Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą oceną od 16.05.2018 uwzględniając wszystkie działy

 1. 1 punkt
  ZŁO I DOBRO OD PANA POCHODZI! 6. pytanie brzmi: "Czy Bóg stworzył zło? a) Tak - Izajasza 45:7 b ) Nie - 1 Jana 4:8". Czarny Smok powołuje się tutaj na proroka Izajasza, który sugeruje, że Pan Bóg stworzył jednak zło na przykład niedolę! "7 Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko". http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/45.php 45/7 Biblia Tysiąclecia Podobno 1 List Jana 4/8 jest dowodem na to, że Pan Bóg nie jest twórcą zła. Hmmm... Popatrzmy: "8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością". http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/4.php To prawda, Pan Jezus jest Miłością. On stworzył rodzaj ludzki i zwierzęcy. Dał człowiekowi Prawa według których ów człowiek powinien postępować. Apostoł Paweł uczy w Dziejach Apostolskich 17/29, że Pan Bóg nie życzy sobie by przedstawiono Go pod jakąkolwiek postacią. Takie jest Boże Prawo. Taka jest Jego Wola! Lecz człowiek sobie z Tej Boskiej Woli nic nie robi! I choć Pan Bóg jest Miłością, to nie pozwoli ludziom z Siebie kpić i na nieposłuszny czy doświadczany przez Niego rodzaj ludzki sprowadza niedolę. Zatem dla jednych jest niedola a dla innych pomyślność! Ale takie postępowanie jest niesprawiedliwe prawda? Hmmm... Człowiek wolałby żyć samopas, bez Przykazań, bez upomnień, bez Bożej Miłości i bez Bożej kary! Otóż owe cytaty nie są ze sobą sprzeczne a odniosę to do przykładu ludzkiego. "Stworzeni" zostaliśmy przez naszych Rodziców, którzy dla nas byli i są miłością. Gdy wykonywaliśmy Ich polecenia okazywali względem nas miłość i dobroć, ale gdy spóźnialiśmy się do domu, gdy zachowywaliśmy się niezgodnie z ich wskazówkami to wtedy Ci miłosierni i kochani Rodzice pasem lub dyscypliną wklepali nam kilka "soldów" na tyłek, tak dla przypomnienia. O zgrozo, wcale od tego momentu nie znienawidziliśmy naszych Matek i Ojców! Wcale nie przestaliśmy ich kochać. Jednak do Pana Boga warto mieć pretensje prawda? Jego traktujemy gorzej niż naszą Rodzinę! On jest naszym wrogiem! To jest po prostu żałosne myślenie!
 2. 1 punkt
  CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU! Wyobraź sobie Czarny Smoku, że lubię tego typu zagadnienia. Lubię także dlatego, że pytający w niektórych sytuacjach myśli, że ma rację a racji jednak nie ma! Proponuję wybiórczo! Twoje trzecie zagadnienie sugeruje, że raz uczynki potrzebne są do zbawienia a innym razem nie! Dodam tylko, że wiara bez uczynków jest zawsze martwa i człowiek wierzący swoją miłość do Pana Boga poprzeć powinien codziennym wypełnianiem Nauki Syna Bożego. A najważniejsza jest Łaska... Ale do tematu! Piszesz: "3. Czy uczynki są konieczne do wybawienia? a) Nie - Galatów 2:16, Rzymian 3:28 b ) Tak - Mateusza 19:17, Jana 2:24". W Liście Apostoła Pawła do Galatów 2/16 mowa jest o uczynkach wynikających z Nauki Zakonu a nie o uczynkach w ogóle. Otóż uczynki Zakonu nie przybliżają człowieka do Pana Boga. Żadne obchodzenie sabatu nie ma znaczenia, ani starotestamentowa dziesięcina lecz wiara przez miłość skuteczna. Cytat, który sam zaproponowałeś właśnie to potwierdza! "(16) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, A NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, ponieważ Z UCZYNKÓW ZAKONU nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek". List Apostoła Pawła do Galatów 2/16 http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska O tym samym pisze Paweł w Liście do Rzymian 3:28 "(28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, NIEZALEŻNIE OD UCZYNKÓW ZAKONU". http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska A jakiego zachowania dotyczy cytat z Ewangelii według Mateusza 19/17? http://biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska "(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego". Wymienione przez Pana Jezusa Przykazania są uniwersalne i dotyczą każdego fragmentu naszego codziennego życia tak w Starym jak i w Nowym Przymierzu. Zawsze kochać powinniśmy Rodziców. Nigdy nie wolno nam cudzołożyć i nie wolno kraść. W Starym Przymierzu owe Prawa wyrażone były Dekalogiem a w Nowym już nie Dekalogiem a Dwoma Przykazaniami Miłości! W Starym Przymierzu Mojżesz Przyniósł od Pana Boga Prawa z Góry Synaj. W Nowym Przymierzu Dwa Przykazania Miłości Przyniósł od Boga Ojca Pan Jezus i to nie z "jakiejś" góry a z samego Nieba! Zresztą, powyższa Mowa Zbawiciela ma o wiele głębsze znaczenie ale poprzestanę na tym co napisałem. Podsumowując: Absolutnie nie ma żadnej sprzeczności w zaproponowanym przez Ciebie punkcie ponieważ cytaty nie mówią o tym samym zagadnieniu! Pierwszy fragment dotyczy uczynków wynikających z Nauki Zakonu a następny mówi o dobrych uczynkach w naszym codziennym życiu!
 3. 1 punkt
  Człowiek steruje ludźmi a za nim stoi diabeł. Jest anonimowy a komu jest potrzebne jego imię skoro i tak ono ludziom nic nie powie ani niczego nie wyjaśni. Zresztą rolą diabła nie jest ludziom wyjaśniać tylko ogłupiać i niszczyć duchowo. Diabeł również przejął w swoje ręce naród Izraelski i też nim steruje tak jak zresztą całym światem. Pana Jezusa też chciał ogłupić i przejąć w swoje ręce ale Pan Jezus okazał się od niego lepszy. Więc skoro diabeł uważał że przejęcie Pana Jezusa jest możliwe to tym bardziej nie zawaha się nad człowiekiem by go zniewolić. Ludzie nigdy nie zrozumieją jaką mocą i jakim duchem posługuje się diabeł by realizować swoje cele i zamierzenia. Ja też tego nie rozumiem ale wierzę że jest to tajemna moc która potrafi zawładnąć człowiekiem i to w sposób niezauważalny dla niego samego. Dlatego tylko Duch Święty jest w stanie człowieka przed tym bronić ale ten Duch nie jest na pstryknięcie palca człowieka. To dar od Pana Jezusa dla wybranych.
 4. 1 punkt
  Moim zdaniem organizację tą powołał do istnienia diabeł by łowić ludzi w swe sieci. W ten sposób wiele dobrych osób którzy by mogli być prawdziwymi chrześcijanami jest zniewolona duchem zakłamania i obłudy. Mają oni zamknięte usta i nie mogą głosić czystej ewangelii która naucza że nie ma innego imienia danego ludziom na ziemi jak imię Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Apostolskie 4:12)
 5. 1 punkt
  31 stycznia przestałam być Świadkiem Jehowy, odłączyłam się nie tłumacząc się za wiele do tej pory ukrywałam się tu na forum, juz nie muszę, ale jeszcze chwilę kto zgadnie kim jestem i z jakiej miejscowości (oczywiście Sebastian nie bierze udziału w zgadywance- bo wie