adam

Forumowicz Extra
 • Zawartość

  6224
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  4

Ostatnia wygrana adam w Rankingu w dniu 13 Styczeń 2014

adam posiada najczęściej lubianą zawartość!

Reputacja

1052 Excellent

O adam

 • Tytuł
  adam

Profile Information

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Wyznanie
  chrześcijanin

Ostatnie wizyty

4393 wyświetleń profilu
 1. Tekst dzienny

  ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA PRZEZE MNIE TEMATU " TEKST DZIENNY" Rozmyślanie jest od wieków uważane za jeden z głównych środków do rozwoju duchowego. Polega ono na wnikliwym, w modlitwie i w skupieniu analizowaniu istotnych aspektów służby Bogu i metod ich ulepszania. W praktyce chrześcijańskiej ma ono charakter systematyczny i metodyczny i każdego dnia w sposób planowy analizuje się inny temat. Tzw " Tekst dzienny" Towarzystwa " Strażnica" to tematyczne propozycje do indywidualnego, codziennego rozmyślania uwzględniające najważniejsze potrzeby rozwoju duchowego. Niestety, nie będę kontynuował prowadzenia tego tematu. O przyczynach piszę w temacie " Adam w strumieniu czasowym" zawartym w dziale dotyczącym autoprezentacji i opowiedzenia swojej historii.Nie było mi dane pożegnać się z czytelnikami tematu " Strażnica", bo został zamknięty jak wszystkie poprzednie moje tematy. Pan Gandalf przed zamknięciem napisał w swoim poście, jakie oskarżenia były wobec mnie wysuwane, tym samym świadomie przyczyniając się do ich dalszego rozpowszechniania ze szkodą dla mnie.Nie będę tego dalej komentował. Zachęcam wszystkich, którzy cenią sobie życie wewnętrzne oparte na zasadach chrześcijańskich do regularnego stosowania rozmyślania. Pomocą do tego celu mogą być teksty zamieszczone na stronie j.w. org
 2. 1. Pojęcie czasu i czasoprzestrzeni należy do podstawowych kategorii poznania i kategorii filozoficznych z zakresu filozofii przyrody. Wszystko rozgrywa się w czasie i pod kontrolą czasu. Kohelet, w którego prawdziwość słów głęboko wierzę, pisze, że każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem ( Koh. 3,1). Chrześcijańską powinnością jest rozpoznawanie znaków czasu, ich powagi i znaczenia. Nikt z ludzi nie powinien się od tej powinności uchylać. 2. W świetle powyższego nie powinno brzmieć absurdalnie twierdzenie, że dla każdego człowieka jest czas jego przyjścia w dane miejsce i środowisko i czas jego odejścia. Ważne w praktyce jest rozróżnianie tych faz czasowych w procesie podejmowania decyzji. 3. Po przeanalizowaniu tego zagadnienia stwierdzam publicznie, że nadszedł już czas mojego odejścia z tego forum począwszy od dnia 19.09.2016 roku. 4. Przyjmując istotne znaczenie tego faktu dla mego życia osobistego i wierności wobec uznawanych przeze mnie wartości zwracam się do moderatorów tego forum o skreślenie mnie z listy uczestników forum. Nie chcę być odtąd członkiem tego forum. 5. Od dnia dzisiejszego nie będę zamieszczał żadnych treści własnych ani brał udziału w prowadzonych dyskusjach. 6. Decyzja moja jest ostateczna i nieodwracalna. 7. Motywy mojego odejścia z tego forum pozostaną moją tajemnicą i nie zostaną ujawnione. 8. Cel, jaki był związany z moją aktywnością na tym forum, został w mojej ocenie z zapasem zrealizowany. Dalszy mój udział w aktywności tego forum jest przeciwskazany. 9. Decyzja moja jest całkowicie autonomiczna i niezależna. Niech nikt nie chełpi się, że zostałem przez niego zmuszony do odejścia. Odchodzę, bo ja sam tego pragnę uznając taką decyzję za jedynie słuszną. 10. Pragnę jednocześnie przeprosić tych wszystkich, których w chwilach gorącej dyskusji mogłem czymś obrazić lub zranić psychicznie i emocjonalnie i proszę ich o przebaczenie. 11. Jednak nie chcę ukrywać faktu, że czuję się pokrzywdzony przez niektóre osoby z tego forum. Nie zamierzam prowadzić rachunku krzywd, lecz sprawę powierzam w modlitwie wg uznawanej przeze mnie właściwości bezpośrednio Jehowie do rozporządzenia Jego woli i jej doskonałego wykonania w stosunku do sprawców i ich popleczników. 12. Równocześnie pragnę podziękować tym, którzy pomimo odmiennych światopoglądów potrafili w sytuacjach, które oceniali jako krzywdzące dla mnie reagować w sposób szlachetny a zarazem empatyczny. 13.Życzę wszystkim, by ten czas, który nam jeszcze Jehowa daje do dyspozycji, był wykorzystany do doskonałego pełnienia Jego woli w duchu prawdziwej miłości. adam
 3. Tekst dzienny

