Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'krytyczna analiza' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Moja historia...
  • Moja historia...
  • Krótkie przywitanie...
 • Życie w Organizacji...
  • Zebrania
  • Głoszenie
  • Kongresy
  • Inne obowiązki zborowe
  • Historia Świadków Jehowy
 • Życie poza Organizacją...
  • Życie po Matrixie...
  • Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne
 • Rozmowy doktrynalne
  • Kwestie ogólne.
  • Nowe światła...
  • Kwestie doktrynalne...
  • Armagedon i Raj według śJ.
  • Seksualność w doktrynach WTS.
  • Biblioteka...
  • Zakaz spożywania potraw z krwią...czy słuszny?
  • Ewolucja \ Ateizm \ Nauka
 • Informacje medialne o Świadkach Jehowy
  • Artykuły prasowe.
  • Filmy dokumentalne, reportaże itp.
  • Znaleziono w sieci.
 • Świadkowie Jehowy a kwestie prawne
  • Zakaz transfuzji.
  • Neutralność polityczna.
  • Odmowa służby wojskowej.
  • Inne kwestie prawne.
 • Inicjatywy użytkowników
  • Stowarzyszenie Wyzwoleni
  • Radio Ex
 • Ogłoszenia
  • Zloty i spotkania.
  • Poszukuję kontaktu.
  • Ogłoszenia drobne.
 • Administracyjne
  • Informacje ogólne.
 • Archiwum
 • Dla tych, co nie chcą się rejestrować
  • Dla gości

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


Jabber


Skype


Location


Interests


Wyznanie

Znaleziono 7 wyników

 1. Jeden z forumowiczów poprosił by na forum zapoczątkować analizę aktualnych artykułów pochodzących z czasopisma Strażnica przeznaczonego do studium. " Strażnica" od ponad stu lat jest naczelnym czasopismem Świadków Jehowy, który ustala ich aktualne zrozumienie zasad biblijnych dotyczących doktryny, kultu, organizacji, moralności i spełniających się proroctw biblijnych oraz rozpoznawania znaków końca tego systemu rzeczy. Jest najbardziej rozpowszechnionym czasopismem świata, głównym narzędziem ewangelizacji nadrzędnym w stosunku do innych publikacji Świadków Jehowy. Odegrała i odgrywa według wierzeń Świadków Jehowy doniosłą rolę w wychowywaniu przyszłych, lojalnych poddanych Królestwa Bożego oraz w oznajmianiu narodom, co jest wolą Bożą w odniesieniu do zasad religii i przypominaniu wszystkich nauk Jezusa, w oczyszczeniu chrześcijaństwa z elementów pogańskich oraz czysto ludzkiego pochodzenia. Każdy jej kolejny numer to krok w kierunku coraz większej dojrzałości chrześcijańskiej. Mając na uwadze te nadrzędne cele " Strażnicy" rozsądnie jest przeanalizować to, co ona aktualnie przekazuje i po wnikliwym studium tego się trzymać z korzyścią dla własnego zbawienia. Tak właśnie rozumiem doktrynę Świadków Jehowy. Pomyślałem, że to dobry pomysł, zwłaszcza, że jako zainteresowany staram się przygotowywać do zebrań Świadków Jehowy. Analizę proponuję przeprowadzać w formie skrótowej. Będę cytował zacytowane w Strażnicy wersety biblijne oraz zadawane pytania, na które będę udzielał odpowiedzi. Gdyby ktoś chciał się dołączyć do dyskusji to serdecznie zapraszam. Na najbliższym zebraniu Świadkowie Jehowy będą studiować artykuł zatytułowany, „Wciąż rozmyślaj o sprawach duchowych”. W całości artykuł dostępny jest na oficjalnej stronie Świadków Jehowy: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015767 Wszystkich serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem do studium i do wzięcia udziału w analizie. Wersetem przewodnim artykułu jest werset z listu do Tymoteusza: „Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich” (1 TYM. 4:15). 1, 2. Pod jakimi ważnymi względami mózg ludzki jest wyjątkowy? Psalm 139:14 Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający. Dzieła twoje są zdumiewające, o czym dusza moja wie bardzo dobrze. Objawienie 4:11 „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. Rodzaju 1:27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Odpowiedź 1,2. Mózg ludzki moim zdaniem jest wyjątkowy poprzez swoją indywidualność. Różnimy się zdolnością postrzegania świata i jego odbiorem. Według mnie taka różnorodność jest wspaniała. 3. Jaki wspaniały dar dał nam Jehowa, byśmy stali się mądrzy? Psalm 40:5 Wiele rzeczy uczyniłeś, Jehowo, Boże mój — swe zdumiewające dzieła oraz swoje zamysły wobec nas; nikogo nie można z tobą porównać. Choćbym chciał o nich mówić i je oznajmić, stały się liczniejsze, niż potrafię opowiedzieć. Psalm 92:5 Jakże wielkie są twe dzieła, Jehowo! Bardzo głębokie są twoje myśli. Psalm 139:17 Jakże więc cenne są dla mnie twe myśli! Boże, jak ogromna jest w sumie ich liczba! 2 Tymoteusza 3:14-17 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Odpowiedź 3. Bóg dał nam dar czytania, rozmyślania i możliwość wymieniania się myślami. Umiejętne korzystanie z tych darów pomorze nam w osiągnięciu mądrości. 4. Na czym polega rozmyślanie i jakie pytania rozważymy? „Może jednak się zastanawiamy: Jaki istnieje związek między czytaniem a rozmyślaniem? Przy jakich okazjach możemy rozmyślać i co robić, by ten zwyczaj sprawiał nam przyjemność?” Psalm 77:12 I rozmyślać będę o wszelkim twym działaniu, a poczynania twe chcę rozważać. Przysłów 24:1, 2 Nie zazdrość ludziom złym i nie pragnij się z nimi zadawać. Bo ich serce wciąż rozmyśla o łupieniu, a ich wargi ciągle mówią o niedoli. Jana 17:3 To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 4. Rozmyślanie polega na zastanawianiu się nad życiem, lub nad tym co słyszymy lub czytamy. Zastanowimy się nad tym jaki jest związek pomiędzy czytaniem a rozmyślaniem, oraz nad tym co by zwyczaj rozmyślania był dla nas przyjemny. NIECH TWOJE STUDIUM BĘDZIE OWOCNE 5, 6. Co może ci pomóc ulepszyć zdolność rozumienia i zapamiętywania tego, co czytasz? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Odpowiedź 5, 6. Regularne czytanie półgłosem oraz zastanawianie się nad treścią może nam pomóc w zapamiętywaniu i zrozumieniu treści. Zacytowany werset zwrócił nam uwagę na prawo, które jest najistotniejszym elementem edukacji chrześcijańskiej. W Biblii napisano: Rzymian 1:17 (...)„Lecz prawy będzie żył dzięki wierze”. Człowiek prawy, to człowiek przestrzegający prawa. By móc być prawym człowiekiem, trzeba znać prawo i się do niego stosować. 7. Kiedy najlepiej jest rozmyślać nad Słowem Bożym? Psalm 63:6 Kiedy wspomnę o tobie na swym posłaniu, podczas straży nocnych rozmyślam o tobie. Łukasza 6:12 W owych dniach odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Odpowiedź 7. Moim zdaniem każda pora jest dobra do rozmyślania. RZECZY, O KTÓRYCH WARTO ROZMYŚLAĆ 8. (a) Nad czym jeszcze oprócz Słowa Bożego możemy rozmyślać? ( Co Jehowa czuje, gdy o Nim rozmawiamy? Psalm 104:24 Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna twych tworów. Dzieje 14:17 choć przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro, dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem”. Malachiasza 3:16 Wtedy bojący się Jehowy rozmawiali między sobą, każdy ze swym towarzyszem, a Jehowa uważał i słuchał. I zaczęto przed nim spisywać księgę pamięci dla bojących się Jehowy i dla myślących o jego imieniu. Odpowiedź 8. a. Rozmyślać możemy nad wszystkim, ale moim zdaniem najważniejsze byśmy rozmyślając nad czymkolwiek pamiętali o tym by zastanawiać się nad dobrem i złem po to byśmy mogli się nauczyć rozróżniać dobro od zła w tym celu by dokonywać dobrych wyborów. b. Co Bóg czuje tego nie wiem. 9. (a) Nad czym Paweł radził rozmyślać Tymoteuszowi? ( Jak możemy uwzględnić radę Pawła, gdy przygotowujemy się do służby? 1 Tymoteusza 4:12-16 Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na twą młodość. Wprost przeciwnie, dla tych, którzy są wierni, stań się wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości. Dopóki nie przyjdę, dalej przykładaj się do publicznego czytania, do usilnego zachęcania, do nauczania. Nie zaniedbuj w sobie daru, który został ci dany poprzez zapowiedź i gdy grono starszych włożyło na ciebie ręce. Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich. Stale zwracaj uwagę na siebie i na swe nauczanie. Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniąc, wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają. Ezdrasza 7:10 Ezdrasz bowiem przygotował swe serce, by radzić się prawa Jehowy i je wypełniać oraz uczyć w Izraelu przepisu i sprawiedliwości. 2 Tymoteusza 1:6 Z tejże przyczyny przypominam ci, abyś rozniecał jak ogień dar Boży, który jest w tobie dzięki włożeniu na ciebie moich rąk. 1 Koryntian 2:4 a moja mowa i to, co głosiłem, nie polegały na przekonujących słowach mądrości, lecz na przejawach ducha i mocy, Odpowiedź 9. a. Szanowny pan Paweł radził panu Tymoteuszowi by rozmyślał nad rzeczami dobrymi i robił w nich postępy/ b. Gdy się przygotowujemy do służby – moim zdaniem każdy nas uczynek, słowa czy też myśli są formą służby Bogu – możemy poprosić Boga o jego Dobrego Ducha. 10. Jakie jeszcze mamy okazje do rozmyślania o sprawach duchowych? Odpowiedź 10. Okazją do rozmyślań mogą nam dać notatki lub streszczenia jakie możemy robić podczas wykładów. Możemy też notować ciekawy myśli ludzi zasłyszane lub przeczytane. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie długopis i notatnik. CODZIENNIE ROZMYŚLAJ O SŁOWIE BOŻYM 11. O czym przede wszystkim powinniśmy rozmyślać i dlaczego? (Zobacz też przypis). Dzieje 16:25 A mniej więcej o północy Paweł i Sylas modlili się i wysławiali Boga pieśnią, więźniowie zaś ich słyszeli. Jana 14:26 Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem. Odpowiedź 11. Przede wszystkim powinniśmy rozmyślać o Słowie Boga, może ono zawierać dla nas ważne wskazówki potrzebne do stosowania w życiu. 12. Jaki plan czytania Biblii może nam przynieść pożytek? Rzymian 10:17 Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie. Hebrajczyków 12:2 uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 1 Piotra 2:21 Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Jana 14:6 Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Odpowiedź 12. Plan powinien być dostosowany do naszych możliwości. Osobiście polecam plan czytania i analizowani Biblii przez Świadków Jehowy. Co tydzień na zebraniu przeczytane rozdziały są pobieżnie analizowane i istnieje możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. DLACZEGO ROZMYŚLANIE JEST TAK WAŻNE? 13, 14. Dlaczego to takie ważne, byśmy wciąż rozmyślali o sprawach duchowych, i do czego to nas pobudzi? Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Hebrajczyków 6:1 Dlatego też, pozostawiwszy podstawową naukę o Chrystusie, przyjmy do dojrzałości, nie kładąc ponownie fundamentu, mianowicie skruchy za martwe uczynki, a także wiary w Boga, Hebrajczyków 2:1 Dlatego też jest konieczne, byśmy zwracali niezwykłą uwagę na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nigdy nie zostali uniesieni z prądem. Hebrajczyków 3:12 Strzeżcie się, bracia, żeby czasem nie rozwinęło się w kimś z was serce niegodziwe, któremu brakuje wiary — wskutek oddalenia się od Boga żywego; Łukasza 8:14, 15 Tym zaś, które padło między ciernie, są ci, co usłyszeli, ale uniesieni przez troski i bogactwa oraz rozkosze tego życia, zostają całkowicie zaduszeni i niczego nie doprowadzają do doskonałości. Natomiast tym na wybornej glebie są ci, którzy wysłuchawszy słowa szlachetnym i dobrym sercem, zatrzymują je i z wytrwałością przynoszą plon. 2 Koryntian 3:18 I my wszyscy, z odsłoniętymi obliczami odbijając niczym zwierciadła chwałę Jehowy, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, dokładnie tak, jak to sprawia Jehowa, ów Duch. Kaznodziei 3:11 Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca. Odpowiedź 13, 14. Rozmyślanie o sprawach duchowych może nas pobudzić do rozwoju naszej osobowości co może sprawić, że nasz los pośmiertny będzie lepszy od obecnego. 15, 16. (a) Jaki osobisty pożytek odnosimy z rozmyślania o sprawach duchowych? ( Dlaczego czasami trudno rozmyślać, ale z jakiego powodu nie powinniśmy z tego rezygnować? Rzymian 3:24 i jest to wspaniałomyślny dar, że zostają uznani za prawych dzięki jego niezasłużonej życzliwości poprzez uwolnienie na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa. Jakuba 4:8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 15, 16. a. Rozmyślanie o sprawach duchowych może przyczynić się do rozwoju naszej osobowości. b. Żyjemy w czasach nadmiaru informacji, w którym możemy się pogubić, ale tym bardziej powinniśmy nad wszystkim co do nas dociera rozmyślać. JAK ZNAJDUJESZ CZAS? 17. Jak znajdujesz czas na rozmyślanie? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Efezjan 5:15, 16 Baczcie więc pilnie, żebyście nie postępowali jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując sobie dogodny czas, ponieważ dni są złe. Odpowiedź 17. Rozmyślanie stało się moją pasją, przywykłem do niego, stało się ono moją naturą. 18. Co Słowo Boże mówi o wszystkich, którzy je rozważają i starają się wprowadzać w czyn to, czego się dowiadują? Psalm 1:1-3 Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie. Łukasza 11:28 On zaś rzekł: „Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!” Jakuba 1:25 Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Objawienie 1:3 Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski. Odpowiedź 18. Wprowadzanie w czyn dobrych wyników rozmyślań może zapewnić nam szczęście. Pytania powtórkowe. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czym jest rozmyślanie? Rozmyślanie jest to analizowanie treści pod względem logicznym i praktycznym. O jakich dobrych rzeczach możemy rozmyślać? O każdych rzeczach możemy rozmyślać. Dla chrześcijan najważniejsze jest rozmyślanie nad prawem, które reguluje ich codzienne życie. Umiejętne stosowanie prawa może zapewnić zbawienie i szczęście. Jakie korzyści daje codzienne rozmyślanie nad Słowem Bożym? Codzienne rozmyślanie doprowadzi do tego, że przywykniemy do niego i będziemy coraz sprawniej analizowali usłyszane czy też przeczytane treści. A Wy szanowni forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane w Strażnicy pytania?
