Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'chrześcijanie' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Moja historia...
  • Moja historia...
  • Krótkie przywitanie...
 • Życie w Organizacji...
  • Zebrania
  • Głoszenie
  • Kongresy
  • Inne obowiązki zborowe
  • Historia Świadków Jehowy
 • Życie poza Organizacją...
  • Życie po Matrixie...
  • Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne
 • Rozmowy doktrynalne
  • Kwestie ogólne.
  • Nowe światła...
  • Kwestie doktrynalne...
  • Armagedon i Raj według śJ.
  • Seksualność w doktrynach WTS.
  • Biblioteka...
  • Zakaz spożywania potraw z krwią...czy słuszny?
  • Ewolucja \ Ateizm \ Nauka
 • Informacje medialne o Świadkach Jehowy
  • Artykuły prasowe.
  • Filmy dokumentalne, reportaże itp.
  • Znaleziono w sieci.
 • Świadkowie Jehowy a kwestie prawne
  • Zakaz transfuzji.
  • Neutralność polityczna.
  • Odmowa służby wojskowej.
  • Inne kwestie prawne.
 • Inicjatywy użytkowników
  • Stowarzyszenie Wyzwoleni
  • Radio Ex
 • Ogłoszenia
  • Zloty i spotkania.
  • Poszukuję kontaktu.
  • Ogłoszenia drobne.
 • Administracyjne
  • Informacje ogólne.
 • Archiwum
 • Dla tych, co nie chcą się rejestrować
  • Dla gości

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


Jabber


Skype


Location


Interests


Wyznanie

Znaleziono 8 wyników

 1. Gość

  Dobry Wieczór

  Przypadkowo tutaj trafiłem a skoro trafiłem to się przywitam i przy okazji wyrażę swoje zdziwienie tym, że posty muszą zostać zatwierdzone...Dziwne. Jestem wierzący jakby kto pytał, nigdzie nie przynależący poza Kościołem Pana Jezusa... Allelujah!
 2. Czytając biblię możemy zauważyć, że opisane w niej historie, to niekończąca się historia wojenna. Okresy pokoju pojawiają się tylko po to, by polegli w boju wojownicy mogli zostać zastąpieni nowymi, by kobiety mogły urodzić i wychować nowych wojowników. Bóg biblii został nazwany wojownikiem, potężnym w boju: Wyjścia 15:3 Jehowa jest wojownikiem. Jehowa to jego imię. Psalm 24:8 „Któż jest tym chwalebnym Królem?” „Jehowa, silny i potężny, Jehowa, potężny w boju”. Izajasza 42:13 Jehowa wyruszy jak mocarz. Rozbudzi gorliwość jak wojownik. Zakrzyknie, wzniesie okrzyk wojenny; okaże się potężniejszy od swych nieprzyjaciół. Nic więc dziwnego, że Bóg biblii od swoich czcicieli wymaga tego by byli żołnierzami i prowadzili wojny. Kiedy nowopowstały naród Izraelski podbił ziemię obiecaną, sam Bóg zadbał o to by Jego naród nie zapomniał sztuki prowadzenia wojen: Sędziów 3:1, 2 Oto narody, które Jehowa pozostawił, by przez nie wypróbować Izraela — tych wszystkich, którzy nie doświadczyli żadnej z wojen o Kanaan; tylko po to, by pokolenia synów Izraela tego doświadczyły, tak by je nauczyć prowadzenia wojny, jedynie tych, którzy przedtem tego nie doświadczyli... O tym jak się żyło Izraelitom w Ziemi Obiecanej, w Królestwie Bożym na ziemi można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6253-kr%C3%B3lestwo-bo%C5%BCe-na-ziemi-%E2%80%93-krwawa-historia-w-dziejach-izraela/ Osoby zainteresowane tym jak się żyło ludziom w Królestwie Bożym na Ziemi serdecznie zapraszam do dyskusji i szczerych odpowiedzi. My tymczasem powróćmy myślami do roli wojen w życiu Boga biblii. Na ziemi pojawił się nowy prorok, którego nauki zmienią oblicze ziemi - szanowny pan Jezus. O Ile do tego czasu wojny prowadzone przez Boga biblii i jego wyznawców - wojowników były prowadzone w okolicach ziemi obiecanej. Za sprawą szanownego pana Jezusa religia Boga biblii obejmie zasięgiem całą ziemię: Mateusza 28:19, 20 (...)Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Mateusza 24:14 (...)I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec. Co prawda szanowny pan Jezus osobiście nie prowadził wojen, zadeklarował jednak, że jest jednym z Bogiem biblii, z Bogiem wojny, którego uważał za swego Ojca: Jana 14:9 Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca. (...) Jana 17:20-22 „Proszę nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie; żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Jak się możemy domyślać doktryna wojenna Boga biblii nie uległa zasadniczej zmianie - została tylko rozszerzona o nieprzyjaźń obejmującą najbliższą rodzinę. Mateusza 10:34-36 Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój; nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. Przyszedłem bowiem spowodować rozdźwięk między mężczyzną a jego ojcem, i córką a jej matką, i młodą małżonką a jej teściową. Doprawdy, nieprzyjaciółmi będą człowiekowi jego domownicy. Łukasza 12:49 Przyszedłem wzniecić ogień na ziemi i czego więcej mam sobie życzyć, skoro już zapłonął? Z czasem pojawił się nowy prorok Boży - Mahomet. Jak możemy się domyślać i on jest wojownikiem: Sura 9:5 Po upływie świętych miesięcy, zabijajcie niewiernych wszędzie gdzie ich napotkacie, bierzcie ich w niewolę, oblegajcie im miasta, ze wszystkich stron stawcie na nich zasadzki. Jeżeli się nawrócą, i odprawiać będą modlitwy, zapłacić powinni haracz święty: zostawcie ich w pokoju. Pan jest miłosierny i łaskawy. Za sprawą powstania nowej religii. wojny na ziemi nabrały nowego uroku, a dobra nowina stała się jeszcze lepsza. Czciciele Boga biblii - Boga wojny mają więcej okazji do wykazania się jako wojownicy, do szlachetnej walki za wiarę w imię Boga wojny: 1 Tymoteusza 6:12 (...)Walcz w szlachetnej walce o wiarę, mocno się uchwyć życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś wspaniałe publiczne wyznanie wobec wielu świadków. Proszę napiszcie co o tym myślicie? Ma to sens co napisałem?
 3. Jak możesz umacniać naszą chrześcijańską jedność? „Z niego całe ciało [jest] harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania” (EFEZ. 4:16). W tej Strażnicy poruszono ciekawy temat dotyczący chrześcijańskiej jedności. Temat ten jest o tyle ciekawy, że na świecie istnieje trudna do policzenia szacowana na około 50 000 liczba różnych kościołów chrześcijańskich, których znaczna część uważa, że jest tym jedynym kościołem, który w sposób najlepszy z możliwych wielbi Boga. Proszę zapoznajmy się z przedstawionym materiałem. Całość Strażnicy dostępna jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016205 1. Czym od samego początku charakteryzowały się dzieła Boże? Odpowiedź 1. Dzieła Boże od samego początku charakteryzowały się swoją niedoskonałością, do tego stopnia, że Bóg postanowił zgładzić zwierzęta i stworzonych na swój obraz ludzi: Rodzaju 6:5-7 (...)A Jehowa widział, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła. I Jehowa żałował, że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu. Toteż Jehowa rzekł: „Zetrę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, od człowieka do zwierzęcia domowego, do wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios, gdyż żałuję, że ich uczyniłem”. Temat złych ludzi analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6734-czy-wszyscy-ludzie-s%C4%85-%C5%BAli/ 2. (a) Czym się odznaczał zbór wczesnochrześcijański? (b) Jakie pytania rozważymy? 