Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'bóg' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Moja historia...
  • Moja historia...
  • Krótkie przywitanie...
 • Życie w Organizacji...
  • Zebrania
  • Głoszenie
  • Kongresy
  • Inne obowiązki zborowe
  • Historia Świadków Jehowy
 • Życie poza Organizacją...
  • Życie po Matrixie...
  • Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne
 • Rozmowy doktrynalne
  • Kwestie ogólne.
  • Nowe światła...
  • Kwestie doktrynalne...
  • Armagedon i Raj według śJ.
  • Seksualność w doktrynach WTS.
  • Biblioteka...
  • Zakaz spożywania potraw z krwią...czy słuszny?
  • Ewolucja \ Ateizm \ Nauka
 • Informacje medialne o Świadkach Jehowy
  • Artykuły prasowe.
  • Filmy dokumentalne, reportaże itp.
  • Znaleziono w sieci.
 • Świadkowie Jehowy a kwestie prawne
  • Zakaz transfuzji.
  • Neutralność polityczna.
  • Odmowa służby wojskowej.
  • Inne kwestie prawne.
 • Inicjatywy użytkowników
  • Stowarzyszenie Wyzwoleni
  • Radio Ex
 • Ogłoszenia
  • Zloty i spotkania.
  • Poszukuję kontaktu.
  • Ogłoszenia drobne.
 • Administracyjne
  • Informacje ogólne.
 • Archiwum
 • Dla tych, co nie chcą się rejestrować
  • Dla gości

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


Jabber


Skype


Location


Interests


Wyznanie

Znaleziono 204 wyników

 1. Forma dialogu. Całość 1h16m. Gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszam do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=HBlvm50-5_s
 2. Jak to możliwe ,że ja po sześciu dniach nie czuję zmęczenia i nie muszę odpoczywac tak jak Bóg?
 3. Gość

  Dobry Wieczór

  Przypadkowo tutaj trafiłem a skoro trafiłem to się przywitam i przy okazji wyrażę swoje zdziwienie tym, że posty muszą zostać zatwierdzone...Dziwne. Jestem wierzący jakby kto pytał, nigdzie nie przynależący poza Kościołem Pana Jezusa... Allelujah!
 4. Piekło w naukach szanownego pana Jyhoszua Masziach (Jezusa Chrystusa). W biblii informację na temat tego co się może stać z człowiekiem po śmierci Bóg odsłaniał stopniowo. W Starym Testamencie testamencie dowiadujemy się, że miejscem przebywania ludzi zmarłych jest Szaol przez Świadków Jehowy nazywany Hadesem. Niektórzy tłumacze biblijny miejsce te nazywają Piekłem, Otchłanią, Krainą Umarłych, Snem Śmierci: 1 Samuela 2:6 (...)Jehowa to Ten, który uśmierca, i Ten, który zachowuje przy życiu, Ten, który sprowadza do Szeolu, i Ten, który wyprowadza. Stan umarłych w biblii został przyrównany do snu: Psalm 13:3, Dzieje 13:36, Jana 11:11-14 (...)Racz sprawić, by zajaśniały moje oczy, tak bym nie zapadł w sen śmierci(...) Bo przecież Dawid służył wyraźnej woli Bożej w swoim pokoleniu i zapadł w sen śmierci, i został złożony ze swymi praojcami, i ujrzał skażenie. (...)Rzekł to (Jehoszua - Jezus), a potem im powiedział: Łazarz, nasz przyjaciel, udał się na spoczynek, ale ja tam idę, aby go obudzić ze snu”. Uczniowie rzekli więc do niego: „Panie, jeżeli udał się na spoczynek, wyzdrowieje”. Jezus mówił jednak o jego śmierci. Lecz oni mniemali, że mówi o odpoczywaniu we śnie. Toteż Jezus rzekł im wtedy otwarcie: „Łazarz umarł(...) Bóg w biblii zakazał Izraelitom kontaktów z umarłymi: Powtórzonego Prawa 18:10-12 (...)Niech się nie znajdzie u ciebie nikt,(...) kto się wypytuje umarłego. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy(...) W Księdze Daniela pojawiła się idea czasów ostatecznych zapowiadająca możliwość zmartwychwstania – część ludzi zostanie nagrodzonych część ukaranych po czas niezmierzony: Daniela 12:1, 2 (...)„A w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stoi dla dobra synów twego ludu. I nadejdzie czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzono, odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż do owego czasu. A lud twój w owym czasie ujdzie cało — każdy, kto się znajdzie zapisany w księdze. Z tych zaś, którzy śpią w prochu ziemi, wielu się zbudzi: jedni do życia po czas niezmierzony, a drudzy na pohańbienie i odrazę po czas niezmierzony. Więcej informacji na temat tego co się może dziać z człowiekiem po śmierci i po zmartwychwstaniu znajdziemy w Nowym Testamencie w naukach szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa): Hebrajczyków 1:1, 2 (...)Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. On sam osobiście uważał się za proroka Bożego, który tylko przekazywał naukę Boską: Jana 12:48, 49 (...)Kto mnie lekceważy i nie przyjmuje moich wypowiedzi, ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem — ono go osądzi w dniu ostatnim; ponieważ ja nie mówiłem sam z siebie, ale to Ojciec, który mnie posłał, dał mi przykazanie dotyczące wszystkiego, co mam powiedzieć i co mówić. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) powtórzył i rozwinął tezę zapisaną w Księdze Daniela dotyczącą czasów zmartwychwstania: Jana 5:25-29 „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłuchają, będą żyli. Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, gdyż jest on Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu. Nie wszyscy Izraelici wierzyli jednak w zmartwychwstanie: Mateusza 22:23 (...)W owym dniu przystąpili do niego (Jehoszua - Jezusa) saduceusze, powiadający, że nie ma zmartwychwstania(...) Szanowny pan Jehoszua (Jezus) uchylił też rąbka tajemnicy odnośnie tego co może czekać człowieka w okresie od śmierci do zmartwychwstania. Z jego przypowieści o Szeolu, zwanym też Przepaścią, Krainą Umarłych, Otchłanią, Piekłem, Hadesem, Miejscem Męczarni wynika, że źli ludzi mogą liczyć na bolesną karę jeżeli byli źli. Proszę zapoznajmy się z tą przypowieścią: Łukasza 16:19-31 (...)„Był pewien bogaty człowiek, który zwykł się stroić w purpurę i len oraz dzień w dzień wspaniale się bawił. Ale u jego bramy kładziono pewnego żebraka imieniem Łazarz, obsypanego wrzodami i pragnącego się nasycić tym, co spadało ze stołu bogacza. Psy zaś przychodziły i lizały jego wrzody. Po pewnym czasie żebrak umarł i został zaniesiony przez aniołów na miejsce u piersi Abrahama. „Także bogacz umarł i został pogrzebany. A w Hadesie podniósł oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi. Zawołał więc i rzekł: ‚Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, by umoczył w wodzie czubek palca i ochłodził mi język, gdyż znoszę udrękę w tym buchającym ogniu’. Lecz Abraham rzekł: ‚Dziecko, pamiętaj, że ty za życia w pełni otrzymałeś rzeczy dobre, tak jak Łazarz — rzeczy złe. Teraz jednak on doznaje tu pocieszenia, ty zaś znosisz udrękę. A prócz tego wszystkiego między nami a wami została ustanowiona wielka przepaść, tak iż ci, którzy chcą przejść stąd do was, nie mogą, ani stamtąd nie można się przedostać do nas’. Wtedy on rzekł: ‚W takim razie proszę cię, ojcze: poślij go do domu mego ojca — mam bowiem pięciu braci — żeby im dał dokładne świadectwo, by i oni się nie dostali do tego miejsca męczarni’. Ale Abraham powiedział: ‚Mają Mojżesza i Proroków; niech ich słuchają’. Wtedy on rzekł: ‚Bynajmniej, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, okażą skruchę’. On zaś mu powiedział: ‚Jeśli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nie dadzą się przekonać, choćby ktoś powstał z martwych’”. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) jako pierwszy ze znanych mi biblijnych proroków rozwinął naukę o Piekle Ognistym zwanym też Jeziorem Ognia lub Ognistym Piecem do którego trafią złoczyńcy po zmartwychwstaniu. Świadkowie Jehowy zamiast słowa Piekło używają słowa Gehenna. Ludzie niedouczeni nauczają, że miejsce to jest symboliczne i ogień w nim też. Nie jest to jednak biblijna nauka. W Ewangelii Mateusza znajdujemy przypowieść i co najważniejsze jej wytłumaczenie. Proszę zapoznajmy się z tą przypowieścią: Mateusza 13:24-30 (...)Podał im (Jehoszua - Jezus) inny przykład, mówiąc: „Królestwo niebios stało się podobne do człowieka, który na swym polu zasiał wyborne nasienie. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i między pszenicę nasiał chwastów, i odszedł. Gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty. Podeszli więc niewolnicy gospodarza i rzekli do niego: ‚Panie, czyż nie posiałeś na swym polu wybornego nasienia? Skąd się zatem wzięły chwasty?’ On powiedział do nich: ‚Jakiś nieprzyjaciel, jakiś człowiek, to uczynił’. Rzekli do niego: ‚Czy więc chcesz, żebyśmy poszli i je zebrali?’ On powiedział: ‚Nie, żebyście przypadkiem, zbierając chwasty, nie wykorzenili wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa, a w porze żniwa powiem żniwiarzom: Najpierw zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, potem idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza’”. A teraz proszę zapoznajmy się z wytłumaczeniem tej przypowieści: Mateusza 13:36-42, 49, 50 (...)Potem, rozpuściwszy tłumy, przyszedł do domu. A jego uczniowie podeszli do niego i powiedzieli: „Wyjaśnij nam przykład o chwastach w polu”. On (Jehoszua - Jezus), odpowiadając, rzekł: „Siewcą wybornego nasienia jest Syn Człowieczy, polem jest świat, a wybornym nasieniem są synowie królestwa, chwastami zaś są synowie niegodziwca, a nieprzyjacielem, który je zasiał, jest Diabeł. Żniwem jest zakończenie systemu rzeczy, a żniwiarzami są aniołowie. Dlatego jak zbiera się chwasty i pali ogniem, tak będzie podczas zakończenia systemu rzeczy. Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie, i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami...” (...)Tak właśnie będzie podczas zakończenia systemu rzeczy: aniołowie wyjdą i oddzielą niegodziwych od prawych, i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami...” Podobną naukę o ognistym Piekle znajdziemy też w innych wersetach Nowego Testamentu. Proszę zapoznajmy się z nimi: Mateusza 5:22, 27-30; Mateusza 10:28; Mateusza 18:9, Łukasza 12:4, 5; Marka 9:43-49 (...)Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem; a kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym; kto zaś powie: ‚Podły głupcze!’, będzie podlegał ognistej Gehennie (ognistemu Piekłu). (...) „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny (Piekła). Także jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie (Piekle). (...)I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie (Piekle). (...)Także jeśli cię gorszy twoje oko, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do życia, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do ognistej Gehenny (ognistego Piekła). (...)Ponadto mówię wam, moi przyjaciele: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie nic więcej uczynić. Ale wskażę wam, kogo się bać: Bójcie się tego, który gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny (Piekła). Tak, mówię wam: Tego się bójcie. (...)„I gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim, niż z dwiema rękami pójść do Gehenny (Piekła), w ogień nieugaszony. —— A jeśli cię gorszy twoja stopa, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść do życia kulawym, niż z dwiema stopami zostać wrzuconym do Gehenny (Piekła). —— Jeśli zaś gorszy cię twoje oko, odrzuć je; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do Gehenny (Piekła), gdzie ich czerw nie umiera, a ogień nie jest gaszony. Podobną naukę znajdziemy w Księdze Objawienia, z której wynika, że jest to świadectwo dane przez Boga poprzez Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa): Objawienie 1:1, 2 (...)Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi, który złożył świadectwo o słowie danym przez Boga i o świadectwie danym przez Jezusa Chrystusa — o wszystkim, co ujrzał. W Księdze tej Gehenna – Piekło zostały nazwane Drugą Śmiercią, Jeziorem Płonącym Ogniem i Siarką – Jeziorem Ognia. Proszę przeczytajmy: Objawienie 20:10, 14, 15; 21:8 (...)A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków. (...)A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć: jezioro ognia. A kogokolwiek nie znaleziono zapisanego w księdze życia, tego wrzucono do jeziora ognia. (...)Ale co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć”. Proszę podsumujmy nauki szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) dotyczących Piekła. Człowiek po śmierci trafia do Krainy Umarłych w różnych tłumaczeniach lub wersetach zwanej też Szeolem, Przepaścią, Otchłanią, Piekłem lub Hadesem, Snem Śmierci gdzie jeżeli był niegrzeczny może cierpieć za karę: Łukasza 16:22-24 (...)„Także bogacz umarł i został pogrzebany. A w Hadesie podniósł oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi. Zawołał więc i rzekł: ‚Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, by umoczył w wodzie czubek palca i ochłodził mi język, gdyż znoszę udrękę w tym buchającym ogniu’. W czasach ostatecznych źli ludzie już po zmartwychwstaniu, mogą trafić już wraz z ciałem do Ognistego Piekła zwanego też Gehenną, Jeziorem Ognia, Drugą Śmiercią, gdzie dręczeni są niegodziwcy: Objawienie 21:8 (...)Ale co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć”. Oczywiście są to tylko teoretyczne rozważania. Nauki szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa), na prawdziwość których brak jest dowodów. Czy są prawdziwe? Być może, jeżeli Bóg pozwoli, przekonamy się osobiście.
 5. Ostatnio natknąłem się na całkiem fajnie przedstawioną kwestię pt. Czy nasz świat jest "prawdziwy" czy może żyjemy w czymś w rodzaju symulacji? Co o tym myślicie?
 6. Jehowa prowadzi swój lud na drodze życia – Strażnica do studium. (zaległa, przepraszam za zwłokę) http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016206 „To jest ta droga. Chodźcie nią” (IZAJ. 30:21). 1, 2. (a) Jakie ostrzeżenie uratowało życie wielu ludziom? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Czyje przewodnictwo może ocalić życie sługom Bożym? Izajasza 30:20, 21 I Jehowa da wam chleb udręki oraz wodę uciemiężenia; lecz twój Wspaniały Nauczyciel już nie będzie się ukrywał i twoje oczy zobaczą twego Wspaniałego Nauczyciela. A twoje uszy usłyszą za tobą słowo, mówiące: „To jest ta droga. Chodźcie nią” — gdybyście poszli w prawo lub gdybyście poszli w lewo. Odpowiedź 1, 2. a. Ostrzeżenie przed tym by ostrożnie przejeżdżać przez tory kolejowe mogło uratować życie wielu osobom. b. Przewodnictwo ludzi mądrych i ostrożnych może ocalić życie sługom Boga. JEHOWA OD DAWNA ZAPEWNIA KIEROWNICTWO SWEMU LUDOWI 3. Jak ludzkość znalazła się na drodze prowadzącej do śmierci? Rodzaju 2:15-17 I Jehowa Bóg wziął człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i o niego dbał. I Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. Ale co do drzewa poznania dobra i zła — z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”. Odpowiedź 3. Z Biblii możemy wywnioskować, że przyczyną śmierci ludzi był grzech w ogrodzie Eden. Wyrok którym zostali ukarani ludzie analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6221-pierwszy-biblijny-grzech-czy-wyrok-na-grzesznik%C3%B3w-jest-sprawiedliwy/ 4. (a) Dlaczego po potopie były potrzebne nowe wytyczne? (b) Jak te nowe okoliczności ukazały sposób myślenia Boga? Rodzaju 9:1-6 I Bóg błogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię. A bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi i nad wszelkim latającym stworzeniem niebios, nad wszystkim, co się porusza po ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oto dane są w wasze ręce. Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. Tylko mięsa z jego duszą — jego krwią — nie wolno wam jeść. A ponadto będę żądał z powrotem krwi waszych dusz. Z ręki każdego żywego stworzenia będę jej żądał z powrotem; i z ręki człowieka, z ręki każdego, kto jest jego bratem, będę żądał z powrotem duszy człowieka. Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka zostanie przelana jego własna krew, bo na obraz Boży uczynił On człowieka. Odpowiedź 4. a. Po potopie powstały nowe warunki życia, Bóg też dał ludziom nowe wytyczne. b. Po potopie Bóg wprowadził karę śmierci za przelanie ludzkiej krwi. 5. Co rozważymy w tym artykule i dlaczego? Odpowiedź 5. „Przeanalizujmy kilka przykładów tego, jak Bóg przez całe stulecia nieustannie zapewniał kierownictwo. Umocni to nas w postanowieniu podporządkowywania się przewodnictwu Jehowy, który prowadzi nas do nowego świata.” NOWY NARÓD, NOWE WSKAZÓWKI 6. Dlaczego Izraelici mieli przestrzegać praw, które otrzymali za pośrednictwem Mojżesza, i jakiego nastawienia to od nich wymagało? Powtórzonego Prawa 28:1, 2, 15 „A jeśli będziesz bezwarunkowo słuchał głosu Jehowy, swego Boga, dbając o wprowadzanie w czyn wszystkich jego przykazań, które ci dzisiaj nakazuję, to Jehowa, twój Bóg, wyniesie cię wysoko ponad wszystkie inne narody ziemi. I wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie, i dosięgną cię, gdyż słuchasz głosu Jehowy, twego Boga: (...)„A jeśli nie będziesz słuchał głosu Jehowy, swego Boga, tak by zadbać o wprowadzenie w czyn wszystkich tych przykazań i ustaw, które ci dzisiaj nakazuję, to przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną: Odpowiedź 6. By móc korzystać z błogosławieństw Boga Izraelici mieli słuchać prawa, wymagało to konieczność dobrego znania prawa i jego przestrzegania. 7. (a) Wyjaśnij, z jakiego jeszcze powodu Jehowa podał wytyczne swemu ludowi. (b) W jakim sensie Prawo okazało się dla Izraelitów wychowawcą? Galatów 3:23, 24 Zanim jednak nadeszła wiara, byliśmy strzeżeni przez prawo, razem oddani pod straż, i wypatrywaliśmy wiary, która miała zostać objawiona. Toteż Prawo stało się naszym wychowawcą prowadzącym do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uznani za prawych. Odpowiedź 7. a. Prawa dane Izraelitom były częścią większego planu ich Boga. b. Izraelici mieli dać początek nowej międzynarodowej społeczności Boga. 8. Dlaczego warto kierować się zasadami leżącymi u podstaw Prawa Mojżeszowego? Mateusza 5:27, 28 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Odpowiedź 8. W Prawie Mojżeszowym znajdziemy wiele praktycznych wskazówek dzięki którym możemy prowadzić lepsze życie. 9. Jakie okoliczności sprawiły, że Bóg musiał udzielić nowych wskazówek? W roku 33 n.e. przeniósł swoje uznanie ze zboru Izraelitów cielesnych na zbór chrześcijański. Odpowiedź 9. W związku z chęcią podboju innych narodów Bóg musiał zmienić strategię. W akapicie tym zwróciłem uwagę na datę. Nie jest to data ani naukowa ani historyczna. Jest to jednak osobny temat, który jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1487-kiedy-urodzi%C5%82-si%C4%99-jezus-w-kt%C3%B3rym-roku-%C5%BCyjemy/ WSKAZÓWKI DLA NOWEGO NARODU DUCHOWEGO 10. Dlaczego zbór chrześcijański otrzymał nowe prawa i pod jakim względem różniły się one od tych, które dano Izraelitom? Dzieje 10:34, 35 Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe. Odpowiedź 10. Chrześcijaninem mógł zostać członek każdego narodu. W Wielu przypadkach prawo zostało zaostrzone. Grzechem stały się grzeszne myśli. Świadomość tego może pomóc człowiekowi unikać grzechów, bo zło często ma początek w złych myślach. 11. Jakich dwóch aspektów chrześcijańskiego życia miało dotyczyć „prawo Chrystusowe”? Odpowiedź 11. Podstawowym zadaniem nowej religii była ekspansja na inne narody poprzez głoszenie, drugim nakazem był nakaz miłości. 12. Co nowego pojawiło się w związku z działalnością kaznodziejską? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 12. Działalność kaznodziejska wiązała się z nowym rytuałem chrztu mającego być poświadczeniem chęci przynależności do nowej religii. 13, 14. (a) Co się wiąże z „nowym przykazaniem”, które dał Jezus? (b) Czego się uczymy z jego przykładu? Jana 13:34, 35 Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”. Odpowiedź 13, 14. a. Nowe przykazanie miłości wzajemnej wiąże się z koniecznością sprecyzowania, co to jest miłość. b. Z przykładu Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) uczymy się ofiarności aż do śmierci włącznie. WSKAZÓWKI NA CZASY OBECNE I PÓŹNIEJSZE 15, 16. W jakich nowych okolicznościach działamy obecnie i jak Bóg zapewnia nam przewodnictwo? Mateusza 24:45-47 „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem. Odpowiedź 15, 16. Żyjemy w czasach, że nie do końca wiadomo kto jest biblijnym niewolnikiem i czy on jest dobry. Kwestię złego niewolnika analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6869-niewolnik-z%C5%82y/ 17, 18. Jak powinniśmy reagować na otrzymywane wskazówki? Mateusza 24:21 bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Odpowiedź 17, 18. Każdą wskazówkę powinniśmy traktować bardzo poważnie i wnikliwie ją analizować. 19, 20. Jakie zwoje zostaną otwarte i co to przyniesie? Objawienie 20:12 I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia. I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków. Odpowiedź 19, 20. Na sądzie ostatecznym zostaną otwarte zwoje z naszymi uczynkami, według których będziemy sądzeni. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jakie wskazówki Jehowa podawał w czasach Noego i Mojżesza? W czasach dawnych Bóg podawał wskazówki potrzebne do tego by mieć z nim dobre więzi. Jakie nowe wytyczne Bóg zapewnił chrześcijanom? Chrześcijanom uświadomiono, że zło zaczyna się w myśli. U chrześcijan są one grzechem. Jak możemy pokazać, że szukamy Bożego kierownictwa? Szukając kontaktu z Bogiem pokażemy, że szukamy jego kierownictwa. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadanie pytania?
