie.

 

6. Dlaczego musimy zachować ostrożność w kwestii lojalności wobec rodziny i przyjaciół?

 

Lojalność wypływa z serca, a serce człowieka jest zdradliwe (Jer. 17:9).

 

Mateusza 22:37

On rzekł do niego:

„‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’.

 

Odpowiedź 6.

Z rodziną czy też z przyjaciółmi możemy mieć związek emocjonalny, który może sprawić, że przestaniemy być lojalni wobec wyższego dobra. W takich kontaktach powinniśmy zachować szczególną ostrożność.

 

7. Jak pewna siostra pozostała lojalna wobec Boga w trudnej sytuacji?

 

siostra o imieniu Anne[1]

 

[1] (akapit 7) Niektóre imiona zostały zmienione.

 

Odpowiedź 7.

W akapicie tym zwróciłem uwagę na przypis. Po pierwsze mowa w nim, że pewne imiona zostały w nim zmienione, ale w akapicie występuje tylko jedno imię, które naprawdę podobno jest inne.

Moim zdaniem nawet w takich prostych kwestiach lepiej nie kłamać. Jeżeli siostra ta się wstydzi ujawnić swoją tożsamość to można było napisać, że siostra, która chce zachować anonimowość...itd.

Po co od razu kłamać i wymyślać fałszywe imię. Kłamstwo to poważny grzech. Temat ten jest analizowany tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6831-k%C5%82amstwo-%E2%80%93-grzech-przeciwko-prawdzie/

 

Proszę wróćmy do pytania.

Siostra wybrała lojalność wobec organizacji odcinając się od osoby, która organizację opuściła.

 

8. Jakie przymioty pomogą nam dochować lojalności Bogu?

Odpowiedź 8.

Lojalność wobec Boga pomoże nam zachować między innymi odwaga – z poglądem tym nie zgadza się wielu dogmatyków chrześcijańskich. Ten kontrowersyjny temat jest już analizowany tutaj:

 

https://watchtower-forum.pl/topic/6637-ba%C4%87-si%C4%99-boga-czy-te%C5%BC-nie/

 

LOJALNOŚĆ WOBEC BOGA WYMAGA POKORY

9. Dlaczego Abner próbował zabić Dawida?

 

2 Samuela 2:8-10

Abner zaś, syn Nera, dowódca wojska Saulowego, wziął Isz-Boszeta, syna Saula, i sprowadził go do Machanaim, i uczynił go królem nad Gileadem, Aszurytami i Jizreel, jak również nad Efraimem i Beniaminem, a także nad całym Izraelem. Isz-Boszet, syn Saula, miał czterdzieści lat, gdy został królem nad Izraelem, a królował dwa lata. Tylko dom Judy pozostał po stronie Dawida.

 

Odpowiedź 9.

Pan Abner chciał zabić pana Dawida, dlatego że był lojalny wobec króla wybranego przez Boga.

 

10. Dlaczego Absalom okazał się nielojalny wobec Boga?

 

2 Samuela 12:9-12

(...)Dlaczego wzgardziłeś słowem Jehowy, czyniąc to, co złe w jego oczach? Ugodziłeś mieczem Uriasza Hetytę, a żonę jego wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz już miecz nie odstąpi od twego domu po czas niezmierzony, ponieważ mną wzgardziłeś, biorąc żonę Uriasza Hetyty, by została twoją żoną’. Tak rzekł Jehowa: ‚Oto wzbudzam przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu; i na twoich oczach wezmę twoje żony, i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami na oczach tego słońca. Wprawdzie ty działałeś w skrytości, lecz ja uczynię to wobec całego Izraela i wobec słońca’”.

 

2 Samuela 16:20-22

(...)Później Absalom powiedział do Achitofela:

„Udzielcie rady. Co mamy czynić?”

Wtedy Achitofel rzekł do Absaloma:

„Współżyj z nałożnicami swego ojca, które on pozostawił, by się troszczyły o dom. A cały Izrael usłyszy, że uczyniłeś z siebie odrażającą woń dla swego ojca, i wzmocnią się ręce wszystkich, którzy są z tobą”.

Toteż rozbito dla Absaloma namiot na dachu i Absalom zaczął współżyć z nałożnicami swego ojca na oczach całego Izraela.

 

2 Samuela 16:23

(...)A z radą Achitofela, której udzielał w owych dniach, było tak, jakby się człowiek pytał o słowo prawdziwego Boga. Taka była wszelka rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma.