1 Koryntian 12:4-6, 12 Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. (…) Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele członków i wszystkie członki owego ciała — chociaż jest ich wiele — są jednym ciałem, tak i Chrystus. Odpowiedź 2. a. Zbór wczesnochrześcijański charakteryzował się podziałami: 1 Koryntian 1:12, 13 (...)Mam na myśli to, że każdy z was mówi: „Ja należę do Pawła”, „A ja do Apollosa”, „A ja do Kefasa”, „A ja do Chrystusa”. Chrystus jest podzielony. (…) b. A jak jest obecnie? Jak możemy pozostawać zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? I jak możemy współpracować w zborze oraz w rodzinie? WSPÓŁPRACA W GŁOSZENIU 3. Jaką wizję otrzymał apostoł Jan? Objawienie 9:1-4 I zadął w trąbę piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano gwieździe klucz od czeluści otchłani. I gwiazda otworzyła czeluść otchłani, i dym się wzniósł z czeluści jak dym z wielkiego pieca, a słońce, jak również powietrze, ściemniało od dymu z czeluści. I z dymu wyszły na ziemię szarańcze, i dano im władzę — taką władzę, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach. Odpowiedź 3. Szanowny pan Jan otrzymał wizję skomplikowaną pełną symboli. 4. Jakie zadanie mają do wykonania słudzy Jehowy i pod jakim warunkiem zdołają się z niego wywiązać? Mateusza 24:14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec. Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 4. Słudzy Boga otrzymali zadanie głoszenia dobrej nowiny. 5, 6. Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Objawienie 14:6 I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, Okazując wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą i posłuszeństwo poleceniu Jezusa, spotykamy się na tej dorocznej uroczystości 14 Nisan po zachodzie słońca Odpowiedź 5, 6. Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny, ale wymyślili wiele osobliwych dogmatów wiary nie mających uzasadnienia biblijnego jak choćby wspomniany w akapicie niebiblijny dogmat, że szanowny pan Jehoszua (Jezus) spotkał się z uczniami 14 Nisan. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7132-czy-uroczysta-wieczerza-upami%C4%99tniaj%C4%85ca-pana-jehoszua-jezusa-powinna-by%C4%87-obchodzona-14-nisan/ 7. Co możemy zdziałać dzięki współpracy? Odpowiedź 7. Duży może więcej. Współpracując ze sobą możemy więcej zdziałać. WSPÓŁPRACA W ZBORZE 8, 9. (a) Jakim przykładem Paweł unaocznił chrześcijanom potrzebę zachowywania jedności? (b) Jak możemy współpracować z innymi w zborze? Efezjan 4:15, 16 Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z niego całe ciało, harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania przez każdy staw dający to, co potrzebne — zgodnie z funkcjonowaniem każdego poszczególnego członka w należnej mierze — przyczynia się do wzrostu ciała ku budowaniu siebie w miłości. Hebrajczyków 13:7, 17 Pamiętajcie o tych, którzy wśród was przewodzą i którzy wam oznajmili słowo Boże, a rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę. (…) Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. Odpowiedź 8, 9. a. Szanowny pan apostoł Paweł przyrównał zbór chrześcijański do ciała Chrystusa, które powinno rosnąć i rozwijać się w miłości. b. Współpracować w zborze możemy na różne sposoby, poprzez osobistą pomoc po współdziałanie w zborze. 10. Jaki wpływ na jedność zboru mają słudzy pomocniczy? (Zobacz ilustrację tytułową). Dzieje 6:3-6 Dlatego, bracia, wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia, my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem”. Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii; i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce. Odpowiedź 10. Wszyscy aktywni członkowie zboru mają duży wpływ na zbór i dzieło głoszenia, ważną rolę w tej kwestii odgrywają również słudzy pomocniczy. 11. Jaki wkład w jedność zboru mogą mieć młodsi mężczyźni? 1 Tymoteusza 3:1 Oświadczenie to jest wiarogodne. Jeżeli mężczyzna ubiega się o urząd nadzorcy, to pragnie wspaniałej pracy. 