 7. Jak możesz umacniać naszą chrześcijańską jedność? „Z niego całe ciało [jest] harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania” (EFEZ. 4:16). W tej Strażnicy poruszono ciekawy temat dotyczący chrześcijańskiej jedności. Temat ten jest o tyle ciekawy, że na świecie istnieje trudna do policzenia szacowana na około 50 000 liczba różnych kościołów chrześcijańskich, których znaczna część uważa, że jest tym jedynym kościołem, który w sposób najlepszy z możliwych wielbi Boga. Proszę zapoznajmy się z przedstawionym materiałem. Całość Strażnicy dostępna jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016205 1. Czym od samego początku charakteryzowały się dzieła Boże? Odpowiedź 1. Dzieła Boże od samego początku charakteryzowały się swoją niedoskonałością, do tego stopnia, że Bóg postanowił zgładzić zwierzęta i stworzonych na swój obraz ludzi: Rodzaju 6:5-7 (...)A Jehowa widział, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła. I Jehowa żałował, że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu. Toteż Jehowa rzekł: „Zetrę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, od człowieka do zwierzęcia domowego, do wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios, gdyż żałuję, że ich uczyniłem”. Temat złych ludzi analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6734-czy-wszyscy-ludzie-s%C4%85-%C5%BAli/ 2. (a) Czym się odznaczał zbór wczesnochrześcijański? (b) Jakie pytania rozważymy? 1 Koryntian 12:4-6, 12 Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. (…) Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele członków i wszystkie członki owego ciała — chociaż jest ich wiele — są jednym ciałem, tak i Chrystus. Odpowiedź 2. a. Zbór wczesnochrześcijański charakteryzował się podziałami: 1 Koryntian 1:12, 13 (...)Mam na myśli to, że każdy z was mówi: „Ja należę do Pawła”, „A ja do Apollosa”, „A ja do Kefasa”, „A ja do Chrystusa”. Chrystus jest podzielony. (…) b. A jak jest obecnie? Jak możemy pozostawać zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? I jak możemy współpracować w zborze oraz w rodzinie? WSPÓŁPRACA W GŁOSZENIU 3. Jaką wizję otrzymał apostoł Jan? Objawienie 9:1-4 I zadął w trąbę piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano gwieździe klucz od czeluści otchłani. I gwiazda otworzyła czeluść otchłani, i dym się wzniósł z czeluści jak dym z wielkiego pieca, a słońce, jak również powietrze, ściemniało od dymu z czeluści. I z dymu wyszły na ziemię szarańcze, i dano im władzę — taką władzę, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach. Odpowiedź 3. Szanowny pan Jan otrzymał wizję skomplikowaną pełną symboli. 4. Jakie zadanie mają do wykonania słudzy Jehowy i pod jakim warunkiem zdołają się z niego wywiązać? Mateusza 24:14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec. Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 4. Słudzy Boga otrzymali zadanie głoszenia dobrej nowiny. 5, 6. Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Objawienie 14:6 I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, Okazując wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą i posłuszeństwo poleceniu Jezusa, spotykamy się na tej dorocznej uroczystości 14 Nisan po zachodzie słońca Odpowiedź 5, 6. Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny, ale wymyślili wiele osobliwych dogmatów wiary nie mających uzasadnienia biblijnego jak choćby wspomniany w akapicie niebiblijny dogmat, że szanowny pan Jehoszua (Jezus) spotkał się z uczniami 14 Nisan. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7132-czy-uroczysta-wieczerza-upami%C4%99tniaj%C4%85ca-pana-jehoszua-jezusa-powinna-by%C4%87-obchodzona-14-nisan/ 7. Co możemy zdziałać dzięki współpracy? Odpowiedź 7. Duży może więcej. Współpracując ze sobą możemy więcej zdziałać. WSPÓŁPRACA W ZBORZE 8, 9. (a) Jakim przykładem Paweł unaocznił chrześcijanom potrzebę zachowywania jedności? (b) Jak możemy współpracować z innymi w zborze? Efezjan 4:15, 16 Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z niego całe ciało, harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania przez każdy staw dający to, co potrzebne — zgodnie z funkcjonowaniem każdego poszczególnego członka w należnej mierze — przyczynia się do wzrostu ciała ku budowaniu siebie w miłości. Hebrajczyków 13:7, 17 Pamiętajcie o tych, którzy wśród was przewodzą i którzy wam oznajmili słowo Boże, a rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę. (…) Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. Odpowiedź 8, 9. a. Szanowny pan apostoł Paweł przyrównał zbór chrześcijański do ciała Chrystusa, które powinno rosnąć i rozwijać się w miłości. b. Współpracować w zborze możemy na różne sposoby, poprzez osobistą pomoc po współdziałanie w zborze. 10. Jaki wpływ na jedność zboru mają słudzy pomocniczy? (Zobacz ilustrację tytułową). Dzieje 6:3-6 Dlatego, bracia, wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia, my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem”. Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii; i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce. Odpowiedź 10. Wszyscy aktywni członkowie zboru mają duży wpływ na zbór i dzieło głoszenia, ważną rolę w tej kwestii odgrywają również słudzy pomocniczy. 11. Jaki wkład w jedność zboru mogą mieć młodsi mężczyźni? 1 Tymoteusza 3:1 Oświadczenie to jest wiarogodne. Jeżeli mężczyzna ubiega się o urząd nadzorcy, to pragnie wspaniałej pracy. 1 Tymoteusza 3:10 Niech też tacy zostaną najpierw wypróbowani co do przydatności, a potem niech działają jako słudzy, jeśli są wolni od oskarżenia. Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Odpowiedź 11. Młodzi mężczyźni jeżeli będą poważnie traktować studium biblii i jeżeli będą zwalczać nie biblijne nauki lansowane przez nie biblijnych dogmatyków, którzy wkradli się do organizacji mogą wnieść wkład w jedność zboru. WSPÓŁPRACA W RODZINIE 12, 13. Co pomoże wszystkim członkom rodziny zgodnie ze sobą współpracować? Kaznodziei 4:12 A gdyby ktoś był w stanie przemóc jednego, dwaj razem mogą mu się przeciwstawić. A sznura potrójnego nie da się szybko przerwać. Odpowiedź 12, 13. Wzajemny szacunek może pomóc członkom rodziny zgodnie z sobą współpracować. 14. Co możesz robić, żeby umacniać swoje małżeństwo, jeśli twój mąż lub żona nie służy Jehowie? 2 Koryntian 6:14 Nie wprzęgajcie się nierówno w jarzmo z niewierzącymi. Bo cóż wspólnego ma prawość z bezprawiem? Albo jakaż jest wspólnota światła z ciemnością? Odpowiedź 14. Okazując inaczej myślącemu członkowi rodziny szacunek umocnimy małżeństwo. 15. Jak starsze małżeństwa mogą pomagać młodszym? Tytusa 2:3-7 Niech też starsze kobiety sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre — żeby mogły przywodzić do opamiętania młode kobiety: aby kochały swych mężów, aby kochały swe dzieci, aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste, aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie. Stale też usilnie zachęcaj młodszych mężczyzn, żeby byli trzeźwego umysłu, sam we wszystkim dając przykład szlachetnych uczynków, odznaczając się nieskażonością w swoim nauczaniu, powagą, Odpowiedź 15. Starsze bardziej doświadczone małżeństwa mogą dzielić się z młodszymi swoim doświadczeniem. „WSTĄPMY NA GÓRĘ JEHOWY” 16, 17. Czego wypatrują zjednoczeni słudzy Boży? Łukasza 2:41-44 Jego rodzice mieli zwyczaj chodzić co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy miał dwanaście lat, poszli tam, zgodnie ze zwyczajem owego święta, i byli tam do końca tych dni. A gdy wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jerozolimie, lecz jego rodzice tego nie zauważyli. Sądząc, że jest w gronie wspólnie podróżujących, uszli dzień drogi, a potem zaczęli go poszukiwać wśród krewnych i znajomych. Micheasza 4:2-4 I wiele narodów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem usta Jehowy Zastępów. Izajasza 2:2-4 I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej wszystkie narody. I wiele ludów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy, do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania. Odpowiedź 16, 17. Słudzy Boże oczekują od Boga wywiązania się z obietnicy lepszego nowego świata. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny. W jaki sposób możemy przyczyniać się do jedności naszego zboru? Dokładne studiowanie Biblii w celu oczyszczania wierzeń Świadków Jehowy z nie biblijnych dogmatów może przyczynić się do jedności. Jak mąż i żona mogą zachowywać jedność? Wzajemny szacunek współmałżonków jest pomocny w zachowywaniu jedności. A Wy szanowni forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 8. Młodzi, jak możecie przygotować się do chrztu? „Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój” (PS. 40:8). Kolejna Strażnica poświęcona ludziom młodym i decyzji o chrzcie. Tym razem będziemy się zastanawiać nad tym jak można się przygotować do chrztu. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016202 1, 2. (a) Wyjaśnij, dlaczego chrzest jest poważnym krokiem. (b) O czym powinna być przekonana dana osoba, zanim przyjmie chrzest? Odpowiedź 1, 2. a. Chrzest jest jednoznaczny z ślubem złożonym Bogu i może mieć nie tylko wpływ na nasze życie obecne ale również na to przyszłe, pośmiertne. b. Osoba, która chce przyjąć chrzest powinna być przekonana, że chce służyć temu a nie innemu Bogu oraz w tym a nie innym kościele chrześcijańskim. TWOJE PRZEKONANIA 3, 4. Czego młode osoby mogą się nauczyć z przykładu Tymoteusza? Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. 2 Tymoteusza 3:14, 15 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Odpowiedź 3, 4. Pan Tymoteusz od najwcześniejszego dzieciństwa znał święte pisma. Myślę, że bardzo dobra znajomość pism dopiero może nam pozwolić na podjęcie świadomej decyzji. 5, 6. Dlaczego to takie ważne, byś jak najwcześniej nauczył się korzystać ze „zdolności rozumowania”? Rzymian 12:1 A zatem upraszam was, bracia, przez wzgląd na przejawy współczucia Bożego, abyście oddali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania. Odpowiedź 5, 6. Zdolność rozumowania jest podstawową umiejętnością dzięki której możemy podejmować świadomych przemyślanych decyzji. Jest to podstawowa umiejętność, której człowiek powinien się uczyć od najmłodszych lat. 7-9. Wyjaśnij, jak dzięki internetowej kolekcji materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia?” możesz umocnić się w swoich przekonaniach. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 7-9. Opracowana przez Świadków Jehowy kolekcja materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia” zawiera wiele błędów, nieścisłości i nauk niebiblijnych. Jest to bardzo dobry podręczni do sprawdzenia swojej wiedzy biblijnej i pozabiblijnej oraz zdolności rozumowania. TWOJE CZYNY 10. Dlaczego rozsądnie jest oczekiwać, że ochrzczony chrześcijanin będzie postępował zgodnie ze swoją wiarą? Jakuba 2:17 Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa. 2 Piotra 3:11 Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania, Odpowiedź 10. Nie jest rozsądnie oczekiwać by chrześcijanin postępował zgodnie ze swoją wiarą. Wiara nie jest wiedzą, poza tym oprócz oficjalnych dogmatów wiary każdy ma do nich osobisty stosunek, który wcale nie musi być prawdziwy. Moim zdaniem gdzie tylko to możliwe, najrozsądniej jest zachowywać czystą wiarę. Doktrynę tę przedstawiłem tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6638-doktryna-%E2%80%93-idea-czystej-wiary/ 11. Wyjaśnij sformułowanie „święte postępki”. Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Odpowiedź 11. Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. 12. Co obejmują „czyny zbożnego oddania” i jak powinieneś się na nie zapatrywać? Psalm 40:8 Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój, a twoje prawo jest w moim wnętrzu. Odpowiedź 12. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. 13, 14. Jakie materiały pobudzą cię do „czynów zbożnego oddania” i jaką korzyść odnieśli z tych pomocy niektórzy młodzi? Czy przypominasz sobie konkretne sytuacje, w których oparłeś się presji otoczenia? (Rzymian 12:2) ․․․․․ Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. W wyznaczaniu sobie celów może ci pomóc materiał ćwiczeniowy zamieszczony w drugim tomie książki Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, na stronach 308 i 309. Odpowiedź 13, 14. Do czynów zbożnego oddania mogą pobudzić materiały zamieszczone w książce 'Pytania młodych ludzi”, w której omówiono praktyczne zastosowanie rad zawartych w Biblii. 15. Wyjaśnij, dlaczego oddanie się Bogu powinno być osobistą decyzją. Kaznodziei 11:9 Znajduj radość, młodzieńcze, w swojej młodości i niech twoje serce wyświadcza ci dobro w dniach twego wieku młodzieńczego, i chodź drogami twego serca oraz zgodnie z tym, co widzą twoje oczy. Ale wiedz, że za to wszystko prawdziwy Bóg stawi cię przed sądem. Kaznodziei 12:14 Bo prawdziwy Bóg podda wszelki uczynek osądzeniu w związku z każdą ukrytą rzeczą, czy to dobrą, czy złą. Odpowiedź 15. Każdy z nas osobiście zda sprawę Bogu za swoje życie dlatego osobiście powinniśmy kwestię tego oddania przemyśleć. TWOJA WDZIĘCZNOŚĆ 16, 17. (a) Co powinno pobudzać daną osobę do zostania chrześcijaninem? (b) Jaki przykład ilustruje to, że okup powinien skłaniać do wdzięczności? 2 Koryntian 5:14, 15 Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Odpowiedź 16, 17. a. Jeżeli coś powinno nas pobudzać do zostania chrześcijaninem to powinien być to rozum. b. Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. 18, 19. (a) Dlaczego należenie do Jehowy nie powinno budzić twoich obaw? (b) W jaki sposób służba dla Boga zmienia twoje życie na lepsze? Hebrajczyków 11:6 A bez wiary nie można się mu podobać, bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają. Objawienie 20:10 A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków. Odpowiedź 18, 19. a. Moim zdaniem mamy realne podstawy do tego by przynależność Bogu Biblii budziła obawy. Niektórzy myślą, że On jak i jego syn Jehoszua (Jezus) to demony. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1477-czy-jezus-to-abaddon-i-czy-jehowa-to-demon/ b. Czytanie Biblii i szukanie w nich dobrych rad oraz moje poszukiwania Boga rozwijają moją zdolność myślenia. Myślę, że to dobry kierunek i każdemu myślącemu Bogu może się on podobać. 20. Dzięki czemu młoda osoba może zrobić postępy, by oddać się Bogu i przyjąć chrzest? (Zobacz też ramkę „Co pomoże ci wzrastać duchowo”). Filipian 3:16 Tak czy inaczej, w jakim stopniu zrobiliśmy postępy, dalej idźmy dokładnie według tego samego ustalonego porządku. Odpowiedź 20. Nie jestem do kończ przekonany, że robienie postępów musi oznaczać chrzest. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Co to znaczy ‛uwierzyć po przekonaniu się’? Uwierzyć po przekonaniu się to znaczy stwierdzić prawdziwość wiary po zobaczeniu niepodważalnych dowodów. Czym są „święte postępki” oraz „czyny zbożnego oddania”? Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. Jak rozmyślanie o okupie pomoże ci rozbudzić wdzięczność dla Jehowy? Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. A Wy szanowni Forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 9. Młodzi, czy jesteście gotowi do chrztu? - Strażnica do studium. „Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?” (ŁUK. 14:28). Analizowana w zeszłym tygodniu Strażnica skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, ale może też dotyczyć ludzi starszych chcących się ochrzcić. Chrzest możemy nazwać publicznym poświadczeniem swego oddania do dyspozycji Bogu Biblii według obrzędu chrześcijańskiego. Wybór Boga jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. W Awescie, Biblii Boga Ahura Mazdy tak napisano o takim wyborze: Yasna 30:1, 2 1 Oświadczam wam, którzy nadchodzicie, by zostać nauczonymi wszystkich krytycznych słów dotyczących Tego, który wie wszystko, próśb odnoszących się do Ahura Mazdy, ofiar pochodzących od Dobrego Umysłu oraz medytacji zainspirowanych Sprawiedliwością. Modlę się, by pomyślne rezultaty tych tych nauk ujrzały światło dzienne. 2 Słuchajcie więc i patrzcie oczami Lepszego Umysłu na jasne płomienie po to, by wybrać religię, człowiek po człowieku, każdy odpowiedzialny za siebie. Zbudźcie się przed wielkim wysiłkiem nauczania! Analizowana Strażnica ta oraz następna przeznaczona jest dla ludzi, którzy nie potwierdzili swojego wyboru chrztem. Zapraszam wszystkich serdecznie do jej analizy. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016201#h=41 Ten i następny artykuł są skierowane do młodych, którzy myślą o chrzcie 1, 2. (a) Co obecnie sprawia radość sługom Bożym? (b) Jak chrześcijańscy rodzice i starsi mogą pomóc młodym zrozumieć znaczenie chrztu? Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Łukasza 14:27-30 Kto nie nosi swego pala męki i nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Na przykład kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie? W przeciwnym razie mógłby położyć fundament, ale nie zdołałby jej dokończyć i wszyscy obserwatorzy zaczęliby z niego szydzić, mówiąc: ‚Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał dokończyć’. Odpowiedź 1, 2. a. Podstawowym źródłem radości chrześcijan są prześladowania, które są dowodem trwania w wierze. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ b. Chrześcijańscy rodzice czy też starsi powinni młodzieży uświadomić przede wszystkim, że jak zostaną chrześcijanami to będą prześladowani. Mogą ich też w ramach edukacji trochę podręczyć. 3. (a) Czego o znaczeniu chrztu dowiadujemy się ze słów Jezusa i apostoła Piotra? (Mat. 28:19, 20; 1 Piotra 3:21). (b) Jakie pytania rozważymy i dlaczego? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. 1 Piotra 3:21 Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie brudu z ciała, lecz prośba do Boga o dobre sumienie), przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 3. a. Ze słów szanownego pana Jehoszua (Jezusa) dowiadujemy się, że chrzest jest podstawowym rytuałem dla osób chcących zostać chrześcijanami. Ze słów szanownego pana Piotra wynika, że chrzest jest początkiem doskonalenia osobowości chrześcijanina, prośbą do Boga o dobre sumienie. b. 1) Czy nabrałem dojrzałości potrzebnej do podjęcia tej decyzji? 2) Czy jest to moim osobistym pragnieniem? 3) Czy rozumiem, co to znaczy oddać się Jehowie? CZY JESTEŚ WYSTARCZAJĄCO DOJRZAŁY? 4, 5. (a) Dlaczego chrzest nie jest zarezerwowany tylko dla dorosłych? (b) Co dla chrześcijanina oznacza bycie dojrzałym? Przysłów 20:11 Już po swych czynach chłopiec daje się poznać, czy jego postępowanie jest czyste i prostolinijne. Filipian 2:12 A zatem, umiłowani moi, tak jak zawsze byliście posłuszni — nie tylko podczas mojej obecności, ale teraz ze znacznie większą gotowością podczas mej nieobecności — wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem; Odpowiedź 4, 5. a. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) nie podał kryteriów wiekowych jakie powinni spełniać chrześcijanie. b. Dojrzały chrześcijanin to człowiek czysty, prostolinijny i świadomy obowiązków jakie spoczywają na chrześcijanach. 6, 7. (a) Opisz trudności, z którymi Daniel spotkał się w Babilonie. (b) Jak Daniel dowiódł dojrzałości? Daniela 1:3-5, 13, 18 Potem rzekł król do Aszpenaza, swego naczelnego dworzanina, żeby przyprowadził niektórych z synów Izraela i z potomków królewskich, i z dostojników — dzieci bez jakiejkolwiek skazy, dobrze wyglądające oraz umiejące wnikać we wszelką mądrość i zaznajomione z wiedzą, i wykazujące rozeznanie w tym, co poznano, a także mogące stawać w pałacu króla — i żeby ich uczył pisma i języka Chaldejczyków. Ponadto wyznaczył im król codzienny przydział złożony z przysmaków królewskich i z wina, które pijał; mieli być żywieni przez trzy lata, aby po ich upływie stanąć przed królem. (...) i niech pokażą się przed tobą nasze twarze oraz twarze dzieci jadających przysmaki królewskie, i postąp z twymi sługami stosownie do tego, co zobaczysz”. (...) Daniel jednak postanowił w swym sercu, że nie skala się przysmakami króla ani winem, które on pija. Upraszał zatem głównego dworzanina, by nie musiał się kalać. Odpowiedź 6, 7. a. Szanowny pan Daniel jako uprowadzony Żyd trafił na dwór królewski gdzie chcieli go poić alkoholem i przysmakami królewskimi, które nie były dobre dla zdrowia fizycznego i umysłowego. b. Pan Dawid dowiódł dojrzałości wybierając zdrowe jarskie jedzenie i zrezygnował z picia alkoholu. 8. Czego możesz się nauczyć z przykładu Daniela? Efezjan 4:14, 15 abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu. Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Odpowiedź 8. Wzorem pana Daniela moglibyśmy również przejść na jarską dietę i zostać abstynentami. Wpływ tego co jemy i pijemy na nasze zdrowie umysłowe i fizyczne jest bezdyskusyjny. Kwestię diety analizujemy już tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6244-jad%C5%82ospis-chrze%C5%9Bcijanina-%E2%80%93-czyli-co-chrze%C5%9Bcijanin-je%C5%9B%C4%87-powinien-a-czego-je%C5%9B%C4%87-nie-powinien/ Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 9, 10. (a) Jaką korzyść odniesie młoda osoba z przemyślenia swoich reakcji na ostatnie próby wiary? (b) Co oznacza chrzest? Marka 12:30 a ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swą siłą’. Kaznodziei 5:4, 5 Ilekroć złożysz Bogu ślub, nie ociągaj się ze spełnieniem go, bo w głupcach nie ma się upodobania. Co ślubujesz, spełnij. Lepiej, byś nie ślubował, niż ślubował, a nie spełnił. Odpowiedź 9, 10. a. Młoda osoba powinna dokładnie zastanowić się nad tym, czy służyć Bogu Biblii. Jeżeli się na to zdecyduje będzie go musiała kochać najbardziej, bardziej od rodziców czy krewnych, których powinna znienawidzić. Cały świat chrześcijanin powinien nienawidzieć. Ten aspekt bycia chrześcijaninem analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6774-nienawi%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcijan-do-%C5%9Bwiata-i-ludzi/ b. Chrzest jest oddaniem się do dyspozycji Bogu. CZY TO TWOJE OSOBISTE PRAGNIENIE? 11, 12. (a) Czego musi być pewna osoba, która myśli o chrzcie? (b) Co pomoże ci zachowywać właściwe spojrzenie na postanowienie Jehowy o chrzcie? Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Odpowiedź 12. a. Osoba, która myśli o chrzcie musi być pewna tego, czy naprawdę chce służyć temu Bogu a nie innemu, oraz według tej formy oddawania mu czci bo w tej kwestii wybór jest ogromny. b. Właściwe spojrzenie na postanowienie o chrzcie pomorze nam mieć gruntowna znajomość Biblii. 13. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Odpowiedź 13. Jeżeli nasza decyzja będzie pod wpływem emocji i nie zostanie ona gruntownie przeanalizowana wówczas możemy się domyślać, że pochodzi ona z serca, co może być tragiczne w skutkach. W Biblii mamy ostrzeżenia przed taki podejmowaniem decyzji: Mateusza 15:19 (...)z serca pochodzą niegodziwe rozważania(...) Jeremiasza 17:9 (...)Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. (...) ZNACZENIE ODDANIA SIĘ BOGU 14. Wyjaśnij, jaka jest różnica między oddaniem a chrztem. Odpowiedź 14. Oddanie się Bogu jest naszą osobistą umową z Bogiem, chrzest wiąże nas z chrześcijanami. 15. Co oznacza oddanie? Mateusza 16:24 Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje. Rzymian 14:8 bo czy żyjemy, żyjemy dla Jehowy, czy też umieramy, umieramy dla Jehowy. Dlatego czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Jehowy. Odpowiedź 15. Oddanie się oznacza rezygnację z własnej woli i podporządkowanie się woli osoby czy też Boga, którym się oddaliśmy. 16, 17. (a) Zilustruj przykładem, co to znaczy ‛zaprzeć się samego siebie’. (b) Co tak naprawdę mówi osoba, która oddaje się Bogu? Jana 6:38 ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Odpowiedź 16, 17. a. Zaprzeć się samego siebie jest to rezygnacja z własnych postanowień. Na przykład ktoś chce bardzo być chrześcijaninem. Zaprze się siebie, jeżeli nie będzie chciał się ochrzcić. Temat zaparcia się samego siebie analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6149-zaparcie-si%C4%99-samego-siebie-na-czym-ono-polega/ b. Osoba, która oddaje się Bogu mówi, że mu ufa i chce jego słuchać we wszystkim. 18, 19. (a) Jak wypowiedzi Rose i Christophera pokazują, że chrzest zapewnia błogosławieństwa? (b) Co sądzisz o chrzcie? Odpowiedź 18, 19. a. Zamieszczone wypowiedzi wskazują, że chrzest w młodym wieku może przełożyć się na służbę pionierską w wieku starszym i oddanie się Bogu w większej mierze. b. Chrzest to bardzo poważna decyzja i warto ją poważnie przemyśleć. CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ? Czym jest dojrzałość i jak ją przejawiał prorok Daniel? Dojrzałość jest to umiejętność podejmowania mądrych wyborów. Pan Daniel przejawiał ją wybierając zdrowszą dietę wegetariańską i rezygnując z picia alkoholu. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Jeżeli bym pod wpływem emocji bezmyślnie podjął decyzję o chrzcie wtenczas moja decyzja mogłaby wypływać z serca. Czym jest oddanie się Bogu i jaki ma związek z chrztem? Oddanie Bogu jest to osobista deklaracja służenia Bogu, chrzest wiąże nas zazwyczaj z jedną dziesiątek tysięcy religii chrześcijańskich. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 10. Ucz się od lojalnych sług Jehowy – Strażnica do studium. Kolejna strażnica poświęcona lojalności. Całość materiału dostępna jest tutaj. http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016127#h=19 Czym jest lojalność oraz dlaczego i kiedy warto być lojalnym analizujemy już tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7171-b%C4%85d%C5%BA-lojalny-wobec-jehowy-%E2%80%93-stra%C5%BCnica-do-studium/#comment-373458 „Z lojalnym będziesz postępował lojalnie” (PS. 18:25). 1, 2. Jak Dawid pokazał, że jest lojalny wobec Boga? (Zobacz ilustrację tytułową). 1 Samuela 26:8-12 Wówczas Abiszaj rzekł do Dawida: „Bóg wydał dzisiaj twego nieprzyjaciela w twoją rękę. Pozwól więc, proszę, że przygwożdżę go włócznią do ziemi tylko raz, a nie będę mu tego robił dwukrotnie”. Dawid jednak powiedział do Abiszaja: „Nie zabijaj go, bo któż wyciągnął rękę przeciwko pomazańcowi Jehowy i pozostał niewinny?” I rzekł jeszcze Dawid: „Jako żyje Jehowa — sam Jehowa zada mu cios; albo przyjdzie jego dzień i będzie musiał umrzeć, albo pójdzie w bój i zostanie zabity. Jest dla mnie nie do pomyślenia, z punktu widzenia Jehowy, żebym miał podnieść rękę na pomazańca Jehowy! Weź więc, proszę, włócznię, która jest przy jego głowie, oraz dzban na wodę i odejdźmy”. I Dawid wziął włócznię oraz dzban na wodę, które były przy głowie Saula, po czym odeszli; i nikt tego nie widział ani nie zauważył, i nikt się nie obudził, bo wszyscy spali, jako że spadł na nich głęboki sen od Jehowy. Psalm 18:25 Z lojalnym będziesz postępował lojalnie; z krzepkim mężem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie; Odpowiedź 1, 2. W pytaniu zwrócono uwagę na rysunek. Świadkowie Jehowy, którzy odpowiadali na to pytanie powiedzieli, że widać na nim króla Dawida, króla Samuela i szanownego pana Abiszaja. Co do tej odpowiedzi mam poważne zastrzeżenia. Moim zdaniem chrześcijanie lepiej by zrobili gdyby w swojej twórczości zrezygnowali rysunków, dlatego, że Bóg wyznaczył swoim czcicielom wyraźne granice, które zakazują tego typu praktyk: Powtórzonego Prawa 4:15-18 (...)I pilnie zważajcie na swe dusze, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety, podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami, podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach pod ziemią; Problem ten jest już analizowany między innymi tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6710-obrazy-boga-jehoszua-jezusa-chrystusa-czy-te%C5%BC-innych-postaci-biblijnych-czy-s%C4%85-mo%C5%BCliwe/ Proszę wróćmy myślami do pytania. Pan Dawid nie chciał zabić swojego dręczyciela, dlatego, że został on namaszczony przez Boga. 3. Jak Abiszaj dowiódł swej lojalności? 2 Samuela 3:19-21, 3:30-34 (...)Potem Abner mówił też do uszu Beniamina, po czym Abner zaczął także mówić do uszu Dawida w Hebronie wszystko to, co było dobre w oczach Izraela i w oczach całego domu Beniamina. Gdy Abner przybył do Dawida do Hebronu, a z nim dwudziestu mężów, Dawid urządził ucztę dla Abnera oraz dla mężów, którzy z nim byli. Potem Abner rzekł do Dawida: „Pozwól mi wstać i pójść, i zebrać całego Izraela przy moim panu, królu, żeby zawarli z tobą przymierze, a zostaniesz królem nad wszystkim, czego twoja dusza usilnie pragnie”. Toteż Dawid odprawił Abnera i on poszedł w pokoju. (…) A Joab i Abiszaj, jego brat, zabili Abnera za to, że uśmiercił Asahela, ich brata, w bitwie pod Gibeonem. Potem Dawid rzekł do Joaba i wszystkich ludzi, którzy z nim byli: „Rozedrzyjcie swe szaty i przywdziejcie wór, i opłakujcie Abnera”. Sam król Dawid szedł za marami. I pogrzebali Abnera w Hebronie; a król podniósł głos i płakał przy grobowcu Abnera, cały też lud wybuchnął płaczem. I król zawodził nad Abnerem, i rzekł: „Czyż Abner musiał umrzeć śmiercią nierozumnego? Twoje ręce nie były związane, a twoje stopy nie były zakute w miedziane okowy. Padłeś jak ktoś padający przed synami nieprawości”. I cały lud znowu nad nim płakał. Odpowiedź 3. Pan Abiszaj okazał się nielojalny wobec króla Dawida, dlatego, że ze względów osobistych zabił szanownego pana Abnera, z którym król Dawid zawarł przymierze. 4. (a) Dlaczego Dawid stanowi przykład lojalności względem Boga? (b) Jakie jeszcze przykłady rozważymy? 2 Samuela 12:1-5, 13 I Jehowa posłał Natana do Dawida. Ten więc przyszedł do niego i powiedział mu: „W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogacz miał bardzo dużo owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. I trzymał ją, toteż żyła i rosła przy nim i przy jego synach — wszyscy byli razem. Jadła jego kęs i piła z jego kubka, i leżała u jego piersi, i stała się dla niego jakby córką. Po jakimś czasie przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było wziąć którąś ze swych owiec i ze swego bydła, by coś przyrządzić podróżnemu, który do niego przyszedł. Zabrał więc owieczkę męża ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł”. Wówczas Dawid zapałał wielkim gniewem na tego męża i rzekł do Natana: „Jako żyje Jehowa, mąż, który to czyni, zasługuje na śmierć! (…) Dawid rzekł zatem do Natana: „Zgrzeszyłem przeciwko Jehowie”. Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Toteż Jehowa pozwala twemu grzechowi odejść. Nie umrzesz. Odpowiedź 4. a. Pan Dawid, kiedy prorok Boga wytknął mu morderstwo lojalnie okazał skruchę. b. Analizując osoby z otoczenia króla Dawida zastanowimy się komu i kiedy powinniśmy być lojalni. KOMU PRZEDE WSZYSTKIM DOCHOWAĆ LOJALNOŚCI? 5. Czego się uczymy z błędu Abiszaja? 1 Samuela 26:8-11 Wówczas Abiszaj rzekł do Dawida: „Bóg wydał dzisiaj twego nieprzyjaciela w twoją rękę. Pozwól więc, proszę, że przygwożdżę go włócznią do ziemi tylko raz, a nie będę mu tego robił dwukrotnie”. Dawid jednak powiedział do Abiszaja: „Nie zabijaj go, bo któż wyciągnął rękę przeciwko pomazańcowi Jehowy i pozostał niewinny?” I rzekł jeszcze Dawid: „Jako żyje Jehowa — sam Jehowa zada mu cios; albo przyjdzie jego dzień i będzie musiał umrzeć, albo pójdzie w bój i zostanie zabity. Jest dla mnie nie do pomyślenia, z punktu widzenia Jehowy, żebym miał podnieść rękę na pomazańca Jehowy! Weź więc, proszę, włócznię, która jest przy jego głowie, oraz dzban na wodę i odejdźmy”. Odpowiedź 5. Z przykładu pana Abiszaja możemy wyciągnąć wniosek, że lepiej nie zabijać wybrańców Boga – lepiej poczekać aż sam Bóg odbierze im życie. 6. Dlaczego musimy zachować ostrożność w kwestii lojalności wobec rodziny i przyjaciół? Lojalność wypływa z serca, a serce człowieka jest zdradliwe (Jer. 17:9). Mateusza 22:37 On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. Odpowiedź 6. Z rodziną czy też z przyjaciółmi możemy mieć związek emocjonalny, który może sprawić, że przestaniemy być lojalni wobec wyższego dobra. W takich kontaktach powinniśmy zachować szczególną ostrożność. 7. Jak pewna siostra pozostała lojalna wobec Boga w trudnej sytuacji? siostra o imieniu Anne[1] [1] (akapit 7) Niektóre imiona zostały zmienione. Odpowiedź 7. W akapicie tym zwróciłem uwagę na przypis. Po pierwsze mowa w nim, że pewne imiona zostały w nim zmienione, ale w akapicie występuje tylko jedno imię, które naprawdę podobno jest inne. Moim zdaniem nawet w takich prostych kwestiach lepiej nie kłamać. Jeżeli siostra ta się wstydzi ujawnić swoją tożsamość to można było napisać, że siostra, która chce zachować anonimowość...itd. Po co od razu kłamać i wymyślać fałszywe imię. Kłamstwo to poważny grzech. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6831-k%C5%82amstwo-%E2%80%93-grzech-przeciwko-prawdzie/ Proszę wróćmy do pytania. Siostra wybrała lojalność wobec organizacji odcinając się od osoby, która organizację opuściła. 8. Jakie przymioty pomogą nam dochować lojalności Bogu? Odpowiedź 8. Lojalność wobec Boga pomoże nam zachować między innymi odwaga – z poglądem tym nie zgadza się wielu dogmatyków chrześcijańskich. Ten kontrowersyjny temat jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6637-ba%C4%87-si%C4%99-boga-czy-te%C5%BC-nie/ LOJALNOŚĆ WOBEC BOGA WYMAGA POKORY 9. Dlaczego Abner próbował zabić Dawida? 2 Samuela 2:8-10 Abner zaś, syn Nera, dowódca wojska Saulowego, wziął Isz-Boszeta, syna Saula, i sprowadził go do Machanaim, i uczynił go królem nad Gileadem, Aszurytami i Jizreel, jak również nad Efraimem i Beniaminem, a także nad całym Izraelem. Isz-Boszet, syn Saula, miał czterdzieści lat, gdy został królem nad Izraelem, a królował dwa lata. Tylko dom Judy pozostał po stronie Dawida. Odpowiedź 9. Pan Abner chciał zabić pana Dawida, dlatego że był lojalny wobec króla wybranego przez Boga. 10. Dlaczego Absalom okazał się nielojalny wobec Boga? 2 Samuela 12:9-12 (...)Dlaczego wzgardziłeś słowem Jehowy, czyniąc to, co złe w jego oczach? Ugodziłeś mieczem Uriasza Hetytę, a żonę jego wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz już miecz nie odstąpi od twego domu po czas niezmierzony, ponieważ mną wzgardziłeś, biorąc żonę Uriasza Hetyty, by została twoją żoną’. Tak rzekł Jehowa: ‚Oto wzbudzam przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu; i na twoich oczach wezmę twoje żony, i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami na oczach tego słońca. Wprawdzie ty działałeś w skrytości, lecz ja uczynię to wobec całego Izraela i wobec słońca’”. 2 Samuela 16:20-22 (...)Później Absalom powiedział do Achitofela: „Udzielcie rady. Co mamy czynić?” Wtedy Achitofel rzekł do Absaloma: „Współżyj z nałożnicami swego ojca, które on pozostawił, by się troszczyły o dom. A cały Izrael usłyszy, że uczyniłeś z siebie odrażającą woń dla swego ojca, i wzmocnią się ręce wszystkich, którzy są z tobą”. Toteż rozbito dla Absaloma namiot na dachu i Absalom zaczął współżyć z nałożnicami swego ojca na oczach całego Izraela. 2 Samuela 16:23 (...)A z radą Achitofela, której udzielał w owych dniach, było tak, jakby się człowiek pytał o słowo prawdziwego Boga. Taka była wszelka rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma. Odpowiedź 10. Szanowny pan Absalom początkowo był lojalny wobec Boga i publicznie zgwałcił żony pana Dawida, ale potem usłuchał złej rady podstępnego doradcy czym złamał swoją lojalność wobec rady pochodzącej od Boga. 11. Jaki pożytek możemy odnieść z biblijnych relacji o Abnerze, Absalomie i Baruchu? Jeremiasza 45:4, 5 „Masz mu tak powiedzieć: ‚Tak rzekł Jehowa: „Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wykorzeniam, po prostu całą tę ziemię. A ty szukasz dla siebie wielkich rzeczy. Nie szukaj”’. „‚Oto bowiem sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało — brzmi wypowiedź Jehowy — a tobie dam twoją duszę jako łup we wszystkich miejscach, do których byś poszedł’”. Odpowiedź 11. Z przeczytanych opowieści wynika, że bycie lojalnym wymaga dużej wiedzy i mądrość. 12. Wyjaśnij, dlaczego nie możemy być lojalni wobec Boga, jeśli jesteśmy samolubni. Odpowiedź 12. Samolubność to zła cecha, która może sprawić, że będziemy nielojalni wobec Boga i ludzi. LOJALNOŚĆ WOBEC BOGA WYMAGA ŻYCZLIWOŚCI 13. W jaki sposób Natan okazał lojalność zarówno wobec Boga, jak i Dawida, gdy ten zgrzeszył? Odpowiedź 13. Pan Natan okazał lojalność wobec Boga nie bojąc się wytknąć wini panu Dawidowi, który okazał się mordercą. Wobec pana Dawida okazał się lojalny wykazując mu błąd jaki popełnił. 14. Jak możesz okazać się lojalny wobec Jehowy oraz swego przyjaciela lub krewnego? Kapłańska 5:1 „‚Jeżeli ktoś, jakaś dusza, zgrzeszy przez to, że usłyszał przekleństwo w miejscu publicznym i był tego świadkiem lub to widział albo się o tym dowiedział, a o tym nie powiadomi, to odpowie za swoje przewinienie. Galatów 6:1 Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, żebyś czasem i ty nie był kuszony. Odpowiedź 14. Jeżeli zobaczymy, że ktoś popełnia błąd okażemy się lojalni i wobec tej osoby i wobec Boga jeżeli otwarcie o tym powiemy i ostrzeżemy przed ewentualnymi konsekwencjami. LOJALNOŚĆ WZGLĘDEM BOGA WYMAGA ODWAGI 15, 16. Dlaczego Chuszaj potrzebował odwagi, by pozostać lojalny wobec Boga? 2 Samuela 15:31, 17:14 I doniesiono Dawidowi: „Achitofel jest wśród spiskujących z Absalomem”. Wówczas Dawid rzekł: „Jehowo, proszę, obróć w głupstwo radę Achitofela!” Wtedy Absalom i wszyscy mężowie izraelscy powiedzieli: „Rada Chuszaja Arkijczyka jest lepsza niż rada Achitofela!” I sam Jehowa nakazał zniweczyć radę Achitofela, chociaż była dobra, żeby Jehowa mógł sprowadzić nieszczęście na Absaloma. Odpowiedź 15, 16. Pan Chuszaj znalazł się pomiędzy przysłowiowym młotem i kowadłem. By być posłusznym wobec Króla Dawida musiał nakłonić pana Absaloma do porzucenia dobrej rady. 17. Dlaczego potrzebujemy odwagi, by zachować lojalność? Przysłów 29:25 Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę. Odpowiedź 17. Odwaga jest cnotą i jej pielęgnowanie może nam pomóc w byciu lojalnym. 18. Jaką korzyść odniosłeś z tego artykułu? Odpowiedź 18. Z artykułu nauczyłem się, że kwestia lojalności jest bardzo skomplikowana. Jej zachowanie wymaga wiedzy, mądrości i kontroli emocji. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Kto zasługuje na naszą lojalność? Na naszą lojalność zasługuje absolutnie każdy, ale inaczej okazujemy lojalność osobom uwikłanym w zło inaczej osobom zaangażowanym w dobro. Dlaczego odczucia Jonatana i Abnera względem Dawida tak bardzo się od siebie różniły? Pan Jonatan był w silnym związku emocjonalnym z panem Dawidem, pan Abner wolnym był od tego uczucia. Jakie przymioty pomogą nam dochować lojalności Bogu i dlaczego? Między innymi odwaga pomoże nam zachować lojalność wobec Boga, dlatego, że bojaźń zaburza relacje z Bogiem. A Wy szanowni Forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?
 11. Jehowa – Dżiehowa – Jegowa – jak prawidłowo po hebrajsku powinno się czytać imię Boga? Imię Boga zapisano w Biblii prymitywnym staro hebrajskim językiem zawierającym tylko cztery spółgłoski z pominięciem samogłosek – jhwh. Świadkowie Jehowy imię to w języku polskim piszą i czytają Jehowa, ale w innych językach inaczej czytają te imię. Anglicy czytają Dżiehowa. Rosjanie czytają Jegowa. Francuzi czytają Dżehowa. Niemcy czytają Jehowass. Brzmienie jest co prawda podobne, ale wyraźne są też różnice. Czy ktoś wie jak to imię brzmi po hebrajsku? Jak się je powinno czytać?
 12. „Pójdziemy z wami” - Strażnica do studium. Kolejna Strażnica poruszająca trudne dla mnie zagadnienia. Cała treść jest dostępna tutaj. http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016046#h=7 „Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” (ZACH. 8:23). 1, 2. (a) Co Jehowa przepowiedział na nasze czasy? ( Na jakie pytania odpowie ten artykuł? Zachariasza 8:23 „Oto, co powiedział Jehowa Zastępów: ‚W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów chwyci się, tak, uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: „Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg”’”. Galatów 6:16 A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym — niech będzie pokój i miłosierdzie. Odpowiedź 1, 2. a. Jeżeli Bóg przewidział na nasze czasy jakieś wydarzenia, to są to te wydarzenia, które dzieją się wokół nas. b. „1) Czy członkowie drugich owiec muszą znać imiennie wszystkich dzisiejszych pomazańców? 2) Jak namaszczeni chrześcijanie powinni postrzegać siebie? 3) Jak powinieneś reagować, gdy ktoś z twojego zboru zaczyna spożywać emblematy na Pamiątce? 4) Czy należy się niepokoić rosnącą liczbą spożywających?” CZY MUSIMY ZNAĆ IMIENNIE WSZYSTKICH DZISIEJSZYCH POMAZAŃCÓW? 3. Dlaczego nie da się ustalić, kto z dzisiejszych sług Bożych ostatecznie znajdzie się w gronie 144 000? Mateusza 24:24 Bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i dziwy, żeby — jeśli to możliwe — wprowadzić w błąd nawet wybranych. Odpowiedź 3. Dlatego, że tylko Bóg może znać nasze intencje, my ludzie nie potrafimy rozpoznać, ko jest powołanym przez Boga dobrym człowiekiem. Proszę przypomnijmy sobie przypowieść pana Jehoszua (Jezusa), z której wynika, że niektórzy mogą się zdziwić tym, że trafią do piekła: Mateusza 25:41-46 (...)„Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‚Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla Diabła i jego aniołów. Bo zgłodniałem, ale nie daliście mi jeść, i odczułem pragnienie, ale nie daliście mi pić. Byłem obcym, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie odzialiście; chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście’. Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: ‚Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie usłużyliśmy?’ Wtedy odpowie im tymi słowy: ‚Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie’. I ci odejdą w wieczne odcięcie(...) 4. Skoro nie znamy imion wszystkich pomazańców żyjących obecnie na ziemi, to jak możemy ‛z nimi iść’? Mateusza 23:10 Ani nie dajcie się nazywać ‚wodzami’, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus. Odpowiedź 4. Chociaż nie wiemy, kto jest pomazańcem moim zdaniem mądrze jest traktować każdego człowieka jakby był wybrańcem Boga. JAK NAMASZCZENI CHRZEŚCIJANIE POWINNI POSTRZEGAĆ SIEBIE? 5. Nad jaką przestrogą powinni się poważnie zastanowić pomazańcy i dlaczego? 1 Koryntian 11:27-29 A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem ciała i krwi Pana. Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i pije wyrok przeciwko sobie. Hebrajczyków 10:26-29 Bo jeśli rozmyślnie trwamy w grzechu po otrzymaniu dokładnego poznania prawdy, to już nie pozostaje żadna ofiara za grzechy, lecz tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu oraz ognista zazdrość, która ma strawić przeciwników. Każdy, kto zlekceważył Prawo Mojżeszowe, umiera bez współczucia na podstawie świadectwa dwóch lub trzech. Jak myślicie, o ileż surowsza kara należy się temu, kto podeptał Syna Bożego i za pospolitą uznał wartość krwi przymierza, którą został uświęcony, oraz ze wzgardą znieważył ducha niezasłużonej życzliwości? Odpowiedź 5. Pomazańcy jako wybrańcy Boga mają większą odpowiedzialność i większa ich może czekać kara za niepoważne traktowanie swojej misji: Łukasza 12:48 (...)Istotnie, komu dużo dano, od tego dużo się będzie żądać; a komu ludzie dużo powierzają, od tego będą żądać więcej niż zwykle. 6. Co powinni o sobie myśleć chrześcijanie namaszczeni duchem? Kolosan 3:12 Toteż jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość. Odpowiedź 6. Moim zdaniem każdy człowiek niezależnie od tego czy jest namaszczony, czy też nie jest namaszczony powinien myśleć i starać się o owoce ducha: Galatów 5:22, 23 (...)Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo. 7, 8. Czego nie oczekują namaszczeni chrześcijanie i dlaczego? Filipian 2:2, 3 dopełnijcie mojej radości, będąc tej samej myśli i żywiąc tę samą miłość, zespoleni w duszy, zachowując w umyśle jedną myśl, niczego nie czyniąc ze swarliwości czy z próżności, ale z uniżeniem umysłu uważając drugich za wyższych od siebie, Odpowiedź 7, 8. Namaszczeni duchem ludzie nie powinni oczekiwać przywilejów i jakiegoś szczególnego traktowania – dla nich służba dla Boga powinna objawiać się przede wszystkim służeniu ludziom. JAK POWINIENEŚ REAGOWAĆ? 9. Dlaczego powinieneś uważać na to, jak traktujesz osoby, które spożywają emblematy na Pamiątce? 1 Tymoteusza 5:17 Starsi, którzy bardzo dobrze przewodzą, niech będą poczytywani za godnych podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy ciężko pracują, przemawiając i nauczając. Odpowiedź 9. Zawsze powinniśmy uważać na to by każdego dobrze traktować, ale osoby, które się starają w sprawach duchowych godni są większego szacunku. 10. Jak możesz pokazać, że szanujesz namaszczonych chrześcijan? 1 Tesaloniczan 4:11 i żebyście postawili sobie za cel prowadzić ciche życie oraz dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, tak jak wam nakazaliśmy; Odpowiedź 10. Szacunek drugiemu człowiekowi możemy okazywać starając się rozwijać dobre cechy i korygując błędy. Jeżeli ktoś to powinniśmy go skorygować: Hebrajczyków 12:5, 6 (...)„Synu mój, nie bagatelizuj karcenia od Jehowy ani nie ustawaj, gdy jesteś przez niego korygowany, bo kogo Jehowa miłuje, tego karci; doprawdy, smaga każdego, kogo przyjmuje za syna”. 11. Przed czym się chronimy, gdy unikamy ‛podziwiania osobistości’? Judy 16 Są to szemracze, ludzie, którzy się skarżą na swój los w życiu, postępujący według swoich pragnień, a ich usta mówią nadęte słowa, oni zaś dla własnej korzyści podziwiają osobistości. Odpowiedź 11. Podziwianie osobistości może sprawić, że popadniemy w bałwochwalstwo. A CO Z LICZBĄ SPOŻYWAJĄCYCH EMBLEMATY NA PAMIĄTCE? 12, 13. Dlaczego nie powinna nas martwić liczba osób spożywających emblematy na Pamiątce? 2 Tymoteusza 2:19 Mimo to trwały fundament Boży dalej stoi, mając tę oto pieczęć: „Jehowa zna tych, którzy do niego należą” oraz: „Niech każdy, kto wymienia imię Jehowy, wyrzeknie się nieprawości”. Odpowiedź 12, 13. Sprawa spożywania emblematów jest skomplikowana. W kwestii kto może spożywać emblematy teolodzy chrześcijaństwa są podzieleni. Są teolodzy, którzy uważają, że każdy człowiek, niezależnie od powołania, by otrzymać zbawienie powinien spożywać emblematy. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to powinniśmy się poważnie zastanowić nad tą kwestią. 14. Co Biblia mówi na temat liczby pomazańców, którzy będą na ziemi w momencie wybuchu wielkiego ucisku? Mateusza 24:31 I pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Odpowiedź 14. W Biblii tej kwestii nie omówiono. 15, 16. Co musimy zrozumieć odnośnie do 144 000 wybranych przez Jehowę? Rzymian 9:16 A zatem nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. Odpowiedź 15, 16. Powinniśmy zrozumieć, że wybranych wybiera Bóg. 17. Czego się dowiedziałeś z tego artykułu? Odpowiedź 17. Artykuł ten sprawił, że zacząłem się zastanawiać, nad tym kto jest powołany. Dowiedziałem się też, że według Biblii to Bóg wybiera powołanych i że każdy człowiek może zostać powołany i dlatego dobrze jest traktować każdego jako tego, który mógł zostać wybrany przez Boga. CZY UMIESZ WYJAŚNIĆ? Jak się spełniają słowa z Zachariasza 8:23? Zachariasza 8:23 „Oto, co powiedział Jehowa Zastępów: ‚W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów chwyci się, tak, uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: „Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg”’”. Nie wiem czy te słowa się spełniają. Wynika z nich, że w dniach, o których mowa może nastąpić powszechne nawrócenie religijne. Co powinni o sobie myśleć chrześcijanie namaszczeni duchem? (1 Kor. 4:6-8) 1 Koryntian 4:6-8 A te rzeczy, bracia, tak przekazałem, by je zastosować do siebie i do Apollosa dla waszego dobra, żebyście na naszym przykładzie nauczyli się reguły: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” — abyście każdy z osobna nie byli nadęci na korzyść jednego, a przeciwko drugiemu. Bo kto sprawia, że się różnisz od drugiego? I cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli istotnie otrzymałeś, to dlaczego się chełpisz, jak gdybyś nie otrzymał? Już się nasyciliście? Już jesteście bogaci? Już zaczęliście bez nas królować? I obyście zaczęli królować, abyśmy również my z wami królowali. Moim zdaniem każdy człowiek niezależnie od tego czy jest namaszczony, czy też nie jest namaszczony powinien myśleć i starać się o owoce ducha: Galatów 5:22, 23 (...)Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo. Oraz przede wszystkim myśleć o tym, że został powołany do służenia ludziom. Dlaczego nie należy się martwić liczbą osób spożywających emblematy na Pamiątce? (Rzym. 9:11, 16) Rzymian 9:11, 16 bo gdy się jeszcze nie urodziły ani nie uczyniły nic dobrego lub podłego, wtedy — aby zamierzenie Boże dotyczące wybrania pozostawało zależne nie od uczynków, lecz od Tego, który powołuje — (...) A zatem nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. Sprawa spożywania emblematów jest skomplikowana. W kwestii kto może spożywać emblematy teolodzy chrześcijaństwa są podzieleni. Spotkałem się z teorią, że warunkiem wybawienia jest również spożywanie emblematów, z tym, że szczególną uwagę powinniśmy zwrócić uwagę na wino, zawierające alkohol. Moim zdaniem jeżeli już trzeba pić wino, to najlepiej pić wino bezalkoholowe. Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ Osoby zainteresowane problemem alkoholizmu serdecznie zapraszam do poważnej dyskusji i szczerych wypowiedzi.