  roda 14 września Nie mów: „Jak on mi zrobił, tak ja mu zrobię” (Prz. 24:29). Pewnie słyszałeś, jak ktoś mówił: „Odpłacę mu tą samą monetą”. Jezus zalecił lepszy sposób rozwiązywania problemów. Podał zasadę postępowania znaną jako Złota Reguła: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo” (Łuk. 6:31). Jezusowi chodziło o to, żebyśmy traktowali innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, i nie odpłacali złem za zło. Do małżeństwa powinniśmy więc wnosić to, czego sami chcielibyśmy w nim zaznawać. Osoby związane węzłem małżeńskim umacniają wzajemne relacje, gdy zważają na uczucia współmałżonka. Pewien mąż z RPA mówi: „Staramy się wprowadzać w czyn Złotą Regułę. To prawda, że czasami się na siebie denerwujemy, ale usilnie dążymy do tego, by traktować się nawzajem tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani — z szacunkiem i godnością”. w15 15.1 3:14, 15 Już w ST nie zachęcano do stosowania zemsty za rzeczywiste lub urojone krzywdy i zwracano uwagę, by nie dać się zniżyć do poziomu zachowania osoby postępującej niewłaściwie, lecz stosować od niej wyższe standardy. Jest to korzystne dla rozwoju duchowego, moralnego jak i dla zdrowia psychicznego a także dla naszych relacji z innymi ludźmi. Zastosowanie prawa odwetu zaostrza istniejący konflikt i nie daje szans na jego złagodzenie, na czym cierpią obie strony. Natomiast łagodność pokrzywdzonego, potraktowanie przez niego krzywdziciela z szacunkiem i godnością daje szansę na złagodzenie lub likwidację konfliktu. Dobrze jest być empatycznym i wczuć się w sposób myślenia drugiej osoby i jego uwarunkowania. Trzeba też zastosować zasadę życzliwości w sposobie interpretacji słów drugiej osoby, gdyż niektórzy ludzie zwłaszcza będący w stanie wzburzenia emocjonalnego nie wyrażają się precyzyjnie i ich słowa nie odzwierciedlają dokładnie tego, co myślą w dłuższej perspektywie czasowej. Lepiej niekiedy ponieść jakąś niezasłużoną przykrość niż toczyć wojnę o coś, co nie jest tego warte.
 4. Tekst dzienny