1 Tymoteusza 3:10 Niech też tacy zostaną najpierw wypróbowani co do przydatności, a potem niech działają jako słudzy, jeśli są wolni od oskarżenia. Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Odpowiedź 11. Młodzi mężczyźni jeżeli będą poważnie traktować studium biblii i jeżeli będą zwalczać nie biblijne nauki lansowane przez nie biblijnych dogmatyków, którzy wkradli się do organizacji mogą wnieść wkład w jedność zboru. WSPÓŁPRACA W RODZINIE 12, 13. Co pomoże wszystkim członkom rodziny zgodnie ze sobą współpracować? Kaznodziei 4:12 A gdyby ktoś był w stanie przemóc jednego, dwaj razem mogą mu się przeciwstawić. A sznura potrójnego nie da się szybko przerwać. Odpowiedź 12, 13. Wzajemny szacunek może pomóc członkom rodziny zgodnie z sobą współpracować. 14. Co możesz robić, żeby umacniać swoje małżeństwo, jeśli twój mąż lub żona nie służy Jehowie? 2 Koryntian 6:14 Nie wprzęgajcie się nierówno w jarzmo z niewierzącymi. Bo cóż wspólnego ma prawość z bezprawiem? Albo jakaż jest wspólnota światła z ciemnością? Odpowiedź 14. Okazując inaczej myślącemu członkowi rodziny szacunek umocnimy małżeństwo. 15. Jak starsze małżeństwa mogą pomagać młodszym? Tytusa 2:3-7 Niech też starsze kobiety sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre — żeby mogły przywodzić do opamiętania młode kobiety: aby kochały swych mężów, aby kochały swe dzieci, aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste, aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie. Stale też usilnie zachęcaj młodszych mężczyzn, żeby byli trzeźwego umysłu, sam we wszystkim dając przykład szlachetnych uczynków, odznaczając się nieskażonością w swoim nauczaniu, powagą, Odpowiedź 15. Starsze bardziej doświadczone małżeństwa mogą dzielić się z młodszymi swoim doświadczeniem. „WSTĄPMY NA GÓRĘ JEHOWY” 16, 17. Czego wypatrują zjednoczeni słudzy Boży? Łukasza 2:41-44 Jego rodzice mieli zwyczaj chodzić co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy miał dwanaście lat, poszli tam, zgodnie ze zwyczajem owego święta, i byli tam do końca tych dni. A gdy wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jerozolimie, lecz jego rodzice tego nie zauważyli. Sądząc, że jest w gronie wspólnie podróżujących, uszli dzień drogi, a potem zaczęli go poszukiwać wśród krewnych i znajomych. Micheasza 4:2-4 I wiele narodów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem usta Jehowy Zastępów. Izajasza 2:2-4 I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej wszystkie narody. I wiele ludów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy, do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania. Odpowiedź 16, 17. Słudzy Boże oczekują od Boga wywiązania się z obietnicy lepszego nowego świata. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny. W jaki sposób możemy przyczyniać się do jedności naszego zboru? Dokładne studiowanie Biblii w celu oczyszczania wierzeń Świadków Jehowy z nie biblijnych dogmatów może przyczynić się do jedności. Jak mąż i żona mogą zachowywać jedność? Wzajemny szacunek współmałżonków jest pomocny w zachowywaniu jedności. A Wy szanowni forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 4. Zanim dziewczyny ze ŚJ zdecydowały się zabrać mnie ze sobą na letni wypoczynek miały wiele wątpliwości, ponieważ byłam "ze świata". Czy słusznie? Wklejam bardzo ciekawy wykład, mocny, czy aby na pewno obawy chrześcijan są słuszne i czym to trąci.... http://www.odwyk.com/
 5. Właśnie jak to wyglada w świetle nauk Chrystusa i apostołów? Serdecznie zapraszam do poważnej dyskusji i szczerych wypowiedzi. Specjalne zaproszenie kieruje do szanownego pana Jacka.