 13. Czy chrześcijanie powinni obchodzić Paschę, a jeżeli tak to według jakiego kalendarza? Szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) jako Izraelita brał udział w świtach nakazanych przez Boga. Obowiązkiem zaś chrześcijan jest jego naśladowanie: Łukasza 9:23 (...)Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i dzień po dniu bierze swój pal męki, i stale mnie naśladuje. Nasuwa się pytanie czy chrześcijanie powinni obchodzić Paschę i inne nakazane przez Boga święta, a jeżeli tak to według jakiego kalendarza? Druga część tego pytania jest bardzo ważna dlatego, że Biblijny Kalendarz składał się z 12 miesięcy księżycowych mających po 30 dni. Daniela 4:29 (...)Po upływie dwunastu miesięcy księżycowych... Podobnie liczony był czas też w innych kulturach. Mniej więcej w czasach narodzin pana Jehoszua (Jezusa) nastąpiła zmiana czasu. Rok słoneczny się wydłużył, a księżycowy skrócił. Obecnie różnica pomiędzy tymi latami wynosi około 11 dni na rak. Po tych zmianach część ludzi zaczęła liczyć czas według kalendarza słonecznego. Obecnie ten kalendarz za sprawą chrześcijan należy do najpopularniejszych. Inni liczą lata według kalendarza księżycowego. Na przykład muzułmanie. Izraelici, którym święta zaczęły się rozmijać z tradycyjnymi porami roku wymyślili skomplikowany cykl księżycowo słoneczny dodając co kilka lat 13 miesiąc. Tymczasem według Koranu, praktyka ta została przez Boga potępiona: Sura 9:37 Przesunięcie miesiąca jest tylko pomnożeniem niewiary; są wprowadzeni przez to w błąd tylko ci, którzy nie wierzą. Oni uznają to za dozwolone jednego roku i uznają to za zakazane innego roku, aby wyrównać liczbę tych miesięcy uświęconych przez Boga i w ten sposób za dozwolone uznać to, czego zakazał Bóg. Zostało im upiększone zło ich działania, lecz Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych. I tu nasuwa się problem. Na przykład Pascha powinna być obchodzona 14 dnia miesiąca pierwszego: Liczb 28:16-18 „‚A w miesiącu pierwszym, czternastego dnia tego miesiąca, będzie Pascha Jehowy. A piętnastego dnia tego miesiąca będzie święto. Siedem dni będzie się jeść przaśniki. W pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie. Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy. I tu nasuwa się problem. Jeżeli odrzucimy dziwaczny współczesny kalendarz Izraelski z dodanym 13 miesiącem, o którym nie ma ani słowa w Biblii, to skąd będziemy wiedzieli który miesiąc jest pierwszym miesiącem? Ze współczesnego kalendarza Izraelskiego tego się nie dowiemy. Co o tym myślicie szanowni Forumowicze? Czy powinni chrześcijanie obchodzić Paschę i inne święta, które obchodził szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus)? Jeżeli tak, w jaki sposób ustalić, który z miesięcy księżycowych jest pierwszy, to znaczy odpowiada miesiącowi, w którym Izraelici wyszli z Egiptu?
 14. Czy chrześcijanie powinni obchodzić święta ustanowione przez ludzi? Święto jest to dzień wyróżniony, obchodzony uroczyście ze względów kościelnych, państwowych lub osobistych; dzień poświęcony uczczeniu pewnych osób, instytucji, zawodów, szczególnych faktów, wydarzeń itp., na przykład dzień kobiet, mężczyzn, urodziny, imieniny... Święta religijne dzielą się na te ustalone przez Boga oraz ustalone przez przywódców religijnych. Jednym z takich świąt religijnych ustanowionych przez przywódców religijnych było święto ustanowione przez szanownego pana Aarona dla Boga Jehowy na wniosek ludu. Proszę przypomnijmy sobie jak do tego doszło: Wyjścia 32:1-6 (...)Tymczasem lud zobaczył, że Mojżesz długo nie schodzi z góry. Lud zebrał się więc wokół Aarona i powiedział do niego: „Wstań, uczyń nam boga, który pójdzie przed nami, bo jeśli chodzi o tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, naprawdę nie wiemy, co się z nim stało”. Na to Aaron im rzekł: „Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów oraz waszych córek, i przynieście je do mnie”. I cały lud zaczął zdejmować złote kolczyki, które były w ich uszach, i przynosić je do Aarona. Wówczas wziął z ich rąk złoto i je ukształtował rylcem, i uczynił z niego lany posąg cielca. A oni poczęli mówić: „Oto twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. Kiedy Aaron to zobaczył, przystąpił do budowania przed nim ołtarza. W końcu Aaron zawołał i rzekł: „Jutro jest święto dla Jehowy”. Nazajutrz więc wstali wcześnie i zaczęli ofiarować całopalenia oraz składać ofiary współuczestnictwa. Potem lud usiadł, by jeść i pić. Następnie wstali, aby się zabawić. Bóg się nie ucieszył z tego, że Izraelici zaczęli świętować na jego cześć. Wprost przeciwnie wpadł w gniew i postanowił wymordować na pustyni wszystkich Izraelitów: Wyjścia 32:7-10 Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza: „Idź, zstąp, gdyż twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, postąpił zgubnie. Śpiesznie zboczyli z drogi, którą im nakazałem iść. Uczynili sobie lany posąg cielca i mu się kłaniają, i składają mu ofiary, mówiąc: ‚Oto twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej’”. I Jehowa przemówił do Mojżesza: „Spojrzałem na ten lud, a oto jest to lud o sztywnym karku. Teraz więc zostaw mnie, żeby zapłonął przeciwko nim mój gniew i żebym ich wytracił, ciebie zaś uczynię wielkim narodem”. Proszę przeczytajmy jak zakończyła się ta historia. Wyjścia 32:19, 20; 25-28 (...)Gdy więc zbliżył się do obozu i zobaczył cielca oraz tańce, Mojżesz zapłonął gniewem i natychmiast wyrzucił tablice ze swych rąk, i roztrzaskał je u stóp góry. Potem wziął cielca, którego uczynili, i spalił go w ogniu, i starł go na proch, po czym go rozsypał na powierzchnię wód i kazał to pić synom Izraela. (...)I Mojżesz zobaczył, że lud się rozzuchwalił, gdyż Aaron pozwolił im się rozzuchwalić ku hańbie wśród ich przeciwników. Wówczas Mojżesz stanął w bramie obozu i rzekł: „Kto jest po stronie Jehowy? Do mnie!” I zaczęli się przy nim zbierać wszyscy synowie Lewiego. Powiedział więc do nich: „Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Niech każdy z was przypasze miecz do swego boku. Przejdźcie i wróćcie od bramy do bramy w obozie, i zabijcie — każdy swego brata i każdy swego bliźniego, i każdy swego najbliższego znajomego’”. I synowie Lewiego zaczęli czynić to, co powiedział Mojżesz, tak iż w owym dniu padło z ludu około trzech tysięcy mężczyzn. Z historii tej wynika, że lepiej samowolnie nie ustanawiać świąt religijnych. Są jednak święta ustanowione przez samego Boga. Do takich świąt należy na przykład co tygodniowy sabat – święcenie soboty: Kapłańska 23:1-3 I Jehowa odezwał się do Mojżesza, mówiąc: „Przemów do synów Izraela i powiedz im: ‚Okresowe święta Jehowy, które macie ogłosić, to święte zgromadzenia. Oto moje okresowe święta: „‚Sześć dni można wykonywać pracę, ale w siódmym dniu jest sabat całkowitego odpoczynku, święte zgromadzenie. Nie możecie wykonywać żadnej pracy. Jest to sabat dla Jehowy wszędzie, gdzie mieszkacie. Są też inne święta, ustanowione przez Boga. Bóg zazwyczaj dawał szczegółowe informacje jak takie święto powinno być obchodzone. Jakakolwiek ludzka inicjatywa była surowo karana: Kapłańska 10:1, 2 (...)Później synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli każdy swą kadzielnicę i włożyli w nie ogień, i nasypali nań kadzidła, i zaczęli przed Jehową ofiarować niedozwolony ogień, czego on im nie polecił. Wtedy sprzed Jehowy wyszedł ogień i strawił ich, tak iż umarli przed obliczem Jehowy. Pouczająca też jest historia króla Saula dostał ona nakaz wymordowania Amalekitów oraz ich zwierząt: 1 Samuela 15:3 (...)Idź więc i pobij Amaleka, i wydaj go na zagładę ze wszystkim, co ma, i nie okaż mu współczucia, i pozabijaj ich — mężczyznę i kobietę, dziecko i oseska, byka i owcę, wielbłąda i osła’”. Król postanowił to co najlepsze oszczędzić by ofiarować Bogu: 1 Samuela 15:20, 21 (...)Jednakże Saul powiedział do Samuela: „Ależ usłuchałem głosu Jehowy: wyruszyłem z misją, z którą mnie wysłał Jehowa, i przyprowadziłem Agaga, króla Amaleka, lecz Amaleka wydałem na zagładę. A lud pozabierał z łupu owce i bydło, najwyborniejsze z nich, jako rzecz wydaną na zagładę, aby ofiarować Jehowie, twemu Bogu, w Gilgal”. Bogu ta inicjatywa się nie spodobała. Powiedział królowie, że posłuszeństwo jest lepsze od ofiary: 1 Samuela 15:22, 23 Wtedy Samuel rzekł: „Czy Jehowa ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie wobec głosu Jehowy? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi — niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód — tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim. Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Jehowy, więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem”. Za swoje nieposłuszeństwo król Saul został odrzucony przez Boga i za jakiś czas poniósł śmierć. Z czasem pojawił się w Izraelu nowy prorok, szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) i zaostrzył dotychczasowe prawo. Chrześcijanie grzeszą nie tylko czynem czy też słowem, ale także myślą: Mateusza 5:27-30 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny. Także jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie. Wnioskuję z tego wszystkiego, że chrześcijanie nie powinni obchodzić żadnych świąt ustanowionych przez ludzi, bo mogą tym wzbudzić gniew Boga. Każde święto jest dla chrześcijan próbą. Kwestię roli prób w życiu chrześcijan analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6262-pr%C3%B3by-wiary-w-%C5%BCyciu-chrze%C5%9Bcijan-powodem-do-rado%C5%9Bci/ Moim zdaniem za święta nie pochodzące od Boga powinni podziękować, a o święta pochodzące od Boga powinni zadbać o to by były przestrzegane dokładnie z jego zaleceniem i skoncentrować się na uczynkach zapewniających im wybawienie: Hebrajczyków 12:1, 2 (...)odłóżmy wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo omotuje, i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. (…) Na forum kwestia różnych świąt jest już poruszona. Kwestię sabatu analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6350-pi%C4%85tek-sobota-sabat-niedziela-kt%C3%B3ry-dzie%C5%84-powinni-czci%C4%87-chrze%C5%9Bcijanie/ Kwestię tak zwanego Bożego Narodzenia omawiamy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6059-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-obchodzi%C4%87-%C5%9Bwi%C4%99ta-bo%C5%BCego-narodzenia/ Kwestię tak zwanego Świętego Mikołaja analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5998-%C5%9Bwi%C4%99ty-miko%C5%82aj-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-obchodzi%C4%87-to-%C5%9Bwi%C4%99to/ Kwestię zaś świąt państwowych analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7009-%C5%9Bwi%C4%99ta-pa%C5%84stwowe-i-kwestia-praw-zagwarantowanych-w-konstytucji/ A Wy, szanowni forumowicze co myślicie na temat różnych świąt obchodzonych na świecie?
 15. Jehowa cię pokrzepi – Strażnica do studium. „Jehowa pokrzepi go na łożu boleści” (PS. 41:3). W tym tygodniu w Strażnicy jest analizowania kwestia naszego zdrowia i ewentualnej pomocy Boga w przypadku choroby. Tematy te są już analizowane na forum. Kwestię uzdrowień za sprawą Boga analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6814-chrze%C5%9Bcijanie-%E2%80%93-czy-powinni-korzysta%C4%87-z-pomocy-%C5%9Bwieckich-lekarzy/ Warto też dodać, że zdolność leczenia chorych jest jednym ze znaków rozpoznawczych wierzących chrześcijan podanym przez samego szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa). Temat ten jest omawiany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6804-znaki-po-kt%C3%B3rych-mo%C5%BCemy-rozpozna%C4%87-wierz%C4%85cych-chrze%C5%9Bcijan/ Proszę przejdźmy do analizy Strażnicy. Cały materiał jest dostępny tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015925#h=3 Ja się ograniczę głównie do zacytowania kluczowych wersetów biblijnych, pytań i odpowiedzi. 1, 2. Nad czym niekiedy się zastanawiamy i jakie przykłady biblijne mogą nam wtedy przyjść na myśl? 2 Królów 1:2 Tymczasem Achazjasz wypadł przez okratowanie swej komnaty na dachu, znajdującej się w Samarii, i zachorował. Wyprawił więc posłańców i rzekł im: „Idźcie, zapytajcie Baal-Zebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję po tej chorobie”. 2 Królów 8:7, 8 Elizeusz zaś przybył do Damaszku; a Ben-Hadad, król Syrii, chorował. Doniesiono mu więc: „Przyszedł aż tutaj mąż prawdziwego Boga”. Na to król rzekł do Chazaela: „Weź w rękę dar i idź na spotkanie męża prawdziwego Boga, i przez niego zapytaj Jehowę, mówiąc: ‚Czy wyzdrowieję z tej choroby?’” 1 Królów 17:17-24 A po tych wydarzeniach zachorował syn owej niewiasty, pani domu, a jego choroba tak się wzmogła, że w ogóle nie zostało w nim tchu. Wówczas rzekła do Eliasza: „Co tobie do mnie, mężu prawdziwego Boga? Przyszedłeś do mnie, by przywieść na pamięć moje przewinienie i uśmiercić mego syna”. Ale on jej powiedział: „Daj mi swego syna”. Potem wziął go z jej objęć i zaniósł go do izby na dachu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. I zaczął wołać do Jehowy i mówić: „Jehowo, Boże mój, czy również na tę wdowę, u której przebywam jako przybysz, sprowadzisz szkodę, uśmiercając jej syna?” I trzy razy rozciągał się na dziecku, i wołał do Jehowy, mówiąc: „Jehowo, Boże mój, spraw, proszę, by dusza tego dziecka wróciła do niego”. W końcu Jehowa wysłuchał głosu Eliasza i dusza dziecka wróciła do niego, i ożyło. Wziął więc Eliasz dziecko i zniósł je na dół do domu z izby na dachu, i dał je matce, po czym Eliasz powiedział: „Patrz, twój syn żyje”. Na to niewiasta rzekła do Eliasza: „Teraz doprawdy wiem, że jesteś mężem Bożym i że prawdziwe jest słowo Jehowy w twoich ustach”. 2 Królów 4:17-20 Jednakże owa niewiasta stała się brzemienna i na drugi rok w tym wyznaczonym czasie urodziła syna, tak jak jej powiedział Elizeusz. I chłopiec rósł, a pewnego dnia poszedł jak zwykle do swego ojca ze żniwiarzami. I mówił do ojca: „Moja głowa, o, moja głowa!” W końcu rzekł on do sługi: „Zabierz go do jego matki”. Zabrał go więc i zaniósł do matki. A on siedział jej na kolanach aż do południa, po czym umarł. 2 Królów 4:32-35 W końcu Elizeusz przyszedł do domu, a oto chłopiec był martwy i leżał na jego łóżku. Wszedł więc i zamknąwszy drzwi za nimi oboma, zaczął się modlić do Jehowy. Potem podszedł, położył się na dziecku i przytknął swoje usta do jego ust oraz swoje oczy do jego oczu, a swoje dłonie do jego dłoni, i był nad nim pochylony, aż ciało dziecka się rozgrzało. Następnie znowu zaczął się przechadzać po domu, po czym podszedł i pochylił się nad nim. A chłopiec zaczął kichać — aż do siedmiu razy; i otworzył chłopiec oczy. Odpowiedź 1, 2. Kiedy jesteśmy chorzy lub też chorują jacyś znajomy lub też spotykamy chore osoby zastanawiam się, czy przyczyną chorób są nasze grzechy i czy Bóg może nam pomóc w chorobie. W Biblii jest wiele wersetów, z których wynika, że Bóg może leczyć lub zabijać ludzi chorobami. 3-5. Jaką mocą dysponują Bóg i Jezus i jakie pytania to nasuwa? Rodzaju 12:17 Wówczas Jehowa dotknął faraona i jego domowników wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Liczb 12:9, 10 I Jehowa zapałał na nich gniewem, i odszedł. A obłok oddalił się znad namiotu i oto Miriam została dotknięta trądem białym jak śnieg. Wtedy Aaron zwrócił się ku Miriam i oto była dotknięta trądem. 2 Samuela 24:15 Wtedy Jehowa spowodował w Izraelu zarazę trwającą od rana aż do wyznaczonego czasu, tak iż z ludu od Dan aż do Beer-Szeby umarło siedemdziesiąt tysięcy osób. Powtórzonego Prawa 28:58-61 „Jeśli nie będziesz dbał o to, by wprowadzać w czyn wszystkie słowa tego prawa, które są zapisane w tej księdze, aby się bać tego chwalebnego i napawającego lękiem imienia — Jehowy, twego Boga, to Jehowa też sprawi, że twoje plagi i plagi twego potomstwa będą plagami szczególnie dotkliwymi, wielkimi i długotrwałymi oraz chorobami złośliwymi i długotrwałymi. I z powrotem sprowadzi na ciebie wszystkie choroby egipskie, których się zląkłeś, i przylgną do ciebie. Także każdą chorobę i każdą plagę, które nie są zapisane w księdze tego prawa, Jehowa będzie sprowadzał na ciebie, aż zostaniesz unicestwiony. Wyjścia 23:25 I będziecie służyć Jehowie, waszemu Bogu, a on pobłogosławi twój chleb i twoją wodę; i odwrócę chorobę od ciebie. Powtórzonego Prawa 7:15 I Jehowa usunie spośród ciebie wszelką chorobę; a jeśli chodzi o wszelkie groźne choroby egipskie, które poznałeś, nie dotknie cię nimi, a nawiedzi nimi wszystkich tych, którzy cię nienawidzą. Hioba 2:7; 3:11-13; Hioba 42:10, 16 Toteż Szatan odszedł sprzed osoby Jehowy i poraził Hioba złośliwym wrzodem od spodu stopy aż po czubek głowy. (…) Czemu nie umarłem zaraz po wyjściu z łona? Czemuż wyszedłem z brzucha, a potem nie skonałem? Po cóż wyszły mi naprzeciw kolana i po cóż piersi, które miałem ssać? Bo teraz już bym leżał, by zażywać spokoju; już bym spał; odpoczywałbym I Jehowa odwrócił niewolniczy stan Hioba, gdy ten modlił się za swych towarzyszy, i Jehowa zaczął w dwójnasób dodawać wszystko, co niegdyś posiadał Hiob. A potem Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat i ujrzał swych synów oraz swych wnuków — cztery pokolenia. Mateusza 4:23, 24 Potem obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i lecząc wszelką dolegliwość i wszelką niemoc wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii; i przyprowadzali do niego wszystkich mających się źle, dręczonych rozmaitymi dolegliwościami i męczarniami, opętanych przez demony, jak również epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uleczył. Jana 9:1-7 A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I jego uczniowie zapytali go: „Rabbi, kto zgrzeszył, ten człowiek czy jego rodzice, że się urodził ślepy?” Jezus odpowiedział: „Ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to się stało, żeby się na nim ujawniły dzieła Boże. Dzieła tego, który mnie posłał, musimy wykonywać, póki jest dzień; nadchodzi noc, kiedy nikt nie może działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata”. Powiedziawszy to, splunął na ziemię, śliną rozrobił glinę, nałożył tę glinę na jego oczy i rzekł do niego: „Idź, umyj się w sadzawce Siloam” (co się tłumaczy: „Posłany”). Odszedł więc i się umył, i wrócił, widząc. Izajasza 33:24 I żaden mieszkaniec nie powie: „Jestem chory”. Lud mieszkający w tej krainie dostąpi odpuszczenia winy. Ale czy możemy oczekiwać, że obecnie Bóg lub Jezus cudownie kogoś uleczą? Jak powinniśmy się zapatrywać na poważne choroby i co moglibyśmy zrobić w ich obliczu? Odpowiedź 3 – 5. Z Biblii wynika, że Bóg i szanowny pan Jehoszua (Jezus) mieli moc uzdrawiania chorych. POKRZEPIENI W CHOROBIE 6. Co wiemy na temat „darów uzdrawiania”, którymi dysponowali niektórzy pierwsi chrześcijanie? Dzieje 3:2-7 a niesiono właśnie pewnego mężczyznę, który już od łona swej matki był kulawy; codziennie kładziono go przy wrotach świątynnych zwanych Pięknymi, aby wchodzących do świątyni prosił o dary miłosierdzia. Gdy zobaczył Piotra i Jana, którzy właśnie mieli wejść do świątyni, zaczął prosić o dary miłosierdzia. Ale Piotr, a z nim Jan, wpatrując się w niego, rzekł: „Spójrz na nas”. Zwrócił się więc ku nim, spodziewając się coś od nich otrzymać. Piotr jednak powiedział: „Złota ani srebra nie posiadam, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Wtedy ujął go za prawą rękę i podniósł. Natychmiast umocniły się spody jego stóp oraz jego kostki; Dzieje 9:36-42 W Joppie zaś była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Obfitowała w dobre uczynki i dary miłosierdzia, które rozdawała. Ale w tych dniach zdarzyło się, że zachorowała i umarła. Toteż obmyto ją i położono w górnej izbie. A ponieważ Lidda była blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że Piotr jest w tym mieście, wysłali do niego dwóch mężczyzn, aby go upraszali: „Racz bez wahania przyjść aż do nas”. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi. A gdy przybył, wprowadzili go do tej górnej izby; i przystąpiły do niego wszystkie wdowy, płacząc i pokazując wiele szat spodnich i szat wierzchnich, które robiła Dorkas, gdy jeszcze z nimi była. Ale Piotr wyprosił wszystkich i upadłszy na kolana, modlił się, a odwróciwszy się do ciała, rzekł: „Tabito, wstań!” Ta otworzyła oczy i ujrzawszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę, podniósł ją i zawołał świętych oraz wdowy, i przedstawił ją żywą. Stało się to znane w całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. 1 Koryntian 12:4-11 Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. Ale każdemu dano w pożytecznym celu przejaw ducha. Na przykład jednemu jest dana poprzez ducha mowa mądrości, drugiemu mowa poznania według tego samego ducha, innemu wiara przez tego samego ducha, innemu dary uzdrawiania przez tego jednego ducha, jeszcze innemu działania potężnych czynów, innemu prorokowanie, innemu rozeznawanie natchnionych wypowiedzi, innemu różne języki, a innemu tłumaczenie języków. Ale wszystkich tych działań dokonuje jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 1 Koryntian 13:8 Miłość nigdy nie zawodzi. Ale czy są dary prorokowania — zostaną usunięte, czy języki — ustaną, czy poznanie — będzie usunięte. Odpowiedź 6. Z Biblii wynika, że mocą uzdrawiania zostali objęci również chrześcijanie. 7. Jakie pokrzepiające zapewnienie zawiera Psalm 41:3? Psalm 41:1-3 Szczęśliwy, kto ma wzgląd na maluczkiego; w dniu nieszczęścia Jehowa go ocali. Jehowa będzie go strzegł i zachowywał przy życiu. Taki zostanie nazwany szczęśliwym na ziemi; nie mógłbyś go wydać duszy nieprzyjaciół jego. Jehowa pokrzepi go na łożu boleści; w czasie jego choroby zmienisz całe jego łóżko. Odpowiedź 7. Psalm 41:3 można wywnioskować, że Bóg może pomagać chorym. 8. Czego w myśl Psalmu 41:4 Dawid spodziewał się od Jehowy? Psalm 41:4 Ja zaś rzekłem: „Jehowo, okaż mi łaskę. Racz uzdrowić mą duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie”. 2 Samuela 12:7-14 Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Ty jesteś tym mężem! Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyratowałem z ręki Saula. Byłem też gotów dać ci dom twego pana oraz żony twego pana na twoją pierś, jak również dać ci dom Izraela i Judy. A gdyby to nie wystarczyło, byłem gotów ci dodać takie i inne rzeczy. Dlaczego wzgardziłeś słowem Jehowy, czyniąc to, co złe w jego oczach? Ugodziłeś mieczem Uriasza Hetytę, a żonę jego wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz już miecz nie odstąpi od twego domu po czas niezmierzony, ponieważ mną wzgardziłeś, biorąc żonę Uriasza Hetyty, by została twoją żoną’. Tak rzekł Jehowa: ‚Oto wzbudzam przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu; i na twoich oczach wezmę twoje żony, i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami na oczach tego słońca. Wprawdzie ty działałeś w skrytości, lecz ja uczynię to wobec całego Izraela i wobec słońca’”. Dawid rzekł zatem do Natana: „Zgrzeszyłem przeciwko Jehowie”. Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Toteż Jehowa pozwala twemu grzechowi odejść. Nie umrzesz. Ponieważ jednak przez tę rzecz bezsprzecznie odniosłeś się do Jehowy ze wzgardą, więc syn, który ci się właśnie urodził, niechybnie umrze”. Odpowiedź 8. Szanowny pan Dawid prosił Boga o odpuszczenie win. 9. (a) Pod jakim względem sytuacja Dawida różniła się od sytuacji Ezechiasza? ( Czego Dawid mógł oczekiwać od Jehowy? 