  Wtorek 13 września Mnie zaś dobrze jest przybliżać się do Boga (Ps. 73:28). Jeśli będziemy rozmyślać nad biblijnymi doniesieniami o tym, jak Jehowa w przeszłości postępował ze swymi wiernymi sługami, dowiemy się mnóstwa wspaniałych rzeczy o naszym Bogu. W ten sposób bardzo dobrze Go poznamy i będziemy darzyć głęboką miłością. W rezultacie jeszcze bardziej się do Niego zbliżymy (Ps. 25:14). Nigdy nie powinniśmy oddalić się od Jehowy. Jeśli dopuściliśmy, by między Nim a nami powstał jakiś dystans, powinniśmy postąpić w myśl zachęty z Księgi Ozeasza 12:6: „Wróć do swego Boga, strzegąc lojalnej życzliwości i sprawiedliwości; i stale pokładaj nadzieję w swym Bogu”. A zatem coraz bardziej przybliżajmy się do Jehowy — rozmyślajmy z docenianiem o okupie i pilnie studiujmy Jego Słowo, Biblię (Powt. Pr. 13:4). Obyśmy w dalszym ciągu uczyli się nowych rzeczy o Jehowie i jeszcze bardziej cenili liczne powody, dla których powinniśmy Go kochać. I oby Jehowa coraz bardziej się do nas przybliżał teraz i przez całą wieczność! w14 15.8 3:16, 18, 19 Jehowa zawsze jest blisko ludzi i interesuje się nimi w sensie jednostkowym jak i kolektywnym, wszystko wie, co dotyczy każdego z nich. Niestety większość ludzi jest oddalonych od Boga okresowo lub w sposób stały w sensie mentalnym, moralnym, uczuciowym, religijnym. Zbliżenie się do Boga wymaga dokonania głębokich reform w swoim życiu i to reform kompleksowych. Dlatego nieraz tę drogę przyrównuje się do góry, gdyż osiągnięcie stanu miłości Bożej i przyjaźni z Bogiem, które są podstawą bliskości, o której mówi dzisiejszy tekst dzienny, wymaga wysiłku i samozaparcia. Aby ten wysiłek nie poszedł na marne powinien on być właściwie ukierunkowany, oparty na fundamencie Bożych zasad i podparty łaską Bożą.Należy w tym celu w sposób systematyczny i regularny dokonywać codziennych rachunków sumienia.rozmyślać nad prawdami ewangelii w ich praktycznym zastosowaniu do reformy życia, poznawać Boga, Jego wspaniałe przymioty pobudzające do miłości i głębokiego respektu w oparciu o studia biblijne i literatury biblijnej, nie zaniedbywać modlitwy osobistej, dbać o rozwój właściwych cech chrześcijańskich, utrzymywać kontakt ze zborem i kochać go biorąc aktywny udział w jego różnych rodzajach działalności . Gdy komuś, co nie daj Boże, zdarzy się zgrzeszyć i zbłądzić, należy natychmiast i bez wahania podjąć działania naprawcze i reformatorskie swojego życia oraz dokonać szczerej pokuty polegającej na rekompensacie wyrządzonego zła w możliwym dla danej jednostki zakresie.Szczęśliwy ten, kto zawsze kocha Boga i Jemu wiernie służy.
 5. ARTYKUŁ DO STUDIUM: " SZUKAJMY KRÓLESTWA A NIE RZECZY MATERIALNYCH" ( Łk 12, 31) Tekst główny: " Stale szukajcie Królestwa [Bożego] a te rzeczy będą wam dodane" ( Łk 12,31). Pełny artykuł do studium znajduje się tutaj:http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016526 1. Królestwo boże to powszechne zwierzchnictwo Boga nad Jego stworzeniami i narzędzia służące do realizacji tego celu, w szczególności królewski rząd będący reprezentantem niebiańskiej władzy Jehowy, na czele którego stoi Jezus Chrystus. Królestwo Boże to jeden z centralnych tematów nauczania Jezusa, który ukazuje je jako mające rzeczywistą władzę i moc, by w sposób zupełny, ostateczny i doskonały rozwiązać definitywnie wszystkie problemy, jakie gnębią ludzkość od tysiącleci w sposób zapewniający szczęście Jego lojalnym poddanym. Dlatego nie ma nic cenniejszego dla czcicieli Jehowy niż wartości związane z Królestwem Bożym przewyższające wszelkie inne wartości, jakie może nam czasowo zaoferować ten system rzeczy. To wystarczająco uzasadnia, dlaczego priorytetem życiowym powinno być znalezienie się pod rządami tego Królestwa i usunięcie wszelkich przeszkód, które utrudniają osiągnięcie tego celu. 2. Wg słów Jezusa do tego Królestwa wejdą ci, którzy sprawy materialne uważają za drugorzędne w swoim życiu, miłują prawość i jej szukają, nienawidzą niegodziwości, mają czyste umysły i serca i są pokojowo usposobieni wobec bliźnich a także dbają o pokojowe i przyjacielskie relacje z Jehową, cenią sobie Jego zwierzchnictwo, dobrowolnie i chętnie podporządkowują się Jego woli ( Mat. 5, 3-10;26,39;Jn 6,38 i inne). 3. W celu zrealizowania zadania wejścia do Królestwa Bożego należy między innymi zrezygnować z własnych zachcianek i zadowolić się realizacją potrzeb niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Wymaga to wyeliminowania zbędnych wydatków, przygotowywania realistycznego budżetu, pozbywania się rzeczy nieużywanych, spłacenia wszystkich długów i nie zaciągania następnych, ograniczenia czasu przeznaczonego na działalność zarobkową w celu poszerzenia zakresu służby Bożej. To tylko niektóre z propozycji, które w pierwszej kolejności powinny być wzięte pod uwagę. 4. Biblia nas wielokrotnie zapewnia, że Bóg zna nasze potrzeby i rzeczywiście się o nas troszczy a nasz los nie jest Mu obojętny i w swoim czasie przyjdzie nam z pomocą. Przez pomoc Jehowy rozumiemy dostarczenie stworzeniom dostatecznej mądrości, zdolności i umiejętności życiowych, które pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych. Niekiedy Bóg w realizacji tej pomocy posługuje się ludzkimi czynnikami narzędziowymi, w tym braćmi w wierze.Zatem możemy skupić się na słowach Jezusa, że dusza jest więcej warta niż pokarm a ciało więcej warte niż ubranie. W swojej wzorcowej modlitwie kazał nam modlić się o przyjście Królestwa Bożego ( Mt 6,10; Łk 11,2) po to, by one rzeczywiście absorbowały naszą uwagę. 5. Biblia ostrzega nas zarazem, że życie poświęcone zdobywaniu dóbr materialnych i spychaniem na plan dalszy Królestwa Bożego jest pozbawione sensu i mało inteligentne, gdyż te wartości przemijają bezpowrotnie w momencie śmierci.Pokazane jest to między innymi w przypowieści o bogaczu, któremu bardzo obrodziło pole a który mając perspektywy na dostatnie życie przez następne lata, umarł jeszcze tej samej nocy. Liczą się więc tylko te wartości, które nigdy nie przemijają i pozostają w pamięci u Boga. Należy więc zrezygnować z tego, co nie przybliża nas do celów Królestwa, w tym z dogadzania własnym zachciankom, wzbudzania u siebie sztucznych potrzeb, kupowania zbędnych rzeczy, nawet jeśli nas na nie stać i ograniczyć się do skromnego życia, w którym słowem i przykładem świadczymy, że mamy pełne zaufanie do Jehowy i najważniejsze jest dla nas zbliżenie do Niego. To pomoże mocno uchwycić się rzeczywistego życia, którego z utęsknieniem niezawodnie oczekujemy ( 1 Tym. 6,19).
 6. Tekst dzienny

