Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'chrzest' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Moja historia...
  • Moja historia...
  • Krótkie przywitanie...
 • Życie w Organizacji...
  • Zebrania
  • Głoszenie
  • Kongresy
  • Inne obowiązki zborowe
  • Historia Świadków Jehowy
 • Życie poza Organizacją...
  • Życie po Matrixie...
  • Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne
 • Rozmowy doktrynalne
  • Kwestie ogólne.
  • Nowe światła...
  • Kwestie doktrynalne...
  • Armagedon i Raj według śJ.
  • Seksualność w doktrynach WTS.
  • Biblioteka...
  • Zakaz spożywania potraw z krwią...czy słuszny?
  • Ewolucja \ Ateizm \ Nauka
 • Informacje medialne o Świadkach Jehowy
  • Artykuły prasowe.
  • Filmy dokumentalne, reportaże itp.
  • Znaleziono w sieci.
 • Świadkowie Jehowy a kwestie prawne
  • Zakaz transfuzji.
  • Neutralność polityczna.
  • Odmowa służby wojskowej.
  • Inne kwestie prawne.
 • Inicjatywy użytkowników
  • Stowarzyszenie Wyzwoleni
  • Radio Ex
 • Ogłoszenia
  • Zloty i spotkania.
  • Poszukuję kontaktu.
  • Ogłoszenia drobne.
 • Administracyjne
  • Informacje ogólne.
 • Archiwum
 • Dla tych, co nie chcą się rejestrować
  • Dla gości

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


Jabber


Skype


Location


Interests


Wyznanie

Znaleziono 11 wyników

 1. Witajcie Moi Drodzy Mam pytanie natury...prawnej? Tak mi się wydaje. Otóż, czy istnieje możliwość unieważnienia chrztu? Pytam w kontekście czasowej niepoczytalności spowodowanej wieloletnią i przewlekłą chorobą psychiczną. Okresy niepoczytalności pojawiały się kilka razy, nie tylko ten jeden raz.
 2. Młodzi, jak możecie przygotować się do chrztu? „Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój” (PS. 40:8). Kolejna Strażnica poświęcona ludziom młodym i decyzji o chrzcie. Tym razem będziemy się zastanawiać nad tym jak można się przygotować do chrztu. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016202 1, 2. (a) Wyjaśnij, dlaczego chrzest jest poważnym krokiem. (b) O czym powinna być przekonana dana osoba, zanim przyjmie chrzest? Odpowiedź 1, 2. a. Chrzest jest jednoznaczny z ślubem złożonym Bogu i może mieć nie tylko wpływ na nasze życie obecne ale również na to przyszłe, pośmiertne. b. Osoba, która chce przyjąć chrzest powinna być przekonana, że chce służyć temu a nie innemu Bogu oraz w tym a nie innym kościele chrześcijańskim. TWOJE PRZEKONANIA 3, 4. Czego młode osoby mogą się nauczyć z przykładu Tymoteusza? Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. 2 Tymoteusza 3:14, 15 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Odpowiedź 3, 4. Pan Tymoteusz od najwcześniejszego dzieciństwa znał święte pisma. Myślę, że bardzo dobra znajomość pism dopiero może nam pozwolić na podjęcie świadomej decyzji. 5, 6. Dlaczego to takie ważne, byś jak najwcześniej nauczył się korzystać ze „zdolności rozumowania”? Rzymian 12:1 A zatem upraszam was, bracia, przez wzgląd na przejawy współczucia Bożego, abyście oddali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania. Odpowiedź 5, 6. Zdolność rozumowania jest podstawową umiejętnością dzięki której możemy podejmować świadomych przemyślanych decyzji. Jest to podstawowa umiejętność, której człowiek powinien się uczyć od najmłodszych lat. 7-9. Wyjaśnij, jak dzięki internetowej kolekcji materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia?” możesz umocnić się w swoich przekonaniach. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 7-9. Opracowana przez Świadków Jehowy kolekcja materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia” zawiera wiele błędów, nieścisłości i nauk niebiblijnych. Jest to bardzo dobry podręczni do sprawdzenia swojej wiedzy biblijnej i pozabiblijnej oraz zdolności rozumowania. TWOJE CZYNY 10. Dlaczego rozsądnie jest oczekiwać, że ochrzczony chrześcijanin będzie postępował zgodnie ze swoją wiarą? Jakuba 2:17 Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa. 2 Piotra 3:11 Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania, Odpowiedź 10. Nie jest rozsądnie oczekiwać by chrześcijanin postępował zgodnie ze swoją wiarą. Wiara nie jest wiedzą, poza tym oprócz oficjalnych dogmatów wiary każdy ma do nich osobisty stosunek, który wcale nie musi być prawdziwy. Moim zdaniem gdzie tylko to możliwe, najrozsądniej jest zachowywać czystą wiarę. Doktrynę tę przedstawiłem tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6638-doktryna-%E2%80%93-idea-czystej-wiary/ 11. Wyjaśnij sformułowanie „święte postępki”. Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Odpowiedź 11. Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. 12. Co obejmują „czyny zbożnego oddania” i jak powinieneś się na nie zapatrywać? Psalm 40:8 Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój, a twoje prawo jest w moim wnętrzu. Odpowiedź 12. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. 