 6. Co to jest kastracja i dlaczego może ona dotyczyć Jezusa i chrześcijan? Na początek rozważań doktrynalnych zapoznajmy się ze znaczeniem słowa kastracja: KASTRACJA [łac.], u człowieka operacja usunięcia jąder lub jajników, także zniszczenie komórek rozrodczych za pomocą promieni rentgenowskich (kastracja radiologiczna)... Kastracja chemiczna – metoda obniżenia popędu płciowego, stosowana w leczeniu gwałcicieli, i innych przestępców seksualnych, jak również jako przygotowanie do zmiany płci. Podawany mężczyznom cyproteron sprawia, że ich organizm przestaje być wrażliwy na produkowane przez siebie hormony takie jak testosteron co zmniejsza popęd seksualny. Bezpośrednio z kastracją jest powiązane słowo eunuch: EUNUCH [gr.], kastrat, rzezaniec, mężczyzna pozbawiony jąder; Podczas rozmowy z uczniami dotyczącej stosunków pomiędzy kobietami a mężczyznami, pan Jezus dał taką radę: Mateusza 19:8-12 Rzekł im: „Mojżesz z powodu zatwardziałości waszego serca zrobił dla was ustępstwo w sprawie rozwodzenia się z żonami, ale od początku tak nie było. Mówię wam, że kto się rozwodzi ze swą żoną — jeśli nie z powodu rozpusty — i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo”. Uczniowie powiedzieli do niego: „Jeśli taka jest sytuacja mężczyzny mającego żonę, to nie warto się żenić”. Rzekł do nich: „Nie wszyscy czynią miejsce dla tej wypowiedzi, lecz tylko ci, którzy mają dar. Są bowiem eunuchowie, którzy się takimi narodzili z łona matki, i są eunuchowie, którzy zostali uczynieni eunuchami przez ludzi, i są eunuchowie, którzy się sami uczynili eunuchami ze względu na królestwo niebios. Kto może uczynić temu miejsce, niech temu miejsce uczyni”. Proszę zwróćmy uwagę na fakt, że pan Jezus wymienił różne rodzaje kastratów. 1. Urodzeni z tą przypadłością. 2. Wykastrowani przez ludzi - być może wbrew swej woli. 3. Ludzie, którzy sami siebie wykastrowali, ze względu na królestwo niebios. W swoich rozważaniach zajmiemy się tym trzecim rodzajem kastratów. Pan Jezus zachęcił wprost swoich uczniów: "Kto może uczynić temu miejsce, niech temu miejsce uczyni”. Jednym z najbardziej znanych i cenionych kastratów ze względu na królestwo niebios jest pan Orygenes. W Historii Kościelnej Euzebiusza z Cezarei można przeczytać: „Gdy Origenes w Aleksandrii sprawował obowiązki katechety, dokonał czynu świadczącego niewątpliwie o niedojrzałości i młodości usposobienie jego, ale niemniej o jego wierze i powściągliwości. Otóż słowa: ‘Są rzezańcy, Którzy samych siebie wytrzebili dla królestwa niebieskiego,’ rozumiał zbyt prosto i dziecinnie, i chciał z jednej strony wypełnić, to co Pan powiedział, z drugiej zaś strony pragnął niewiernym odebrać wszelki powód do brzydkiego posądzania, jako że w tak młodym wieku głosił słowo boże nie tylko mężczyznom, ale także i niewiastom. Postanowił więc wykonać rzeczywiście słowa Zbawicielowe, a starać się tylko o to, by rzecz tę ukryć przed wielką liczbą uczniów swoich. Nie w jego to przecie leżało mocy, aczkolwiek pragnął czyn tego rodzaju osłonić tajemnicą. I rzeczywiście dowiedział się o tym później Demetrios, zwierzchnik tamtego kościoła, i zdumiał się niezmiernie nad śmiałością czynu Origenesa, pochwalił jego gorliwość i szczerość wiary, pokrzepił go na duchu i wezwał by teraz jeszcze gorliwiej spełniał obowiązki katechety.” Z czasem kastracja stała się jednym z podstawowych warunków umożliwiających wybawienie w kościele chrześcijańskim znanym pod nazwą Skopcy: "SKOPCY, skrajny odłam staroobrzędowców (starowierców) uformowany 1772 w Rosji; uprawiali surową ascezę, a za warunek zbawienia uważali wstrzemięźliwość płciową, a nawet kastrację." Idea kastracji i wstrzemięźliwości ma mocną podbudowę teologiczną w naukach zawartych w biblii. Poza zacytowanymi już naukami pana Jezusa można jeszcze przytoczyć: 1 Koryntian 7:29, 32-38 Ponadto, bracia, to mówię: pozostały czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą, jak gdyby ich nie mieli... Doprawdy, chcę, żebyście byli wolni od zbytniego zatroskania. Mężczyzna nieżonaty jest zatroskany o sprawy Pana, jak zyskać uznanie Pana. Żonaty zaś jest zatroskany o sprawy świata, jak zyskać uznanie