2 Królów 20:1-6 W owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Toteż przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amoca, i rzekł mu: „Oto, co powiedział Jehowa: ‚Wydaj polecenia swym domownikom, bo umrzesz i nie będziesz żył’”. Wtedy on odwrócił się twarzą do ściany i zaczął się modlić do Jehowy, mówiąc: „Błagam cię, Jehowo, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed tobą w prawdomówności i z sercem niepodzielnym oraz czyniłem to, co dobre w twoich oczach”. I Ezechiasz rzewnie zapłakał. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego dziedzińca, doszło do niego słowo Jehowy, mówiące: „Wróć i powiedz Ezechiaszowi, wodzowi mego ludu: ‚Tak rzekł Jehowa, Bóg Dawida, twego praojca: „Usłyszałem twoją modlitwę. Zobaczyłem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię. Trzeciego dnia wstąpisz do domu Jehowy. A ja dodam do twoich dni piętnaście lat i wyzwolę z dłoni króla Asyrii ciebie oraz to miasto, i będę bronił tego miasta przez wzgląd na samego siebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę”’”. Psalm 103:3 tego, który przebacza wszelkie twe przewinienie, który uzdrawia wszystkie twe dolegliwości, Odpowiedź 9. a. W przeciwieństwie do króla Ezechiasza król Dawid dopuścił się grzechu po którym zgodnie z prawem powinien ponieść śmierć. b. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy król Dawid mógł oczekiwać sprawiedliwości. 10. Co możemy wywnioskować z przeżyć Trofima i Epafrodyta? Dzieje 14:8-10 A w Listrze siedział pewien mężczyzna o bezwładnych nogach, który był ułomny już od łona matki i jeszcze nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał mowy Pawła, który popatrzył na niego uważnie i widząc, że ma wiarę, aby mógł być uzdrowiony, rzekł donośnym głosem: „Stań prosto na nogach”. On więc podskoczył i zaczął chodzić. Dzieje 28:8 A zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał dręczony gorączką i czerwonką; Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się, włożył na niego ręce i go uzdrowił. Dzieje 20:3-5 A po spędzeniu tam trzech miesięcy — ponieważ Żydzi uknuli przeciw niemu zmowę, gdy miał popłynąć do Syrii — postanowił wrócić przez Macedonię. Towarzyszyli mu: Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan — Arystarch i Sekundus, jak również Gajus z Derbe oraz Tymoteusz, z okręgu Azji zaś — Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie, Dzieje 20:22 A oto teraz, związany w duchu, udaję się do Jerozolimy, chociaż nie wiem, co mnie tam spotka, Dzieje 21:29 Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Efezjanina imieniem Trofim i mniemali, że Paweł wprowadził go do świątyni. 2 Tymoteusza 4:20 Erast zatrzymał się w Koryncie, Trofima zaś zostawiłem chorego w Milecie. Filipian 2:25-27 Uważam jednak za konieczne wysłać do was Epafrodyta — mojego brata i współpracownika, i współbojownika, a waszego wysłannika i osobistego sługę w mej potrzebie, gdyż gorąco pragnie ujrzeć was wszystkich i jest przygnębiony, ponieważ usłyszeliście, iż zachorował. I rzeczywiście, zachorował niemalże śmiertelnie, ale Bóg się nad nim zmiłował, a właściwie nie tylko nad nim, lecz także nade mną, żebym nie doznawał smutku za smutkiem. Filipian 2:30 ponieważ ze względu na dzieło Pańskie był bardzo bliski śmierci, wystawiając swą duszę na niebezpieczeństwo, żeby w pełni zrekompensować to, iż nie jesteście tu obecni, by spełniać dla mnie osobistą posługę. Odpowiedź 10. Z przeżyć panów Trofima i Epafrodyta możemy wywnioskować, że mogli się czymś narazić panu Pawłowi, że ich nie uzdrowił lub być może pan Paweł stracił wiarę i moc uzdrawiania. DZIAŁAJ ROZSĄDNIE 11, 12. Pod jakim względem Łukasz mógł służyć Pawłowi rzeczywistą pomocą i co można powiedzieć o kwalifikacjach tego pierwszego? Kolosan 4:14 Przesyła wam pozdrowienia Łukasz, umiłowany lekarz, a także Demas. Galatów 4:13 Wiecie zaś, że za pierwszym razem oznajmiłem wam dobrą nowinę przez chorobę mego ciała. Łukasza 5:31 Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Odpowiedź 11, 12. Szanowny pan Paweł mógł być chory fizycznie i umysłowo, dlatego lekarz mógł być mu wskazany. Nad zdrowiem psychicznym pana Pawła zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6592-szanowny-pan-aposto%C5%82-pawe%C5%82-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ 13. W jaki zrównoważony sposób warto podchodzić do porad zdrowotnych? 1 Tymoteusza 5:23 Nie pij już wody, lecz używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i swoje częste zachorowania. Przysłów 27:12 Roztropny, widząc nieszczęście, kryje się; niedoświadczony idzie dalej i ponosi karę. Odpowiedź 13. Rady zdrowotne mogą być chybione. Nie raz słyszałem, że chrześcijanie dla zdrowia zalecają picie alkoholu. Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ MĄDRZE BYĆ OSTROŻNYM 14, 15. (a) W jaki sposób niektórzy wykorzystują cudze choroby? ( Jak Księga Przysłów 14:15 pomaga odpowiednio podchodzić do zaleceń dotyczących zdrowia? Przysłów 14:15 Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki. Powtórzonego Prawa 17:6 Na podstawie wypowiedzi dwóch świadków lub trzech świadków ma zostać uśmiercony ten, kto miałby umrzeć. Nie zostanie uśmiercony na podstawie wypowiedzi jednego świadka. Odpowiedź 14, 15. a. Bywają ludzie, którzy wykorzystują chorych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. b. W kwestiach zdrowotnych warto zachować rozwagę i ostrożność. 16. Rozważenie jakich pytań pomoże nam przejawiać „trzeźwość umysłu” w kwestii porad zdrowotnych? Tytusa 2:12 i poucza nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pragnień oraz żyli pośród teraźniejszego systemu rzeczy w trzeźwości umysłu i prawości, i zbożnym oddaniu, Przysłów 22:29 Widzisz męża biegłego w swej pracy? Stanie on przed królami; nie stanie przed zwykłymi ludźmi. Izajasza 1:13 Przestańcie już przynosić bezwartościowe ofiary zbożowe. Kadzidło — to dla mnie coś odrażającego. Nów i sabat, zwoływanie zgromadzeń — nie mogę znieść posługiwania się mocą tajemną w połączeniu z uroczystym zgromadzeniem. Powtórzonego Prawa 18:10-12 Niech się nie znajdzie u ciebie nikt, kto swego syna lub swą córkę przeprowadza przez ogień, nikt, kto wróży, kto uprawia magię, ani nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego, ani trudniący się przepowiadaniem wydarzeń, ani nikt, kto się wypytuje umarłego. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy i z powodu tych obrzydliwości Jehowa, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. Odpowiedź 16. Podczas porad zdrowotnych warto pamiętać o tym, że możemy natrafić na oszusta, lub osobę bez wiary. „BĄDŹCIE ZDROWI!” 17. Jakie rozsądne pragnienie żywimy? Dzieje 15:29 macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone, i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!” Odpowiedź 17. Jeżeli będziemy unikali grzechu możemy liczyć na błogosławieństwa ze strony Boga. 18, 19. Czego możemy się spodziewać w nowym świecie? Objawienie 22:1, 2 I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej i po tamtej stronie rzeki były drzewa życia, wydające dwanaście zbiorów owocu, rodzące swe owoce każdego miesiąca. A liście drzew służyły do leczenia narodów. Izajasza 35:5, 6 W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło. Bo wody wytrysną na pustkowiu oraz potoki na pustynnej równinie. Psalm 41:12 Mnie zaś podtrzymałeś ze względu na mą nieskazitelność i postawisz mnie przed swym obliczem po czas niezmierzony. Odpowiedź 18, 19. W nowym świecie warto być przygotowanym na każdą ewentualność. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jakim pokrzepieniem może być dla nas Psalm 41:3, gdy zmagamy się z chorobą? W chorobie warto się zwrócić o pomoc do Boga. Dlaczego nie spodziewamy się cudownych uzdrowień w naszych czasach? Z powodu małej wiary możemy się nie spodziewać cudownych uzdrowień: Łukasza 18:8 (...)Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?(...) Na co powinniśmy uważać, jeśli chodzi o rady dotyczące zdrowia? Rady dotyczące zdrowia mogą być złe. Zdarza się, że to samo lekarstwo jedną osobę uleczy, ale drugą na nie uczuloną może zabić. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 16. Korzystaj z mocy języka w dobrym celu – Strażnica do studium. „Niechaj wypowiedzi moich ust (...) staną się miłe tobie, Jehowo” (PS. 19:14). Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015924 Temat uważam za bardzo ważny. Za jeden z najważniejszych w życiu człowieka. O tym, że to co mówimy czy też piszemy ma wielkie znaczenie można przeczytać w przysłowiach wielu narodów, również w tych nie związanych z kulturą chrześcijańską. Nauczał o tym również szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus): Mateusza 12:36, 37 (...)Mówię wam, że z każdej nieużytecznej wypowiedzi, którą ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dniu Sądu; bo na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony”. Strażnica zaczyna się od kilku pytań związanych z naśladowaniem szanownego pana Jehoszua (Jezusa): JAK NAŚLADOWANIE PRZYKŁADU JEZUSA POMOŻE NAM... wybierać odpowiedni czas na mówienie? dobierać właściwe słowa? wypowiadać się w sposób ujmujący? Naśladowanie pana Jehoszua (Jezusa) to podstawowa powinność chrześcijanina. Kwintesencja tej doktryny religijnej, ale zarazem wielki dramat, dlatego, że w wielu kwestiach chrześcijanie odrzucili wiele nauk pana Jehoszua (Jezusa). W kwestii mowy nie należał On do osób o powściągliwych ustach. Zdarzało mu się posługiwać tak zwaną mową nienawiści. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6650-mowa-nienawi%C5%9Bci-w-kazaniach-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/ Jego przypowieści miały ukryte, tajne znaczenie i tylko jego uczniowie mieli przywilej zapoznać się sekretnym ich znaczeniem. Temat ten też jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6485-szanowny-pan-jezus-i-przypowie%C5%9Bci-ukryta-prawda/ Wiele nauk szanownego pan Jehoszua (Jezusa) zostało porzuconych przez jego naśladowców. Te porzucone nauki są zbierane tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6670-porzucone-nauki-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/#entry341291 Gdyby kogoś interesowała kwestia autorytetu pana Jehoszua (Jezusa) to jest ona poruszona tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5158-czy-pan-jezus-jest-dla-was-autorytetem-a-je%C5%BCeli-tak-to-w-jakim-zakresie/ Po tym krótkim wstępie proszę przystąpmy do skróconej analizy Strażnicy: 1, 2. Dlaczego ogień dobrze obrazuje moc języka? Jakuba 3:5, 6 (...)Tak też język jest małym członkiem ciała, a jednak wielce się przechwala. Oto jakże małego ognia trzeba, żeby podpalić jakże wielki las! Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę. Odpowiedź 1, 2. Wypowiedziane słowa mają wielką moc. Potrafią nawet zabić. Czytałem o przypadkach samobójstw spowodowanych złośliwymi uwagami. Szkodliwe idee mogą też doprowadzić do walk pomiędzy całymi narodami. 3. Jakie trzy kwestie związane z mową rozważymy? Jakuba 3:9, 10 (...)Błogosławimy nim Jehowę, samego Ojca, i nim też przeklinamy ludzi, powołanych do istnienia „na podobieństwo Boże”. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.(...) Odpowiedź 3. Rozważymy trzy ważne kwestie związane z mową: kiedy, co oraz jak powiedzieć. KIEDY MÓWIĆ 4. W jakich sytuacjach dobrze jest zachować milczenie? Kaznodziei 3:7 czas rozdzierania i czas zszywania; czas milczenia i czas mówienia; Hioba 6:24 Pouczcie mnie, ja zaś będę milczał; i sprawcie, bym zrozumiał, jaki błąd popełniłem. Przysłów 20:19 Kto krąży jako oszczerca, wyjawia poufną rozmowę; a z tym, kto daje się zwieść swym wargom, nie miej nic wspólnego. Psalm 4:4 Bądźcie wzburzeni, lecz nie grzeszcie. Wypowiedzcie swe zdanie w swoim sercu, na swym łożu, i milczcie. Sela. Odpowiedź 4. Warto zachować milczenie kiedy nie znamy tematu dyskusji kiedy jesteśmy pobudzeni (rozdrażnieni) kiedy zobowiązaliśmy się do dyskrecji lub dyskrecja jest wskazana kiedy sytuacja wskazuje na to, że mówiąc możemy zaszkodzić sobie lub komuś postronnemu kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków narkotycznych wpływających na naszą psychikę. Kwestia ta jest analizowana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 5. Jak możemy pokazać, że cenimy Boży dar mowy? Kaznodziei 3:7 czas rozdzierania i czas zszywania; czas milczenia i czas mówienia; Psalm 51:15 Jehowo, racz otworzyć wargi moje, by me usta wypowiadały twoją chwałę. Odpowiedź 5. Kontrolując swoje wypowiedzi, dbając o to by były one dostosowane do okoliczności i dobre wykażemy, że cenimy dar mowy. 6. Jak Biblia ilustruje znaczenie zabierania głosu we właściwym czasie? Przysłów 25:11 Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych ornamentach. Odpowiedź 6. W Biblii słowa wypowiedziane we właściwym czasie przyrównano do drogocennych klejnotów. 7, 8. Jak nasi bracia z Japonii wzięli przykład z Jezusa, ustalając odpowiedni moment na mówienie o zmartwychwstaniu? Przysłów 15:23 Człowiekowi sprawia radość odpowiedź jego ust, a słowo w słusznym czasie — jakże jest dobre! Jana 18:33-37 Toteż Piłat znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego i zawołał Jezusa, i rzekł do niego: „Czy jesteś królem Żydów?” Jezus odpowiedział: „Mówisz to sam z siebie czy inni opowiedzieli ci o mnie?” Piłat odrzekł: „Czyż ja jestem Żydem? Twój własny naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?” Jezus odpowiedział: „Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd”. Piłat zatem rzekł do niego: „No więc czy jesteś królem?” Jezus odpowiedział: „Ty sam mówisz, że jestem królem. Ja się po to narodziłem i po to na świat przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest po stronie prawdy, słucha mego głosu”. Jana 19:8-11 Kiedy więc Piłat usłyszał tę wypowiedź, tym bardziej się przestraszył; i znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego, i powiedział do Jezusa: „Skąd jesteś?” Ale Jezus nie dał mu żadnej odpowiedzi. Piłat rzekł więc do niego: „Nie odzywasz się do mnie? Czy nie wiesz, że mam władzę cię zwolnić i mam władzę zawiesić cię na palu?” Jezus mu odpowiedział: „Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego też człowiek, który mnie tobie wydał, ma większy grzech”. Odpowiedź 7, 8. Świadkowie Jehowy w obliczu tragedii wstrzymali się z dyskusjami doktrynalnymi zostawiając je na później. 9. W jakich sytuacjach słowa wypowiedziane we właściwym momencie okażą się skuteczniejsze? Przysłów 15:28 Serce prawego rozmyśla, żeby odpowiedzieć, lecz usta niegodziwych tryskają tym, co złe. Odpowiedź 9. Każda sytuacja jest godna tego by nasza mowa była przemyślana, ale jeżeli czyjeś słowa lub czyny poruszyły nas emocjonalnie powinniśmy zachować szczególną ostrożność w kwestii tego co powiemy. CO POWIEDZIEĆ 10. (a) Dlaczego powinniśmy starannie dobierać odpowiednie słowa? ( Podaj przykład szkodliwej mowy. Przysłów 12:18 Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem, ale język mądrych jest lekarstwem. Efezjan 4:29 Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego. Efezjan 4:31 Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem. Odpowiedź 10. a. Powinniśmy starannie dobierać słowa po to by nasza wypowiedź było pożyteczna. b. Szyderstwa są przykładem mowy szkodliwej. Zazwyczaj mają one za zadanie kogoś ośmieszyć. Przykład takiego szyderstwa możemy znaleźć Księdze Królów: 1 Królów 18:27 (...)A około południa Eliasz zaczął z nich drwić i mówić: „Wołajcie na cały głos, wszak to bóg; bo na pewno jest zajęty jakąś sprawą i chce się wypróżnić, i musi iść do ustępu. Albo może śpi i powinien się zbudzić!” W podobnej sytuacji znaleźli się wielokrotnie Izraelici, kiedy Bóg nie odpowiadał na ich modlitwy: Izajasza 1:15 (...)Chociaż mnożycie modlitwy, ja nie wysłuchuję(...) Bólu opuszczenia przez Boga zasmakował również szanowny pan Jehosua (Jezus): Mateusza 27:46 (...)„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 11. Jaki zachodzi związek między doborem odpowiednich słów a sercem? Mateusza 12:34 Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro jesteście niegodziwi? Bo z obfitości serca mówią usta. Odpowiedź 11. Serce jako siedlisko uczuć ma wielki wpływ na to co mówimy. Potwierdza to wiele wersetów biblijnych, na przykład takie: Przysłów 4:23, 24 (...)Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia. Odrzuć od siebie przewrotność mowy i oddal od siebie przebiegłość warg. Mateusza 15:18, 19 (...)Jednakże to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Na przykład z serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. 12. Jak możemy rozwijać umiejętność dobierania właściwych słów? Kaznodziei 12:9, 10 A prócz tego, że zgromadzający stał się mądry, nieustannie też uczył lud wiedzy, a także przemyśliwał i starannie badał, by zestawić wiele przysłów. Zgromadzający starał się znaleźć miłe słowa i napisać właściwe słowa prawdy. Izajasza 50:4 Wszechwładny Pan, Jehowa, dał mi język ludzi wyuczonych, abym wiedział, jak słowem odpowiedzieć zmęczonemu. On budzi każdego ranka; budzi moje ucho, żebym słyszał jak ludzie, których się naucza. Jakuba 1:19 Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu; Odpowiedź 12. Umiejętność dobierania właściwych słów możemy rozwinąć pracując ze słownikiem, ucząc się dobrych słów, znając dokładnie ich znaczenie. Aby nasza mowa była dobra musimy przede wszystkim nauczyć się odróżniać rzeczy dobre od złych. Bez tej umiejętności będziemy błądzili. 13. Dlaczego to takie ważne, by mówić w sposób jasny? 1 Koryntian 14:8, 9 Bo istotnie, jeśli trąba da niewyraźny sygnał, któż się przygotuje do bitwy? Tak i wy, jeśli swym językiem nie wypowiecie mowy łatwej do zrozumienia, skąd będzie wiadomo, co się mówi? Będziecie w gruncie rzeczy mówić w powietrze. Odpowiedź 13. Jeżeli będziemy się wypowiadać w sposób nie jasny, stracimy swój czas oraz tych, którzy nas słuchają. Mogą pomyśleć o nas, że jesteśmy głupi. 14. Podaj przykład tego, jak Jezus używał mowy łatwej do zrozumienia. Odpowiedź 14. Przykładem zrozumiałej wypowiedzi jest pana Jehoszua (Jezusa) jest nauka dotycząca prawa: Mateusza 5:17-20 „Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało. Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios. Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios. Wypowiedź ta bywa jednak kwestionowana przez różnych chrześcijan zwalczających prawo. Jest to jednak osobny temat, który jest poruszony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5181-czy-pan-jezus-zni%C3%B3s%C5%82-prawo-i-zezwoli%C5%82-na-bezprawie/ JAK MÓWIĆ 15. Dlaczego nasza mowa powinna być ujmująca? Łukasza 4:22 A wszyscy poczęli dawać o nim przychylne świadectwo i zdumiewać się ujmującymi słowami płynącymi z jego ust i mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?” Przysłów 25:15 Cierpliwością zostaje przekonany dowódca, a język łagodny potrafi złamać kość. Marka 6:34 A on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, lecz ulitował się nad nimi, gdyż byli jak owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać wielu rzeczy. 1 Piotra 2:23 Gdy go obrzucano obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał siebie temu, który sądzi w sposób nacechowany prawością. Odpowiedź 15. Nasza mowa powinna być przede wszystkim zrozumiała i przekonująca, bo wtenczas osiągnie właściwy cel. 16, 17. (a) Jak możemy naśladować Jezusa w rozmowach z członkami rodziny oraz bliskimi przyjaciółmi w zborze? (Zobacz ilustrację tytułową). ( Podaj przykład ukazujący korzyści wynikające z ujmującej mowy. Marka 9:33-37 I przyszli do Kafarnaum. A gdy był w domu, zadał im pytanie: „O co sprzeczaliście się w drodze?” Oni zaś milczeli, w drodze bowiem sprzeczali się między sobą, kto jest większy. Usiadł więc i zawołał dwunastu, i powiedział do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, to ma być ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. I wziął małe dziecko, postawił je pośrodku nich, a objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto by przyjął jedno z takich małych dzieci ze względu na moje imię, ten przyjmuje mnie; a kto by mnie przyjął, ten przyjmuje nie tylko mnie, lecz także tego, który mnie posłał”. Galatów 6:1 Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, żebyś czasem i ty nie był kuszony. Przysłów 15:1 Odpowiedź łagodna odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew. Kolosan 4:6 Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć. Odpowiedź 16, 17. a. Naśladować szanownego pana Jehoszua (Jezusa) powinniśmy wybiórczo. Z jego nauk powinniśmy wybierać to co dobre, a odrzucać to co złe. b. W sowim życiu dwie przygody z urzędnikami państwowymi, dotyczącymi imion moich córek. Kiedy pierwszej córce chciałem nadać imię Nina okazało się, że imię to było w spisie tak zwanych imion zakazanych. Kiedy bliżej przyjrzałem się sprawie, odwiedzają między innymi na Uniwersytecie Warszawskim profesora, który był za sprawę odpowiedzialny okazało się, że argumentacja urzędnika była błędna i oparta na kłamstwie w żywe oczy. Ów profesor, przy studentach pokazał mi Słownik Imion i powiedział, że nawet w tym słowniku nie ma takiego imienia. Uwierzyłem mu, ale postanowiłem sprawdzić. W Krakowie, w bibliotece znalazłem identyczny słownik i okazało się, że imię takie wystąpiło. Sprawę opisałem w odwołaniu i zagroziłem, że skierują ją do sądu. Po wielu miesiącach córka dostała imię i metrykę. Minęło kilka lat i sytuacja się powtórzyła, ale argumenty były inne. Monitorujący nadawanie imion profesor, tym razem z Krakowa, znowu przedstawił niekonsekwentne argumenty, na podstawie których usiłowano pozbawić moją inną córkę imienia Tonia. Po napisaniu pisma, które w sposób jasny i zrozumiały obalały odmowę urzędu popartą błędną argumentację profesorską, urzędniczka po przeczytani mojego odwołania poprosiła o wycofanie sprawy z toku urzędowego i napisanie jak najprostszej prośby o nadanie imienia Tonia, po czym na poczekaniu imię nadała. 18. Jak naśladowanie Jezusa w mowie pomoże nam używać języka dla dobra innych? Odpowiedź 19. Naśladować szanownego pana Jezusa powinniśmy rozważnie i wybiórczo. Wiele jego nauk może być bowiem bardzo szkodliwych. Na przykład tak zwana złota reguła - Mateusza 7:12 (...)Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków. może być szkodliwa. Jeżeli jakiś niedouczony człowiek, zapragnie czegoś złego myśląc, że to jest dobre, to według tej reguły zacznie czynić drugim zło. W tej regule zauważyłem pewien potencjał. Jeżeli ją delikatnie zmodyfikujemy nabierze ona dobrego sensu: Czyń drugiemu to co dla niego najlepsze, ale pamiętaj, że to co dla Ciebie może być najlepsze drugiego może zabić. Kwestia złotej reguły jest już analizowana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5305-z%C5%82ota-regu%C5%82a-pana-jezusa-czy-nie-sta%C5%82a-si%C4%99-przyczyn%C4%85-wielkiego-z%C5%82a/ A Wy szanowni forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?