  Nie zamierzam toczyć żadnych dalszych bojów. Wystarczy, że pokazałem czytelnikom, jakie cechy ma Bóg wg świadków Jehowy. A oni są inteligentni i sami wyciągną właściwe wnioski.
 7. W katechiźmie Kościoła Katolickiego w części dotyczącej przykazania VI " Nie cudzołóż", które wg tej interpretacji nakazuje czystość jako integrację płciowości w osobie i osiągnięcia stanu panowania nad sobą wymieniono jako grzechy pozostające w sprzeczności z czystością: masturbację, rozwiązłość, nierząd, pornografię, czyny homoseksualne, gwałt, prostytucję. Biblia zawsze potępiała gwałty seksualne. Mimo, że dzieci nie są w niej wymienione bezpośrednio, to byłoby niedorzecznością wnioskować na tej podstawie, że nie potępia czynów pedofilnych, gdyż w tym przypadku nie można mówić o jakiejś dobrowolności ze strony ofiary, która zakłada pełną zdolność do rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Natomiast jakiekolwiek czyny kazirodcze zostały w niej potępione.Dotyczy to między innymi stosunków seksualnych z własnymi dziećmi. A przecież przygniatająca część przypadków współżycia z dziećmi dzieje się we własnej rodzinie. Należy też zauważyć w kontekście dyskusji o Biblii, że w dawnych wiekach z przyczyn praktycznych ( krótka długość życia, wysoka śmiertelność wśród dzieci powodująca konieczność licznego potomstwa) dziewczęta wcześnie wychodziły za mąż ( np w wieku 13 lat) a również współcześnie normy prawne dotyczące wieku, po osiągnięciu którego współżycie seksualne z daną osobą nie jest przestępstwem są różne w różnych krajach. W całej tej dyskusji należy pamiętać o tych konwencjonalnych i niejednolitych ustaleniach prawnych.Trudno, by Biblia napisana kilka tysięcy lat temu dostosowała się do współczesnych uregulowań prawnych i tak nie obowiązujących we wszystkich krajach.
 8. Tekst dzienny