żony, i jest w rozterce. Także kobieta niezamężna oraz dziewica jest zatroskana o sprawy Pana, jak być świętą i na ciele, i na duchu. Zamężna zaś jest zatroskana o sprawy świata, jak zyskać uznanie męża. A mówię to dla waszej osobistej korzyści, nie żeby zarzucić na was pętlę, lecz by was pobudzić do tego, co stosowne i co oznacza stałą gotowość usługiwania Panu bez rozpraszania uwagi. Jeżeli jednak ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie względem swej dziewiczości, gdy rozkwit młodości przemija, i miałoby się tak stać, to niech czyni, co chce; taki nie grzeszy. Niech zawrą związek małżeński. Ale jeśli ktoś jest ustalony w swym sercu i nie odczuwa koniecznej potrzeby, lecz ma władzę nad swoją wolą i w sercu swym powziął decyzję, że zachowa swą dziewiczość, taki uczyni dobrze. Tak więc również ten, kto swą dziewiczość oddaje w stan małżeński, czyni dobrze, ale kto jej nie odda w stan małżeński, uczyni lepiej. Wynika z niego, że lepiej jest dla chrześcijanina nie żenić się, a dla chrześcijanki nie wychodzić za mąż. Cokolwiek chrześcijanin robi powinien starać się robić to jak najlepiej. Nie jak dla siebie, czy ludzi, ale jak dla Boga. Kolosan 3:23 Cokolwiek czynicie, pracujcie nad tym z całej duszy jak dla Jehowy, a nie dla ludzi. Pan Jezus nauczał, że w życiu chrześcijanina On jest najważniejszy. Jego trzeba kochać najbardziej. Mateusza 10:37 Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. Ale co robić jak zachować swoją zaprojektowaną przez Boga potrzebę kontaktu seksualnego z osobą płci przeciwnej? Przecież chrześcijanin grzeszy nie tylko ciałem, ale też samą myślą. Mateusza 5:27-30 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny. Także jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie. Jeżeli chodzi o seks, to pan Jezus pozostawił Chrześcijanom zacytowaną na wstępie, bardzo dobrą radę jak się ustrzec przed namiętnością do kobiet, czyli kastrację. Lepiej przecież wykastrowanemu dostać się do królestwa niebios, niż zachować płciowość i dostać się do Gehenny. Proszę przypomnimy sobie fakt, że pan Orygenes został pochwalony przez swojego duchowego zwierzchnika akt kastracji: "Demetrios, zwierzchnik tamtego kościoła, i zdumiał się niezmiernie nad śmiałością czynu Origenesa, pochwalił jego gorliwość i szczerość wiary, pokrzepił go na duchu i wezwał by teraz jeszcze gorliwiej spełniał obowiązki katechety.” Powstaje pytanie jak to się stało, że kastracja jest obecnie tak mało popularna wśród dzisiejszych chrześcijan. Odpowiedź na nie znajdziemy w dokumentach soborów powszechnych. Pierwszy kanon pierwszego soboru powszechnego w Nicei brzmi: Kanon I. "O pozbawiających się męskości oraz o tych, którym uczynili to inni. Jeśli ktoś został okaleczony przez lekarzy podczas choroby lub wykastrowany przez barbarzyńców, ten niech pozostanie w gronie duchownych. Lecz ten, kto będąc dobrego zdrowia sam siebie pozbawił męskości, powinien zostać wykluczony z grona duchownych, do którego już należał. Od tej chwili nie należy wyświęcać żadnego z tych, którzy w ten sposób postępują. Jest jednak oczywiste, że to, co powiedziano wyżej, dotyczy tylko tych, którzy uczynili to celowo i którzy sami chcieli się okaleczyć. Ci, co zostali okaleczeni przez barbarzyńców albo przez swoich panów, a uważani są za godnych, mogą, zgodnie z kanonem, zostać do stanu duchownego dopuszczeni." Proszę zwróćmy uwagę na fakt, że pan Jezus chwalił osoby, które ze względu na królestwo niebios dokonywali kastracji, kościół powszechny, który w swoim wyznaniu wiary ma wiarę w pana Jezusa, zaparł się jego nauk. Czy to normalne? Ze słów przypisywanych panu Piotrowi wynika, że oczywiście. Proszę przeczytajmy je: 2 Piotra 2:1 „(...)Jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty i zaprą się nawet właściciela, który ich kupił, tak iż ściągną na siebie prędką zagładę.” Powróćmy teraz myślami do pana Jezusa i jego płciowości. Jaka ona była? Czy pan Jezus odczuwał podniecenie na widok kobiet, czy też może być pozbawiony takich uczuć? Jeżeli był pozbawiony czy oznaczało to, że w jakimś sensie był kastratem z urodzenia ? Czy ktoś ma jakieś wiadomości na ten temat?