 17. Kolejny artykuł Strażnicy poświęcony miłości. Zaczyna się prowokacyjnym tytułem czy miłujesz bliźniego swego jak siebie samego: Czy ‛miłujesz swego bliźniego jak samego siebie’? „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (MAT. 22:39). Już w tym momencie pojawia się problem, dlatego, że szanowny pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) nauczał, że chrześcijanie powinni nienawidzić swoich najbliższych i świat: Jana 12:25 (...)Kto kocha swą duszę, ten ją niszczy, ale kto nienawidzi swej duszy w tym świecie, ten ją ustrzeże dla życia wiecznego. Problem ten jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6154-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcija%C5%84ska-oparta-na-nienawi%C5%9Bci/ i tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6774-nienawi%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcijan-do-%C5%9Bwiata-i-ludzi/ Tym dylematem chrześcijan nie będziemy się teraz zajmować. Skoncentrujemy się na miłości. Cały artykuł można przeczytać tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015842 Proszę przypomnijmy sobie co to jest miłość i jej przeciwieństwo, nienawiść: Uogólniona definicja miłości. Miłość - pozytywne uczucia i związane z nimi emocje będące wypadkową pozytywnych (dobrych) myśli, pozytywnych (dobrych) słów i pozytywnych (dobrych) czynów. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Nienawiść - negatywne uczucia i związane z nimi emocje będące wypadkową negatywnych (złych) myśli, negatywnych (złych) słów i negatywnych (złych) czynów. Natomiast darzyć kogoś miłością znaczy życzyć komuś wszystkiego co najlepsze. Proszę przejdźmy do analizy: 1, 2. Jak Biblia podkreśla znaczenie miłości? 1 Jana 4:16 A my poznaliśmy miłość, którą Bóg żywi do nas, i w nią uwierzyliśmy. Bóg jest miłością, a kto pozostaje w miłości, ten pozostaje w jedności z Bogiem, Bóg zaś pozostaje w jedności z nim. Kolosan 1:15 On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; Mateusza 22:37-39 On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Odpowiedź 1, 2. Nakaz miłości Boga i bliźnich to według pana Jehoszua (Jezusa) najważniejsza powinność człowieka. 3. Kto jest naszym bliźnim? Odpowiedź 3. Naszym bliźnim jest każda istota z jaką mamy styczność. OKAZUJ MIŁOŚĆ WSPÓŁMAŁŻONKOWI 4. Dzięki czemu małżonkowie mogą tworzyć udany związek mimo swej niedoskonałości? Rodzaju 1:27, 28 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”. Rzymian 5:12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... 2 Tymoteusza 3:16, 17 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Odpowiedź 4. Małżonkowie mogą tworzyć udany związek jeżeli się nauczą odróżniać dobro od zła i czynić względem siebie dobre uczynki. 5. Jak ważna jest miłość w małżeństwie? 1 Koryntian 13:4-8 Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi. Ale czy są dary prorokowania — zostaną usunięte, czy języki — ustaną, czy poznanie — będzie usunięte. Odpowiedź 5. Miłość w małżeństwie ma fundamentalne znaczenie, jest podstawą trwałego małżeństwa. 6, 7. (a) Co Biblia mówi na temat zwierzchnictwa? ( Jak chrześcijański mąż powinien traktować żonę? 1 Koryntian 11:3 Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Jana 14:31 ale żeby świat poznał, iż miłuję Ojca, czynię właśnie tak, jak mi Ojciec przykazał. Wstańcie, chodźmy stąd. 1 Piotra 3:7 Wy, mężowie, podobnie mieszkajcie z nimi stosownie do wiedzy, darząc je szacunkiem jako naczynie słabsze, żeńskie, gdyż i wy jesteście wraz z nimi dziedzicami niezasłużonej łaski życia, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód. Efezjan 5:25 Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie, Tytusa 2:3-5 Niech też starsze kobiety sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre — żeby mogły przywodzić do opamiętania młode kobiety: aby kochały swych mężów, aby kochały swe dzieci, aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste, aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie. Odpowiedź 6, 7. a. Według Biblii przewodzić małżeństwem ma mężczyzna. b. Każdy mąż powinien kochać swoje żony. MIŁUJ WSPÓŁWYZNAWCÓW 8. Jak chwalcy Jehowy powinni postrzegać współchrześcijan? Galatów 6:10 Istotnie więc, dopóki mamy czas sprzyjający temu, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze. 1 Piotra 1:22 A oczyściwszy swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie, jedni drugich żarliwie, z serca miłujcie. 1 Piotra 4:8 Nade wszystko darzcie jedni drugich żarliwą miłością, ponieważ miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Odpowiedź 8. Chrześcijanie powinni okazywać braciom w wierze miłość. 9, 10. Dlaczego wśród sług Bożych panuje jedność? 1 Jana 4:20, 21 Jeżeli ktoś twierdzi: „Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział. A mamy od niego to przykazanie, że kto miłuje Boga, powinien miłować również swego brata. Kolosan 3:12-14 Toteż jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość. Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy. A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności. Odpowiedź 9, 10. Jeżeli słudzy Boży będą okazywać sobie miłość, to będą zjednoczeni w miłości. 11. Po czym można rozpoznać organizację Jehowy? Jana 13:34, 35 Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”. 1 Jana 3:10, 11 Dzieci Boga i dzieci Diabła uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga — ani ten, kto nie miłuje swego brata. Bo to jest wieść, którą słyszeliście od początku, że powinniśmy jedni drugich miłować; Mateusza 24:14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec. Odpowiedź 11. Organizację Jehowy można rozpoznać między innymi po głoszeniu dobrej nowiny. ZGROMADZANIE „WIELKIEJ RZESZY” 12, 13. Co obecnie robi „wielka rzesza” i czego wkrótce doświadczą jej członkowie? Objawienie 7:9 Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. Objawienie 7:14, 15 Zaraz więc powiedziałem mu: „Panie mój, ty to wiesz”. A on rzekł do mnie: „Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot. Mateusza 24:21 bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Objawienie 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. Odpowiedź 12, 13. Nie jestem pewien co do tożsamości wielkiej rzeszy, ale z Biblii wynika, że czeka ją wielki ucisk. 14. Jak liczna stała się „wielka rzesza”? Odpowiedź 14. ? 15. Na jaką skalę prowadzone jest obecnie dzieło głoszenia o Królestwie? Odpowiedź 15. Świadkowie Jehowy na wielką skalę prowadzą dzieło głoszenia. 16. Czemu przypisać zdumiewający rozwój ziemskiej części organizacji Jehowy? 1 Tesaloniczan 2:13 I właśnie dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, któreście od nas słyszeli, przyjęliście je nie jako słowo ludzi, lecz — jak jest naprawdę — jako słowo Boga, które też działa w was, wierzących. 2 Koryntian 4:4 wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Odpowiedź 16. Rozwój dzieł Boga być może można przypisać Bogu. ZAWSZE OKAZUJ MIŁOŚĆ INNYM 17, 18. Z jakim nastawieniem słudzy Boży powinni się odnosić do osób, które nie podzielają ich przekonań religijnych? Kolosan 4:6 Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć. 1 Piotra 3:15 Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana, zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto od was żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie, lecz czyńcie to w łagodnym usposobieniu i z głębokim respektem. 1 Piotra 2:23 Gdy go obrzucano obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał siebie temu, który sądzi w sposób nacechowany prawością. 1 Piotra 3:8, 9 W końcu wszyscy bądźcie podobnie usposobieni, okazując wzajemne zrozumienie, żywiąc uczucie braterskie, będąc tkliwie współczującymi, pokornego umysłu, nie odpłacając krzywdą za krzywdę ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławiąc, ponieważ zostaliście powołani do tego biegu, abyście mogli odziedziczyć błogosławieństwo. Odpowiedź 17, 18. Każdy człowiek pragnący dobra i miłości powinien okazywać innym ludziom miłość. 19. Jaką zasadę dotyczącą traktowania przeciwników podał Jezus? Mateusza 5:43-45 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz miłować swego bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’. Ja jednak wam mówię: Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ on sprawia, że jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że deszcz pada na prawych i nieprawych. Odpowiedź 19. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) nakazał miłować nieprzyjaciół. 20. Skąd wiadomo, że miłość do Boga i bliźnich napełni nowy świat? Rzymian 13:8-10 Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż kodeks prawny: „Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci pożądać” — i jakiekolwiek jest inne przykazanie — streszcza się w tym słowie, mianowicie: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. Miłość nie wyrządza bliźniemu zła; dlatego wypełnieniem prawa jest miłość. 1 Jana 5:19 Wiemy, że pochodzimy od Boga, lecz cały świat podlega mocy niegodziwca. Odpowiedź 20. Nie znamy przyszłości, wiara nie jest wiedzą. Czas pokaże co się wydarzy. CZY POTRAFISZ ODPOWIEDZIEĆ? Dlaczego słudzy Jehowy powinni odzwierciedlać Jego miłość? Myślę, że dla sług Boga Jehowy jest on złym wzorem do naśladowania. Mam on wiele wad, nad którymi powinien popracować. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ Jak ważna jest miłość w małżeństwie? Miłość w małżeństwie jest bardzo ważna - dzięki niej małżeństwo może być trwałe. Jak miłość do bliźnich wpływa na relacje sług Bożych ze współwyznawcami i innymi ludźmi? Miłość do bliźnich może być podstawą dobrych relacji pomiędzy ludźmi. A Wy szanowni Forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?
 18. Bóg Biblii, Bogiem pokoju czy wojny? Spotykając się z różnymi wyznawcami Boga biblii zauważyłem, że wielu z nich żyje nadzieją o nowym świecie bez wojen, głodu, cierpień i śmierci. Nadzieję tę czerpią z nielicznych wersetów Biblijnych, które takie życie obiecują. Do takich wersetów należy werset z Księgi Objawienia: Objawienie 21:3, 4 (...)Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. W Księdze Izajasza znajdziemy obietnice, że nawet zwierzęta nie będą się mordować. Wszystkie przejdą na wegetarianizm: Izajasza 11:6-9 (...)I wilk pobędzie trochę z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem, jak również cielę i młody grzywiasty lew, i wypasione zwierzę — wszystkie razem; i będzie je prowadził mały chłopiec. Krowa i niedźwiedzica będą się paść; ich młode będą leżeć razem. I nawet lew będzie jadł słomę tak jak byk. I dziecię ssące będzie się bawić nad jamą kobry, a dziecko odstawione od piersi położy rękę na szczelinie świetlnej jadowitego węża. Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze. Trzeba tutaj dodać, że według alternatywnej Ewangelii Mateusza, proroctwo to już się spełniło na szanownym panu Jehoszua Masziach (Jezusie Chrystusie): Mateusz 18:l,2; 19:1,2 Kiedy przybyli do pewnej groty i chcieli w niej odpocząć, Maryja zeszła z osiołka i siadła trzymając na kolanach Jezusa. Było również z nimi trzech chłopców, którzy towarzyszyli Józefowi, i jedna dziewczynka wędrująca z Maryją. Nagle z groty wyszło wiele smoków, na których widok dzieci zaczęły krzyczeć ze strachu. Wtedy Jezus, zsunąwszy się z kolan matki, stanął przed smokami, one zaś oddały mu hołd i odeszły. I wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Dawida: „Chwalcie Pana z ziemi smoki, smoki i wszystkie głębiny morskie". Sam zaś mały Jezus podchodząc do nich nakazywał im, aby nikomu nie szkodziły. Ale Maryja i Józef bardzo bali się, aby przypadkiem smoki nie zraniły dzieciątka. Jezus zaś rzekł do nich: „Nie bójcie się ł i nie uważajcie mnie za dziecko, zawsze bowiem byłem mężem dorosłym. Trzeba więc, aby wszystkie dzikie zwierzęta leśne złagodniały wobec mnie". Podobnie lwy i lamparty z czcią padały przed nim i towarzyszyły im na pustyni. Dokądkolwiek Maryja i Józef udali się, poprzedzały ich wskazując drogę. A przez pochylenie głowy oddawały pokłon Jezusowi. Maryja zlękła się bardzo kiedy pierwszego dnia zobaczyła wokół siebie lwia i różne gatunki dzikich zwierząt. Dziecię zaś Jezus z uśmiechem spoglądając na nią .powiedziało: „Nie bój się, matko, podążają bowiem one z nami nie dla zguby, lecz dla posługi twojej". Słowa te usunęły bojaźń z ich serc. Lwy zaś kroczyły razem z nimi wraz z wołami, osłami i bydlętami jucznymi, które niosły potrzebne im rzeczy i nikogo nie atakowały, choć razem przebywały. Łagodne były wśród owiec i baranów, które Józef i Maryja zabrali z Judei i mieli ze sobą. Te zaś szły pośród wilków, nie płoszyły się i nikomu nie działa się krzywda. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka: „Wilki z baranami paść się będą, lew i wół razem jeść będą plewy". Były bowiem dwa woły, które ciągnęły wóz z potrzebnymi rzeczami, a lwy im wskazywały drogę. Jeżeli to prawda na prawdziwy pokój pomiędzy zwierzętami mięsożernymi a roślinożernymi nie ma co liczyć. Proszę powróćmy do dalszych obietnic Boga Biblii. Ze swojej niedoli mają zostać wybawieni biedni ludzie: Psalm 72:13, 14 Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi. Z ucisku i gwałtu wykupi ich duszę, a ich krew będzie drogocenna w jego oczach. Na nowej ziemi ma mieszkać prawość: 2 Piotra 3:13 (...)Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość. Ludzie źli mają zostać wytraceni, a na ziemi ma zapanować pokój: Psalm 37:9-11; Izajasza 2:3, 4 (...)Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni, lecz pokładający nadzieję w Jehowie — ci posiądą ziemię. I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju. (...)Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania. Z Biblii można wywnioskować, że ziemię do tego stanu doprowadzi Bóg, ale nie poprzez edukacje i wychowanie, ale poprzez fizyczne unicestwienie złych ludzi podczas wielkiej rzezi: Sofoniasza 1:14-17; Psalm 46:9; Izajasza 34:1-4; Jeremiasza 25:32, 33 „Bliski jest wielki dzień Jehowy. Bliski jest i ogromnie się śpieszy. Odgłos dnia Jehowy jest gorzki. Tam mocarz będzie krzyczał. Dzień ów to dzień strasznego gniewu, dzień udręki i uciśnienia, dzień burzy i spustoszenia, dzień ciemności i pomroki, dzień chmur i gęstego mroku, dzień rogu i sygnału alarmowego — przeciwko miastom warownym oraz przeciw wysokim basztom narożnym. I sprawię udrękę ludziom, i będą chodzili jak ślepi; bo zgrzeszyli przeciw Jehowie. I krew ich rozlana będzie jak proch, a trzewia — jak gnój. (...)Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu. (...)Zbliżcie się, narody, by słuchać, a wy, grupy narodowościowe, natężcie uwagę. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, żyzna kraina i cały jej plon. Bo Jehowa pała oburzeniem na wszystkie narody i złością na całe ich wojsko. Przeznaczy je na zagładę; wyda je na rzeź. I będą wyrzuceni ich zabici, a z ich trupów będzie się unosił smród; i góry rozpłyną się od ich krwi. A wszyscy z zastępu niebios zgniją. (…) (...)„Tak rzekł Jehowa Zastępów: ‚Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu, a z najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie wzbudzona wielka nawałnica. I pobici przez Jehowę będą w owym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec ziemi. Nie będą opłakiwani, nie będzie się też ich zbierać ani grzebać. Będą jak gnój na powierzchni roli’. Wszystko to brzmi z jednej strony pięknie, ale jednocześnie przerażająco okrutnie. Czciciele Boga Biblii żyją tą nadzieją od tysięcy lat. Niektóre chrześcijańskie kościoły odrzucają wszelką przemoc w oparciu o swoje zrozumienia nauk szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa): Mateusza 5:38-41, 44 (...)„Słyszeliście, że powiedziano: ‚Oko za oko i ząb za ząb’. Ja jednak wam mówię: Nie stawiajcie oporu niegodziwemu; ale temu, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi. A jeśli ktoś chce iść z tobą do sądu i posiąść twoją szatę spodnią, pozostaw mu także twoją szatę wierzchnią; a jeśli ktoś mocą władzy przymusza cię do służby przez milę, idź z nim dwie mile. (...)Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują(...) Pacyfiści przeciwni wojnom powtarzają słowa szanownego pana Jehoszua (Jezusa), że kto mieczem walczy od miecza ginie: Mateusza 26:50-52 (...)Wtedy oni wystąpili i pochwycili Jezusa w swe ręce, i wzięli go pod straż. Ale oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył swego miecza, i uderzając niewolnika arcykapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Włóż swój miecz z powrotem na jego miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą. Pomijają jednak fakt, że celem tego działania szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) nie była chęć zapobieżenia konfliktom zbrojnym, ale konieczność wypełnienia proroctwa: Jana 18:10, 11 (...)Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył niewolnika arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. Niewolnik ten miał na imię Malchus. Lecz Jezus rzekł do Piotra: „Schowaj miecz do pochwy. Czyżbym nie miał wypić kielicha, który mi dał Ojciec?” Tak naprawdę szanowny pan Jehoszua (Jezus) nie był pacyfistą, ale orędownikiem wojny, podobnie jak jego Ojciec, Bóg Biblii. Czytając biblię możemy zauważyć, że opisane w niej historie, to niekończąca się historia wojenna. Okresy pokoju pojawiają się tylko po to, by polegli w boju wojownicy mogli zostać zastąpieni nowymi, by kobiety mogły urodzić i wychować nowych wojowników. Bóg biblii został nazwany wojownikiem, potężnym w boju: Wyjścia 15:3; Psalm 24:8; Izajasza 42:13 Jehowa jest wojownikiem. Jehowa to jego imię. (...) „Któż jest tym chwalebnym Królem?” „Jehowa, silny i potężny, Jehowa, potężny w boju”.(...) Jehowa wyruszy jak mocarz. Rozbudzi gorliwość jak wojownik. Zakrzyknie, wzniesie okrzyk wojenny; okaże się potężniejszy od swych nieprzyjaciół. Bóg obiecał Izraelitom pokój pod warunkiem, że będą mu posłuszni, ale pokój ten zawierał w sobie gwarancję zwycięskich wojen z nieprzyjaciółmi: Kapłańska 26:3-8 (...)„‚Jeśli będziecie postępować według moich ustaw oraz przestrzegać moich przykazań i wprowadzać je w czyn, to dam wam deszcze we właściwym czasie i ziemia wyda swój urodzaj, a drzewo polne wyda swój owoc. I wasza młocka trwać będzie do winobrania, a winobranie potrwa do siewu; i będziecie jeść chleb do syta oraz mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. I zaprowadzę w tej ziemi pokój, i położycie się, a nikt nie przyprawi was o drżenie; sprawię też, że zniknie z ziemi dziki zwierz wyrządzający szkodę, i nie przejdzie przez waszą ziemię miecz. I będziecie ścigać swych nieprzyjaciół, a oni padną przed wami od miecza. I pięciu z was będzie ścigać setkę, a stu z was rzuci się w pościg za dziesięcioma tysiącami i wasi nieprzyjaciele padną przed wami od miecza. Nic więc dziwnego, że Bóg Biblii od swoich czcicieli wymaga tego by byli żołnierzami i prowadzili wojny. Kiedy nowo powstały naród Izraelski podbił ziemię obiecaną, sam Bóg zadbał o to by Jego naród nie zapomniał sztuki prowadzenia wojen: Sędziów 3:1, 2 Oto narody, które Jehowa pozostawił, by przez nie wypróbować Izraela — tych wszystkich, którzy nie doświadczyli żadnej z wojen o Kanaan; tylko po to, by pokolenia synów Izraela tego doświadczyły, tak by je nauczyć prowadzenia wojny, jedynie tych, którzy przedtem tego nie doświadczyli... Wojny od Boga były zaś krwawe, padało wielu zabitych. 1 Kronik 5:22 Wielu bowiem padło zabitych, gdyż walka ta była od prawdziwego Boga. (…) Co prawda szanowny pan Jezus osobiście nie prowadził wojen, zadeklarował jednak, że jest jednym z Bogiem Biblii, z Bogiem wojny, którego uważał za swego Ojca: Jana 14:9; Jana 17:20-22 Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca. (...) „Proszę nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie; żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Jak się możemy domyślać doktryna wojenna Boga biblii nie uległa zasadniczej zmianie - została tylko rozszerzona o nieprzyjaźń obejmującą najbliższą rodzinę. Mateusza 10:34-36; Łukasza 12:49; 14:26 Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój; nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. Przyszedłem bowiem spowodować rozdźwięk między mężczyzną a jego ojcem, i córką a jej matką, i młodą małżonką a jej teściową. Doprawdy, nieprzyjaciółmi będą człowiekowi jego domownicy. (…) Przyszedłem wzniecić ogień na ziemi i czego więcej mam sobie życzyć, skoro już zapłonął? (...)„Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, owszem, nawet swej duszy, ten nie może być moim uczniem. Z czasem pojawił się nowy prorok Boży - Mahomet. Jak możemy się domyślać i On jest wojownikiem: Sura 9:5 Po upływie świętych miesięcy, zabijajcie niewiernych wszędzie gdzie ich napotkacie, bierzcie ich w niewolę, oblegajcie im miasta, ze wszystkich stron stawcie na nich zasadzki. Jeżeli się nawrócą, i odprawiać będą modlitwy, zapłacić powinni haracz święty: zostawcie ich w pokoju. Władca jest miłosierny i łaskawy. Za sprawą powstania nowej religii. wojny na ziemi nabrały nowego uroku, a dobra nowina stała się jeszcze lepsza. Czciciele Boga Biblii - Boga wojny mają więcej okazji do wykazania się jako wojownicy, do szlachetnej walki za wiarę w imię Boga wojny: 1 Tymoteusza 6:12 (...)Walcz w szlachetnej walce o wiarę, mocno się uchwyć życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś wspaniałe publiczne wyznanie wobec wielu świadków. Z różnych wersetów biblijnych można wywnioskować, że Bóg się nie zmienia: Malachiasza 3:6; Izajasza 43:10; Izajasza 41:4; Jakuba 1:17 (...)Ja bowiem jestem Jehowa; ja się nie zmieniłem.(...) „Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. (...)Kto działał i to uczynił, wzywając pokolenia od początku? „Ja, Jehowa, Pierwszy; a z ostatnimi jestem ten sam”. (...)u niego nie ma zmienności obracania się cienia.(...) W Proroctwie Micheasza mamy obietnicę, że jednak kiedyś na ziemi nastanie koniec wojen: Micheasza 4:1-5 I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej ludy. I wiele narodów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem usta Jehowy Zastępów. Bo wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego boga; my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego Boga, po czas niezmierzony, już na zawsze. Ciekawa jest końcówka tego proroctwa, z której można wywnioskować, że wszystkie ludy będą chodzić w imieniu swojego Boga. Izraelici zaś będą chodzić w imieniu swojego Boga. Jeżeli to prawda to możliwa jest interpretacja, że jakiś Bóg sponad ziemi zaprowadzi na ziemi pokój nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też pomiędzy Bogami. Co o tym wszystkim myśleć? Czy obietnice Biblijne są realne, czy też tylko jest to odpowiednik tak zwanej kiełbasy wyborczej, to znaczy, że są to kłamstwa, których celem jest pozyskanie zwolenników prawości i pokoju do wojen Boga Biblii, który jest wojownikiem i nie zamierza się zmienić? Co o tym myślicie szanowni forumowicze?