  A w której Strażnicy pisze, że Bóg nie przejawia miłości, mądrości, sprawiedliwości i mocy? Jaki stąd wniosek, Piotrze? W książce " Wnikliwe poznawanie Pism" s. 263, t. I., pod hasłem " Bóg" napisano: " Do głównych przymiotów Boga należą: miłość ( 1 Jana 4,8), mądrość ( Prz.2,6; Rzym. 11,33), sprawiedliwość ( Pwt 32,4; Łk 18,7 - 8) i moc ( Hi 37,23; Łk 1,35), czyli te same cechy, które ty wymieniasz jako zasadnicze.
 9. Jest rzeczą oczywistą, że w praktyce orzeczniczej np w Polsce będziemy mieli do czynienia z wyrokami skazującymi za pedofilię w przygniatającej większości członków KK. Nie jest mi znany ani jeden przypadek, by organizacja ta wykluczała takie osoby z KK i by księża parafialni oficjalnie zwracali się do swoich parafian o przestrzeganie zakazu kontaktowania się z takim sądownie skazanym pedofilem lub przynajmniej informowali wiernych o takim przypadku i prosili, by czuwali, by ich dzieci się z nim nie kontaktowały. Przecież w dużych parafiach katolickich ludzie się nie znają i taki pedofil ma większe możliwości działania niż w jakiejś wąskiej grupie, z której został wykluczony i której nie wolno się z nim kontaktować, tak jak np u ŚJ, gdzie jest już zdemaskowany. Dlaczego obłudnie na to nie zwracasz uwagi,tylko masz pretensje do świadków Jehowy, że ich wykluczony członek może krzywdzić teraz katolików, bo nie poinformowali całego województwa, że na jego terenie znajduje się pedofil, były świadek Jehowy o następujących danych personalnych i następującym rysopisie? Dopóki twoje podejście do dyskusji nie będzie uczciwe, rzetelne i będzie służyło wyłącznie do ukazywania w jak najgorszym świetle jakichś grup społecznych, z przyczyn nie tylko intelektualnych, lecz także moralnych będę musiał cię całkowicie ignorować.
 10. Zastanów się, o czym ty piszesz! Zamiast rzetelnej i uczciwej dyskusji w temacie duchownego i tajemnicy spowiedzi obowiązującej go na mocy prawa świeckiego i Bożego ty rozprawiasz zupełnie o czymś innym. To są bardzo nieuczciwe chwyty erystyczne, by skompromitować innych i odwrócić uwagę od sedna zagadnienia. Ustawodawcy różnych krajów już dawno zrozumieli słuszność tej zasady zakazu dowodu z tajemnicy spowiedzi, ty natomiast robisz dramat z jej stosowania i jakiś proceder przestępczy i to na niekorzyść tylko jednego wymienionego przez ciebie wyznania. Wybacz, ale z takimi argumentami nie będę dyskutował i będę traktował je jako nieistniejące.
 11. Ja prosiłem cię o przytoczenie unormowań prawnych dotyczących zeznań duchownych na użytek procesu cywilnego i karnego skro kategorycznie oznajmiłeś, że orzeczenie sędziów SN definiujące pojęcie duchownego odnosi się wyłącznie do spraw o zwolnienie z obowiązku pełnienia służby wojskowej. Proszę więc o przytoczenie definicji duchownego na użytek procesów cywilnych a także na użytek procesów karnych zamiast kazać mi czekać, jak zakończą się jakieś sprawy..
 12. A czy w ogóle musisz czekać aż do zakończenia tych spraw jakby nie było już istniejących unormowań, które można przytoczyć i na których powinny się opierać sądy powołując na świadków osoby, które ich kościoły uważają za duchownych?
 13. Dziękuję. Sprecyzuję, że chodzi o konkretne ustalenia, definicje i orzeczenia Sądu Najwyższego będące normami dla pozostałych sądów. Proszę o nie przytaczanie nieprawomocnych wyroków Sądów Rejonowych. Proszę zarazem o przytoczenie uzasadnienia orzeczeń.
 14. Tylko, że musisz udowodnić, że tak jest naprawdę w przypadku duchownych i to powołując się na konkretne orzeczenia. Z przyjemnością się z nimi zapoznam.
 15. Tekst dzienny

  Z przyjemnością bym to uczynił, ale nie widzę takiej opcji na tej stronie. Nie biorę odpowiedzialności za błędy techniczne w funkcjonowaniu strony.