 

Odpowiedź 10.

Szanowny pan Absalom początkowo był lojalny wobec Boga i publicznie zgwałcił żony pana Dawida, ale potem usłuchał złej rady podstępnego doradcy czym złamał swoją lojalność wobec rady pochodzącej od Boga.

 

11. Jaki pożytek możemy odnieść z biblijnych relacji o Abnerze, Absalomie i Baruchu?

 

Jeremiasza 45:4, 5

„Masz mu tak powiedzieć:

‚Tak rzekł Jehowa: „Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wykorzeniam, po prostu całą tę ziemię. A ty szukasz dla siebie wielkich rzeczy. Nie szukaj”’. „‚Oto bowiem sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało — brzmi wypowiedź Jehowy — a tobie dam twoją duszę jako łup we wszystkich miejscach, do których byś poszedł’”.

 

Odpowiedź 11.

Z przeczytanych opowieści wynika, że bycie lojalnym wymaga dużej wiedzy i mądrość.

 

 

12. Wyjaśnij, dlaczego nie możemy być lojalni wobec Boga, jeśli jesteśmy samolubni.

 

Odpowiedź 12.

Samolubność to zła cecha, która może sprawić, że będziemy nielojalni wobec Boga i ludzi.

 

LOJALNOŚĆ WOBEC BOGA WYMAGA ŻYCZLIWOŚCI

 

13. W jaki sposób Natan okazał lojalność zarówno wobec Boga, jak i Dawida, gdy ten zgrzeszył?

 

Odpowiedź 13.

Pan Natan okazał lojalność wobec Boga nie bojąc się wytknąć wini panu Dawidowi, który okazał się mordercą. Wobec pana Dawida okazał się lojalny wykazując mu błąd jaki popełnił.

 

14. Jak możesz okazać się lojalny wobec Jehowy oraz swego przyjaciela lub krewnego?

 

Kapłańska 5:1

„‚Jeżeli ktoś, jakaś dusza, zgrzeszy przez to, że usłyszał przekleństwo w miejscu publicznym i był tego świadkiem lub to widział albo się o tym dowiedział, a o tym nie powiadomi, to odpowie za swoje przewinienie.

 

Galatów 6:1

Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, żebyś czasem i ty nie był kuszony.

 

Odpowiedź 14.

Jeżeli zobaczymy, że ktoś popełnia błąd okażemy się lojalni i wobec tej osoby i wobec Boga jeżeli otwarcie o tym powiemy i ostrzeżemy przed ewentualnymi konsekwencjami.

 

LOJALNOŚĆ WZGLĘDEM BOGA WYMAGA ODWAGI

15, 16. Dlaczego Chuszaj potrzebował odwagi, by pozostać lojalny wobec Boga?

 

2 Samuela 15:31, 17:14

I doniesiono Dawidowi:

„Achitofel jest wśród spiskujących z Absalomem”.

Wówczas Dawid rzekł:

„Jehowo, proszę, obróć w głupstwo radę Achitofela!”

Wtedy Absalom i wszyscy mężowie izraelscy powiedzieli:

„Rada Chuszaja Arkijczyka jest lepsza niż rada Achitofela!” I sam Jehowa nakazał zniweczyć radę Achitofela, chociaż była dobra, żeby Jehowa mógł sprowadzić nieszczęście na Absaloma.

 

Odpowiedź 15, 16.

Pan Chuszaj znalazł się pomiędzy przysłowiowym młotem i kowadłem. By być posłusznym wobec Króla Dawida musiał nakłonić pana Absaloma do porzucenia dobrej rady.

 

17. Dlaczego potrzebujemy odwagi, by zachować lojalność?

 

Przysłów 29:25

Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę.

 

Odpowiedź 17.

Odwaga jest cnotą i jej pielęgnowanie może nam pomóc w byciu lojalnym.

 

18. Jaką korzyść odniosłeś z tego artykułu?

 

Odpowiedź 18.

Z artykułu nauczyłem się, że kwestia lojalności jest bardzo skomplikowana. Jej zachowanie wymaga wiedzy, mądrości i kontroli emocji.

 

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

Kto zasługuje na naszą lojalność?

 

Na naszą lojalność zasługuje absolutnie każdy, ale inaczej okazujemy lojalność osobom uwikłanym w zło inaczej osobom zaangażowanym w dobro.

 

Dlaczego odczucia Jonatana i Abnera względem Dawida tak bardzo się od siebie różniły?