 19. Jehowa — Bóg miłości W tym tygodniu analizowany artykuł w Strażnicy Jehowa – Bóg miłości. Całość artykuł można znaleźć tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015841#h=46 „Bóg jest miłością” (1 JANA 4:8, 16). 1. Co jest głównym przymiotem Boga i jak wiedza o tym wpływa na twoje uczucia do Niego? 1 Jana 4:8,16 Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. (…) A my poznaliśmy miłość, którą Bóg żywi do nas, i w nią uwierzyliśmy. Bóg jest miłością, a kto pozostaje w miłości, ten pozostaje w jedności z Bogiem, Bóg zaś pozostaje w jedności z nim. W swoim liście szanowny pan Jan postawił tezę, że Bóg jest miłością. By nasza dalsza dyskusja miała sens musimy dokładnie wiedzieć co kryje się pod słowem miłość. Jest to bardzo skomplikowane bo słowo te bywa nadużywane również do złych celów. W języku polskim może oznaczać uczucie, ale również pożądanie cielesne i stosunek seksualny. Zdarza się, że erotoman chcący uwieść kobietę mówi do niej „kocham Cię”. Nie wyznaje jej jednak jakiegoś wzniosłego uczucia. Interesuje go tylko jej ciało. Na spotkaniu będzie on dążył do jak najszybszego stosunku seksualnego, a w przypadku odmowy może dopuścić się do brutalnego gwałtu a w skrajnym przypadku zabójstwa. W Biblii opisano historię tego rodzaju miłości: 2 Samuela 13:1-16 (...)Oto, co się stało po tym wszystkim: Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar i zakochał się w niej Amnon, syn Dawida. Amnon tak się tym dręczył, że zachorował z powodu Tamar, swojej siostry, gdyż była dziewicą, i w oczach Amnona było rzeczą trudną cokolwiek z nią uczynić. A miał Amnon towarzysza imieniem Jehonadab, syna Szymei, brata Dawida; Jehonadab zaś był mężem bardzo mądrym. Ten więc rzekł do niego: „Dlaczego, synu króla, jesteś każdego ranka taki przygnębiony? Czy mi nie powiesz?” Wtedy Amnon mu odpowiedział: „Zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mego brata”. Jehonadab odrzekł mu: „Połóż się w swoim łóżku i udawaj chorego. Twój ojciec na pewno przyjdzie, by się z tobą zobaczyć, a ty mu powiesz: ‚Proszę, niech przyjdzie Tamar, moja siostra, i mnie, choremu, da chleba i niech przygotuje chleb pocieszenia na moich oczach, żebym to widział, a zjem z jej ręki’”. Toteż Amnon położył się i udawał chorego, a król przyszedł, by się z nim zobaczyć. Wtedy Amnon powiedział królowi: „Proszę, niech przyjdzie Tamar, moja siostra, i na moich oczach upiecze dwa placki w kształcie serca, żebym jako chory mógł jeść chleb z jej ręki”. Wówczas Dawid posłał do Tamar do domu, mówiąc: „Idź, proszę, do domu Amnona, twego brata, i przygotuj mu chleb pocieszenia”. Tamar poszła więc do domu Amnona, swego brata, podczas gdy on leżał. Potem wzięła ciasto i je zagniotła, i na jego oczach przygotowała placki, i upiekła placki w kształcie serca. W końcu wzięła głęboką patelnię i opróżniła ją przed nim, ale Amnon nie chciał jeść i powiedział: „Niech wszyscy ode mnie wyjdą!” Wtedy wszyscy od niego wyszli. Potem Amnon rzekł do Tamar: „Przynieś chleb pocieszenia do wewnętrznej komnaty, żebym jako chory mógł przyjąć go z twojej ręki”. Tamar wzięła więc placki w kształcie serca, które przygotowała, i przyniosła je Amnonowi, swemu bratu, do wewnętrznej komnaty. Gdy podeszła do niego, żeby jadł, on od razu chwycił ją i rzekł do niej: „Chodź, połóż się ze mną, moja siostro”. Lecz ona mu powiedziała: „Nie, mój bracie! Nie upokarzaj mnie; bo tak się nie postępuje w Izraelu. Nie dopuszczaj się tego bezeceństwa. A ja — gdzież podzieję moją hańbę? Ty zaś staniesz się podobny do jednego z nierozumnych mężczyzn w Izraelu. Proszę cię, porozmawiaj z królem; bo on ci mnie nie odmówi”. Ten jednak nie chciał słuchać jej głosu, lecz przemógł ją i upokorzył, i położył się z nią. I znienawidził ją Amnon bardzo wielką nienawiścią, gdyż nienawiść, którą ją znienawidził, była większa od miłości, którą ją przedtem miłował, tak iż Amnon powiedział do niej: „Wstań, odejdź!” Rzekła mu na to: „Nie, mój bracie; bo ta niegodziwość, że mnie odsyłasz, jest większa niż tamta, której się wobec mnie dopuściłeś!” Ale on nie chciał jej słuchać. Proszę powróćmy do znaczenia słowa miłość. Podam krótką jej definicję, oraz definicję słowa nienawiść, która w moim słowniku jest przeciwieństwem słowa miłość. Uogólniona definicja miłości. Miłość - pozytywne uczucia i związane z nimi emocje będące wypadkową pozytywnych (dobrych) myśli, pozytywnych (dobrych) słów i pozytywnych (dobrych) czynów. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Nienawiść - negatywne uczucia i związane z nimi emocje będące wypadkową negatywnych (złych) myśli, negatywnych (złych) słów i negatywnych (złych) czynów. Odpowiedź 1. Z Biblii wynika, że głównym przymiotem jest miłość. Moje rozmyślania o Bogu i miłości zaowocowały miłością do Boga. Przejawia się ona tym, że życzę Bogu jak najlepiej, rozmyślam nad jego sytuacją i jeżeli to możliwe chciałbym mu pomóc https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ 2. O czym upewnia nas miłość Boża? Dzieje 17:31 Ustalił bowiem dzień, w którym zamierza w prawości sądzić zamieszkaną ziemię przez męża, którego wyznaczył, udzielił też gwarancji wszystkim ludziom przez wskrzeszenie go z martwych”. „To ciepłe i życzliwe uczucie, które Bóg żywi do swoich stworzeń, upewnia nas, że całe Jego zamierzenie wobec rodziny ludzkiej urzeczywistni się w najlepszy możliwy sposób i przyniesie niezwykłe dobrodziejstwa każdemu, kto się podporządkowuje Bożemu panowaniu.” Odpowiedź 2. Pewności nie mam, ale być może kiedyś staniemy przed sądem Boga i odpowiemy za swoje postępowanie. CZEGO DOWIODŁA HISTORIA 3. Jak twoim zdaniem wyglądałoby życie ludzi, gdyby Bóg nie darzył ich miłością? 2 Koryntian 4:4 wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga. 1 Jana 5:19 Wiemy, że pochodzimy od Boga, lecz cały świat podlega mocy niegodziwca. Objawienie 12:9, 12 Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię; zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie! Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu”. Odpowiedź 3. Moim zdaniem gdyby Bóg nie darzył ludzi miłością na ziemie były by wojny, przemoc, oszustwa i kataklizmy. 4. Dlaczego Jehowa dopuścił do buntu przeciwko swojemu prawowitemu zwierzchnictwu? Rodzaju 3:1-5 A wąż był najostrożniejszy ze wszystkich dzikich zwierząt polnych, które uczynił Jehowa Bóg. Odezwał się więc do niewiasty: „Czy Bóg rzeczywiście powiedział, iż nie z każdego drzewa ogrodu wolno wam jeść?” Na to niewiasta rzekła do węża: „Z owocu drzew ogrodu jeść możemy. Ale jeśli chodzi o jedzenie z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: ‚Nie wolno wam z niego jeść ani nie wolno wam się go dotknąć, żebyście nie umarli’”. Wtedy wąż rzekł do niewiasty: „Z całą pewnością nie umrzecie. Gdyż Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym z niego zjecie, wasze oczy na pewno się otworzą i na pewno staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło”. Odpowiedź 4. Trudne pytanie. Być może Bóg nie przewidział, że jego stwory nie zechcą słuchać przykazania. Mógł ogrodzić drzewo z zakazanym owocem i postawić przy nim anioła, który by ludzi powstrzymywał przed grzechem i tłumaczył im dlaczego nie warto grzeszyć. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. 5. Czego bezsprzecznie dowiodła historia ludzkości? 2 Tymoteusza 3:1, 13 A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. (…) Natomiast ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu, wprowadzając w błąd i będąc w błąd wprowadzani. Jeremiasza 10:23 Dobrze wiem, Jehowo, że do ziemskiego człowieka jego droga nie należy. Do męża, który idzie, nie należy nawet kierowanie swym krokiem. Odpowiedź 5. Historia dowodzi, że ludzie nie są w stanie zaprowadzić trwałego pokoju i bezpiecznego życia dla wszystkich ludzi. Posłuszeństwo Bogu może skończyć się pokojem. Temat miłości i posłuszeństwa jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6764-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-to-pos%C5%82usze%C5%84stwo/ 6. W jakim celu Bóg przejściowo toleruje zło? Okoliczność, że Bóg przejściowo toleruje zło, służy nie tylko wykazaniu nieudolności ludzkich rządów, lecz także innemu długofalowemu celowi. Dostarcza trwałego świadectwa, że wyłącznie rządy Boga są dobre. Odpowiedź 6. Być może Bóg chce byśmy nauczyli się odróżniać dobro od zła. Człowiek jest w stanie świadomie przejawiać prawdziwą miłość tylko wtedy, gdy nauczy się odróżniać dobro od zła i wybierać dobro. PRZEJAWY MIŁOŚCI JEHOWY 7, 8. Wymień niektóre z licznych przejawów wielkiej miłości Jehowy. Rzymian 1:20 Albowiem jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione, tak iż oni są bez wymówki; Objawienie 4:11 „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. Psalm 136:25 Temu, który daje pokarm wszelkiemu ciału: bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony; Odpowiedź 7, 8. Jednym z przejawów miłości Boga do ludzi jest karcenie. Temat ten szerzej jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6766-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-to-karcenie/ 9. Co oprócz miłości przejawia Jehowa i dlaczego? Psalm 5:4-6 Bo ty nie jesteś Bogiem mającym upodobanie w niegodziwości; nikt zły nie może z tobą ani chwili przebywać. Chełpliwi nie mogą stawać przed twymi oczami. Doprawdy, nienawidzisz wszystkich krzywdzicieli; zgładzisz tych, którzy mówią kłamstwo; człowiekiem przelewającym krew i podstępnym brzydzi się Jehowa. Odpowiedź 9. Oprócz miłości Bóg przejawia również nienawiść, bo bardzo nie lubi zła. Według mojego zrozumienia pojęć miłość i nienawiść są to wzajemnie wykluczające się siły, ale być może w Biblii te słowa znaczą co innego. Warto dodać, że Bóg przejawia też zazdrość, która nie jest elementem miłości. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6394-zazdro%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcija%C5%84ska-czu-nie-zaprowadzi-ona-chrze%C5%9Bcijan-do-piek%C5%82a/ Bóg przejawia też gniew. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6552-b%C3%B3g-biblii-bogiem-gniewu-%E2%80%93-czy-w-gniewie-nie-doprowadzi-do-wytracenia-swoich-czcicieli/ Bóg potrafi się też obrażać: Kwestia Boga biblii, Boga obrażania się została poruszona tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6543-b%C3%B3g-biblii-bogiem-obra%C5%BCania-si%C4%99-czy-nie-doprowadzi-od-do-zguby-swoich-wyznawc%C3%B3w/ Analizując Biblię doszedłem do wniosku, miłość Boga do ludzi ma w sobie elementy sadyzmu. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6779-sadystyczna-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-boga-biblii-do-ludzi/ KONIEC NIEGODZIWOŚCI BLISKI 10, 11. (a) Jak Jehowa rozprawi się z niegodziwcami? ( Jak Bóg nagrodzi odpowiednio usposobionych ludzi? Psalm 37:9, 10, 20, 29, 11 Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni, lecz pokładający nadzieję w Jehowie — ci posiądą ziemię. I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. (...) Niegodziwcy bowiem wyginą, a nieprzyjaciele Jehowy będą jak to, co cenne na pastwiskach — przeminą. Z dymem przeminą.(...) Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze.(...) Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju.(...) Objawienie 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. Odpowiedź 10, 11. a. b. Jeżeli słowa z Biblii są prawdziwe, to Bóg spali niegodziwców ogniem, tak, że zniknął z ziemi wraz z dymem, a ludzie prawi i potulni będą żyć na ziemi. 12. Kogo można uznać za nienagannego? Psalm 37:37, 38 Przyglądaj się nienagannemu i patrz na prostolinijnego, bo przyszłość takiego męża będzie spokojna. Lecz występni zostaną razem unicestwieni; przyszłość niegodziwców zostanie zniweczona. Jana 17:3 To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. 1 Jana 2:17 Ponadto świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki. Psalm 37:34 Pokładaj nadzieję w Jehowie i trzymaj się jego drogi, a on cię wywyższy, byś posiadł ziemię. Zobaczysz, jak niegodziwcy zostaną wytraceni. Odpowiedź 12. Za nienagannego można uznać ludzi prawych i prostolinijnych. WSPANIAŁY AKT BOŻEJ MIŁOŚCI 13. Na jaki wspaniały akt miłości wobec grzeszników zdobył się Jehowa? Rzymian 5:12 Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Odpowiedź 13. Bóg zdecydował się dać ludziom dar, w postaci szanowanego pana Jehoszua (Jezusa). 14, 15. Co umożliwiła śmierć Jezusa? Rzymian 5:6-8 Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, w wyznaczonym czasie umarł za ludzi bezbożnych. Gdyż mało kto umrze za prawego; owszem, za dobrego może i ktoś odważy się umrzeć. Ale Bóg zaleca swoją miłość do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 1 Jana 4:9, 10 Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy przez niego uzyskali życie. Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jana 3:16 „Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Rzymian 8:38, 39 Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani rządy, ani rzeczy teraźniejsze, ani rzeczy przyszłe, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Odpowiedź 14, 15. Śmierć szanownego pana Jehoszua (Jezusa) umożliwiła Bogu karanie ludzi nie tylko za grzechy, ale również za uczynki prawości wobec Niego. Pan Jehoszua Masziach (Jezus Chrystus) nauczał: Jana 15:20 (...)Pamiętajcie o słowie, które wam powiedziałem: Niewolnik nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować; (…) Prześladowania są dla chrześcijan powodem do radości i świadectwem trwania w wierze. Temat ten jest rozwinięty tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ KRÓLESTWO JUŻ DZIAŁA 16. Czym jest mesjańskie Królestwo i komu Jehowa powierzył w nim władzę? Przysłów 8:31 weseląc się żyzną krainą jego ziemi, a rzeczy, które miłowałam, były u synów ludzkich. Objawienie 14:1 I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca. Mateusza 6:9, 10 „Macie więc modlić się w ten sposób: „‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Odpowiedź 16. Z Biblii wynika, że królestwo Boże, jest jest królestwem szanowanego pana Jehoszua (Jezusa) i On będzie jego władcą. 17. Porównaj panowanie Jezusa z rządami grzesznych ludzi. Objawienie 7:10, 16, 17 I wołają donośnym głosem, mówiąc: „Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi”. (...) Nie będą już więcej głodować ani już więcej pragnąć ani nie porazi ich słońce ni żadna spiekota, ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”. Mateusza 11:28-30 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie”. Odpowiedź 17. Nie potrafię porównać panowanie pana Jehoszua (Jezusa) z panowaniem grzesznych ludzi bo musiał bym być w jednym i drugim królestwie. Jeżeli założymy, że organizacja Świadków Jehowy jest zalążkiem panowania pana Jezusa to widzę, że starają się Oni wprowadzać część zaleceń pana Jehoszua, ale nie wszystkie. Temat porzuconych nauk pana Jehoszua (Jezusa) jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6670-porzucone-nauki-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/#entry341291 Widzę też podobieństwo pomiędzy politykami ludzkimi stosującymi mowę nienawiści i podobnymi zachowaniami pana Jehoszua (Jezusa) zanotowanymi w Biblii. Temat mowy nienawiści jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6650-mowa-nienawi%C5%9Bci-w-kazaniach-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/ 18. (a) Jakie działania podejmuje Królestwo Boże od chwili jego ustanowienia? ( Co rozważymy w następnym artykule? „Jak wynika z proroctw biblijnych, niebiańskie Królestwo Boże zostało ustanowione w roku 1914, gdy rozpoczęła się obecność Chrystusa. Od tego czasu odbywa się zgromadzanie pozostałych osób mających panować z nim w niebie, jak również „wielkiej rzeszy” ludzi, którzy przeżyją koniec obecnego systemu i wejdą do nowego świata (Obj. 7:9, 13, 14). Jak liczna stała się ta wielka rzesza? Czego się wymaga od tych, którzy wchodzą w jej skład? Kwestie te omawia następny artykuł.” Moja uwaga do powyższego tekstu. Z proroctw Biblijnych nie wynika żadna konkretna data. Używany przez chrześcijan kalendarza na błędzie się opiera do czego chrześcijanie się przyznają. Data narodzin pana Jehoszua (Jezusa) nie jest znana. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1487-kiedy-urodzi%C5%82-si%C4%99-jezus-w-kt%C3%B3rym-roku-%C5%BCyjemy/ Używanie błędnego kalendarza moim zdaniem urąga Bogu i panu Jehoszua (Jezusowi), ale oczywiści nie możemy wykluczyć, że w tak zwanym 1914 roku coś się wydarzyło również w Niebie. Objawienie 7:9, 13, 14 Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. (...) I odezwał się jeden ze starszych, i rzekł do mnie: „Kim są ci ubrani w białe długie szaty i skąd przyszli?” Zaraz więc powiedziałem mu: „Panie mój, ty to wiesz”. A on rzekł do mnie: „Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Odpowiedź 18. a. W Królestwie Boga znajdą się ludzie, którzy przeżyją wielki ucisk. b. W następnym artykule będziemy analizować kwestię tak zwanej wielkiej rzeszy, która wyjdzie z wielkiego ucisku. CZY POTRAFISZ ODPOWIEDZIEĆ? Jak miłość Boża wpłynie na przyszłość tych, którzy są posłuszni i miłują prawość? Osoby miłujący prawość, która wiąże się z posłuszeństwem mają szansę na dobrą przyszłość. Jak Jehowa okazał miłość grzesznikom? Bóg ofiarował za grzeszników szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa), który przyniósł ludziom nowe prawa. Prawa te są analizowane tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6331-prawo-chrystusowe-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwem-czy-przekle%C5%84stwem/#entry318553 Jakie działania mesjańskiego Królestwa przekonują cię, że jest ono wyrazem Bożej miłości do ludzi? Nie znam działań mesjańskiego Królestwa, dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. A Wy szanowni Forumowicze jak byście odpowiedzieli na poruszone w artykule zagadnienia?
