Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'strażnica do studium' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Moja historia...
  • Moja historia...
  • Krótkie przywitanie...
 • Życie w Organizacji...
  • Zebrania
  • Głoszenie
  • Kongresy
  • Inne obowiązki zborowe
  • Historia Świadków Jehowy
 • Życie poza Organizacją...
  • Życie po Matrixie...
  • Świadkowie Jehowy a zdrowie psychiczne
 • Rozmowy doktrynalne
  • Kwestie ogólne.
  • Nowe światła...
  • Kwestie doktrynalne...
  • Armagedon i Raj według śJ.
  • Seksualność w doktrynach WTS.
  • Biblioteka...
  • Zakaz spożywania potraw z krwią...czy słuszny?
  • Ewolucja \ Ateizm \ Nauka
 • Informacje medialne o Świadkach Jehowy
  • Artykuły prasowe.
  • Filmy dokumentalne, reportaże itp.
  • Znaleziono w sieci.
 • Świadkowie Jehowy a kwestie prawne
  • Zakaz transfuzji.
  • Neutralność polityczna.
  • Odmowa służby wojskowej.
  • Inne kwestie prawne.
 • Inicjatywy użytkowników
  • Stowarzyszenie Wyzwoleni
  • Radio Ex
 • Ogłoszenia
  • Zloty i spotkania.
  • Poszukuję kontaktu.
  • Ogłoszenia drobne.
 • Administracyjne
  • Informacje ogólne.
 • Archiwum
 • Dla tych, co nie chcą się rejestrować
  • Dla gości