 

Pan Jonatan był w silnym związku emocjonalnym z panem Dawidem, pan Abner wolnym był od tego uczucia.

 

Jakie przymioty pomogą nam dochować lojalności Bogu i dlaczego?

 

Między innymi odwaga pomoże nam zachować lojalność wobec Boga, dlatego, że bojaźń zaburza relacje z Bogiem.

 

A Wy szanowni Forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?

 

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Mnie się spodobało imię Abner,ale nie wiem dlaczego.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jacku  uczęszczasz regularnie na zebrania świadków jehowy?? Jest z tobą prowadzone studium??

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dawid był niezwykle lojalny. Przespał się z żoną swojego żołnierza a potem świadomie doprowadził do jego śmierci.To szczególny dowód lojalności .

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ale był królem. Ocalił naród zabijając dziesiątki tysięcy "wrogów". Powodując dziesiątki tysięcy tragedii, zniszczonych rodzin, osieroconych dzieci, wdów i matek opłakujących swoich synów przeznaczonych w pewnym wieku do takich zadań  i marnego końca w populacji naszego gatunku w tym Wszechświecie.  Ocalił spokojne życie tysiącom rodzin, kobiet i dzieci Izraela. Na Sądzie Ostatecznym cały tłum jego pokoleń będzie za nim, a tylko jedna para niezadowolona. A zresztą wszystkiemu winna owa niewierna lala, która się z królem puściła. Król ma dobre geny,  władzę i prestiż, każda o tym marzy. 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Podobna zawartość

  • Przez Gremczak
   Jak to możliwe ,że ja po sześciu dniach nie czuję zmęczenia i nie muszę odpoczywac tak jak Bóg?
  • Przez Marvel90
   Siemka.