 7. Witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy! Pragnę zaprosić byłych Świadków Jehowy oraz tych z obecnych członków tej organizacji któzy szczerze szukaja Boga na stronę internetową Apollos.org.pl. Jest to witryna tworzona przez chrześcijan, byłych Świadków Jehowy którzy zostali uwolnieni i teraz cieszą się wolnością i pokojem w żywej relacji z Bogiem. "A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." - Flp 4,7. Mariusz Apollos.org.pl
 8. Co określało bycie chrześcijaninem w I wieku? Dz 11:26 ... W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Jezus z myślą o przyszłości przedstawił obrazowo pewne różniące się grupy jego nauk. 1. Pszenica 2. Kąkol, plewy, chwasty, Gehenna Mat 13:30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. ... (Mat 3:12; 13:24-30; 10:28) 3. Mam i inne owce, Szeol (Hades) (Ja 10:16 będzie jedna owczarnia; Ob 20:13 - Hades wydały umarłych. 1Kor 3:2; 11:18-19; 2Tm 2:17; Jud 1:19 - "muszą być rozdarcia, jak gangrena". Uwzględniając wypowiedzi Jezusa o wspólnej obecności zbawionych, jak i niezbawionych w zborze (kościele). Z tej sprawy zdawali sobie sprawę również apostołowie nawiązujący o podziałach pod względem doktrynalnym. Obecne kryteria bardzo różnią się w swym definiowaniu, gdzie jest klasyfikacja chrześcijan oraz uproszczona geneza w grafice. Tymczasem spójrzmy na kryterium KK w opracowaniu Ks. W. Granat str. 61. Tego probierzu nie uzyskałyby wyznania, które nie przyjęły dogmatu Trójcy. Jednakże wierzący w Boga i Jezusa Chrystusa, a nie uznający w definiowanej Trójcy przez KK, też uważają się za chrześcijan, co niejednokrotnie można zauważyć w deklarowaniu siebie w poczet chrześcijan, chociażby na tym forum. Czasem jednak da sie zauważyć niepewność, i tak np. w Literaturze ŚJ jest podane Prowadzenie rozmów ... wyd. 2001, str. 23. Tymczasem w Strażnicy z 10 1.2 s. 22 -2010 ,,Każdy, kto stara się przestrzegać nakazów Jezusa, z całą pewnością zasługuje na miano chrześcijanina". Wracając do tytułowego pytania: Czy wszyscy w I wieku byli zaliczani do chrześcijan? Czy tylko ci, którzy otrzymali potwierdzenie ducha świętego manifestujące się w jakimś darze nadprzyrodzonym. Odnośnie Dz 1:15; 2:1-4, to owe 120 osób otrzymali jednoznaczne potwierdzenie otrzymania zadatku na przynależność niebiańską. Natomiast w liczbach 8000 podanych m.in. w Dz 2:41 oraz Dz 2:4, a z których informacji mamy jedynie, że "przyjęli słowo (nauki) i zostali ochrzczeni", oraz "ci którzy słuchali [Piotra i Jana], uwierzyło", traktować, jako zostali jedynie przyłączeni do zboru, ale jeszcze bez potwierdzenia otrzymania Ducha świętego? Czy już traktować ich wszystkich do namaszczonej "pszenicy"? Jeśli na równi z owymi 120 osobami, to na jakiej podstawie? Jeśli ktoś przyjmuje, że tak samo owe 8 tyś. zostało zakwalifikowanych do "pszenicy", to kto byłby "chwastami" lub? A może te 8 tyś. to dopiero potencjalni kandydaci na "pszenicę? Czy pytano ich o wiarę w Trójcę, skoro dopiero wypracowano po burzliwych starciach dopiero w 381 roku? Odpowiedzenie na te pytania jest dość istotne, ze względu do ustalenia, czy 144 tyś z Ob 14:1-4, jest to liczba jedynie symboliczna, czy dosłowna?