 20. Jeden z forumowiczów poprosił by na forum zapoczątkować analizę aktualnych artykułów pochodzących z czasopisma Strażnica przeznaczonego do studium. " Strażnica" od ponad stu lat jest naczelnym czasopismem Świadków Jehowy, który ustala ich aktualne zrozumienie zasad biblijnych dotyczących doktryny, kultu, organizacji, moralności i spełniających się proroctw biblijnych oraz rozpoznawania znaków końca tego systemu rzeczy. Jest najbardziej rozpowszechnionym czasopismem świata, głównym narzędziem ewangelizacji nadrzędnym w stosunku do innych publikacji Świadków Jehowy. Odegrała i odgrywa według wierzeń Świadków Jehowy doniosłą rolę w wychowywaniu przyszłych, lojalnych poddanych Królestwa Bożego oraz w oznajmianiu narodom, co jest wolą Bożą w odniesieniu do zasad religii i przypominaniu wszystkich nauk Jezusa, w oczyszczeniu chrześcijaństwa z elementów pogańskich oraz czysto ludzkiego pochodzenia. Każdy jej kolejny numer to krok w kierunku coraz większej dojrzałości chrześcijańskiej. Mając na uwadze te nadrzędne cele " Strażnicy" rozsądnie jest przeanalizować to, co ona aktualnie przekazuje i po wnikliwym studium tego się trzymać z korzyścią dla własnego zbawienia. Tak właśnie rozumiem doktrynę Świadków Jehowy. Pomyślałem, że to dobry pomysł, zwłaszcza, że jako zainteresowany staram się przygotowywać do zebrań Świadków Jehowy. Analizę proponuję przeprowadzać w formie skrótowej. Będę cytował zacytowane w Strażnicy wersety biblijne oraz zadawane pytania, na które będę udzielał odpowiedzi. Gdyby ktoś chciał się dołączyć do dyskusji to serdecznie zapraszam. Na najbliższym zebraniu Świadkowie Jehowy będą studiować artykuł zatytułowany, „Wciąż rozmyślaj o sprawach duchowych”. W całości artykuł dostępny jest na oficjalnej stronie Świadków Jehowy: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015767 Wszystkich serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem do studium i do wzięcia udziału w analizie. Wersetem przewodnim artykułu jest werset z listu do Tymoteusza: „Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich” (1 TYM. 4:15). 1, 2. Pod jakimi ważnymi względami mózg ludzki jest wyjątkowy? Psalm 139:14 Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający. Dzieła twoje są zdumiewające, o czym dusza moja wie bardzo dobrze. Objawienie 4:11 „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. Rodzaju 1:27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Odpowiedź 1,2. Mózg ludzki moim zdaniem jest wyjątkowy poprzez swoją indywidualność. Różnimy się zdolnością postrzegania świata i jego odbiorem. Według mnie taka różnorodność jest wspaniała. 3. Jaki wspaniały dar dał nam Jehowa, byśmy stali się mądrzy? Psalm 40:5 Wiele rzeczy uczyniłeś, Jehowo, Boże mój — swe zdumiewające dzieła oraz swoje zamysły wobec nas; nikogo nie można z tobą porównać. Choćbym chciał o nich mówić i je oznajmić, stały się liczniejsze, niż potrafię opowiedzieć. Psalm 92:5 Jakże wielkie są twe dzieła, Jehowo! Bardzo głębokie są twoje myśli. Psalm 139:17 Jakże więc cenne są dla mnie twe myśli! Boże, jak ogromna jest w sumie ich liczba! 2 Tymoteusza 3:14-17 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Odpowiedź 3. Bóg dał nam dar czytania, rozmyślania i możliwość wymieniania się myślami. Umiejętne korzystanie z tych darów pomorze nam w osiągnięciu mądrości. 4. Na czym polega rozmyślanie i jakie pytania rozważymy? „Może jednak się zastanawiamy: Jaki istnieje związek między czytaniem a rozmyślaniem? Przy jakich okazjach możemy rozmyślać i co robić, by ten zwyczaj sprawiał nam przyjemność?” Psalm 77:12 I rozmyślać będę o wszelkim twym działaniu, a poczynania twe chcę rozważać. Przysłów 24:1, 2 Nie zazdrość ludziom złym i nie pragnij się z nimi zadawać. Bo ich serce wciąż rozmyśla o łupieniu, a ich wargi ciągle mówią o niedoli. Jana 17:3 To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 4. Rozmyślanie polega na zastanawianiu się nad życiem, lub nad tym co słyszymy lub czytamy. Zastanowimy się nad tym jaki jest związek pomiędzy czytaniem a rozmyślaniem, oraz nad tym co by zwyczaj rozmyślania był dla nas przyjemny. NIECH TWOJE STUDIUM BĘDZIE OWOCNE 5, 6. Co może ci pomóc ulepszyć zdolność rozumienia i zapamiętywania tego, co czytasz? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Odpowiedź 5, 6. Regularne czytanie półgłosem oraz zastanawianie się nad treścią może nam pomóc w zapamiętywaniu i zrozumieniu treści. Zacytowany werset zwrócił nam uwagę na prawo, które jest najistotniejszym elementem edukacji chrześcijańskiej. W Biblii napisano: Rzymian 1:17 (...)„Lecz prawy będzie żył dzięki wierze”. Człowiek prawy, to człowiek przestrzegający prawa. By móc być prawym człowiekiem, trzeba znać prawo i się do niego stosować. 7. Kiedy najlepiej jest rozmyślać nad Słowem Bożym? Psalm 63:6 Kiedy wspomnę o tobie na swym posłaniu, podczas straży nocnych rozmyślam o tobie. Łukasza 6:12 W owych dniach odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Odpowiedź 7. Moim zdaniem każda pora jest dobra do rozmyślania. RZECZY, O KTÓRYCH WARTO ROZMYŚLAĆ 8. (a) Nad czym jeszcze oprócz Słowa Bożego możemy rozmyślać? ( Co Jehowa czuje, gdy o Nim rozmawiamy? Psalm 104:24 Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna twych tworów. Dzieje 14:17 choć przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro, dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem”. Malachiasza 3:16 Wtedy bojący się Jehowy rozmawiali między sobą, każdy ze swym towarzyszem, a Jehowa uważał i słuchał. I zaczęto przed nim spisywać księgę pamięci dla bojących się Jehowy i dla myślących o jego imieniu. Odpowiedź 8. a. Rozmyślać możemy nad wszystkim, ale moim zdaniem najważniejsze byśmy rozmyślając nad czymkolwiek pamiętali o tym by zastanawiać się nad dobrem i złem po to byśmy mogli się nauczyć rozróżniać dobro od zła w tym celu by dokonywać dobrych wyborów. b. Co Bóg czuje tego nie wiem. 9. (a) Nad czym Paweł radził rozmyślać Tymoteuszowi? ( Jak możemy uwzględnić radę Pawła, gdy przygotowujemy się do służby? 1 Tymoteusza 4:12-16 Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na twą młodość. Wprost przeciwnie, dla tych, którzy są wierni, stań się wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości. Dopóki nie przyjdę, dalej przykładaj się do publicznego czytania, do usilnego zachęcania, do nauczania. Nie zaniedbuj w sobie daru, który został ci dany poprzez zapowiedź i gdy grono starszych włożyło na ciebie ręce. Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich. Stale zwracaj uwagę na siebie i na swe nauczanie. Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniąc, wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają. Ezdrasza 7:10 Ezdrasz bowiem przygotował swe serce, by radzić się prawa Jehowy i je wypełniać oraz uczyć w Izraelu przepisu i sprawiedliwości. 2 Tymoteusza 1:6 Z tejże przyczyny przypominam ci, abyś rozniecał jak ogień dar Boży, który jest w tobie dzięki włożeniu na ciebie moich rąk. 1 Koryntian 2:4 a moja mowa i to, co głosiłem, nie polegały na przekonujących słowach mądrości, lecz na przejawach ducha i mocy, Odpowiedź 9. a. Szanowny pan Paweł radził panu Tymoteuszowi by rozmyślał nad rzeczami dobrymi i robił w nich postępy/ b. Gdy się przygotowujemy do służby – moim zdaniem każdy nas uczynek, słowa czy też myśli są formą służby Bogu – możemy poprosić Boga o jego Dobrego Ducha. 10. Jakie jeszcze mamy okazje do rozmyślania o sprawach duchowych? Odpowiedź 10. Okazją do rozmyślań mogą nam dać notatki lub streszczenia jakie możemy robić podczas wykładów. Możemy też notować ciekawy myśli ludzi zasłyszane lub przeczytane. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie długopis i notatnik. CODZIENNIE ROZMYŚLAJ O SŁOWIE BOŻYM 11. O czym przede wszystkim powinniśmy rozmyślać i dlaczego? (Zobacz też przypis). Dzieje 16:25 A mniej więcej o północy Paweł i Sylas modlili się i wysławiali Boga pieśnią, więźniowie zaś ich słyszeli. Jana 14:26 Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem. Odpowiedź 11. Przede wszystkim powinniśmy rozmyślać o Słowie Boga, może ono zawierać dla nas ważne wskazówki potrzebne do stosowania w życiu. 12. Jaki plan czytania Biblii może nam przynieść pożytek? Rzymian 10:17 Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie. Hebrajczyków 12:2 uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 1 Piotra 2:21 Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Jana 14:6 Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Odpowiedź 12. Plan powinien być dostosowany do naszych możliwości. Osobiście polecam plan czytania i analizowani Biblii przez Świadków Jehowy. Co tydzień na zebraniu przeczytane rozdziały są pobieżnie analizowane i istnieje możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. DLACZEGO ROZMYŚLANIE JEST TAK WAŻNE? 13, 14. Dlaczego to takie ważne, byśmy wciąż rozmyślali o sprawach duchowych, i do czego to nas pobudzi? Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Hebrajczyków 6:1 Dlatego też, pozostawiwszy podstawową naukę o Chrystusie, przyjmy do dojrzałości, nie kładąc ponownie fundamentu, mianowicie skruchy za martwe uczynki, a także wiary w Boga, Hebrajczyków 2:1 Dlatego też jest konieczne, byśmy zwracali niezwykłą uwagę na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nigdy nie zostali uniesieni z prądem. Hebrajczyków 3:12 Strzeżcie się, bracia, żeby czasem nie rozwinęło się w kimś z was serce niegodziwe, któremu brakuje wiary — wskutek oddalenia się od Boga żywego; Łukasza 8:14, 15 Tym zaś, które padło między ciernie, są ci, co usłyszeli, ale uniesieni przez troski i bogactwa oraz rozkosze tego życia, zostają całkowicie zaduszeni i niczego nie doprowadzają do doskonałości. Natomiast tym na wybornej glebie są ci, którzy wysłuchawszy słowa szlachetnym i dobrym sercem, zatrzymują je i z wytrwałością przynoszą plon. 2 Koryntian 3:18 I my wszyscy, z odsłoniętymi obliczami odbijając niczym zwierciadła chwałę Jehowy, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, dokładnie tak, jak to sprawia Jehowa, ów Duch. Kaznodziei 3:11 Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca. Odpowiedź 13, 14. Rozmyślanie o sprawach duchowych może nas pobudzić do rozwoju naszej osobowości co może sprawić, że nasz los pośmiertny będzie lepszy od obecnego. 15, 16. (a) Jaki osobisty pożytek odnosimy z rozmyślania o sprawach duchowych? ( Dlaczego czasami trudno rozmyślać, ale z jakiego powodu nie powinniśmy z tego rezygnować? Rzymian 3:24 i jest to wspaniałomyślny dar, że zostają uznani za prawych dzięki jego niezasłużonej życzliwości poprzez uwolnienie na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa. Jakuba 4:8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 15, 16. a. Rozmyślanie o sprawach duchowych może przyczynić się do rozwoju naszej osobowości. b. Żyjemy w czasach nadmiaru informacji, w którym możemy się pogubić, ale tym bardziej powinniśmy nad wszystkim co do nas dociera rozmyślać. JAK ZNAJDUJESZ CZAS? 17. Jak znajdujesz czas na rozmyślanie? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Efezjan 5:15, 16 Baczcie więc pilnie, żebyście nie postępowali jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując sobie dogodny czas, ponieważ dni są złe. Odpowiedź 17. Rozmyślanie stało się moją pasją, przywykłem do niego, stało się ono moją naturą. 18. Co Słowo Boże mówi o wszystkich, którzy je rozważają i starają się wprowadzać w czyn to, czego się dowiadują? Psalm 1:1-3 Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie. Łukasza 11:28 On zaś rzekł: „Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!” Jakuba 1:25 Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Objawienie 1:3 Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski. Odpowiedź 18. Wprowadzanie w czyn dobrych wyników rozmyślań może zapewnić nam szczęście. Pytania powtórkowe. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czym jest rozmyślanie? Rozmyślanie jest to analizowanie treści pod względem logicznym i praktycznym. O jakich dobrych rzeczach możemy rozmyślać? O każdych rzeczach możemy rozmyślać. Dla chrześcijan najważniejsze jest rozmyślanie nad prawem, które reguluje ich codzienne życie. Umiejętne stosowanie prawa może zapewnić zbawienie i szczęście. Jakie korzyści daje codzienne rozmyślanie nad Słowem Bożym? Codzienne rozmyślanie doprowadzi do tego, że przywykniemy do niego i będziemy coraz sprawniej analizowali usłyszane czy też przeczytane treści. A Wy szanowni forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane w Strażnicy pytania?
 21. Szanowny pan Abraham i imię Boga. Czytając Biblię zwróciłem uwagę na pewną niekonsekwencję. W Księdze rodzaju pisze, że pan Abram zaczął wzywać imienia Jehowy: Rodzaju 13:1-4 (...)Następnie Abram udał się z Egiptu do Negebu, on i jego żona oraz wszystko, co miał, a wraz z nim Lot. Abram zaś był bardzo zasobny w stada i srebro, i złoto. I szedł od obozowiska do obozowiska, z Negebu aż do Betel, do miejsca, gdzie początkowo był jego namiot między Betel i Aj, do miejsca z ołtarzem, który tam pierwotnie zbudował; i Abram zaczął tam wzywać imienia Jehowy. Później Bóg zmienił mu imię na Abraham: Rodzaju 17:1-6 (...)Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, Abramowi ukazał się Jehowa i rzekł do niego: „Jam jest Bóg Wszechmocny. Chodź przede mną i okaż się nienaganny. A ja ustanowię przymierze między mną i tobą, żeby cię bardzo, bardzo pomnożyć”. Wówczas Abram padł na twarz, a Bóg dalej z nim rozmawiał, mówiąc: „Co do mnie zaś, oto moje przymierze jest z tobą i zostaniesz ojcem rzeszy narodów. I nie będziesz już nazywany imieniem Abram, lecz mieć będziesz na imię Abraham, gdyż uczynię cię ojcem rzeszy narodów. I uczynię cię bardzo, bardzo płodnym, i rozkrzewię cię w narody, i od ciebie będą się wywodzić królowie. Natomiast w Księdze Wyjścia pisze, że Bóg nie dał się poznać panu Abrahamowi z imienia Jehowa: Wyjścia 6:2, 3 I odezwał się Bóg do Mojżesza, i rzekł mu: „Jam jest Jehowa. I ja ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale co do mojego imienia, Jehowa, nie dałem się im poznać. Tymczasem z Księgi Rodzaju wynika, że jednak znał to imię i go w swoich kontaktach z Bogiem używał: Rodzaju 15:1, 2, 8; Rodzaju 18:3 (...)Po tym wszystkim doszło do Abrama w wizji słowo Jehowy, mówiące: „Nie bój się, Abramie. Jestem dla ciebie tarczą. Twoja nagroda będzie bardzo wielka”. Wtedy Abram rzekł: „Wszechwładny Panie, Jehowo, co mi dasz, skoro jestem bezdzietny, a tym, który posiądzie mój dom, jest mąż z Damaszku, Eliezer?” (...)Ten odrzekł: „Wszechwładny Panie, Jehowo, po czym poznam, że ją posiądę?"(...) (...)I rzekł: „Jehowo, jeśli istotnie znalazłem łaskę w twoich oczach, racz nie omijać swego sługi. Moim zdaniem sprzeczność może być pozorna. Biblia (Stary Testament – najstarsze księgi) była spisana prymitywnym językiem. Zapisywano tylko spółgłoski z pominięciem samogłosek. Imię o którym mowa zapisywano jhwh. Te same spółgłoski może mieć więcej imion. Różnie też w dzisiejszych tłumaczeniach biblii imię to bywa tłumaczone. Jedni tłumacze tłumaczą je na Jehowa, inni na Jahwe. Teoretycznie oba te tłumaczenia mogą być poprawne w niektórych przypadkach. Oczywiście w grę mogą wchodzić też inne warianty tego imienia na przykład Johawe lub Jyhowe itd. Te różne imiona oparte na tych samych spółgłoskach mogą też mieć różne znaczenia. Problemem jest kiedy i o jakie samogłoski te cztery spółgłoski jhwh powinny być uzupełnione. Rozwiązania tego problemu nie widzę. A Wy co o tym myślicie?
 22. Bóg Biblii, czy jest miłością? W Biblii, w Nowym Testamencie znajdziemy tezę, że Bóg jest miłością: 1 Jana 4:7, 8 (...)Umiłowani, dalej miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i Boga poznaje. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Znajdziemy też informację, z której wynika, że miłość między innymi nie jest zazdrosna i nie daje się rozdrażnić: 1 Koryntian 13:4-6 (...)Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawdą. Gniew i zazdrość zostały zaliczone do uczynków ciała uniemożliwiających osiągnięcie królestwa Bożego: Galatów 5:19-21 (...)Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego. Moim zdaniem taka klasyfikacja zarówno zazdrości jak i gniewu jest słuszna. Tymczasem Bóg Biblii sam siebie nazywa zazdrosnym, nawet jedno z jego imion brzmi Kanna – Zazdrosny: Wyjścia 34:14 (...)Bo nie wolno ci padać na twarz przed innym bogiem, gdyż Jehowa, który ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym; Bóg Biblii słynie też z napadów gniewu – jego imię płonie gniewem: Izajasza 30:27, 28 Oto imię Jehowy przychodzi z daleka, płonąc jego gniewem, z ciężkimi chmurami. Wargi jego napełniły się potępieniem, a jego język jest jak trawiący ogień. I jego duch jest jak zalewający potok, który sięga aż po szyję, żeby potrząsać narodami w sicie marności; a w szczękach ludów będzie wędzidło uzdy, które kieruje na manowce. Gniew jest jedną z cech charakteru Boga i towarzyszy on jego kontaktom z ludźmi, na których często wybucha gniewem: Jeremiasza 30:23, 24 Oto zerwał się wicher Jehowy, sama złość, pustosząca nawałnica. Będzie wirował nad głową niegodziwców. Płonący gniew Jehowy nie odwróci się, dopóki on nie wykona i nie spełni zamysłów swego serca. (...) Z wersetów tych wyłania się nam konflikt. Z jednej strony Bóg Biblii nazwany jest miłością, z drugiej strony przejawia on cechy nie zaliczające się do miłości. Wręcz przeciwnie, w tej samej Biblii o cechach tych napisano, że mogą one być zwierzęce lub wręcz demoniczne: Jakuba 3:14-16 (...)Ale jeśli w swych sercach macie gorzką zazdrość i swarliwość, to się nie przechwalajcie i nie kłamcie przeciwko prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zwierzęca, demoniczna. Bo gdzie zazdrość i swarliwość, tam zamęt i wszelka podłość. Wątek demoniczności Boga Biblii analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1477-czy-jezus-to-abaddon-i-czy-jehowa-to-demon/ Co o tym myśleć? Moim zdaniem istnieje możliwość, że słowa mówiące o tym, że Bóg jest miłością nie dotyczą Boga Biblii, który uwiódł Izraelitów, chrześcijan , muzułmanów oraz innych swoich czcicieli. Być może nad nim istnieje jeszcze inny Bóg, który naprawdę jest miłością i o nim napisał szanowny pan Jan: 1 Jana 4:7, 8 (...)Umiłowani, dalej miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i Boga poznaje. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Istnieje też możliwość, że słowa mówiące, że Bóg jest miłością są kłamstwem. A Wy co o tym myślicie?
 23. Wychowany w „prawdzie” przez mamę. Tata obojętny ze wskazaniem na obronę organizacji. Typ intelektualisty stawiający i szukający odpowiedzi. Po zakończeniu fazy młodzieńczej niczym nieskażonej wiary w nauczanie Świadków – przebudzenie. Powolne, metodyczne odkrywanie zawiłości ludzkiego życia. Nie wszystko jest czarno – białe, pojawiają się odcienie szarości. Mentalnie od kilku lat bardzo daleko od organizacji. Formalnie podwójnie chrzczony. Mógłbym dużo pisać, tyle, że nic nowego nie wniosę. Wszystko zostało opisane, więc przejdę do meritum. Nie poznałem wiary moich „dziadków”. Wszystko, co katolickie budzi we mnie z jednej strony ciekawość z drugiej to uczucie, kiedy wchodzisz do świątyni zupełnie innego wyznania – meczetu, synagogi i jest to dla Ciebie obce, zupełnie nie realne. Wiesz, że nie jesteś częścią tego, nie identyfikujesz się na żadnej płaszczyźnie. A teraz pozwólcie, że się wygadam. Kim jest dla mnie Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć. Nigdy nie czułem tej bliskości, o której wielu mówi. Był taki okres, że próbowałem wejść w ten temat „głębiej”. Niestety do bliższej relacji nie doszło. Nie mam odwagi powiedzieć „Boga nie ma”. Chciałbym, żeby był. Problem według mnie polega na tym, że ludzie poznają świat empirycznie. W sprawie Boga, każe nam się wierzyć. Coś tutaj nie pasuje. Jak jest w praktyce? Kiedy zaczęto nagłaśniać problemy związane z uchodźcami przesłałem na konto Polskiej Akcji Humanitarnej SOS Syria symboliczne 100 złotych. Czy Bóg zrobił cokolwiek w tej i 1000 innych spraw, gdzie cierpią ludzie? Nie! Dlaczego muszę w niego wierzyć? Mówi się, że Bóg ma plan, a my mamy cierpliwie odegrać swoją rolę w drodze po nagrodę. Nasza optyka to 70 lat lepiej lub gorzej spożytkowanych. Czy uczciwe jest oczekiwanie od nas poświęcenia tego krótkiego czasu? Dla Boga mam podporządkować swoje życie, czasami nawet może przyjść zapłacić najwyższą cenę. Co w zamian? Tutaj nic, wszystko w odległej dla nas nieosiągalnej przyszłości. Jak pojawia się realny problem to na koniec okazuje się, że pomóc może tylko człowiek drugiemu człowiekowi. Podobno 2000 lat temu był wśród nas. Pięknie. Popracował trzy i pół roku i się zwinął. Tak mu źle było? Mógł posiedzieć przynajmniej tyle ile my potrzebujemy do emerytury. Podobno nasza sytuacja to wina Adama i Ewy. Co zrobili? Jabłko zjedli? Dzisiaj można przynajmniej porządnie nagrzeszyć! Czy ta sytuacja nie jest irracjonalna? Czy Bóg nie zachowuje się jak mały chłopiec, któremu ktoś zabawkę zabrał? Skazać miliardy ludzi na cierpienia? Za co tak naprawdę? Czy naprawdę Bóg musi udowodnić komukolwiek cokolwiek? Zresztą gdyby tę sprawę rozwinąć to wychodzi na to, że, najwyższa istota we wszechświecie odpowiada w tak bestialski dla ludzi sposób swojemu podległemu stworzeniu – szatanowi. Czy ojciec musi odpowiadać na zaczepki swojego syna? Czy Bóg nie mógł kwestii spornej rozwiązać w „duchu miłości”, z którego podobno słynie? Nawet, jeżeli każdy człowiek jest skażony grzechem to czy fakt życia tutaj na ziemi, który nie jest aktem naszej własnej indywidualnej woli nie jest wystarczającym odkupieniem win? I wreszcie sprawa wolnej woli. Czy na pewno my ją posiadamy? Dwa najważniejsze zdarzenia w naszym istnieniu, czyli przyjście na świat i odejście nie są zależne od nas. Czy to, co jest pośrodku wystarcza, żeby mówić o wolnej woli? Jest wiele osób, które biorąc pod uwagę życiowe okoliczności nie chciałoby się tutaj pojawić…. Prezent ma wtedy sens, kiedy jest bezinteresowny. My dostajemy prezent życia i coś w zamian do zrobienia. W przeciwnym razie… kara, odtrącenie przez Boga. Myślę, że nie muszę dalej pisać. Rozumiecie mój tok postrzegania świata. Czy powinienem czuć się winny takiego myślenia? Szukać usilnie Boga? Czy iść przez życie godnie, nie krzywdząc innych. Jak wychowywać dzieciaka? Ilu z was ma podobnie. Dla kogo to, co piszę jest wręcz obrazoburcze.
 24. Od jakiegoś czasu jestem niewierzący.Z wykształcenia natomiast jestem psychologiem. Jakiś czas temu zaciekawiło mnie szczególnie rozumowanie wierzących które jest dla mnie pewnym fenomenem jak to wszystko można "super sobie wytłumaczyć". Już przedstawiam o co mi chodzi Ciekawe jest też to że chrześcijanie stosują pewień tzw "chrześcijański wzór matematyczny" która ma kilka wersji : a. Bóg jest sprawiedliwy b. Niezbadane są ścieżki boże c.Twój mózg tego nie jest wstanie pojąć!!! Nie zrozumiesz rozumowania boga!!! i teraz dla przykładu podstawiamy do wzoru: Sytuacja nr1: Jasio się pyta: Tato a czemu Jehowa zabił dziecko Dawida i te 70.000 ludzi(sytuacja z liczeniem Dawida) skoro oni nic nie zawinili?? . Tato odpowiada : Nie wiemu synku ale wiem że Biblia mówi że Bóg jest sprawiedliwy(opcja a) i musimy mu ufać Sytuacja nr.2 :Henio(zainteresowany) pyta się Andrzeja(śj): dlaczego bóg jest taki niespójny:Raz zabija Onana że ten wylewał swoje nasienie i nie chciał dać potomstwa i tutaj szybko reaguje a np. kiedy bracia zgwałconej Diny w odwecie mordują Chamora i jego syna Sychema(Oprócz tego jak pospolite bandziory rabują całe miasto i uprowadzają w niewolę kobiety i dzieci) bóg nie ma nic do powiedzenia?? Na to Andrzej(śj) odpowiada : wiesz Heniu to jest ciężka sytuacja ...... kończy słowami: w końcu wiesz Niezbadane są ścieżki boże(opcja b ) Sytuacja nr 3Mirek(syn braci) pyta się brata Henia: Bracie Henio a czemu bóg dopuścił żeby jego wybrańcy zabijali również dzieci??.Nie mogli ich nawet spróbować wychować? (1 SM 15:3). Na to brat Henio odpowiada: Mirku nie koncentrujmy się na tym.Poruszyłeś bardzo ciężkie zagadanienie.Kimże jesteśmy żeby oceniać boga!!!!??(Strach jako narzędzie wyłączania mózgu i "cięcie" dla niewygodnych pytań) ......... bla bla i w końcu.....Twój mózg tego nie jest wstanie pojąć!!! Nie zrozumiesz rozumowania boga!!!(opcja c) Stosując te wzory chrześcijanin może sobie prawie wszystko pięknie wytłumaczyć! 2 kwestia to "podwójne normy". Kiedy rozmawiasz z chrześcijaninem np odnośnie Proroka MAhometa i temat schodzi na jego pedofilski związek z jego żoną( która podjęła współżycie z Mahometem w wieku 9 lat) to każdy chrześćijanin powie : to obrzydliwe jak ktoś taki może być prawdziwym prorokiem. W życiu to nie jest religia prawdziwa!!!!!! Natomiasat kiedy się zapytasz czemu bóg pozwolił zabijać dzieci(1 Sm 15:3) to odrazu się pojawi odpowiedź ale przecież to było w innej kulturze!!!,inna mentalność!!!(Nie mówiąc już o zasadzie tzw "chrześcijańskiego wzoru matematycznego")