 2. Naśladujmy ich wiarę – krytyczna analiza książki. Książka „Naśladujmy ich wiarę” jest aktualnie analizowana na zebraniach Świadków Jehowy. Z tego powodu zdecydowałem się na jej krytyczną analizę. Podczas analizy skoncentruję się na dwóch lekcjach z Szkoły Teokratycznej Świadków Jehowy, dlatego, że uważam te lekcje za bardzo ważne. Pierwsza lekcja to ścisłość informacji: Ścisłość informacji Co powinieneś robić? Przekazuj informacje całkowicie zgodne z faktami. Dlaczego jest ważna? Jeżeli przekazujesz ścisłe informacje, dobrze to świadczy o tobie, o reprezentowanej przez ciebie organizacji oraz o Bogu, któremu oddajesz cześć. KIEDY mogłoby się zdarzyć, że chrześcijanin powiedziałby coś niezgodnego z prawdą? Gdyby na przykład powtarzał zasłyszaną wiadomość, której sam nie sprawdził. Albo gdyby przekręcał fakty, nie zdając sobie sprawy, że źle rozumie to, co przeczytał. Jeżeli dbamy o ścisłość nawet w szczegółach, nasi słuchacze dojdą do przekonania, iż mogą nam ufać również w sprawach większej wagi.(...) Szerzej lekcję tę analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6837-%C5%9Bcis%C5%82o%C5%9B%C4%87-informacji/ Druga lekcja to udzielanie odpowiedzi na podstawie Biblii: Udzielanie odpowiedzi na podstawie Biblii. Co powinieneś robić? Odpowiadając na pytania, nie przedstawiaj własnych poglądów, ale umiejętnie korzystaj z Biblii. Dlaczego jest ważne? Nasze zadanie polega na ‛głoszeniu słowa’. Przykład pod tym względem dał nam Jezus, który oświadczył: „Nie mówię sam z siebie” (2 Tym. 4:2; Jana 14:10). KIEDY odpowiadamy na pytania dotyczące naszych wierzeń, stylu życia, znaczenia obecnych wydarzeń czy też naszej nadziei na przyszłość, staramy się powoływać na Biblię. Dlaczego? Ponieważ jest Słowem Bożym. To ona stanowi podstawę naszych wierzeń. Wskazuje nam, jak żyć. Kształtuje nasze poglądy na wydarzenia światowe i zawiera natchnione obietnice, na których opieramy swą nadzieję (2 Tym. 3:16, 17)... Szerzej lekcję tę analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6840-udzielanie-odpowiedzi-na-podstawie-biblii/ Ze swojej strony do tej lekcji dodał bym kilka innych wersetów biblijnych, które pomogą nam zrozumieć dlaczego lekcja ta jest bardzo ważna, zwłaszcza dla osób, dla których Biblia jest podstawowym źródłem wiary i religii: 1 Koryntian 4:6; Powtórzonego Prawa 4:2; Objawienie 22:18, 19; Przysłów 30:5, 6 (...)A te rzeczy, bracia, tak przekazałem, by je zastosować do siebie i do Apollosa dla waszego dobra, żebyście na naszym przykładzie nauczyli się reguły: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” — abyście każdy z osobna nie byli nadęci na korzyść jednego, a przeciwko drugiemu. (...)Nie wolno wam nic dodać do słowa, które wam nakazuję, ani nie wolno wam nic z niego ująć, tak aby zachowywać przykazania Jehowy, waszego Boga, które wam nakazuję. (...)Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag zapisanych w tym zwoju; a jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg odejmie jego dział w drzewach życia i w mieście świętym — rzeczach opisanych w tym zwoju. (...)Każda wypowiedź Boga odznacza się czystością. On jest tarczą dla tych, którzy się u niego chronią. Niczego nie dodawaj do jego słów, żeby cię nie zganił i żebyś nie musiał okazać się kłamcą. Z wersetów tych wyłania się zasada i zarazem ostrzeżenie. Jeżeli coś od siebie będziemy dodawali do treści biblijnych, to możemy się okazać kłamcami, a kłamstwo to bardzo ciężki grzech, który może nam uniemożliwić zbawienie. Kłamstwo jest to twierdzenie niezgodne z rzeczywistością. Przez większość znanych mi kościołów nie tylko chrześcijańskich kłamstwo jest zaliczane do najcięższych grzechów. W encyklopedii teologicznej o kłamstwie napisano: Kłamstwo — jest jednym w teologii chrześcijańskiej z tzw. grzechów głównych. Jego istotę stanowi według teologii katolickiej świadome mówienie nie prawdy, czyli mówienie czegoś, co nie jest zgodne z treści myśli, świadomości, wiedzy. Ta niezgodność może być pełna albo dotyczyć spraw drobnych mniej ważnych, nikomu nie szkodzących. Zależnie od materii, okoliczności i warunków kwalifikuje się naturę i obszar kłamstwa , ale zawsze kłamstwa, bo kłamać nie wolno nigdy, jako grzech. Nauka ta harmonizuje z tym co na temat kłamstwa napisano w biblii. Z Księgi Objawienia (Apokalipsy) wynika, że kłamcy trafią do jeziora płonącego ogniem i siarką: Objawienie 21:5-8 I Zasiadający na tronie rzekł: „Oto czynię wszystko nowe”. Mówi też: „Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe”. I rzekł do mnie: „Stało się! Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Każdy zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem. Ale co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć”. Według wielu teologów druga śmierć, pobyt w jeziorze płonącym ogniem i siarką oznacza wieczny pobyt w piekle, gdzie już nie można liczyć na przebaczenie. Można z tego wywnioskować, że grzech kłamstwa należy do najpoważniejszych grzechów, za który czeka najcięższa kara. Jest równie ciężki jak grzech przeciw Duchowi Świętemu, który jest już omawiany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6821-grzech-przeciwko-duchowi-%C5%9Bwi%C4%99temu-%E2%80%93-czym-jest-i-jak-go-unika%C4%87/ Natomiast grzech kłamstwa jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6831-k%C5%82amstwo-%E2%80%93-grzech-przeciwko-prawdzie/ Myślę, że z powyższych powodów lekcje te są bardzo ważne. Jeżeli informacje, na których budujemy naszą wiarę będą nieścisłe (błędne, fałszywe) to sami w błąd wprowadzeni w błąd będziemy wprowadzać innych sami będąc kłamcami. W podobnej sytuacji znajdziemy się, jeżeli będziemy dodawać coś do biblijnych opowieści. Taka niedbałość może doprowadzić do tego, że zaprzepaścimy sobie możliwość zbawienia. Przejdźmy proszę do krytycznej analizy książki „Naśladujmy ich wiarę.” Książka w wersji elektronicznej dostępna jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102013270 Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to kolorowe ilustracje, które jak się domyślam mają przedstawiać ludzi, których wiara ma być naśladowana. I tu już wyłania się pierwszy problem, który będzie się przewijał przez całą książkę i skończy się na ostatniej stronie również przedstawiającą postacie ludzkie. Problem polega na tym, że w czasach kiedy żyły opisywani w książce ludzie, czy też inne istoty nie było ani malarzy, którzy uwiecznili przedstawione na ilustracjach postacie, ani też nie było urządzeń rejestrujących obrazy. Mało tego, jeżeli nawet by były, to Izraelici mieli zakaz sporządzania jakichkolwiek podobizn czegokolwiek: Izraelici otrzymali czytelne i jednoznaczne prawo zakazujące czynienia podobizn, wizerunków rzeźb, symboli jakichkolwiek stworzeń tego co w niebiosach, na ziemi, w wodach i pod ziemią: Wyjścia 20:4, Powtórzonego Prawa 4:15-18, 27:15 (...)Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. (...)I pilnie zważajcie na swe dusze, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety, podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami, podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach pod ziemią; (...)‚Przeklęty mąż, który wykonuje rzeźbiony wizerunek lub lany posąg — obrzydliwość dla Jehowy, wytwór ręki obrabiającego drewno i metale — i który go umieszcza w ukryciu’. (A cały lud odpowie, mówiąc: ‚Amen!’) Prawo to zaostrzył Jehoszua (Jezus Chrystus), Izraelita, żyd z plemienia Judy. Uświadomił On chrześcijanom, że grzech zaczyna się w myśli: Mateusza 5:17-20, 27, 28 (...)Nie myślcie, że przyszedłem zniweczyć Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem zniweczyć, lecz spełnić; bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niżby w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w Prawie i nie wszystko się stało. Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany ‚najmniejszym’ w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany ‚wielkim’ w odniesieniu do królestwa niebios. Bo mówię wam, że jeśli wasza prawość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios. (...)Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Analizując te wersety możemy dojść do wniosku, że chrześcijanie nawet w myślach czy marzeniach nie powinni malować jakichkolwiek podobizn czegokolwiek. Temat ten jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6697-czy-chrze%C5%9Bcijanie-mog%C4%85-malowa%C4%87-rze%C5%BAbi%C4%87-robi%C4%87-zdj%C4%99cia-ludziom-zwierz%C4%99tom-i-innym-stworzeniom/ Pisarze biblijni zaoszczędzili nam też szczegółowych opisów postaci biblijnych dzięki czemu nie można sporządzić tak zwanych portretów pamięciowych. Moim zdaniem wszelka próba namalowania jakiejkolwiek postaci biblijnej może okazać się kłamstwem na temat wyglądu tej postaci. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6710-obrazy-boga-jehoszua-jezusa-chrystusa-czy-te%C5%BC-innych-postaci-biblijnych-czy-s%C4%85-mo%C5%BCliwe/ Podsumowując kwestię ilustracji, to moim zdaniem sporządzenie ich było ciężkim wielokrotnym grzechem. Po pierwsze dlatego, że chrześcijan, a więc i Świadków Jehowy może obowiązywać zakaz sporządzania jakichkolwiek obrazów, rzeźb itp. Po drugie sporządzone podobizny mogą nie przypominać postaci, których autorzy malowideł chcieli przedstawić. Jeżeli moja teza jest prawdziwa to ilustracje te są kłamstwem na temat opisywanych postaci, co też jest grzechem przeciwko prawdzie. Przejdźmy teraz dalej. Na drugiej i przedostatniej stronie książki znajdziemy mapy i chronologię wydarzeń biblijnych: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102013279 Czytając tę chronologię zwróciłem uwagę na zapis dotyczący narodzin szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa): Maria rodzi Jezusa: 2 p.n.e. Autor, czy też autorzy tej chronologii już na wstępie wykazali się nieznajomością zarówno chronologii jak i kalendarzy. Użyli oni terminu p.n.e. - czyli przed naszą erą. Proszę sprawdźmy w encyklopedii PWN co oznaczają te terminy: ERA [łac.], czas liczony od roku pierwszego, początku, którym zazwyczaj jest rzeczywiste lub legendarne wydarzenie; w starożytności m.in. e. olimpiad, e. od założenia Rzymu; najbardziej znane e.: e. chrześcijańska (właśc. dionizyjska), e. żydowska, e. muzułmańska; pot. okres rozpoczynający się w momencie ważnego wydarzenia. ERA CHRZEŚCIJAŃSKA, era dionizyjska, liczona od roku narodzenia Chrystusa; nazwa zaproponowana w VI w. przez rzym. mnicha Dionizego Małego, powszechnie używana od X w. w zach. i środk. Europie, od 1700 w Rosji; skróty: łac. a. Chr.(n), a.D.; pol. przed Chr., po Chr.; w datacji laickiej p.n.e., n.e. Są historycy, którzy uważają, że era dionizyjska zaczyna się od wcieleni (zmartwychwstania) szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa), ale nie będziemy tutaj wdawać się w historyczne spekulacje. Załóżmy, że termin nasza era oznacza czas od narodzin pana Jehoszua (Jezusa). Proszę przypomnijmy sobie teraz termin zapisany w analizowanej książce: Maria rodzi Jezusa: 2 p.n.e. Jeżeli rozwiniemy skrót p.n.e. to otrzymamy zdanie: Maria rodzi Jezusa w drugim roku przed jego narodzeniem. Jest to typowy błąd ludzi niedouczonych, który jest bardzo rozpowszechniony, w kulturze chrześcijańskiej. Podobny błąd znajdziemy również w zacytowanej przeze mnie encyklopedii PWN. Proszę zwróćmy uwagę na daty narodzin i śmierci jakie wymyślono w haśle poświęconym szanownemu panu Jehoszua Masziach (Jezusowi Chrystusowi): JEZUS, Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu (ok. 8/7 p.n.e. 30 lub 33 n.e.), centr. postać wiary chrześc; Według tej notatki pan Jehoszua (Jezus) urodził się siedem/osiem lat przed swoim narodzeniem a zmarł trzydzieści lub trzydzieści trzy lata po swoim narodzeniu. Jeżeli dodamy lata, które szanowny pan Jehoszua (Jezus) przeżył przed swoimi narodzinami to okaże się, że mógł on żyć od 37/38 lat 40/41 lat. Według moich informacji ani data narodzin, ani śmierci, ani długość życia szanownego pana Jehoszua Masziach nie jest znana. Tematy te już są analizowane. Datą narodzin zajmujemy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1487-kiedy-urodzi%C5%82-si%C4%99-jezus-w-kt%C3%B3rym-roku-%C5%BCyjemy/ Długość życia analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6459-ile-lat-%C5%BCy%C5%82-szanowny-pan-jezus-ile-lat-twa%C5%82o-jego-nauczanie/ Spróbujmy podsumować tę chronologię. Po pierwsze zwróciłem uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy używają do mierzenia czasu Kalendarza Gregoriańskiego: KALENDARZ GREGORIAŃSKI, kalendarz słoneczny, wprowadzony 1582 przez papieża Grzegorza XIII; Używając tego kalendarza możemy się najdalej cofnąć do daty jego założenia. Jako, że jest to kalendarz słoneczny trudno go synchronizować z kalendarzem biblijnym, który jest księżycowy: Powtórzonego Prawa 33:14; Hioba 3:6; Daniela 4:29 (...)urodzajem miesięcy księżycowych, (...)do liczby miesięcy księżycowych (...) (...)Po upływie dwunastu miesięcy księżycowych (...) Daty używane przez Świadków Jehowy są niebiblijne i zawierają błąd w kwestii używanych terminów nasza era i przed naszą erą. Bez dokładnego ustalenia narodzin szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) nie można ustalić żadnej innej daty ery dionizyjskiej. Można powiedzieć, że lekcje ścisłość informacji jak i udzielanie odpowiedzi na podstawie biblii w kwestii chronologii nie zostały przez autorów książki zaliczone. Ciąg dalszy analizy być może nastąpi.