13, 14. Jakie materiały pobudzą cię do „czynów zbożnego oddania” i jaką korzyść odnieśli z tych pomocy niektórzy młodzi? Czy przypominasz sobie konkretne sytuacje, w których oparłeś się presji otoczenia? (Rzymian 12:2) ․․․․․ Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. W wyznaczaniu sobie celów może ci pomóc materiał ćwiczeniowy zamieszczony w drugim tomie książki Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, na stronach 308 i 309. Odpowiedź 13, 14. Do czynów zbożnego oddania mogą pobudzić materiały zamieszczone w książce 'Pytania młodych ludzi”, w której omówiono praktyczne zastosowanie rad zawartych w Biblii. 15. Wyjaśnij, dlaczego oddanie się Bogu powinno być osobistą decyzją. Kaznodziei 11:9 Znajduj radość, młodzieńcze, w swojej młodości i niech twoje serce wyświadcza ci dobro w dniach twego wieku młodzieńczego, i chodź drogami twego serca oraz zgodnie z tym, co widzą twoje oczy. Ale wiedz, że za to wszystko prawdziwy Bóg stawi cię przed sądem. Kaznodziei 12:14 Bo prawdziwy Bóg podda wszelki uczynek osądzeniu w związku z każdą ukrytą rzeczą, czy to dobrą, czy złą. Odpowiedź 15. Każdy z nas osobiście zda sprawę Bogu za swoje życie dlatego osobiście powinniśmy kwestię tego oddania przemyśleć. TWOJA WDZIĘCZNOŚĆ 16, 17. (a) Co powinno pobudzać daną osobę do zostania chrześcijaninem? (b) Jaki przykład ilustruje to, że okup powinien skłaniać do wdzięczności? 2 Koryntian 5:14, 15 Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Odpowiedź 16, 17. a. Jeżeli coś powinno nas pobudzać do zostania chrześcijaninem to powinien być to rozum. b. Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. 18, 19. (a) Dlaczego należenie do Jehowy nie powinno budzić twoich obaw? (b) W jaki sposób służba dla Boga zmienia twoje życie na lepsze? Hebrajczyków 11:6 A bez wiary nie można się mu podobać, bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają. Objawienie 20:10 A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków. Odpowiedź 18, 19. a. Moim zdaniem mamy realne podstawy do tego by przynależność Bogu Biblii budziła obawy. Niektórzy myślą, że On jak i jego syn Jehoszua (Jezus) to demony. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1477-czy-jezus-to-abaddon-i-czy-jehowa-to-demon/ b. Czytanie Biblii i szukanie w nich dobrych rad oraz moje poszukiwania Boga rozwijają moją zdolność myślenia. Myślę, że to dobry kierunek i każdemu myślącemu Bogu może się on podobać. 20. Dzięki czemu młoda osoba może zrobić postępy, by oddać się Bogu i przyjąć chrzest? (Zobacz też ramkę „Co pomoże ci wzrastać duchowo”). Filipian 3:16 Tak czy inaczej, w jakim stopniu zrobiliśmy postępy, dalej idźmy dokładnie według tego samego ustalonego porządku. Odpowiedź 20. Nie jestem do kończ przekonany, że robienie postępów musi oznaczać chrzest. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Co to znaczy ‛uwierzyć po przekonaniu się’? Uwierzyć po przekonaniu się to znaczy stwierdzić prawdziwość wiary po zobaczeniu niepodważalnych dowodów. Czym są „święte postępki” oraz „czyny zbożnego oddania”? Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. Jak rozmyślanie o okupie pomoże ci rozbudzić wdzięczność dla Jehowy? Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. A Wy szanowni Forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 3. Młodzi, czy jesteście gotowi do chrztu? - Strażnica do studium. „Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?” (ŁUK. 14:28). Analizowana w zeszłym tygodniu Strażnica skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, ale może też dotyczyć ludzi starszych chcących się ochrzcić. Chrzest możemy nazwać publicznym poświadczeniem swego oddania do dyspozycji Bogu Biblii według obrzędu chrześcijańskiego. Wybór Boga jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. W Awescie, Biblii Boga Ahura Mazdy tak napisano o takim wyborze: Yasna 30:1, 2 1 Oświadczam wam, którzy nadchodzicie, by zostać nauczonymi wszystkich krytycznych słów dotyczących Tego, który wie wszystko, próśb odnoszących się do Ahura Mazdy, ofiar pochodzących od Dobrego Umysłu oraz medytacji zainspirowanych Sprawiedliwością. Modlę się, by pomyślne rezultaty tych tych nauk ujrzały światło dzienne. 2 Słuchajcie więc i patrzcie oczami Lepszego Umysłu na jasne płomienie po to, by wybrać religię, człowiek po człowieku, każdy odpowiedzialny za siebie. Zbudźcie się przed wielkim wysiłkiem nauczania! Analizowana Strażnica ta oraz następna przeznaczona jest dla ludzi, którzy nie potwierdzili swojego wyboru chrztem. Zapraszam wszystkich serdecznie do jej analizy. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016201#h=41 Ten i następny artykuł są skierowane do młodych, którzy myślą o chrzcie 1, 2. (a) Co obecnie sprawia radość sługom Bożym? (b) Jak chrześcijańscy rodzice i starsi mogą pomóc młodym zrozumieć znaczenie chrztu? Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Łukasza 14:27-30 Kto nie nosi swego pala męki i nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Na przykład kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie? W przeciwnym razie mógłby położyć fundament, ale nie zdołałby jej dokończyć i wszyscy obserwatorzy zaczęliby z niego szydzić, mówiąc: ‚Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał dokończyć’. Odpowiedź 1, 2. a. Podstawowym źródłem radości chrześcijan są prześladowania, które są dowodem trwania w wierze. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ b. Chrześcijańscy rodzice czy też starsi powinni młodzieży uświadomić przede wszystkim, że jak zostaną chrześcijanami to będą prześladowani. Mogą ich też w ramach edukacji trochę podręczyć. 3. (a) Czego o znaczeniu chrztu dowiadujemy się ze słów Jezusa i apostoła Piotra? (Mat. 28:19, 20; 1 Piotra 3:21). (b) Jakie pytania rozważymy i dlaczego? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. 1 Piotra 3:21 Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie brudu z ciała, lecz prośba do Boga o dobre sumienie), przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 3. a. Ze słów szanownego pana Jehoszua (Jezusa) dowiadujemy się, że chrzest jest podstawowym rytuałem dla osób chcących zostać chrześcijanami. Ze słów szanownego pana Piotra wynika, że chrzest jest początkiem doskonalenia osobowości chrześcijanina, prośbą do Boga o dobre sumienie. b. 1) Czy nabrałem dojrzałości potrzebnej do podjęcia tej decyzji? 2) Czy jest to moim osobistym pragnieniem? 3) Czy rozumiem, co to znaczy oddać się Jehowie? CZY JESTEŚ WYSTARCZAJĄCO DOJRZAŁY? 4, 5. (a) Dlaczego chrzest nie jest zarezerwowany tylko dla dorosłych? (b) Co dla chrześcijanina oznacza bycie dojrzałym? Przysłów 20:11 Już po swych czynach chłopiec daje się poznać, czy jego postępowanie jest czyste i prostolinijne. Filipian 2:12 A zatem, umiłowani moi, tak jak zawsze byliście posłuszni — nie tylko podczas mojej obecności, ale teraz ze znacznie większą gotowością podczas mej nieobecności — wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem; Odpowiedź 4, 5. a. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) nie podał kryteriów wiekowych jakie powinni spełniać chrześcijanie. b. Dojrzały chrześcijanin to człowiek czysty, prostolinijny i świadomy obowiązków jakie spoczywają na chrześcijanach. 6, 7. (a) Opisz trudności, z którymi Daniel spotkał się w Babilonie. (b) Jak Daniel dowiódł dojrzałości? Daniela 1:3-5, 13, 18 Potem rzekł król do Aszpenaza, swego naczelnego dworzanina, żeby przyprowadził niektórych z synów Izraela i z potomków królewskich, i z dostojników — dzieci bez jakiejkolwiek skazy, dobrze wyglądające oraz umiejące wnikać we wszelką mądrość i zaznajomione z wiedzą, i wykazujące rozeznanie w tym, co poznano, a także mogące stawać w pałacu króla — i żeby ich uczył pisma i języka Chaldejczyków. Ponadto wyznaczył im król codzienny przydział złożony z przysmaków królewskich i z wina, które pijał; mieli być żywieni przez trzy lata, aby po ich upływie stanąć przed królem. (...) i niech pokażą się przed tobą nasze twarze oraz twarze dzieci jadających przysmaki królewskie, i postąp z twymi sługami stosownie do tego, co zobaczysz”. (...) Daniel jednak postanowił w swym sercu, że nie skala się przysmakami króla ani winem, które on pija. Upraszał zatem głównego dworzanina, by nie musiał się kalać. Odpowiedź 6, 7. a. Szanowny pan Daniel jako uprowadzony Żyd trafił na dwór królewski gdzie chcieli go poić alkoholem i przysmakami królewskimi, które nie były dobre dla zdrowia fizycznego i umysłowego. b. Pan Dawid dowiódł dojrzałości wybierając zdrowe jarskie jedzenie i zrezygnował z picia alkoholu. 8. Czego możesz się nauczyć z przykładu Daniela? Efezjan 4:14, 15 abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu. Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Odpowiedź 8. Wzorem pana Daniela moglibyśmy również przejść na jarską dietę i zostać abstynentami. Wpływ tego co jemy i pijemy na nasze zdrowie umysłowe i fizyczne jest bezdyskusyjny. Kwestię diety analizujemy już tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6244-jad%C5%82ospis-chrze%C5%9Bcijanina-%E2%80%93-czyli-co-chrze%C5%9Bcijanin-je%C5%9B%C4%87-powinien-a-czego-je%C5%9B%C4%87-nie-powinien/ Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 9, 10. (a) Jaką korzyść odniesie młoda osoba z przemyślenia swoich reakcji na ostatnie próby wiary? (b) Co oznacza chrzest? Marka 12:30 a ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swą siłą’. Kaznodziei 5:4, 5 Ilekroć złożysz Bogu ślub, nie ociągaj się ze spełnieniem go, bo w głupcach nie ma się upodobania. Co ślubujesz, spełnij. Lepiej, byś nie ślubował, niż ślubował, a nie spełnił. Odpowiedź 9, 10. a. Młoda osoba powinna dokładnie zastanowić się nad tym, czy służyć Bogu Biblii. Jeżeli się na to zdecyduje będzie go musiała kochać najbardziej, bardziej od rodziców czy krewnych, których powinna znienawidzić. Cały świat chrześcijanin powinien nienawidzieć. Ten aspekt bycia chrześcijaninem analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6774-nienawi%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcijan-do-%C5%9Bwiata-i-ludzi/ b. Chrzest jest oddaniem się do dyspozycji Bogu. CZY TO TWOJE OSOBISTE PRAGNIENIE? 