   Mam nadzieję, że przypadkiem nie zdubluję tematu, ale szperając w czeluściach internetu znalazłem pewne na 10)% info, że Jehowi byli w ONZ
   Tutaj pisze o tym The Guardian.
   Potwierdza to nawet sam ONZ na swojej stronie a nawet opublikował *dokument który się do tego odnosi.
   *Zarchiwizowałem dokument w Internet Archive - także jakby link ne działał to wystarczy wklepać link na tej stronce  
  • Przez Sebastian
   upalne lato przypomina mi koszmar konieczności uczęszczania na kongresy i moje młodzieńcze wątpliwości z nimi związane. A nieco uogólniając pamiętam z czasów mojej młodości (mówiąc oględnie) "wielkie zdziwienie", dot. niedoskonałych sposobów w jakie Bóg Jehowa postanowił komunikować się z niedoskonałymi ludźmi.
   1) pomysł na kampanię głoszenia wykonywaną przez ludzi do tego nieprzygotowanych i konsekwencje nieprzyjęcia takiego orędzia.
   od domu do domu chodzą jacyś ludzie roznoszący jakieś gazetki, jak ich nie wysłuchasz zginiesz. A skąd człowiek ma wiedzieć że to z czym przychodzi jakaś tam babcia jest akurat ważne?
   2) pomysł na karanie za niewykonywanie głoszenia do którego ktoś nie jest przygotowany intelektualnie, osobowościowo itd.
   masz chodzić i głosić, a jak nie będziesz tego robić to "bezbożny umrze z powodu win swoich, ale krwi jego zażądam od ciebie". Super mądra sprawiedliwość, dwa trupy w tym jeden niewinny.
   3) opuszczanie zebrań skutkuje śmiercią
   straszenie że opuszczanie zebrań zborowych może skutkować śmiercią w armagedonie, to jeszcze nic w porównaniu z odnoszeniem takiego samego straszenia do opuszczania kongresów. Upał, deszcz albo złe warunki do skupienia uwagi i w takich koszmarnie niedostosowanych do sytuacji okolicznościach mogą być rzekomo udzielone wskazówki od których będzie zależało ocalenie. I jeszcze te marudzenia w NSK żeby nie zajmować zacienionych miejsc bo to samolubne bo te miejsca trzeba zostawić dla osób starszych ze słabym zdrowiem. Czyli młody człowiek ma siedzieć gdzieć w słońcu na drewnianej ławce w czasie żaru lejącego się z nieba i ma słuchać a jak coś przeoczy to kara śmierci. No też mi Boska sprawiedliwość...
   zastanawiałem się: czy naprawdę doskonały Bóg musi sięgać po tak niedoskonałe metody nauczania?! Nie mógł wymyślić czegoś lepszego?!
   wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że to po prostu jedna wielka manipulacja której jestem ofiarą i że ta manipulacja nie ma nic wspólnego z ewentualnym Bogiem.
  • Przez Loksza
   Na pewnym profilu z facebook. Pewnien angażujący się w wiarę Śj lub ich ochrzczony brat żalił się tak:
   1"Moje ciało skalano i to wielce strasznie 52 lata temu zamykając mnie jako zdrowe dziecko do zakładów dla dzieci głęboko niedorozwiniętych umysłowo zamiast do adopcji. obecnie płace straszliwą cene mam nerwice schizofrenie prostą, palenie mnie uspokaja jak mam nerwicę, żadnych psychotropów nie biorę bo są niezwykle niebezpieczne i zwalają człowieka z nóg nic bym nie mógł robić jak prowadzenie pojazdów jeżdzić rowerem, cięcie drewna piłą spalinową i elektryczną itp człowiek biorący te psychotropy - mowa tu o lekach zleconych przez lekarza psychiatrę, aby uniknąć jakiego kolwiek wypadku po spożywaniu psychotropów ja bylem tak zwane ODURZANY lekami wiem jakie one mają działanie. Wobec tego palenie to jedyny sposób na uspokojenie zwłaszcza że jestem zmuszony żyć samotnie na pomoc Świadków nie mam co liczyć i tak jest od momęntu poznania prawdy w roku 1987. Ja i tak wiem że nie przeżyje wielkiego ucisku bo tak zniszczono mi życie ja nie nadaję się do nowego świata bo był bym wielkim zagrożeniem dla nowego porządku, byłbym wielce wdzięczny Jehowie żeby zabrał mi to zgniłe życie i nie wytracił z niegodziwymi. 
   Ja na miejscu tego pana po prostu zaprzestała uczestniczyć w zebraniach. 
   Kolejny wpis tego pana
   2"A gdzie moje posty? coo prawda oczy kole! teraz wiem że jestem dyskryminowany, i nie znajde tego co szukam tutaj nawet u świadków Jehowy wszendzie jestem pogardzany, i dlatego zależy żeby zemrzeć bo tytaj nie da się żyć wy i tak tego nie zrozumiecie."
   Znam historię tego Pana z gazet. Ogółem współczuję temu człowiekowi, że był tak okrutnie potraktowany przez ludzi. Ale z jego postów też wynika, że ŚJ nie są też dla niego tak miłosierni. 
   Do pierwszego cytatu został dodany komentarz pewnej kobiety ŚJ "Czegos tu nie rozumiem.Czy ty jestes S.J. od 1987r? I caly czas palisz papierosy??"
   Bardzo zdziwiona kobieta. Wiadomo jakie stanowisko mają SJ do do palenia papierosów. Ale jest jeden fakt i to wazny. Pewny użytkownik Kalasznikov coś tam pisał, że organizacja ma być czysta itp. nie koniecznie pewnie chodzi o odstępców. Ale ogółem alkohol, narkotyki, papierosy są u ŚJ niedopuszczalne. Tylko fakt mnie dziwi czemu piosenkarz PRINCE ćpał, ale dalej był ŚJ, który uczestniczył w zebraniach. Przecież ŚJ nie mogą brać narkotyków, a Prince ciągle je brał. Czyżby ŚJ połasili się na kaskę i nie wydalili go z organizacji. Pewnie Prince kładł niezłe fortuny na ich sale. Więc by nie stracić możliwości takich prezentów jakich Prince im prawił po prostu zostawili go w organizacji. 
   Nie ma Princa nie ma kasy. Czysty biznes. 
   PS. Nie podaję imion i nazwis osob, które pisały komentarze na facebooku potem wkleiłam je tu. Ze względu na ich anonimowość.
  • Przez yoozek
   czytając najnowszą "strażnicę" natknąłem sie na pewien tekst... omal z krzesła nie spadłem czytając ten fragment:
   Anioł ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie i przekazał mu wiadomość, która zmieniła jego życie (Wyjścia 3:1, 2). 
   https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/przebudzcie-sie-nr3-2017-czerwiec/co-biblia-mowi-o-aniolach/
   czyli co... to już nie Jehowa ukazał się w krzewie?
   czy to znaczy iż "istota/osoba" przedstawiająca się jako "Jehowa" z płonącego krzewu nie była Bogiem tylko aniołem?
    
 • Kto obchodzi dziś urodziny

 • Wpisy bloga