 3. Naśladuj bliskich przyjaciół Jehowy – Strażnica do studium. Kolejny artykuł poruszający kwestię przyjaźni. Jest to bardzo ważny temat. Uważam, że każdy człowiek powinien być przyjacielem ludzi, zwierząt, roślin, świata i Boga. Być przyjacielem to starać się robić jak najlepiej osobie obdarzonej przyjaźnią. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016123 „Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się go boją” (PS. 25:14). 1-3. (a) Co nas upewnia, że możemy zostać przyjaciółmi Boga? ( O jakich osobach powiemy w tym artykule? Izajasza 41:8 „Ale ty, Izraelu, jesteś moim sługą, ty, Jakubie, którego wybrałem — potomkiem Abrahama, mego przyjaciela; Jakuba 2:23 i spełniły się słowa Pisma, które mówią: „Abraham uwierzył Jehowie i poczytano mu to za prawość”, i został nazwany „przyjacielem Jehowy”. Psalm 25:14 Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się go boją, a także jego przymierze, by dać im je poznać. Odpowiedź 1 – 3. a. W Biblii można znaleźć wersety świadczące o tym, że można być przyjacielem Boga, ale można też wywnioskować, że Bóg Biblii boi się ludzi odważnych. Nawiązuje on zażyłą więź z tchórzami – ludźmi, którzy się go boją. Moim zdaniem taka zażyłość nie rokuje dobrze na przyszłość. Zauważył to również autor 1 Listu Jana: 1 Jana 4:18 (...)W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości. Szerzej problem bania się Boga został omówiony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6637-ba%C4%87-si%C4%99-boga-czy-te%C5%BC-nie/ b. „Przyjrzyjmy się dokładniej trojgu bliskich przyjaciół Jehowy opisanych w Biblii. Chodzi o: 1) Rut, lojalną młodą wdowę z Moabu, 2) Ezechiasza, prawego króla judzkiego, i 3) Marię, pokorną matkę Jezusa. Czego możemy się nauczyć ze sposobu, w jaki każda z tych postaci pielęgnowała przyjaźń z Bogiem?” OKAZYWAŁA LOJALNĄ MIŁOŚĆ 4, 5. Jaką decyzję musiała podjąć Rut i dlaczego nie było to takie łatwe? Rut 1:9-15 Oby Jehowa was obdarował i obyście znalazły miejsce odpoczynku, każda w domu swego męża”. Potem je ucałowała, a one podniosły głos i się rozpłakały. I mówiły do niej: „Nie, lecz powrócimy z tobą do twego ludu”. Ale Noemi rzekła: „Wróćcie, moje córki. Czemu miałybyście iść ze mną? Czyż mam jeszcze w swym wnętrzu synów i czyż zostaną oni waszymi mężami? Wróćcie, moje córki, idźcie, gdyż zbyt się zestarzałam, by znów należeć do męża. Choćbym powiedziała, iż mam nadzieję, że jeszcze tej nocy będę miała męża i że urodzę synów, czy czekałybyście na nich, aż dorosną? Czy dla nich pozostawałybyście samotne, by nie mieć innego męża? Nie, moje córki, gdyż ze względu na was odczuwam wielką gorycz, bo zwróciła się przeciw mnie ręka Jehowy”. Wtedy one, podniósłszy głos, jeszcze bardziej płakały, po czym Orpa ucałowała swoją teściową. Rut natomiast pozostała przy niej. Ona więc rzekła: „Oto twoja owdowiała szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wracaj ze swą owdowiałą szwagierką”. Odpowiedź 4, 5. Szanowna pani Rut opuściła swój rodzinny kraj i swoich Bogów. Nie była to prosta decyzja bo kraj do którego się udawała był rządzony bezpośrednio przez Boga i często nawiedzały go wojny. O tym jak się żyło w tym kraju można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6253-kr%C3%B3lestwo-bo%C5%BCe-na-ziemi-%E2%80%93-krwawa-historia-w-dziejach-izraela/ 6. (a) Jakiego mądrego wyboru dokonała Rut? ( Dlaczego Boaz powiedział, że Rut szukała schronienia ‛pod skrzydłami Jehowy’? Rut 2:12 Oby Jehowa nagrodził twoje postępowanie i obyś otrzymała pełną odpłatę od Jehowy, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić”. Psalm 36:7 Jakże cenna jest, Boże, twoja lojalna życzliwość! A w cieniu twoich skrzydeł chronią się synowie ludzcy. Psalm 91:1-4 Kto mieszka w ukryciu u Najwyższego, znajdzie gościnę w cieniu Wszechmocnego. Powiem do Jehowy: „Tyś schronieniem moim i moją twierdzą, Bogiem moim, w którym chcę pokładać ufność”. On bowiem uratuje cię z pułapki ptasznika, od zarazy sprowadzającej niedole. Lotkami swymi zagrodzi dostęp do ciebie i pod jego skrzydłami się schronisz. Jego wierność wobec prawdy będzie wielką tarczą i wałem obronnym. Odpowiedź 6. a. Pani Rut wyemigrowała do Izraela co wydaje się być dobrym wyborem. b. Szanowny pan Boaz powiedział, że pani Rut szukała schronienia pod skrzydłami Jehowy dlatego, że w tym czasie Królestwem Izraela rządził Bóg. 7. Co może pomóc tym, którzy się wahają, czy oddać swe życie Jehowie? Jozuego 24:15 A jeśli w waszych oczach źle jest służyć Jehowie, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi praojcowie, gdy byli po drugiej stronie Rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Ale ja i mój dom będziemy służyć Jehowie”. Odpowiedź 7. Myślę, że każdy może na próbę wypróbować Boga do czego On też sam zachęca: Malachiasza 3:10 (...)Przynieście do spichrza wszystkie dziesięciny, żeby się znalazła żywność w moim domu, i proszę, wypróbujcie mnie w tym — rzekł Jehowa Zastępów — czy nie otworzę wam upustów niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, aż nie będzie już żadnego braku”. „PRZYLGNĄŁ DO JEHOWY” MIMO OTOCZENIA, W KTÓRYM WYRÓSŁ 8. W jakim otoczeniu wychowywał się Ezechiasz? 2 Królów 16:2-4 Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, swego Boga, jak to czynił Dawid, jego praojciec. Chodził zaś drogą królów Izraela i nawet swego syna przeprowadził przez ogień, według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził ze względu na synów Izraela. I składał ofiary oraz sprawiał, iż wznosił się dym ofiarny na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym bujnym drzewem. 2 Królów 16:10-17 W Wówczas król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii, i zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Posłał więc król Achaz kapłanowi Urijaszowi projekt ołtarza oraz jego wzór, jeśli chodzi o całe jego wykonanie. I kapłan Urijasz zabrał się do budowy tego ołtarza. Zgodnie ze wszystkim, co król Achaz przysłał z Damaszku — tak wykonał go kapłan, zanim król Achaz przybył z Damaszku. Kiedy król przybył z Damaszku, ujrzał król ów ołtarz; i król zaczął przystępować do ołtarza i składać na nim dary ofiarne. I zamieniał w dym swoje całopalenia i swoje ofiary zbożowe, i wylewał swój napój ofiarny, i kropił ołtarz krwią swoich ofiar współuczestnictwa. A ołtarz miedziany, który był przed obliczem Jehowy, przeniósł sprzed domu, spomiędzy swego ołtarza i domu Jehowy, i umieścił go po północnej stronie swego ołtarza. I król Achaz polecił mu — kapłanowi Urijaszowi — mówiąc: „Na tym wielkim ołtarzu zamieniaj w dym poranną ofiarę całopalną, a także wieczorną ofiarę zbożową i ofiarę całopalną króla oraz jego ofiarę zbożową, jak również ofiarę całopalną całego ludu ziemi oraz ich ofiarę zbożową i ich napoje ofiarne; masz go też skrapiać wszystką krwią ofiary całopalnej i wszystką krwią wszelkiej ofiary. Co się zaś tyczy ołtarza miedzianego, jeszcze się nad nim zastanowię”. I kapłan Urijasz postąpił zgodnie ze wszystkim, co polecił król Achaz. Ponadto król Achaz pociął ścianki boczne wózków i pousuwał z nich baseny; zdjął też morze z miedzianych byków, które się znajdowały pod nim, i umieścił je na kamiennej posadzce. 2 Kronik 28:1-3 Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, jak to czynił Dawid, jego praojciec. Chodził zaś drogami królów Izraela i nawet sporządził lane posągi Baalów. I sprawiał, że wznosił się dym ofiarny w dolinie synów Hinnoma, i palił swoich synów w ogniu — według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela. Odpowiedź 8. Szanowny pan Ezechiasz wychowywał się wśród niewiernych Izraelitów, którzy cudzołożyli z różnymi Bogami. 9, 10. (a) Dlaczego Ezechiasz łatwo mógłby zgorzknieć? ( Dlaczego nie należy rozgoryczać się na Boga? © Dlaczego nie powinniśmy uważać, że odebrane wychowanie decyduje o tym, jacy będziemy? Przysłów 19:3 To głupota ziemskiego człowieka wypacza jego drogę, a jego serce wybucha gniewem na Jehowę. Ezechiela 18:2, 3 „Co to dla was znaczy, że na ziemi izraelskiej wypowiadacie to przysłowie, mówiąc: ‚Ojcowie jedzą niedojrzałe winogrona, a synom zęby cierpną’? „‚Jako żyję — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — już nie będziecie wypowiadać tego przysłowia w Izraelu. Odpowiedź 9, 10. a. Szanowny pan Ezechiasz mógł zgorzknieć, dlatego że chociaż w prawie Bóg zapowiedział, że każdy umrze za swój własny grzech - Powtórzonego Prawa 24:16 (...)Ojcowie nie mają ponosić śmierci z powodu dzieci, a dzieci nie mają ponosić śmierci z powodu ojców. Każdy ma ponieść śmierć za swój grzech. - Bóg do tego prawa się nie stosował. Podczas karania stosował On odpowiedzialność zbiorową a za grzechy ojców nie raz odpowiadali synowie co też zostało usankcjonowane prawnie: Wyjścia 20:5 (...)Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, Amosa 7:17 (...)Twoi synowie zaś i twoje córki padną od miecza. (…) b. Myślę, że nie powinniśmy się rozgoryczać na Boga, bo przecież ma on dużo problemów, również osobistych. Powinniśmy raczej pomyśleć jak mu pomóc. Nad zdrowiem Boga Biblii zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ c. Otrzymane wychowanie nie decyduje o naszym życiu. Jako ludzie z wolną wolą sami mamy możliwość decydowania o tym jak chcemy żyć. Możemy odrzucić nawet dobre wychowanie. 11. Dzięki czemu Ezechiasz stał się jednym z najlepszych królów Judy? 2 Królów 18:5, 6 Pokładał ufność w Jehowie, Bogu Izraela; i po nim nie było wśród wszystkich królów Judy nikogo takiego jak on — ani też wśród tych, którzy byli przed nim. I przylgnął do Jehowy. Nie odwrócił się od podążania za nim, lecz przestrzegał jego przykazań, które Jehowa dał Mojżeszowi. 2 Kronik 29:1-11 Ezechiasz został królem, gdy miał dwadzieścia pięć lat, a panował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza. I czynił on to, co słuszne w oczach Jehowy, zgodnie ze wszystkim, co uczynił Dawid, jego praojciec. W pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył drzwi domu Jehowy i przystąpił do ich naprawy. Potem sprowadził kapłanów i Lewitów i zebrał ich na otwartym miejscu po stronie wschodniej. I przemówił do nich: „Posłuchajcie mnie, Lewici. Uświęćcie teraz siebie i uświęćcie dom Jehowy, Boga waszych praojców, i wynieście ze świętego miejsca to, co nieczyste. Bo nasi ojcowie postąpili wiarołomnie i uczynili to, co złe w oczach Jehowy, naszego Boga, tak iż go opuścili i odwrócili swe oblicze od przybytku Jehowy, a pokazali plecy. Zamknęli też drzwi portyku i pozostawili lampy zgaszone, i nie palili kadzidła, a w świętym miejscu nie składali Bogu Izraela ofiary całopalnej. I Jehowa oburzył się na Judę i Jerozolimę, tak iż uczynił z nich przyczynę drżenia, dziwowisko i powód do zagwizdania, jak to widzicie na własne oczy. I oto nasi praojcowie polegli od miecza, a nasi synowie wraz z naszymi córkami i naszymi żonami dostali się za to do niewoli. A teraz bliskie jest memu sercu zawarcie przymierza z Jehową, Bogiem Izraela, żeby odwrócił się od nas jego płonący gniew. Teraz, moi synowie, nie oddawajcie się odpoczywaniu, bo to was Jehowa wybrał, abyście stali przed jego obliczem, by pełnić dla niego służbę i dalej być jego sługami oraz tymi, którzy sprawiają, że się wznosi dym ofiarny”. 