11, 12. (a) Czego musi być pewna osoba, która myśli o chrzcie? (b) Co pomoże ci zachowywać właściwe spojrzenie na postanowienie Jehowy o chrzcie? Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Odpowiedź 12. a. Osoba, która myśli o chrzcie musi być pewna tego, czy naprawdę chce służyć temu Bogu a nie innemu, oraz według tej formy oddawania mu czci bo w tej kwestii wybór jest ogromny. b. Właściwe spojrzenie na postanowienie o chrzcie pomorze nam mieć gruntowna znajomość Biblii. 13. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Odpowiedź 13. Jeżeli nasza decyzja będzie pod wpływem emocji i nie zostanie ona gruntownie przeanalizowana wówczas możemy się domyślać, że pochodzi ona z serca, co może być tragiczne w skutkach. W Biblii mamy ostrzeżenia przed taki podejmowaniem decyzji: Mateusza 15:19 (...)z serca pochodzą niegodziwe rozważania(...) Jeremiasza 17:9 (...)Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. (...) ZNACZENIE ODDANIA SIĘ BOGU 14. Wyjaśnij, jaka jest różnica między oddaniem a chrztem. Odpowiedź 14. Oddanie się Bogu jest naszą osobistą umową z Bogiem, chrzest wiąże nas z chrześcijanami. 15. Co oznacza oddanie? Mateusza 16:24 Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje. Rzymian 14:8 bo czy żyjemy, żyjemy dla Jehowy, czy też umieramy, umieramy dla Jehowy. Dlatego czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Jehowy. Odpowiedź 15. Oddanie się oznacza rezygnację z własnej woli i podporządkowanie się woli osoby czy też Boga, którym się oddaliśmy. 16, 17. (a) Zilustruj przykładem, co to znaczy ‛zaprzeć się samego siebie’. (b) Co tak naprawdę mówi osoba, która oddaje się Bogu? Jana 6:38 ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Odpowiedź 16, 17. a. Zaprzeć się samego siebie jest to rezygnacja z własnych postanowień. Na przykład ktoś chce bardzo być chrześcijaninem. Zaprze się siebie, jeżeli nie będzie chciał się ochrzcić. Temat zaparcia się samego siebie analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6149-zaparcie-si%C4%99-samego-siebie-na-czym-ono-polega/ b. Osoba, która oddaje się Bogu mówi, że mu ufa i chce jego słuchać we wszystkim. 18, 19. (a) Jak wypowiedzi Rose i Christophera pokazują, że chrzest zapewnia błogosławieństwa? (b) Co sądzisz o chrzcie? Odpowiedź 18, 19. a. Zamieszczone wypowiedzi wskazują, że chrzest w młodym wieku może przełożyć się na służbę pionierską w wieku starszym i oddanie się Bogu w większej mierze. b. Chrzest to bardzo poważna decyzja i warto ją poważnie przemyśleć. CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ? Czym jest dojrzałość i jak ją przejawiał prorok Daniel? Dojrzałość jest to umiejętność podejmowania mądrych wyborów. Pan Daniel przejawiał ją wybierając zdrowszą dietę wegetariańską i rezygnując z picia alkoholu. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Jeżeli bym pod wpływem emocji bezmyślnie podjął decyzję o chrzcie wtenczas moja decyzja mogłaby wypływać z serca. Czym jest oddanie się Bogu i jaki ma związek z chrztem? Oddanie Bogu jest to osobista deklaracja służenia Bogu, chrzest wiąże nas zazwyczaj z jedną dziesiątek tysięcy religii chrześcijańskich. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 4. No już wiem, jak sie dawno temu ubierali do chrztu: *** w88 1.12 s. 20 Partnerstwo pionierskie na całe życie *** W rezultacie przywdziałam długą, czarną suknię i stanęłam obok innych kandydatów do chrztu, którzy udawali się do londyńskiego Przybytku. *** w96 1.4 s. 23 „Pracujcie nie na pokarm, który ginie” *** Swoje oddanie Jehowie usymbolizowałem chrztem wodnym jeszcze jako nastolatek w 1927 roku. Chrzest odbył się w Seattle w starym budynku, dawnym kościele baptystów, z którego — ku mojemu zadowoleniu — usunięto wieżę. Zaprowadzono nas do basenu w suterenie, gdzie musieliśmy najpierw włożyć długie, czarne szaty. Wyglądało to, jakbyśmy szli na pogrzeb. *** w84/7 s. 14 Kroczenie naprzód z organizacją Bożą *** Każdy z nas przystępował do chrztu w szacie z krótkimi rękawami, czarnej i długiej od szyi do kostek. Dla pewności, żeby się nie podnosiła i porządnie okrywała kandydata, miała u dołu poprzyszywane ołowiane ciężarki. Ale cyrk z tymi ciężarkami A piszą teraz: *** w95 1.4 s. 30 Pytania czytelników *** W niektórych kościołach kandydaci do chrztu wkładają białe lub czarne szaty.
 5. W KK kto przyjmuje chrzest na zawsze staje się katolikiem. Nie można tego wygumkować. Można wykreślić się z członków praktykujących, ale na zawsze się jest ochrzczonym katolikiem. U ŚJ przez chrzest stajesz się Świadkiem Jehowy. Ale czy wykluczenie z organizacji niweluje ten chrzest? Unieważnia ten chrzest, przez który stałeś się Świadkiem Jehowy? Czy Biblia podaje, że chrzest przestaje być ważny przez wykluczenie? Jeśli chrzest przestaje byś ważny po wykluczeniu, to dlaczego po powrocie nie chrzci się drugi raz? Co o tym myśleć?