2 Kronik 29:18-24 Następnie weszli do króla Ezechiasza i rzekli: „Oczyściliśmy cały dom Jehowy, ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory, jak również stół na chleby pokładne oraz wszystkie jego przybory. A wszystkie sprzęty, które król Achaz podczas swego panowania wiarołomnie wycofał z użytku, przygotowaliśmy i uświęciliśmy; i oto są przed ołtarzem Jehowy”. A król Ezechiasz wstał wczesnym rankiem i zebrawszy książąt miasta, udał się do domu Jehowy. I przyprowadzili siedem byków i siedem baranów, i siedem baranków, i siedem kozłów jako dar ofiarny za grzechy, składany za królestwo i za sanktuarium oraz za Judę. Wówczas powiedział synom Aarona, kapłanom, by złożyli je na ołtarzu Jehowy. Zarżnęli więc bydło, a kapłani wzięli krew i pokropili nią ołtarz; potem zarżnęli barany i krwią pokropili ołtarz, zarżnęli też baranki i krwią pokropili ołtarz. Następnie przed króla oraz zbór przyprowadzili kozły stanowiące dar ofiarny za grzech i położyli na nich ręce. Potem kapłani zabili je, a z ich krwi złożyli na ołtarzu dar ofiarny za grzech, by dokonać przebłagania za całego Izraela; król bowiem powiedział, że to całopalenie i dar ofiarny za grzech należy złożyć za całego Izraela. 2 Kronik 31:1 A gdy już to wszystko zakończyli, wszyscy znajdujący się tam Izraelici wyszli do miast Judy i rozbijali święte słupy, i ścinali święte pale, i burzyli wyżyny oraz ołtarze, w całej Judzie i Beniaminie oraz w Efraimie i Manassesie, dopóki nie skończyli; potem wszyscy synowie Izraela wrócili do swych miast, każdy do swojej posiadłości. 2 Kronik 32:24-26 W owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował i zaczął się modlić do Jehowy. A On rozmawiał z nim i dał mu proroczy znak. Lecz Ezechiasz nie odwdzięczył się za wyświadczone mu dobrodziejstwo, gdyż jego serce stało się wyniosłe, co wywołało oburzenie na niego i na Judę oraz Jerozolimę. Jednakże Ezechiasz ukorzył się za wyniosłość swego serca, on sam oraz mieszkańcy Jerozolimy, i oburzenie Jehowy nie spadło na nich za dni Ezechiasza. Odpowiedź 11. Szanowny pan Ezechiasz zaufał Bogu i starał się przestrzegać jego przykazań. 12. Jak wzorem Ezechiasza wielu obecnie dowodzi, że przyjaźni się z Jehową? 2 Tymoteusza 3:1-5 A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się odwróć. Odpowiedź 12. W dzisiejszych czasach można spotkać ludzi, którzy zaufali Bogu Biblii. Studiują Biblię i uczą się żyć według jej wskazówek. POWIEDZIAŁA: „OTO NIEWOLNICA JEHOWY!” 13, 14. Dlaczego zadanie zlecone Marii mogło wydawać się jej zbyt trudne, jak jednak odpowiedziała ona Gabrielowi? Łukasza 1:26-38 Kiedy była w szóstym miesiącu, anioł Gabriel został posłany od Boga do galilejskiego miasta zwanego Nazaret, do dziewicy przyrzeczonej w małżeństwo mężczyźnie imieniem Józef, z domu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. I przyszedłszy do niej, rzekł: „Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą”. Ona zaś była do głębi poruszona tą wypowiedzią i zaczęła rozważać, co by to mogło być za pozdrowienie. Toteż anioł rzekł do niej: „Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga; i oto poczniesz w swym łonie, i urodzisz syna, i masz mu nadać imię Jezus. Ten będzie wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Jehowa Bóg da mu tron Dawida, jego ojca, i będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. Maria zaś rzekła do anioła: „Jakże to się stanie, skoro nie współżyję z mężczyzną?” Anioł, odpowiadając, rzekł do niej: „Duch święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego cię ocieni. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane świętym, Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, w swej starości także poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą nazywają niepłodną; gdyż u Boga żadne oznajmienie nie będzie niemożliwe”. Wtedy Maria rzekła: „Oto niewolnica Jehowy! Niechże mi się stanie według twego oznajmienia”. Wówczas anioł od niej odszedł. Odpowiedź 13, 14. Według niektórych podań szanowna panienka Maria w czasie kiedy zaszła w ciążę miała około 12 lat. Rodzić w tak młodym wieku mogło budzić obawę zwłaszcza, że kobiety za karę przechodzą tortury porodowe. 15. Dlaczego wiara Marii była niezwykła? Galatów 5:22 Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, Efezjan 2:8 Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie stało się to dzięki wam — jest to dar Boży. Odpowiedź 15. Nie widzę nic niezwykłego w wierze szanownej pani Marii. 16. Co dowodzi, że Maria była dobrym słuchaczem? Jakuba 1:19 Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu; Łukasza 2:16-19 I śpiesznie poszli, i znaleźli Marię oraz Józefa, jak również dzieciątko leżące w żłobie. Ujrzawszy je, oznajmili, jaką wypowiedź skierowano do nich w sprawie tego dziecięcia. I wszyscy, którzy to usłyszeli, zdumieli się tym, co im opowiedzieli pasterze, a Maria zaczęła zachowywać wszystkie te wypowiedzi i wyciągała wnioski w swym sercu. Łukasza 2:49 Ale on rzekł do nich: „Czyż musieliście mnie szukać? Czy nie wiecie, że ja mam być w domu mego Ojca?” Łukasza 2:51 I poszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i dalej był im podporządkowany. Jego matka zaś starannie zachowywała w swym sercu wszystkie te wypowiedzi. Odpowiedź 16. W Biblii mamy zachętę by być nieskorym do mówienia i z zachowania pani Marii można wywnioskować, że raczej stosowała się do tej rady, może za wyjątkiem kiedy rozkazała swemu synowi zamienić wodę w alkohol co przyczyniło się do plagi alkoholizmu, której ulegli chrześcijanie. Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 17. Czego możemy się dowiedzieć o Marii ze sposobu, w jaki się wypowiadała? Łukasza 1:46-55 Maria zaś rzekła: „Dusza moja wywyższa Jehowę, a duch mój nie może się powstrzymać od niewymownego radowania się w Bogu, moim Wybawcy, ponieważ spojrzał na uniżenie swej niewolnicy. Oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia będą mnie zwać szczęśliwą, gdyż wielkich czynów dokonał dla mnie Mocarny i święte jest jego imię; i przez pokolenia za pokoleniami jego miłosierdzie jest nad tymi, którzy się go boją. Z potęgą działał swym ramieniem, rozproszył tych, którzy w zamyśle swych serc są wyniośli. Z tronów zrzucił mocarzy, a wywyższył maluczkich; głodnych nasycił dobrami, a zamożnych odprawił z niczym. Przyszedł z pomocą Izraelowi, swemu słudze, by przywołać na pamięć miłosierdzie, tak jak powiedział do naszych praojców, do Abrahama i jego potomstwa, na wieki”. Odpowiedź 17. Z sposobu przemawiania pani Marii możemy wywnioskować, że była zauroczona Bogiem. 18. W jaki sposób możemy naśladować wiarę Marii? Łukasza 8:18 Dlatego zwracajcie uwagę na to, jak słuchacie; bo temu, kto ma, będzie dane więcej, ale temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co mu się wydaje, że ma”. Rzymian 10:15 A jak będą głosić, jeśliby nie zostali posłani? Tak jak jest napisane: „Jakże pełne wdzięku są stopy tych, którzy oznajmiają dobrą nowinę o tym, co dobre!” Odpowiedź 18. Wzorem pani Marii możemy starać się być powściągliwym w mowie zwłaszcza w sprawach, o których niewiele wiemy. 19. Czego możemy być pewni, gdy będziemy naśladować biblijne przykłady wiary? Hebrajczyków 6:11, 12 Pragniemy jednak, żeby każdy z was wykazywał taką samą pracowitość, abyście mieli zupełną pewność nadziei aż do końca, tak byście nie stali się gnuśni, lecz byli naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice. Odpowiedź 19. Chrześcijanie, którzy naśladują szanownego pana Jehoszua (Jezusa) mogą być pewni prześladowań, które są dowodem trwania w wierze. Temat ten jest omówiony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czego możemy się nauczyć z przyjaźni między Bogiem a Rut? Z przykładu szanownej pani Rut wynika, że czasami warto opuścić ojczyznę i zmienić Boga na innego. Dzięki czemu król Ezechiasz stał się bliskim przyjacielem Jehowy? Król Ezechiasz stał się przyjacielem Boga dzięki temu, że mu ufał i starał się przestrzegać jego przykazań. Jakie przymioty pozwoliły Marii, matce Jezusa, zaprzyjaźnić się z Jehową Bogiem? Pani Marii uległość i fakt, że Bóg potrzebował kobiety, która urodzi mu syna pozwoliła zaprzyjaźnić się z Bogiem. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 4. Jehowa nazwał go swoim przyjacielem – Strażnica do studium. W tym tygodniu analizujemy możliwość zawarcia przyjaźni z Bogiem. Uważam, że idea przyjaźni jest bardzo cenna i wszyscy ludzie powinni darzyć przyjaźnią wszystkie istoty. Przyjaźń to najprościej życzenie i staranie się o najlepszość osoby lub istoty nią obdarzonej. Taki też ja staram się mieć stosunek do poznawanych Bogów. Cały materiał jest dostępny tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016122 „Ty, Izraelu, jesteś moim sługą, ty, Jakubie, którego wybrałem — potomkiem Abrahama, mego przyjaciela” (IZAJ. 41:8). 1, 2. (a) Skąd wiemy, że ludzie mogą zostać przyjaciółmi Boga? ( Co rozważymy w tym artykule? Jakuba 2:23 i spełniły się słowa Pisma, które mówią: „Abraham uwierzył Jehowie i poczytano mu to za prawość”, i został nazwany „przyjacielem Jehowy”. Rzymian 4:11 I otrzymał znak, mianowicie obrzezanie, jako pieczęć prawości na podstawie wiary, którą miał w swym stanie nieobrzezania, żeby mógł być ojcem wszystkich, którzy wierzą, będąc w stanie nieobrzezania, aby im została przypisana prawość, Odpowiedź 1, 2. a. W Biblii napisano, że szanowny pan Abraham został przyjacielem Boga – może to być prawda. b. „Zobaczmy więc, jak dzięki swej wierze zaprzyjaźnił się on z Bogiem. Ponadto każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: „W jaki sposób mogę naśladować wiarę Abrahama i umocnić swoją przyjaźń z Jehową?”” JAK ABRAHAM STAŁ SIĘ PRZYJACIELEM JEHOWY? 3, 4. (a) Na czym polegała prawdopodobnie największa próba wiary, wobec której stanął Abraham? ( Dlaczego Abraham był gotowy ofiarować Izaaka? Rodzaju 22:1-8 A po tych wydarzeniach prawdziwy Bóg poddał Abrahama próbie. Rzekł zatem do niego: „Abrahamie!”, na co ten powiedział: „Oto jestem!” On zaś przemówił: „Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak miłujesz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria, i tam go ofiaruj jako całopalenie na jednej z gór, którą ci wskażę”. Toteż Abraham wstał wcześnie rano i osiodłał swego osła, i zabrał ze sobą dwóch swoich sług oraz swego syna, Izaaka; narąbał też drewna na całopalenie. Potem wstał i udał się w podróż do miejsca, które mu wskazał prawdziwy Bóg. Dopiero trzeciego dnia Abraham podniósł oczy i z daleka ujrzał to miejsce. I rzekł Abraham do swych sług: „Pozostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec chcemy tam pójść i oddać cześć, i do was wrócić”. Potem Abraham wziął drewno na całopalenie i włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął do rąk ogień oraz nóż rzeźniczy, i obaj poszli razem. A Izaak odezwał się do Abrahama, swego ojca: „Ojcze mój!” Ten zaś rzekł: „Oto jestem, synu mój!” A on ciągnął dalej: „Oto jest ogień i drewno, ale gdzie jest owca na całopalenie?” Wtedy Abraham rzekł: „Bóg zapewni sobie owcę na całopalenie, mój synu”. I obaj szli razem dalej. 1 Koryntian 2:14-16 Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo. Natomiast człowiek duchowy osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest osądzany przez żadnego człowieka. Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać?” My wszakże mamy umysł Chrystusowy. Odpowiedź 3, 4. a. Bóg zażądał od pana Abrahama spalenie jego syna Izaaka w ofierze. Pan Abraham bez wahania zdecydował się to uczynić. Podobnego oddania wymaga od swoich czcicieli szanowny pan Jehoszua (Jezus): Mateusza 10:37 Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. Łukasza 14:25, 26 A szły z nim wielkie tłumy, on zaś, odwróciwszy się, rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, owszem, nawet swej duszy, ten nie może być moim uczniem. Szerzej temat ten jest omawiany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6493-szanowny-pan-jezus-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-go-kocha%C4%87-ponad-wszystkie-stworzenie/ b. Szanowny pan Abraham nie wahał się ofiarować swojego syna, dlatego, że stosunki z Bogiem były dla niego ważniejsze od stosunków z własną rodziną. Być może wierzył, że Bóg jest w stanie z martwych wzbudzić spalonego syna, jak to zasugerowano w Nowym Testamencie: Hebrajczyków 11:19 Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych; i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład. 5. Jak Abraham mógł się dowiedzieć o Jehowie i jak ta wiedza na niego wpłynęła? Jozuego 24:2 I przemówił Jozue do całego ludu: „Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Po drugiej stronie Rzeki mieszkali dawno temu wasi praojcowie, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Odpowiedź 5. Pan Abraham mógł napotkać w swoim życiu na czcicieli Boga Biblii. Mógł też zostać zwerbowany przez niego osobiście lub za pośrednictwem aniołów. 6, 7. Jak przeżycia Abrahama wzmocniły jego wiarę? Rodzaju 14:22 Na to Abram rzekł do króla Sodomy: „Podnoszę rękę, przysięgając na Jehowę, Boga Najwyższego, Twórcę nieba i ziemi, Rodzaju 12:10-20 A ziemię tę nawiedziła klęska głodu i Abram powędrował do Egiptu, by tam przebywać jako przybysz, gdyż dotkliwa była klęska głodu w tej ziemi. A gdy już się zbliżył, by wejść do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: „Proszę cię! Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Z pewnością więc Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą: ‚To jego żona’. I na pewno mnie zabiją, a ciebie zachowają przy życiu. Mów, proszę, iż jesteś moją siostrą, żeby mi się dobrze wiodło z twego powodu, i dzięki tobie żyć będzie moja dusza”. A gdy tylko Abram wszedł do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli tę kobietę, iż jest bardzo piękna. I zobaczyli ją też książęta faraona, i zaczęli ją zachwalać faraonowi, tak iż tę kobietę zabrano do domu faraona. A on ze względu na nią dobrze traktował Abrama i ten w końcu miał owce i bydło, i osły, i służących oraz służące, i oślice, i wielbłądy. Wówczas Jehowa dotknął faraona i jego domowników wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wtedy faraon wezwał Abrama i rzekł: „Cóżeś to mi uczynił? Czemuś mi nie powiedział, że ona jest twoją żoną? Czemu mówiłeś: ‚Ona jest moją siostrą’, tak iż właśnie miałem wziąć ją sobie za żonę? Oto więc twoja żona. Zabierz ją i idź!” I faraon wydał ludziom nakazy w jego sprawie, a oni odprowadzili go wraz z jego żoną i wszystkim, co miał. Rodzaju 20:2-7 I Abraham mawiał o Sarze, swojej żonie: „Ona jest moją siostrą”. Wtedy Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Potem przyszedł Bóg do Abimelecha we śnie w nocy i rzekł do niego: „Oto zaraz umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, gdyż ona należy do innego właściciela jako jego żona”. Jednakże Abimelech nie zbliżył się do niej. Dlatego rzekł: „Jehowo, czy zabijesz naród, który rzeczywiście jest prawy? Czyż on mi nie powiedział: ‚Ona jest moją siostrą’? A ona — czyż także nie powiedziała: ‚On jest moim bratem’? Uczyniłem to w uczciwości mego serca i w niewinności moich rąk”. Wtedy prawdziwy Bóg rzekł do niego we śnie: „Ja również wiem, że uczyniłeś to w uczciwości swego serca, i ja też powstrzymałem cię od zgrzeszenia przeciwko mnie. Właśnie dlatego nie pozwoliłem ci jej dotknąć. Lecz teraz zwróć żonę owego mężczyzny, bo jest on prorokiem i będzie błagał za tobą. Pozostań więc przy życiu. Ale jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszyscy, którzy do ciebie należą”. Rodzaju 20:10-12 I Abimelech powiedział jeszcze do Abrahama: „Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś?” Abraham odrzekł: „Otóż powiedziałem sobie: ‚Tutaj bez wątpienia nie ma bojaźni przed Bogiem i na pewno mnie zabiją z powodu mojej żony’. A ponadto ona naprawdę jest moją siostrą, córką mojego ojca, tyle że nie córką mojej matki; i została moją żoną. Rodzaju 20:17, 18 I Abraham zaczął błagać prawdziwego Boga; a Bóg uzdrowił Abimelecha i jego żonę, i jego niewolnice i te zaczęły rodzić dzieci. Jehowa bowiem mocno zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Odpowiedź 6, 7. Zaufanie pana Abrahama do Boga mogło wzrosnąć na wskutek tego, że Bóg dbał o bezpieczeństwo jego rodziny. 8. Jak możemy zdobywać wiedzę i doświadczenie, które wzmocnią naszą przyjaźń z Jehową? Daniela 12:4 „Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”. Odpowiedź 8. Wiedzę i doświadczenie, które wzmocnią naszą przyjaźń z Bogiem Biblii możemy zdobywać na wiele sposobów. Po pierwsze musimy wiedzieć co to jest przyjaźń. Przyjaźń zaczyna się w umyśle. Jest to pragnienie by obiektowi, któremu okazujemy przyjaźń wiodło się jak najlepiej. By mógł obiekt przyjaźni się doskonalić. By rozwijał swoje wady i likwidował zalety. Gdy już rozwiniemy w sobie takie pragnienie powinniśmy dobrze poznać obiekt, który chcemy obdarować przyjaźnią. W przypadku Boga, jeżeli chcemy być jego przyjaciółmi powinniśmy dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Powinniśmy szczerze rozmawiać o jego wadach i zaletach. Nad wadami Boga Biblii zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ Możemy starać się z Bogiem skontaktować w modlitwie i szczerze porozmawiać o przyjaźni i ewentualnie poprzeć słowa czynami. Kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu z Bogiem, możemy dowody przyjaźni okazać jego czcicielom. Powinno to wzmocnić naszą przyjaźń z Bogiem. JAK ABRAHAM DBAŁ O PRZYJAŹŃ Z BOGIEM 9, 10. (a) Co jest potrzebne, aby zacieśniać przyjaźń? ( Co dowodzi, że Abraham cenił i pielęgnował przyjaźń z Jehową? Przysłów 17:17 Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki. Rodzaju 17:10-14 To jest moje przymierze, które będziecie zachowywać, między mną a wami, jak również twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna spośród was ma się dać obrzezać. I dacie obrzezać ciało waszych napletków, i będzie to służyć za znak przymierza między mną a wami. I każdy wasz potomek męski mający osiem dni ma zostać obrzezany, według waszych pokoleń, każdy urodzony w domu i każdy nabyty za pieniądze od jakiegoś cudzoziemca, który nie jest z twego potomstwa. Każdy mężczyzna urodzony w twoim domu i każdy nabyty za twoje pieniądze koniecznie ma zostać obrzezany; i moje przymierze na waszym ciele ma służyć za przymierze po czas niezmierzony. A nie obrzezany mężczyzna, który nie da obrzezać ciała swego napletka — ta dusza ma zostać zgładzona ze swego ludu. Złamał on moje przymierze”. Rodzaju 17:23 Abraham zatem wziął Ismaela, swego syna, i wszystkich, którzy się urodzili w jego domu, i każdego nabytego za jego pieniądze, każdego mężczyznę spośród domowników Abrahama, i w tymże dniu obrzezał ciało ich napletków, tak jak mu powiedział Bóg. Odpowiedź 9, 10. a. Do zaciśnięcia przyjaźni potrzebny jest przede wszystkim kontakt pomiędzy osobami darzącymi się przyjaźnią oraz chęć bycia przyjaciółmi. Może się zdarzyć, że osoba, którą darzymy przyjaźnią nie chce się doskonalić i słuchać naszych dobrych rad, sama też tych rad nie chce dawać. W takim przypadku zacieśnianie przyjaźni jest utrudnione. b. Pan Abraham słuchał rad Boga. Gdy Bóg zażądał by przymierze pomiędzy nim a panem Abrahamem i jego potomstwem zostało zaznaczone poprzez okaleczenie penisów, bez wahania zdecydował się to zrobić. Kwestia obrzezania jest jednym ze spornych kwestii dzielących chrześcijan. Jedni uważają, że chrześcijanie powinni się obrzezywać. Inni, że nie powinni. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6591-obrzezanie-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-si%C4%99-obrzezywa%C4%87/ 11. Dlaczego Abraham martwił się o mieszkańców Sodomy i Gomory i jak Jehowa pomógł mu rozwiać te obawy? Rodzaju 18:22-33 Wówczas mężowie ci zawrócili stamtąd i poszli do Sodomy, ale Jehowa dalej stał przed Abrahamem. Wtedy Abraham zbliżył się i przemówił: „Czy istotnie zmieciesz prawego razem z niegodziwym? Przypuśćmy, że w mieście jest pięćdziesięciu prawych. Czy więc ich zmieciesz i nie przebaczysz temu miejscu ze względu na pięćdziesięciu prawych, którzy są w nim? Jest nie do pomyślenia, żebyś działał w ten sposób, uśmiercając prawego razem z niegodziwcem, tak by prawego miało spotkać to, co niegodziwego! Jest to u ciebie nie do pomyślenia. Czyż Sędzia całej ziemi nie miałby uczynić tego, co słuszne?” Wówczas Jehowa rzekł: „Jeśli w Sodomie, w obrębie miasta, znajdę pięćdziesięciu prawych, to ze względu na nich przebaczę całemu temu miejscu”. Lecz Abraham odpowiedział jeszcze i rzekł: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy, chociaż jestem prochem i popiołem. Przypuśćmy, że do pięćdziesięciu prawych brakuje pięciu. Czy z powodu tych pięciu obrócisz całe miasto w ruinę?” On odrzekł: „Nie obrócę go w ruinę, jeśli tam znajdę czterdziestu pięciu”. Ale on jeszcze raz przemówił do niego i rzekł: „Przypuśćmy, że znajdzie się tam czterdziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego ze względu na tych czterdziestu”. Lecz on ciągnął dalej: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem, ale jeszcze powiem: Przypuśćmy, że znajdzie się tam trzydziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego, jeśli tam znajdę trzydziestu”. Lecz on ciągnął dalej: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy: Przypuśćmy, że znajdzie się tam dwudziestu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dwudziestu”. W końcu rzekł: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem, ale powiem jeszcze ten raz: Przypuśćmy, że znajdzie się tam dziesięciu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dziesięciu”. Wówczas Jehowa odszedł, gdy przestał mówić do Abrahama, a Abraham wrócił na swoje miejsce. Odpowiedź 11. Gdy pan Abraham dowiedział się, że Bóg zamierza zmieść z powierzchni ziemi Sodomę I Gomorę martwił się o to czy przypadkiem ze złoczyńcami nie zginął prawi ludzie. Bóg zapewnił pana Abrahama, że ze względu na ludzi prawych nie zburzył by Sodomy i Gomory. 12, 13. (a) Jak wiedza i doświadczenie Abrahama pomogły mu w późniejszym okresie? ( Co świadczy o tym, że Abraham ufał Jehowie? Hebrajczyków 11:19 Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych; i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład. Odpowiedź 12, 13. a. Pan Abraham miał tak wielkie zaufanie do Boga, że nie wahał się ofiarować swojego syna. b. Ta niedoszła ofiara świadczyła o tym, że pan Abraham Bogu ufał, w Nowym Testamencie zasugerowano, że Bóg potrafi wskrzesić nawet spalonego człowieka. 14. Z jakimi wyzwaniami borykasz się w służbie dla Jehowy i jak przykład Abrahama może ci pomóc? Odpowiedź 14. W swojej służbie dla Jehowy i innych Bogów, jako poszukiwacz Boga wytyczyłem sobie ambitne zadanie przeczytania i krytycznym przeanalizowania kilkuset książek. Liczę na to, że Bóg czy też Bogowie pomogą mi w tym dziele. PRZYJAŹŃ, KTÓRA PRZYNOSI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 15. Skąd możemy mieć pewność, że Abraham nigdy nie żałował swej lojalności i posłuszeństwa wobec Jehowy? PRZYJAŹŃ ABRAHAMA Z JEHOWĄ W UR Abraham i Sara poznają Jehowę i zaczynają oddawać Mu cześć Abraham okazuje Bogu posłuszeństwo i opuszcza Ur W DRODZE DO KANAANU Jehowa chroni Abrahama i Sarę podczas ich wędrówki W KANAANIE Abraham posłusznie obrzezuje wszystkich swych domowników płci męskiej Jehowa cierpliwie słucha rozterek Abrahama dotyczących Sodomy Jehowa sprawia, że sędziwemu Abrahamowi i Sarze rodzi się syn Abraham w dowód wielkiej wiary jest gotowy ofiarować Izaaka Abraham umiera „w późnej starości, sędziwy i pełen zadowolenia” Rodzaju 25:8 Potem Abraham wydał ostatnie tchnienie i umarł w późnej starości, sędziwy i pełen zadowolenia, i został przyłączony do swego ludu. Odpowiedź 15. By mieć pewność, że pan Abraham nigdy nie żałował swojej lojalności i posłuszeństwa wobec Boga trzeba by znać wszystkie jego uczucia od chwili zawarcia przymierza po dziś dzień. Bez tej wiedzy nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 16. Jakie powody do radości Abraham będzie miał w raju? Hebrajczyków 11:10 Oczekiwał bowiem miasta mającego rzeczywiste fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Jana 3:16 „ Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Hebrajczyków 6:10-12 Gdyż Bóg nie jest nieprawy, żeby miał zapomnieć o waszej pracy oraz o miłości, którą okazaliście jego imieniu przez to, że usługiwaliście świętym i w dalszym ciągu usługujecie. Pragniemy jednak, żeby każdy z was wykazywał taką samą pracowitość, abyście mieli zupełną pewność nadziei aż do końca, tak byście nie stali się gnuśni, lecz byli naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice. Odpowiedź 16. Pytanie dotyczące powodów do radości, które pan Abraham będzie miał w rają jest podchwytliwym pytaniem, które wymusza fantazjowanie na temat przyszłości. Tego typu praktyk Bóg w Biblii zakazał pod groźbą kary śmierci: Kapłańska 19:31 „‚Nie zwracajcie się do mediów spirytystycznych i nie radźcie się tych, którzy trudnią się przepowiadaniem wydarzeń, żebyście przez nich nie stali się nieczyści. Jam jest Jehowa, wasz Bóg. Kapłańska 20:27 „‚A jeśli chodzi o mężczyznę lub kobietę, w których będzie duch mediumistyczny lub duch przepowiadania, mają bezwarunkowo być uśmierceni. Należy ich obrzucić kamieniami, żeby umarli. Spadnie na nich ich własna krew’”. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak wiedza i doświadczenie umacniały wiarę Abrahama? Kontakty pana Abrahama z Bogiem sprawiły, że zaczął on ufać Bogu bezgranicznie. Co Abraham robił, żeby zacieśnić swoją przyjaźń z Bogiem? Pan Abraham był posłuszny Bogu. Nie wahał się okaleczyć sobie penis jak i swojemu potomstwu. Jak wzorem Abrahama możesz nawiązać przyjaźń z Jehową? By wzorem pana Abrahama nawiązać przyjaźń z Bogiem powinniśmy nawiązać z Nim osobiste relacje. A Wy szanowni forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 5. Bądź zdecydowany ‛trwać w miłości braterskiej’! Strażnica do studium. Całość materiału jest dostępna tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016042 „Wasza miłość braterska niech trwa” (HEBR. 13:1). 1, 2. Dlaczego Paweł napisał list do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego? 2 Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji odwrócili się ode mnie. (...) Odpowiedź 1, 2. To czy apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków jest dyskusyjna. List ten jest anonimowy. Temat - Biblia – kto jest autorem nie podpisanych ksiąg biblijnych jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6520-kto-jest-autorem-ksi%C4%85g-biblijnych-kt%C3%B3re-nie-zosta%C5%82y-podpisane/ Jeżeli go pisał szanowny pan apostoł Paweł to przyczyną tego mógł być fakt, że uciekł do Rzymu, w Azji bowiem wszyscy w okręgu Azji odwrócili się od Niego i osobiście mógł się bać tam pojawić: 2 Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji odwrócili się ode mnie. (…) Kwestię pana Pawła analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1458-pawel-kim-jest-ta-postac-i-jaka-role-odegrala-w-chrzescijanstwie/ A nad jego zdrowiem psychicznym zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6592-szanowny-pan-aposto%C5%82-pawe%C5%82-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ 3. Dlaczego List do Hebrajczyków powinien nas interesować? Odpowiedź 3. List do Hebrajczyków powinien nas interesować dlatego, że jest częścią Biblii, księgi, która wywiera wielki wpływ na życie ludzi na ziemi. Szerzej myśl tę rozwinąłem tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6772-biblia-%E2%80%93-dlaczego-warto-j%C4%85-poznawa%C4%87/ Oprócz tego w liście tym znajdziemy wiele praktycznych rad, które mogą nam pomóc w rozwoju swojej osobowości. 4. Jak brzmi myśl przewodnia na rok 2016 i dlaczego jest stosowna? „Wasza miłość braterska niech trwa” Odpowiedź 4. Myśl przewodnia na rok 2016 dla Świadków Jehowy dotyczy trwania miłości braterskiej. Moim zdaniem może ona być nie stosowna bo pomija ona kobiety. Myślę, że lepiej by było gdyby była w niej również poruszona miłość siostrzana, ale chrześcijanie tacy właśnie są. O roli kobiet w chrześcijaństwie dyskutujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6206-czy-kobieta-w-chrze%C5%9Bcija%C5%84stwie-jest-podgatunkiem-cz%C5%82owieka-gorszym-od-m%C4%99%C5%BCczyzny/ CZYM JEST MIŁOŚĆ BRATERSKA? 5. Czym jest miłość braterska? Mateusza 23:8 Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi. Rzymian 12:10 W miłości braterskiej żywcie jedni do drugich tkliwe uczucie. Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Odpowiedź 5. Miłość braterska w Biblii jest to miłość pomiędzy chrześcijanami. 6. Kogo chrześcijanin powinien uważać za brata? Rzymian 10:12 Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 1 Tesaloniczan 4:9 A jeśli chodzi o miłość braterską, nie potrzebujecie, żebyśmy wam pisali, gdyż sami jesteście przez Boga uczeni miłować się wzajemnie Odpowiedź 6. Chrześcijanie powinni uważać za brata swoich współwyznawców płci męskiej. DLACZEGO TRZEBA TRWAĆ W MIŁOŚCI BRATERSKIEJ? 7. (a) Głównie z jakiego powodu mamy okazywać miłość braterską? ( Dlaczego jeszcze musimy umacniać wzajemną miłość? 1 Jana 4:7 Umiłowani, dalej miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i Boga poznaje. 1 Jana 4:20, 21 Jeżeli ktoś twierdzi: „Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział. A mamy od niego to przykazanie, że kto miłuje Boga, powinien miłować również swego brata. Odpowiedź 7. a. Miłość braterska jest częścią miłości, i dlatego powinna być rozwijana. b. Miłość do każdego jest ważna i można ją doskonalić zawsze. 8. Co powinniśmy robić już teraz, zanim rozpocznie się wielki ucisk? Marka 13:19 bo owe dni będą dniami takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż do tego czasu i nigdy więcej nie będzie. Objawienie 7:1-3 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, trzymających mocno cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca i mającego pieczęć Boga żywego; i donośnym głosem zawołał do czterech aniołów, którym dano czynić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy niewolników Boga naszego na ich czołach”. Izajasza 26:20 „Idź, mój ludu, wejdź do swych wewnętrznych komnat i zamknij za sobą drzwi. Schowaj się tylko na chwilę, aż przeminie potępienie. Hebrajczyków 10:24, 25 I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia. Odpowiedź 8. Ludzie powinni być przygotowani na najgorsze bo być może właśnie się rozpoczyna wielki ucisk przepowiedziany w Biblii. 9. (a) W jakich sytuacjach możemy obecnie dowodzić miłości braterskiej? ( Podaj przykłady, jak słudzy Jehowy okazują taką miłość. Mateusza 24:12 a z powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie. Odpowiedź 9. a. Każda sytuacja jest dobra do okazania miłości braterskie. b. Świadkowie Jehowy pomagają sobie w razie kataklizmów. JAK MOŻEMY TRWAĆ W MIŁOŚCI BRATERSKIEJ? 10. Co teraz przeanalizujemy? Co pomimo dotykających nas problemów możemy robić, żeby trwać w miłości braterskiej? Jak możemy jej dowodzić? Apostoł Paweł po udzieleniu zachęty, by ‛nasza miłość braterska trwała’, podał kilka sposobów, na jakie chrześcijanie mogą to robić. Rozważmy sześć z nich. Odpowiedź 10. Co pomimo dotykających nas problemów możemy robić, żeby trwać w miłości braterskiej? Jak możemy jej dowodzić? Apostoł Paweł po udzieleniu zachęty, by ‛nasza miłość braterska trwała’, podał kilka sposobów, na jakie chrześcijanie mogą to robić. Rozważmy sześć z nich. 11, 12. Co to znaczy okazywać gościnność? Hebrajczyków 13:2 Nie zapominajcie o gościnności, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc, podejmowali aniołów. Odpowiedź 11, 12. Gościnność to troska o gości – w dzisiejszych czasach kraje Europy mają wielką próbę gościnności bi przybyło do nich wielu gości z biednych krajów, z których część jest ogarniętych wojną. 13, 14. Jak możemy ‛pamiętać o tych, którzy są w więzach więziennych’? Hebrajczyków 13:3 Pamiętajcie o tych, którzy są w więzach więziennych, jak gdybyście sami zostali z nimi związani, a także o poniewieranych, bo i wy jeszcze jesteście w ciele. Hebrajczyków 10:34 Zarówno bowiem wyraziliście współczucie dla uwięzionych, jak i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą. Hebrajczyków 13:18, 19 Módlcie się za nas, gdyż ufamy, że mamy uczciwe sumienie, bo we wszystkim pragniemy postępować uczciwie. Tym bardziej jednak usilnie was zachęcam, byście to czynili, żebym prędzej został wam przywrócony. Odpowiedź 13, 14. Pamiętać o więźniach możemy jeżeli to możliwe to odwiedzając ich, dostarczając paczki a oprócz tego zawsze można się modlić za więźniów. 15. Jak możemy dowodzić, że szanujemy swoje małżeństwo? Hebrajczyków 13:4 Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 1 Tesaloniczan 4:3-8 Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty; aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku, nie w zachłannej żądzy seksualnej, jaką też pałają narody, nie znające Boga — aby w tej sprawie nikt nie posuwał się do szkodzenia i nie wkraczał w prawa swego brata, bo przecież Jehowa wymierza karę za to wszystko, jak wam przedtem powiedzieliśmy, a także daliśmy dokładne świadectwo. Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem. Kto więc okazuje lekceważenie, ten lekceważy nie człowieka, lecz Boga, który wam udziela swego ducha świętego. Mateusza 5:28 Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Odpowiedź 15. Dowodzić szacunek małżeński możemy dobrymi pragnieniami i myślami, i takimi samymi gestami, minami, słowami i przede wszystkim uczynkami. 16. Jak zadowolenie pomaga okazywać miłość braterską? Hebrajczyków 13:5 Prowadźcie życie wolne od umiłowania pieniędzy, zadowalając się tym, co jest obecnie. On bowiem powiedział: „Nie pozostawię cię ani nie opuszczę”. 1 Tymoteusza 6:6-8 Oczywiście, jest ono źródłem wielkiego zysku — owo zbożne oddanie wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Bo nic nie przynieśliśmy na świat, nic też nie możemy wynieść. Mając więc wyżywienie i odzież oraz schronienie, będziemy z tego zadowoleni. 1 Tymoteusza 6:17-19 Nakazuj tym, którzy są bogaci w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego mniemania o sobie i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku; żeby pracowali nad tym, co dobre, byli bogaci w szlachetne uczynki, hojni, gotowi się dzielić, niezawodnie zaskarbiając sobie wspaniały fundament na przyszłość, aby móc się mocno uchwycić rzeczywistego życia. Odpowiedź 16. Człowiek zadowolony ma więcej energii do działania co przekłada się na miłość braterską. 17. Jak otucha pomaga nam przejawiać miłość braterską? Hebrajczyków 13:6 Możemy więc być pełni otuchy i mówić: „Jehowa jest moim wspomożycielem; nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek?” 1 Tesaloniczan 5:14, 15 Ponadto usilnie was zachęcamy, bracia: napominajcie nieporządnych, pocieszajcie swą mową dusze przygnębione, wspierajcie słabych, wobec wszystkich bądźcie wielkodusznie cierpliwi. Baczcie, żeby nikt nie oddawał nikomu krzywdą za krzywdę, ale zawsze zabiegajcie o to, co dobre — jeden dla drugiego, a także dla wszystkich innych. Łukasza 21:25-28 „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą. Ale gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze wyzwolenie”. Odpowiedź 17. Otucha czyli optymizm również jest pomocny w miłości bo dodaje sił. 18. Jak możemy umacniać miłość braterską do starszych zboru? Hebrajczyków 13:7 Pamiętajcie o tych, którzy wśród was przewodzą i którzy wam oznajmili słowo Boże, a rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę. Hebrajczyków 13:17 Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. 