 6. Chrzest – w jakim wieku powinni go przyjmować chrześcijanie? Jedną z cech charakterystycznych kościołów chrześcijańskich jest potwierdzenie przynależności do kościoła poprzez chrzest. Mateusza 28:19, 20 (...)Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. W kwestii tego kto i w jakim wieku może być ochrzczony jest przedmiotem sporów teologicznych. Jedni chrześcijanie nauczają, że chrzczone powinny być niemowlęta zaraz po urodzeniu, podobnie jak byli obrzezywani (obrzezanie – okaleczenie penisa poprzez odcięcie napletka) Izraelici: Kapłańska 12:1-3 (...)I Jehowa odezwał się do Mojżesza, mówiąc: „Powiedz synom Izraela, mówiąc: ‚Jeżeli kobieta pocznie potomka i urodzi dziecko płci męskiej, będzie nieczysta przez siedem dni; będzie nieczysta, tak jak w dniach nieczystości, gdy miesiączkuje. A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka. Niektórzy chrześcijanie też się obrzezują – temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6591-obrzezanie-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-si%C4%99-obrzezywa%C4%87/ Dodatkowo zwolennicy chrztu niemowląt argumentują, że szanowny pan Jehoszua (Jezus Chrystus) zakazał swoim uczniom w przychodzeniu do niego: Mateusza 19:13-15 Potem przyprowadzono do niego małe dzieci, żeby włożył na nie ręce i się pomodlił; lecz uczniowie ich strofowali. Jezus jednak rzekł: „Zostawcie te małe dzieci i przestańcie im przeszkadzać w przychodzeniu do mnie, bo do takich należy królestwo niebios”. I włożywszy na nie ręce, odszedł stamtąd. Czytając biblię nie znalazłem jednak ani jednego przykładu chrztu niemowlęcia czy też małego dziecka. Czytamy tylko o świadomym chrzcie osób dorosłych (mężczyzn i kobiet) i świadomych tego co robią. Dzieje 2:41; 8:12, 36 (...)Ochrzczono więc tych, którzy ochoczo przyjęli jego słowo, a tego dnia zostało dołączonych około trzech tysięcy dusz. (...)Ale gdy uwierzyli Filipowi, który oznajmiał dobrą nowinę o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakiś zbiornik wodny i eunuch powiedział: „Oto zbiornik wodny; cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony?” Sam szanowny pan Jehoszua (Jezus Chrystus) został ochrzczony w wieku około trzydziestu lat: Marka 1:9; Łukasza 3:23 (...)Sam zaś Jezus, gdy rozpoczął swą działalność, miał około trzydziestu lat, (...) W owych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został przez Jana ochrzczony w Jordanie. Myślę, że dla ludzi, którzy chcą naśladować szanownego pana Jehoszua (Jezusa Chrystusa) jest to bardzo ważny argument. Uważam, że chrzest to bardzo poważna decyzje i im później on nastąpi (po wielu latach poważnych rozmyślań tym lepiej. Ludzie młodzi bardziej skłonni są do nie przemyślanych decyzji, których potem żałują: Przysłów 22:15 (...)Głupota jest przywiązana do serca chłopca; rózga karności oddali ją od niego. Jeżeli chrzest następuje w okresie niemowlęcia, to chrzczone dziecko nie ma w ogóle świadomości ani powagi decyzji, ani możliwości wyrażenia swojej woli. Ja z prawnego punktu widzenia taki chrzest uznał bym za nieważny. Problem chrztu niemowląt został też poruszony w Księdze Mormona. O Księdze Mormona można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6167-ksi%C4%99ga-mormona-czy-czytali%C5%9Bcie-a-je%C5%BCeli-tak-to-co-w-niej-znale%C5%BAli%C5%9Bcie-po%C5%BCytecznego/ Pisze w niej, że chrzest niemowląt jest wielką zniewagą Boga: Księga Moroniego 8:4-26 A teraz powiem ci, mój synu, co mnie dręczy, bowiem martwi mnie, że toczycie spory między sobą. A jeśli jest to prawdą, spieracie się o chrzczenie swoich małych dzieci. Mój synu, pragnę, abyś zadbał o sprostowanie tego wielkiego błędu, i w tym celu piszę do ciebie list. Albowiem gdy tylko dowiedziałem się o tym od ciebie, zaraz zapytałem Władcę, i mocą Ducha Świętego otrzymałem Jego słowo: Słuchajcie słów Chrystusa, waszego Odkupiciela, waszego Władcy i waszego Boga. Oto przyszedłem na świat, aby wzywać do nawrócenia grzeszników, a nie sprawiedliwych. Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz tylko ci, którzy są chorzy; i małe dzieci są zdrowe, gdyż nie są zdolne do popełnienia grzechu, a co do przekleństwa Adama, to zdjąłem je z nich, że nie ma nad nimi władzy, i prawo obrzezania zostało we Mnie wypełnione. Tak Duch Święty objawił mi słowo Boże i dlatego wiem, mój umiłowany synu, że chrzczenie małych dzieci jest wielką zniewagą wobec Boga. Mówię ci, że macie nauczać o nawróceniu i o chrzcie tych, którzy są odpowiedzialni za swoje czyny i zdolni do popełnienia grzechu. Nauczajcie rodziców, że potrzebują się nawrócić, zostać ochrzczeni i być pokorni jak ich małe dzieci, a wtedy wszyscy oni zostaną zbawieni razem ze swoimi małymi dziećmi. A małe dzieci nie potrzebują nawrócenia ani chrztu. Chrzest jest dla nawrócenia jako wypełnienie przykazań w celu odpuszczenia grzechów. Ale małe dzieci mają życie w Chrystusie od założenia świata; gdyby tak nie było, Bóg byłby stronniczym, zmiennym i kierującym się względami Bogiem, albowiem jak wiele małych dzieci umarło bez chrztu! Jeśli więc małe dzieci nie mogłyby być zbawione bez chrztu, musiałyby cierpieć w piekle bez końca. Mówię ci, ten, kto uważa, że małe dzieci potrzebują chrztu, jest pełen goryczy i uwikłany w nieprawości, bo