1 Tesaloniczan 5:13 i żebyście z uwagi na ich pracę darzyli ich w miłości bardziej niż nadzwyczajnymi względami. Bądźcie wobec siebie nawzajem usposobieni pokojowo. Odpowiedź 18. Umacniać miłość braterską ze starszymi zboru możemy umacniać poprzez chętną współpracę i wyrazy wdzięczności za ich trud. CZYŃMY TO W JESZCZE PEŁNIEJSZEJ MIERZE 19, 20. Jak możemy okazywać miłość braterską w większej mierze? 1 Tesaloniczan 4:9, 10 A jeśli chodzi o miłość braterską, nie potrzebujecie, żebyśmy wam pisali, gdyż sami jesteście przez Boga uczeni miłować się wzajemnie i rzeczywiście to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Usilnie was jednak zachęcamy, bracia, żebyście dalej czynili to w jeszcze pełniejszej mierze Hebrajczyków 13:1 Wasza miłość braterska niech trwa. Odpowiedź 19, 20. Miłość można stale doskonalić na przykład pracując nad owocami ducha: Galatów 5:22, 23 (...)Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czym jest miłość braterska? Miłość braterska jest to miłość pomiędzy chrześcijanami płci męskiej. Dlaczego to takie ważne, by wciąż przejawiać miłość braterską? Miłość braterską jest jednym z elementów miłość i dlatego warto ją rozwijać. Jak możemy okazywać miłość braterską? Miłość możemy okazywać dobrymi myślami, pragnieniami, marzeniami, gestami, minami, słowami i czynami. Szerzej temat miłości również na podstawie Strażnicy analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7067-czy-%E2%80%9Bmi%C5%82ujesz-swego-bli%C5%BAniego-jak-samego-siebie%E2%80%99-studium-stra%C5%BCnicy/ A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 6. Jehowa cię pokrzepi – Strażnica do studium. „Jehowa pokrzepi go na łożu boleści” (PS. 41:3). W tym tygodniu w Strażnicy jest analizowania kwestia naszego zdrowia i ewentualnej pomocy Boga w przypadku choroby. Tematy te są już analizowane na forum. Kwestię uzdrowień za sprawą Boga analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6814-chrze%C5%9Bcijanie-%E2%80%93-czy-powinni-korzysta%C4%87-z-pomocy-%C5%9Bwieckich-lekarzy/ Warto też dodać, że zdolność leczenia chorych jest jednym ze znaków rozpoznawczych wierzących chrześcijan podanym przez samego szanownego pana Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa). Temat ten jest omawiany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6804-znaki-po-kt%C3%B3rych-mo%C5%BCemy-rozpozna%C4%87-wierz%C4%85cych-chrze%C5%9Bcijan/ Proszę przejdźmy do analizy Strażnicy. Cały materiał jest dostępny tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015925#h=3 Ja się ograniczę głównie do zacytowania kluczowych wersetów biblijnych, pytań i odpowiedzi. 1, 2. Nad czym niekiedy się zastanawiamy i jakie przykłady biblijne mogą nam wtedy przyjść na myśl? 2 Królów 1:2 Tymczasem Achazjasz wypadł przez okratowanie swej komnaty na dachu, znajdującej się w Samarii, i zachorował. Wyprawił więc posłańców i rzekł im: „Idźcie, zapytajcie Baal-Zebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję po tej chorobie”. 2 Królów 8:7, 8 Elizeusz zaś przybył do Damaszku; a Ben-Hadad, król Syrii, chorował. Doniesiono mu więc: „Przyszedł aż tutaj mąż prawdziwego Boga”. Na to król rzekł do Chazaela: „Weź w rękę dar i idź na spotkanie męża prawdziwego Boga, i przez niego zapytaj Jehowę, mówiąc: ‚Czy wyzdrowieję z tej choroby?’” 1 Królów 17:17-24 A po tych wydarzeniach zachorował syn owej niewiasty, pani domu, a jego choroba tak się wzmogła, że w ogóle nie zostało w nim tchu. Wówczas rzekła do Eliasza: „Co tobie do mnie, mężu prawdziwego Boga? Przyszedłeś do mnie, by przywieść na pamięć moje przewinienie i uśmiercić mego syna”. Ale on jej powiedział: „Daj mi swego syna”. Potem wziął go z jej objęć i zaniósł go do izby na dachu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. I zaczął wołać do Jehowy i mówić: „Jehowo, Boże mój, czy również na tę wdowę, u której przebywam jako przybysz, sprowadzisz szkodę, uśmiercając jej syna?” I trzy razy rozciągał się na dziecku, i wołał do Jehowy, mówiąc: „Jehowo, Boże mój, spraw, proszę, by dusza tego dziecka wróciła do niego”. W końcu Jehowa wysłuchał głosu Eliasza i dusza dziecka wróciła do niego, i ożyło. Wziął więc Eliasz dziecko i zniósł je na dół do domu z izby na dachu, i dał je matce, po czym Eliasz powiedział: „Patrz, twój syn żyje”. Na to niewiasta rzekła do Eliasza: „Teraz doprawdy wiem, że jesteś mężem Bożym i że prawdziwe jest słowo Jehowy w twoich ustach”. 2 Królów 4:17-20 Jednakże owa niewiasta stała się brzemienna i na drugi rok w tym wyznaczonym czasie urodziła syna, tak jak jej powiedział Elizeusz. I chłopiec rósł, a pewnego dnia poszedł jak zwykle do swego ojca ze żniwiarzami. I mówił do ojca: „Moja głowa, o, moja głowa!” W końcu rzekł on do sługi: „Zabierz go do jego matki”. Zabrał go więc i zaniósł do matki. A on siedział jej na kolanach aż do południa, po czym umarł. 2 Królów 4:32-35 W końcu Elizeusz przyszedł do domu, a oto chłopiec był martwy i leżał na jego łóżku. Wszedł więc i zamknąwszy drzwi za nimi oboma, zaczął się modlić do Jehowy. Potem podszedł, położył się na dziecku i przytknął swoje usta do jego ust oraz swoje oczy do jego oczu, a swoje dłonie do jego dłoni, i był nad nim pochylony, aż ciało dziecka się rozgrzało. Następnie znowu zaczął się przechadzać po domu, po czym podszedł i pochylił się nad nim. A chłopiec zaczął kichać — aż do siedmiu razy; i otworzył chłopiec oczy. Odpowiedź 1, 2. Kiedy jesteśmy chorzy lub też chorują jacyś znajomy lub też spotykamy chore osoby zastanawiam się, czy przyczyną chorób są nasze grzechy i czy Bóg może nam pomóc w chorobie. W Biblii jest wiele wersetów, z których wynika, że Bóg może leczyć lub zabijać ludzi chorobami. 3-5. Jaką mocą dysponują Bóg i Jezus i jakie pytania to nasuwa? Rodzaju 12:17 Wówczas Jehowa dotknął faraona i jego domowników wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Liczb 12:9, 10 I Jehowa zapałał na nich gniewem, i odszedł. A obłok oddalił się znad namiotu i oto Miriam została dotknięta trądem białym jak śnieg. Wtedy Aaron zwrócił się ku Miriam i oto była dotknięta trądem. 2 Samuela 24:15 Wtedy Jehowa spowodował w Izraelu zarazę trwającą od rana aż do wyznaczonego czasu, tak iż z ludu od Dan aż do Beer-Szeby umarło siedemdziesiąt tysięcy osób. Powtórzonego Prawa 28:58-61 „Jeśli nie będziesz dbał o to, by wprowadzać w czyn wszystkie słowa tego prawa, które są zapisane w tej księdze, aby się bać tego chwalebnego i napawającego lękiem imienia — Jehowy, twego Boga, to Jehowa też sprawi, że twoje plagi i plagi twego potomstwa będą plagami szczególnie dotkliwymi, wielkimi i długotrwałymi oraz chorobami złośliwymi i długotrwałymi. I z powrotem sprowadzi na ciebie wszystkie choroby egipskie, których się zląkłeś, i przylgną do ciebie. Także każdą chorobę i każdą plagę, które nie są zapisane w księdze tego prawa, Jehowa będzie sprowadzał na ciebie, aż zostaniesz unicestwiony. Wyjścia 23:25 I będziecie służyć Jehowie, waszemu Bogu, a on pobłogosławi twój chleb i twoją wodę; i odwrócę chorobę od ciebie. Powtórzonego Prawa 7:15 I Jehowa usunie spośród ciebie wszelką chorobę; a jeśli chodzi o wszelkie groźne choroby egipskie, które poznałeś, nie dotknie cię nimi, a nawiedzi nimi wszystkich tych, którzy cię nienawidzą. Hioba 2:7; 3:11-13; Hioba 42:10, 16 Toteż Szatan odszedł sprzed osoby Jehowy i poraził Hioba złośliwym wrzodem od spodu stopy aż po czubek głowy. (…) Czemu nie umarłem zaraz po wyjściu z łona? Czemuż wyszedłem z brzucha, a potem nie skonałem? Po cóż wyszły mi naprzeciw kolana i po cóż piersi, które miałem ssać? Bo teraz już bym leżał, by zażywać spokoju; już bym spał; odpoczywałbym I Jehowa odwrócił niewolniczy stan Hioba, gdy ten modlił się za swych towarzyszy, i Jehowa zaczął w dwójnasób dodawać wszystko, co niegdyś posiadał Hiob. A potem Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat i ujrzał swych synów oraz swych wnuków — cztery pokolenia. Mateusza 4:23, 24 Potem obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie, i lecząc wszelką dolegliwość i wszelką niemoc wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii; i przyprowadzali do niego wszystkich mających się źle, dręczonych rozmaitymi dolegliwościami i męczarniami, opętanych przez demony, jak również epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uleczył. Jana 9:1-7 A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I jego uczniowie zapytali go: „Rabbi, kto zgrzeszył, ten człowiek czy jego rodzice, że się urodził ślepy?” Jezus odpowiedział: „Ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to się stało, żeby się na nim ujawniły dzieła Boże. Dzieła tego, który mnie posłał, musimy wykonywać, póki jest dzień; nadchodzi noc, kiedy nikt nie może działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata”. Powiedziawszy to, splunął na ziemię, śliną rozrobił glinę, nałożył tę glinę na jego oczy i rzekł do niego: „Idź, umyj się w sadzawce Siloam” (co się tłumaczy: „Posłany”). Odszedł więc i się umył, i wrócił, widząc. Izajasza 33:24 I żaden mieszkaniec nie powie: „Jestem chory”. Lud mieszkający w tej krainie dostąpi odpuszczenia winy. Ale czy możemy oczekiwać, że obecnie Bóg lub Jezus cudownie kogoś uleczą? Jak powinniśmy się zapatrywać na poważne choroby i co moglibyśmy zrobić w ich obliczu? Odpowiedź 3 – 5. Z Biblii wynika, że Bóg i szanowny pan Jehoszua (Jezus) mieli moc uzdrawiania chorych. POKRZEPIENI W CHOROBIE 6. Co wiemy na temat „darów uzdrawiania”, którymi dysponowali niektórzy pierwsi chrześcijanie? Dzieje 3:2-7 a niesiono właśnie pewnego mężczyznę, który już od łona swej matki był kulawy; codziennie kładziono go przy wrotach świątynnych zwanych Pięknymi, aby wchodzących do świątyni prosił o dary miłosierdzia. Gdy zobaczył Piotra i Jana, którzy właśnie mieli wejść do świątyni, zaczął prosić o dary miłosierdzia. Ale Piotr, a z nim Jan, wpatrując się w niego, rzekł: „Spójrz na nas”. Zwrócił się więc ku nim, spodziewając się coś od nich otrzymać. Piotr jednak powiedział: „Złota ani srebra nie posiadam, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Wtedy ujął go za prawą rękę i podniósł. Natychmiast umocniły się spody jego stóp oraz jego kostki; Dzieje 9:36-42 W Joppie zaś była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Obfitowała w dobre uczynki i dary miłosierdzia, które rozdawała. Ale w tych dniach zdarzyło się, że zachorowała i umarła. Toteż obmyto ją i położono w górnej izbie. A ponieważ Lidda była blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że Piotr jest w tym mieście, wysłali do niego dwóch mężczyzn, aby go upraszali: „Racz bez wahania przyjść aż do nas”. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi. A gdy przybył, wprowadzili go do tej górnej izby; i przystąpiły do niego wszystkie wdowy, płacząc i pokazując wiele szat spodnich i szat wierzchnich, które robiła Dorkas, gdy jeszcze z nimi była. Ale Piotr wyprosił wszystkich i upadłszy na kolana, modlił się, a odwróciwszy się do ciała, rzekł: „Tabito, wstań!” Ta otworzyła oczy i ujrzawszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę, podniósł ją i zawołał świętych oraz wdowy, i przedstawił ją żywą. Stało się to znane w całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. 