nie ma ani wiary, ani nadziei, ani miłości, jeśliby więc umarł, gdy tak uważa, musiałby pójść do piekła. Albowiem straszliwą niegodziwością jest przypuszczenie, że Bóg zbawi jedno dziecko przez jego chrzest, podczas gdy drugie musi zginąć, bo nie zostało ochrzczone! Biada tym, którzy wykrzywiają w ten sposób drogi Władcy, albowiem zginą, jeśli się nie nawrócą. I mówię śmiało będąc do tego upoważniony przez Boga, i nie boję się tego, co człowiek może mi zrobić, gdyż doskonała miłość wypiera wszelki lęk. Moje serce przepełnia miłość będąca wieczną miłością, dlatego wszystkie małe dzieci są mi jednakowo drogie i kocham je doskonałą miłością. I wszystkie małe dzieci są jednakowo drogie i mają udział w zbawieniu. Albowiem wiem, że Bóg nie jest stronniczy ani też się nie zmienia, ale pozostaje ten sam od wieków i na wieki. Małe dzieci nie są zdolne do nawrócenia się, jest więc straszliwą niegodziwością odmówienie im pełni łask Bożych, gdyż wszystkie one mają życie w Chrystusie dzięki Jego miłosierdziu. I ten, kto mówi, że małe dzieci potrzebują chrztu, zaprzecza miłosierdziu Chrystusa i ma za nic Jego zadośćuczynienie i moc Jego odkupienia. Biada takim, gdyż grozi im śmierć, piekło i męka bez końca. I mówię to śmiało, jak mi Bóg nakazał. Posłuchaj tego, co mówię, i uważaj, aby nie stało się to oskarżeniem przeciwko tobie przed sędziowskim tronem Chrystusa. Oto wszystkie małe dzieci mają życie w Chrystusie, a także wszyscy, którym nie dano prawa, albowiem moc odkupienia jest dla wszystkich, którzy nie mają prawa, a więc ten, kto nie jest potępiony ani nie podlega potępieniu, nie może się nawrócić, i dla takich chrzest nie ma żadnego znaczenia. I jest zniewagą wobec Boga, zaprzeczeniem miłosierdzia Chrystusa i mocy Jego Świętego Ducha, a pokładaniem zaufania w bezowocne dzieła. Mój synu, tak nie powinno być. Nawrócenie jest dla tych, którzy są potępieni i nad którymi ciąży przekleństwo za przekroczenie prawa. I pierwszym owocem nawrócenia jest chrzest, który następuje przez wiarę dla wypełnienia przykazań, i wypełnienie przykazań sprowadza odpuszczenie grzechów. I odpuszczenie grzechów sprowadza łagodność i pokorę serca, a dzięki tej łagodności i pokorze serca następuje nawiedzenie przez Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem i napełnia serce nadzieją i doskonałą miłością. Miłość ta przez pilność w modlitwie przetrwa, aż nastąpi koniec i wszyscy święci będą żyli z Bogiem. Powyższa argumentacja wydaje mi się przekonująca i sensowna. Myślę, że jeżeli ktoś chce przyjąć chrzest, to najlepiej zrobi przyjmując go w wieku, w jakim przyjął go szanowny pan Jehoszua (Jezus Chrystus) – czyli w okolicach trzydziestego roku życia. A Wy co o tym myślicie? Według Was w jakim wieku powinni chrzcić się chrześcijanie?
 7. ciekawy materiał na temat chrztu dzieci w religii świadków Jehowy
 8. Wielu tu jest byłych NO, Starszych, Betelczyków.... mam prośbę czy możecie wkleić treść przyrzeczenia do chrztu z ostatnich 20 lat treść i data ... bardzo mnie to interesuje
 9. W ewangeliach opisano ciekawą historię, z której można wywnioskować, że chrześcijanin, który chce odziedziczyć życie wieczne powinien pozbyć się majątku, opuścić rodzinę i zacząć naśladować szanownego pana Jezusa. Proszę przeczytajmy tą opowieść: Mateusza 19:16-24 (...) A oto ktoś podszedł do niego (szanownego pana Jezusa) i rzekł: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, żeby otrzymać życie wieczne?”(...) Jeśli jednak chcesz wejść do życia, stale przestrzegaj przykazań”. Rzekł do niego: „ Których?” Jezus powiedział: „Otóż: Nie wolno ci mordować; nie wolno ci cudzołożyć; nie wolno ci kraść; nie wolno ci składać fałszywego świadectwa; szanuj swego ojca i swą matkę; a także: Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. Młodzieniec rzekł do niego: „Tego wszystkiego przestrzegałem; czego mi jeszcze brakuje?” Jezus powiedział mu: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swoje mienie i daj biednym, a będziesz miał skarb w niebie, i chodź, bądź moim naśladowcą”. Gdy młodzieniec usłyszał tę wypowiedź, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. A Jezus rzekł do swych uczniów: „Zaprawdę wam mówię, że trudno będzie bogaczowi dostać się do królestwa niebios. Znowu wam mówię: Łatwiej jest wielbłądowi przedostać się przez ucho igły, niż bogaczowi dostać się do królestwa Bożego”. Chrześcijanie, którzy zabiegają o królestwo Boże mają być bez braku - doskonali i święci: Mateusza 5:48 (...)Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały. 1 Piotra 1:13-16 (...)Przystosujcie więc swoje umysły do działalności, zachowujcie całkowitą trzeźwość umysłu; oprzyjcie swą nadzieję na niezasłużonej życzliwości, której macie dostąpić przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jako posłuszne dzieci, przestańcie się kształtować według pragnień, jakie poprzednio żywiliście w swej niewiedzy, ale w zgodzie ze Świętym, który was powołał, sami też stańcie się święci w całym swym postępowaniu, gdyż jest napisane: „Macie być święci, ponieważ ja jestem święty”. W biblii znajdziemy opisy ludzi, którzy z różnych przyczyn nie zdecydowali się zostać uczniami szanownego pana Jezusa: Łukasza 9:57-62 (...)A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: „Pójdę za tobą, dokądkolwiek byś się udał”. Jezus zaś rzekł mu: „Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy”. Potem rzekł do drugiego: „Bądź moim naśladowcą”. Ten powiedział: „Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca”. Ale on rzekł do niego: „Niech umarli grzebią swych umarłych, ty zaś idź i rozgłaszaj królestwo Boże”. A jeszcze inny rzekł: „Pójdę za tobą, Panie, ale najpierw pozwól mi pożegnać się z tymi, co są w moim domu”. Jezus mu rzekł: „Żaden człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego”. Mateusza 10:37 Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. Łukasza 14:26 (...)„Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, owszem, nawet swej duszy, ten nie może być moim uczniem. Z powyższych przykładów wynika, że przeszkodą w byciu chrześcijaninem może być obawa przed byciem bezdomnym, przywiązanie do domowników, również tych zmarłych, lub też miłość do posiadanych dóbr materialnych. Aby być chrześcijaninem trzeba szanownego pana Jezusa kochać ponad wszystkich ludzi, a swych najbliższych opuścić i znienawidzić: Znajdziemy też w biblii przykłady osób, które bez jakichkolwiek warunków zdecydowali się zostać uczniami szanownego pana Jezusa: Mateusza 4:18-22 (...)Idąc nad Morzem Galilejskim (szanowny pan Jezus), ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i jego brata, Andrzeja, zapuszczających sieć rybacką w morze — byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni od razu porzucili sieci i poszli za nim. A odchodząc stamtąd, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy byli w łodzi razem z Zebedeuszem, swym ojcem, i naprawiali sieci; i zawołał ich. Oni od razu zostawili łódź i swego ojca i poszli za nim. Proszę zwróćmy uwagę na fakt, że ci chrześcijanie nie zważając na nic porzucili swój majątek i opuścili najbliższych. Podobny przykład dał oczywiście sam szanowny pan Jezus: Mateusza 12:46-50 (...)Gdy jeszcze mówił do tłumów (szanowny pan Jezus), oto jego matka i bracia stanęli na zewnątrz, pragnąc z nim mówić. Ktoś więc powiedział mu: „Oto twoja matka oraz twoi bracia stoją na zewnątrz i pragną z tobą mówić”. On, odpowiadając, rzekł do tego, który mu to powiedział: „Kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swym uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia! Bo każdy, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten właśnie jest mi bratem i siostrą, i matką”. Rybacy, Szymon, Andrzej, Jakub, Zebedeusz, Jan porzucili swoje sieci, ale ich majątek nie przedstawiał wielkiej wartości.Łatwiej jest pozbyć się czegoś, jeżeli niewiele się ma. Ludzie bardzo ubodzy często wydają cały swój majątek czy to na swoje potrzeby, czy też na dary miłosierdzia. Marka 12:41-44 I usiadłszy naprzeciw skarbon (szanowny pan Jezus), zaczął się przyglądać, jak tłum wrzuca do skarbon pieniądze; i wielu bogatych wrzucało dużo monet. A pewna biedna wdowa przyszła i wrzuciła dwa pieniążki, mające znikomą wartość. Przywołał więc swych uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę wam mówię, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż ci wszyscy wrzucający pieniądze do skarbon; bo oni wszyscy wrzucili ze swojego nadmiaru, ale ona ze swej nędzy wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”. Dał też radę co robić by nie uwikłać się w przywiązanie do środków materialnych: Mateusza 6:19-21 (...)Przestańcie gromadzić sobie skarby na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Raczej gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam też będzie twoje serce. Łukasza 12:32-34 (...)„Nie bój się, mała trzódko, gdyż wasz Ojciec uznał za dobre dać wam królestwo. Sprzedajcie to, co do was należy, i dawajcie dary miłosierdzia. Sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, niewyczerpany skarb w niebiosach, gdzie złodziej nie podchodzi ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam też będzie wasze serce." Znajdziemy w biblii też opis człowieka bogatego, który został chrześcijaninem: Łukasza 5:27-29 (...)Potem wyszedł (szanowny pan Jezus) i zobaczył poborcę podatkowego imieniem Lewi, siedzącego w kantorze podatkowym, i powiedział do niego: „Bądź moim naśladowcą”. A on, pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. I Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie w swoim domu, a był tam liczny tłum poborców podatkowych oraz innych ludzi, którzy razem z nimi ułożyli się do posiłku. Proszę zwróćmy uwagę, że uczniowie szanownego pana Jezusa nie pytali go co za to, że za nim pójdą otrzymają. Poszli za Nim bezinteresownie. Pewnego dnia spytali go o to: Mateusza 19:27-29 (...)Piotr, odpowiadając, rzekł do niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy w twoje ślady; co właściwie nam z tego przyjdzie?” Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym chwalebnym tronie, również wy, którzyście poszli w moje ślady, będziecie zasiadać na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. I każdy, kto opuścił domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola ze względu na moje imię, otrzyma wielokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne." Nakaz pozbywania się majątków chrześcijanie zaczęli wprowadzać w czyn, również po śmierci szanownego pana Jezusa: Dzieje 4:32-37 (...)A całe owo mnóstwo tych, którzy uwierzyli, miało jedno serce i jedną duszę i nikt nie mówił, że to, co posiada, jest jego własnością, lecz wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś z wielką mocą w dalszym ciągu dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa; i na nich wszystkich w obfitej mierze spoczywała niezasłużona życzliwość. Istotnie, nikt wśród nich nie był w potrzebie; bo wszyscy posiadacze pól lub domów sprzedawali je i przynosili równowartość tego, co sprzedali, i składali u stóp apostołów. Każdemu zaś przydzielano tyle, ile potrzebował. Tak też Józef, któremu apostołowie nadali przydomek Barnabas, co w tłumaczeniu znaczy Syn Pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, posiadający połać ziemi, sprzedał ją, przyniósł pieniądze i złożył je u stóp apostołów. Nie wszyscy, którzy sprzedawali majątek w pełni ufali obietnicą szanownego pana Jezusa. Trafiali się wśród nich i obłudnicy, którzy przywiązani do swojego majątku próbowali część zachować dla siebie. Historia takich obłudników również została opisana w biblii: Dzieje 5:1-10 (...)Jednakże pewien mężczyzna imieniem Ananiasz, wraz z Safirą, swoją żoną, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony potajemnie zatrzymał część zapłaty, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ale Piotr rzekł: „Ananiaszu, dlaczego Szatan cię ośmielił, byś postąpił fałszywie wobec ducha świętego i potajemnie zatrzymał część zapłaty za pole? Dopóki pozostawało u ciebie, czyż nie pozostawało twoim i czy po sprzedaniu nie mogłeś dalej tym rozporządzać? Dlaczego postanowiłeś w swym sercu tak uczynić? Postąpiłeś fałszywie nie wobec ludzi, lecz wobec Boga”. Usłyszawszy te słowa, Ananiasz upadł i skonał. I wielka bojaźń ogarnęła wszystkich, którzy o tym słyszeli. A młodsi mężczyźni wstali, owinęli go w płótna i wyniósłszy, pogrzebali. Po upływie około trzech godzin weszła jego żona, nie wiedząc, co się wydarzyło. Piotr rzekł do niej: „Powiedz mi, czy oboje za tyle sprzedaliście to pole?” Ona rzekła: „Tak, za tyle”. Piotr więc powiedział do niej: „Dlaczego oboje uzgodniliście między sobą, żeby wystawić na próbę ducha Jehowy? Oto stopy tych, którzy pogrzebali twego męża, są u drzwi; oni też ciebie wyniosą”. Natychmiast upadła u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą i wyniósłszy, pogrzebali ją obok jej męża. W tej ostatnie przypowieści pojawił się wątek obłudy, temat bardzo ważny, godny oddzielnego tematu: https://watchtower-forum.pl/topic/6191-ob%C5%82uda-grzech-kt%C3%B3ry-niszczy-szczero%C5%9B%C4%87-jak-si%C4%99-przed-nim-strzec/ Osoby zainteresowane tym tematem zapraszam serdecznie do szczerych wypowiedzi. Spróbujmy podsumować nasze rozważania. Jeżeli ktoś chce zostać chrześcijaninem ma bezwarunkowo opuścić dom, rodzinę, pozbyć się majątku, rozdać go potrzebującym i zostać naśladowcą szanownego pana Jezusa. Co o tym myślicie? Prawidłowo zrozumiałem istotę bycia chrześcijaninem?
 10. Jest kilka sztuczek , które może zastosować ktoś , kto nie chce utożsamiać się ze Świadkami Jehowy ale nie chce jeszcze tej organizacji opuścić np z powodu zachowania nie zmienionych relacji z rodziną lub przyjaciółmi. Podobnie - jak ktoś już ma Komitet Sądowniczy a chciałby uchronić się od jego konsekwencji. I każdy z Was pewnie zna takie sztuczki. Np. można podczas trwania KS oznajmić starszym, że nabyło się depresji a że jest to stan na ogół przewlekły wtedy starsi na długo mogą zostawić kogoś takiego w spokoju... ( Znacie inne sztuczki, wrzucajcie tutaj ) Ciekawe co by było gdyby zastosować taki trick: Świadek Jehowy oznajmia starszym , że w chwili chrztu był niepoczytalny lub nie brał na poważnie praw teokratycznych. Nie czuje się nim. Dlatego prosi o ponowne ochrzczenie. Starsi muszą na to wyrazić zgodę.Zapada decyzja , że na najbliższym zgromadzeniu zostanie ów człowiek ochrzczony ponownie. Od zapadnięcia decyzji o ponownym chrzcie Świadek Jehowy przestaje nim być. Ale nie dochodzi do chrztu ponieważ ten rozmyślił się w ostatniej chwili. I teraz co następuje: były już Świadek Jehowy nie został wykluczony , nie odłączył się ale stwierdził nieważność chrztu. Jak będą go potem traktować członkowie zboru oraz rodzina ?
 11. Gość

  Nieochrzczona

  Witam Wszystkich Myślałam,że WTS to zamknięty rozdział w moim życiu odkąd ponad 10 lat temu przestałam chodzić na zebrania. Nie byłam ochrzczona, więc moja decyzja o odejściu zapewne była prostsza niż Świadków po chrzcie. Po młodzieńczym buncie i robieniu wszystkiego na przekór, przyszedł czas na refleksje, że w tej RELIGII zostalam wychowana i powinnam ją szanować. Bywałam oburzona, gdy ktoś nazywal WTS sektą. Tłumaczyłam dlaczego głoszą. Sądziłam,że pod wieloma względami są lepsi od innych religii. Myślałam,ze część mojej rodziny( SJ) jest szczęsliwa, a ja po prostu wybrałam inną drogę... Ostatnio coś zmienilo się w moim życiu, między innymi przeczytałam książkę Stevena Hassana "Psychomanipulacje w sektach". Podejrzewam,że nie muszę Wam pisać co teraz myślę na temat WTSu? Cieszę się,że trafiłam na to forum, wreszcie mogę dyskutować na tematy, które mnie interesują z ludźmi, którzy mnie rozumieją. Pozdrawiam