1 Koryntian 12:4-11 Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. Ale każdemu dano w pożytecznym celu przejaw ducha. Na przykład jednemu jest dana poprzez ducha mowa mądrości, drugiemu mowa poznania według tego samego ducha, innemu wiara przez tego samego ducha, innemu dary uzdrawiania przez tego jednego ducha, jeszcze innemu działania potężnych czynów, innemu prorokowanie, innemu rozeznawanie natchnionych wypowiedzi, innemu różne języki, a innemu tłumaczenie języków. Ale wszystkich tych działań dokonuje jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 1 Koryntian 13:8 Miłość nigdy nie zawodzi. Ale czy są dary prorokowania — zostaną usunięte, czy języki — ustaną, czy poznanie — będzie usunięte. Odpowiedź 6. Z Biblii wynika, że mocą uzdrawiania zostali objęci również chrześcijanie. 7. Jakie pokrzepiające zapewnienie zawiera Psalm 41:3? Psalm 41:1-3 Szczęśliwy, kto ma wzgląd na maluczkiego; w dniu nieszczęścia Jehowa go ocali. Jehowa będzie go strzegł i zachowywał przy życiu. Taki zostanie nazwany szczęśliwym na ziemi; nie mógłbyś go wydać duszy nieprzyjaciół jego. Jehowa pokrzepi go na łożu boleści; w czasie jego choroby zmienisz całe jego łóżko. Odpowiedź 7. Psalm 41:3 można wywnioskować, że Bóg może pomagać chorym. 8. Czego w myśl Psalmu 41:4 Dawid spodziewał się od Jehowy? Psalm 41:4 Ja zaś rzekłem: „Jehowo, okaż mi łaskę. Racz uzdrowić mą duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie”. 2 Samuela 12:7-14 Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Ty jesteś tym mężem! Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyratowałem z ręki Saula. Byłem też gotów dać ci dom twego pana oraz żony twego pana na twoją pierś, jak również dać ci dom Izraela i Judy. A gdyby to nie wystarczyło, byłem gotów ci dodać takie i inne rzeczy. Dlaczego wzgardziłeś słowem Jehowy, czyniąc to, co złe w jego oczach? Ugodziłeś mieczem Uriasza Hetytę, a żonę jego wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz już miecz nie odstąpi od twego domu po czas niezmierzony, ponieważ mną wzgardziłeś, biorąc żonę Uriasza Hetyty, by została twoją żoną’. Tak rzekł Jehowa: ‚Oto wzbudzam przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu; i na twoich oczach wezmę twoje żony, i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami na oczach tego słońca. Wprawdzie ty działałeś w skrytości, lecz ja uczynię to wobec całego Izraela i wobec słońca’”. Dawid rzekł zatem do Natana: „Zgrzeszyłem przeciwko Jehowie”. Wtedy Natan powiedział do Dawida: „Toteż Jehowa pozwala twemu grzechowi odejść. Nie umrzesz. Ponieważ jednak przez tę rzecz bezsprzecznie odniosłeś się do Jehowy ze wzgardą, więc syn, który ci się właśnie urodził, niechybnie umrze”. Odpowiedź 8. Szanowny pan Dawid prosił Boga o odpuszczenie win. 9. (a) Pod jakim względem sytuacja Dawida różniła się od sytuacji Ezechiasza? ( Czego Dawid mógł oczekiwać od Jehowy? 2 Królów 20:1-6 W owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Toteż przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amoca, i rzekł mu: „Oto, co powiedział Jehowa: ‚Wydaj polecenia swym domownikom, bo umrzesz i nie będziesz żył’”. Wtedy on odwrócił się twarzą do ściany i zaczął się modlić do Jehowy, mówiąc: „Błagam cię, Jehowo, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed tobą w prawdomówności i z sercem niepodzielnym oraz czyniłem to, co dobre w twoich oczach”. I Ezechiasz rzewnie zapłakał. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego dziedzińca, doszło do niego słowo Jehowy, mówiące: „Wróć i powiedz Ezechiaszowi, wodzowi mego ludu: ‚Tak rzekł Jehowa, Bóg Dawida, twego praojca: „Usłyszałem twoją modlitwę. Zobaczyłem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię. Trzeciego dnia wstąpisz do domu Jehowy. A ja dodam do twoich dni piętnaście lat i wyzwolę z dłoni króla Asyrii ciebie oraz to miasto, i będę bronił tego miasta przez wzgląd na samego siebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę”’”. Psalm 103:3 tego, który przebacza wszelkie twe przewinienie, który uzdrawia wszystkie twe dolegliwości, Odpowiedź 9. a. W przeciwieństwie do króla Ezechiasza król Dawid dopuścił się grzechu po którym zgodnie z prawem powinien ponieść śmierć. b. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy król Dawid mógł oczekiwać sprawiedliwości. 10. Co możemy wywnioskować z przeżyć Trofima i Epafrodyta? Dzieje 14:8-10 A w Listrze siedział pewien mężczyzna o bezwładnych nogach, który był ułomny już od łona matki i jeszcze nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał mowy Pawła, który popatrzył na niego uważnie i widząc, że ma wiarę, aby mógł być uzdrowiony, rzekł donośnym głosem: „Stań prosto na nogach”. On więc podskoczył i zaczął chodzić. Dzieje 28:8 A zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał dręczony gorączką i czerwonką; Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się, włożył na niego ręce i go uzdrowił. Dzieje 20:3-5 A po spędzeniu tam trzech miesięcy — ponieważ Żydzi uknuli przeciw niemu zmowę, gdy miał popłynąć do Syrii — postanowił wrócić przez Macedonię. Towarzyszyli mu: Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan — Arystarch i Sekundus, jak również Gajus z Derbe oraz Tymoteusz, z okręgu Azji zaś — Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie, Dzieje 20:22 A oto teraz, związany w duchu, udaję się do Jerozolimy, chociaż nie wiem, co mnie tam spotka, Dzieje 21:29 Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Efezjanina imieniem Trofim i mniemali, że Paweł wprowadził go do świątyni. 2 Tymoteusza 4:20 Erast zatrzymał się w Koryncie, Trofima zaś zostawiłem chorego w Milecie. Filipian 2:25-27 Uważam jednak za konieczne wysłać do was Epafrodyta — mojego brata i współpracownika, i współbojownika, a waszego wysłannika i osobistego sługę w mej potrzebie, gdyż gorąco pragnie ujrzeć was wszystkich i jest przygnębiony, ponieważ usłyszeliście, iż zachorował. I rzeczywiście, zachorował niemalże śmiertelnie, ale Bóg się nad nim zmiłował, a właściwie nie tylko nad nim, lecz także nade mną, żebym nie doznawał smutku za smutkiem. Filipian 2:30 ponieważ ze względu na dzieło Pańskie był bardzo bliski śmierci, wystawiając swą duszę na niebezpieczeństwo, żeby w pełni zrekompensować to, iż nie jesteście tu obecni, by spełniać dla mnie osobistą posługę. Odpowiedź 10. Z przeżyć panów Trofima i Epafrodyta możemy wywnioskować, że mogli się czymś narazić panu Pawłowi, że ich nie uzdrowił lub być może pan Paweł stracił wiarę i moc uzdrawiania. DZIAŁAJ ROZSĄDNIE 11, 12. Pod jakim względem Łukasz mógł służyć Pawłowi rzeczywistą pomocą i co można powiedzieć o kwalifikacjach tego pierwszego? Kolosan 4:14 Przesyła wam pozdrowienia Łukasz, umiłowany lekarz, a także Demas. Galatów 4:13 Wiecie zaś, że za pierwszym razem oznajmiłem wam dobrą nowinę przez chorobę mego ciała. Łukasza 5:31 Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Odpowiedź 11, 12. Szanowny pan Paweł mógł być chory fizycznie i umysłowo, dlatego lekarz mógł być mu wskazany. Nad zdrowiem psychicznym pana Pawła zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6592-szanowny-pan-aposto%C5%82-pawe%C5%82-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ 13. W jaki zrównoważony sposób warto podchodzić do porad zdrowotnych? 1 Tymoteusza 5:23 Nie pij już wody, lecz używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i swoje częste zachorowania. Przysłów 27:12 Roztropny, widząc nieszczęście, kryje się; niedoświadczony idzie dalej i ponosi karę. Odpowiedź 13. Rady zdrowotne mogą być chybione. Nie raz słyszałem, że chrześcijanie dla zdrowia zalecają picie alkoholu. Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ MĄDRZE BYĆ OSTROŻNYM 14, 15. (a) W jaki sposób niektórzy wykorzystują cudze choroby? ( Jak Księga Przysłów 14:15 pomaga odpowiednio podchodzić do zaleceń dotyczących zdrowia? Przysłów 14:15 Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki. Powtórzonego Prawa 17:6 Na podstawie wypowiedzi dwóch świadków lub trzech świadków ma zostać uśmiercony ten, kto miałby umrzeć. Nie zostanie uśmiercony na podstawie wypowiedzi jednego świadka. Odpowiedź 14, 15. a. Bywają ludzie, którzy wykorzystują chorych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. b. W kwestiach zdrowotnych warto zachować rozwagę i ostrożność. 16. Rozważenie jakich pytań pomoże nam przejawiać „trzeźwość umysłu” w kwestii porad zdrowotnych? Tytusa 2:12 i poucza nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pragnień oraz żyli pośród teraźniejszego systemu rzeczy w trzeźwości umysłu i prawości, i zbożnym oddaniu, Przysłów 22:29 Widzisz męża biegłego w swej pracy? Stanie on przed królami; nie stanie przed zwykłymi ludźmi. Izajasza 1:13 Przestańcie już przynosić bezwartościowe ofiary zbożowe. Kadzidło — to dla mnie coś odrażającego. Nów i sabat, zwoływanie zgromadzeń — nie mogę znieść posługiwania się mocą tajemną w połączeniu z uroczystym zgromadzeniem. Powtórzonego Prawa 18:10-12 Niech się nie znajdzie u ciebie nikt, kto swego syna lub swą córkę przeprowadza przez ogień, nikt, kto wróży, kto uprawia magię, ani nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego, ani trudniący się przepowiadaniem wydarzeń, ani nikt, kto się wypytuje umarłego. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy i z powodu tych obrzydliwości Jehowa, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. Odpowiedź 16. Podczas porad zdrowotnych warto pamiętać o tym, że możemy natrafić na oszusta, lub osobę bez wiary. „BĄDŹCIE ZDROWI!” 17. Jakie rozsądne pragnienie żywimy? Dzieje 15:29 macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone, i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!” Odpowiedź 17. Jeżeli będziemy unikali grzechu możemy liczyć na błogosławieństwa ze strony Boga. 18, 19. Czego możemy się spodziewać w nowym świecie? Objawienie 22:1, 2 I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej i po tamtej stronie rzeki były drzewa życia, wydające dwanaście zbiorów owocu, rodzące swe owoce każdego miesiąca. A liście drzew służyły do leczenia narodów. Izajasza 35:5, 6 W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło. Bo wody wytrysną na pustkowiu oraz potoki na pustynnej równinie. Psalm 41:12 Mnie zaś podtrzymałeś ze względu na mą nieskazitelność i postawisz mnie przed swym obliczem po czas niezmierzony. Odpowiedź 18, 19. W nowym świecie warto być przygotowanym na każdą ewentualność. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jakim pokrzepieniem może być dla nas Psalm 41:3, gdy zmagamy się z chorobą? W chorobie warto się zwrócić o pomoc do Boga. Dlaczego nie spodziewamy się cudownych uzdrowień w naszych czasach? Z powodu małej wiary możemy się nie spodziewać cudownych uzdrowień: Łukasza 18:8 (...)Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?(...) Na co powinniśmy uważać, jeśli chodzi o rady dotyczące zdrowia? Rady dotyczące zdrowia mogą być złe. Zdarza się, że to samo lekarstwo jedną osobę uleczy, ale drugą na nie uczuloną może zabić. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 7. Witam serdecznie, Informuję, że wznowiona została książka krytycznie analizująca Chrześcijańskie Pisma (Nowy Testament) w Przekładzie Nowego Świata: http://e-notus.pl/product.php?id_product=895 http://aros.pl/ksiazka/bledy-doktryny-swiadkow-jehowy http://www.vocatio.com.pl/index.php?route=product/product&path=44&product_id=544 Autorem jest dr Robert H. Countess, mający odpowiednie przygotowanie naukowe do zbadania i oceny przekładu Towarzystwa Strażnica.