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


Jabber


Skype


Location


Interests


Wyznanie

Znaleziono 12 wyników

 1. Młodzi, jak możecie przygotować się do chrztu? „Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój” (PS. 40:8). Kolejna Strażnica poświęcona ludziom młodym i decyzji o chrzcie. Tym razem będziemy się zastanawiać nad tym jak można się przygotować do chrztu. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016202 1, 2. (a) Wyjaśnij, dlaczego chrzest jest poważnym krokiem. (b) O czym powinna być przekonana dana osoba, zanim przyjmie chrzest? Odpowiedź 1, 2. a. Chrzest jest jednoznaczny z ślubem złożonym Bogu i może mieć nie tylko wpływ na nasze życie obecne ale również na to przyszłe, pośmiertne. b. Osoba, która chce przyjąć chrzest powinna być przekonana, że chce służyć temu a nie innemu Bogu oraz w tym a nie innym kościele chrześcijańskim. TWOJE PRZEKONANIA 3, 4. Czego młode osoby mogą się nauczyć z przykładu Tymoteusza? Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. 2 Tymoteusza 3:14, 15 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Odpowiedź 3, 4. Pan Tymoteusz od najwcześniejszego dzieciństwa znał święte pisma. Myślę, że bardzo dobra znajomość pism dopiero może nam pozwolić na podjęcie świadomej decyzji. 5, 6. Dlaczego to takie ważne, byś jak najwcześniej nauczył się korzystać ze „zdolności rozumowania”? Rzymian 12:1 A zatem upraszam was, bracia, przez wzgląd na przejawy współczucia Bożego, abyście oddali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania. Odpowiedź 5, 6. Zdolność rozumowania jest podstawową umiejętnością dzięki której możemy podejmować świadomych przemyślanych decyzji. Jest to podstawowa umiejętność, której człowiek powinien się uczyć od najmłodszych lat. 7-9. Wyjaśnij, jak dzięki internetowej kolekcji materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia?” możesz umocnić się w swoich przekonaniach. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 7-9. Opracowana przez Świadków Jehowy kolekcja materiałów „Czego naprawdę uczy Biblia” zawiera wiele błędów, nieścisłości i nauk niebiblijnych. Jest to bardzo dobry podręczni do sprawdzenia swojej wiedzy biblijnej i pozabiblijnej oraz zdolności rozumowania. TWOJE CZYNY 10. Dlaczego rozsądnie jest oczekiwać, że ochrzczony chrześcijanin będzie postępował zgodnie ze swoją wiarą? Jakuba 2:17 Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa. 2 Piotra 3:11 Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania, Odpowiedź 10. Nie jest rozsądnie oczekiwać by chrześcijanin postępował zgodnie ze swoją wiarą. Wiara nie jest wiedzą, poza tym oprócz oficjalnych dogmatów wiary każdy ma do nich osobisty stosunek, który wcale nie musi być prawdziwy. Moim zdaniem gdzie tylko to możliwe, najrozsądniej jest zachowywać czystą wiarę. Doktrynę tę przedstawiłem tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6638-doktryna-%E2%80%93-idea-czystej-wiary/ 11. Wyjaśnij sformułowanie „święte postępki”. Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Odpowiedź 11. Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. 12. Co obejmują „czyny zbożnego oddania” i jak powinieneś się na nie zapatrywać? Psalm 40:8 Znalazłem upodobanie w wykonywaniu twej woli, Boże mój, a twoje prawo jest w moim wnętrzu. Odpowiedź 12. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. 13, 14. Jakie materiały pobudzą cię do „czynów zbożnego oddania” i jaką korzyść odnieśli z tych pomocy niektórzy młodzi? Czy przypominasz sobie konkretne sytuacje, w których oparłeś się presji otoczenia? (Rzymian 12:2) ․․․․․ Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. W wyznaczaniu sobie celów może ci pomóc materiał ćwiczeniowy zamieszczony w drugim tomie książki Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, na stronach 308 i 309. Odpowiedź 13, 14. Do czynów zbożnego oddania mogą pobudzić materiały zamieszczone w książce 'Pytania młodych ludzi”, w której omówiono praktyczne zastosowanie rad zawartych w Biblii. 15. Wyjaśnij, dlaczego oddanie się Bogu powinno być osobistą decyzją. Kaznodziei 11:9 Znajduj radość, młodzieńcze, w swojej młodości i niech twoje serce wyświadcza ci dobro w dniach twego wieku młodzieńczego, i chodź drogami twego serca oraz zgodnie z tym, co widzą twoje oczy. Ale wiedz, że za to wszystko prawdziwy Bóg stawi cię przed sądem. Kaznodziei 12:14 Bo prawdziwy Bóg podda wszelki uczynek osądzeniu w związku z każdą ukrytą rzeczą, czy to dobrą, czy złą. Odpowiedź 15. Każdy z nas osobiście zda sprawę Bogu za swoje życie dlatego osobiście powinniśmy kwestię tego oddania przemyśleć. TWOJA WDZIĘCZNOŚĆ 16, 17. (a) Co powinno pobudzać daną osobę do zostania chrześcijaninem? (b) Jaki przykład ilustruje to, że okup powinien skłaniać do wdzięczności? 2 Koryntian 5:14, 15 Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Odpowiedź 16, 17. a. Jeżeli coś powinno nas pobudzać do zostania chrześcijaninem to powinien być to rozum. b. Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. 18, 19. (a) Dlaczego należenie do Jehowy nie powinno budzić twoich obaw? (b) W jaki sposób służba dla Boga zmienia twoje życie na lepsze? Hebrajczyków 11:6 A bez wiary nie można się mu podobać, bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają. Objawienie 20:10 A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków. Odpowiedź 18, 19. a. Moim zdaniem mamy realne podstawy do tego by przynależność Bogu Biblii budziła obawy. Niektórzy myślą, że On jak i jego syn Jehoszua (Jezus) to demony. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1477-czy-jezus-to-abaddon-i-czy-jehowa-to-demon/ b. Czytanie Biblii i szukanie w nich dobrych rad oraz moje poszukiwania Boga rozwijają moją zdolność myślenia. Myślę, że to dobry kierunek i każdemu myślącemu Bogu może się on podobać. 20. Dzięki czemu młoda osoba może zrobić postępy, by oddać się Bogu i przyjąć chrzest? (Zobacz też ramkę „Co pomoże ci wzrastać duchowo”). Filipian 3:16 Tak czy inaczej, w jakim stopniu zrobiliśmy postępy, dalej idźmy dokładnie według tego samego ustalonego porządku. Odpowiedź 20. Nie jestem do kończ przekonany, że robienie postępów musi oznaczać chrzest. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Co to znaczy ‛uwierzyć po przekonaniu się’? Uwierzyć po przekonaniu się to znaczy stwierdzić prawdziwość wiary po zobaczeniu niepodważalnych dowodów. Czym są „święte postępki” oraz „czyny zbożnego oddania”? Święte postępki są to postępki dobre, wybory o ile to możliwe najlepsze z najlepszych. Czyny zbożnego oddania są to czyny zgodne z wolą Boga. Jak rozmyślanie o okupie pomoże ci rozbudzić wdzięczność dla Jehowy? Szanowny pan Jezus cierpiał i umarł po to by chrześcijanie też mogli cierpieć i być prześladowanymi. Ludzie lubiący prześladowania i cierpienia powinni być wdzięczni za tę możliwość. A Wy szanowni Forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 2. Jeden z forumowiczów poprosił by na forum zapoczątkować analizę aktualnych artykułów pochodzących z czasopisma Strażnica przeznaczonego do studium. " Strażnica" od ponad stu lat jest naczelnym czasopismem Świadków Jehowy, który ustala ich aktualne zrozumienie zasad biblijnych dotyczących doktryny, kultu, organizacji, moralności i spełniających się proroctw biblijnych oraz rozpoznawania znaków końca tego systemu rzeczy. Jest najbardziej rozpowszechnionym czasopismem świata, głównym narzędziem ewangelizacji nadrzędnym w stosunku do innych publikacji Świadków Jehowy. Odegrała i odgrywa według wierzeń Świadków Jehowy doniosłą rolę w wychowywaniu przyszłych, lojalnych poddanych Królestwa Bożego oraz w oznajmianiu narodom, co jest wolą Bożą w odniesieniu do zasad religii i przypominaniu wszystkich nauk Jezusa, w oczyszczeniu chrześcijaństwa z elementów pogańskich oraz czysto ludzkiego pochodzenia. Każdy jej kolejny numer to krok w kierunku coraz większej dojrzałości chrześcijańskiej. Mając na uwadze te nadrzędne cele " Strażnicy" rozsądnie jest przeanalizować to, co ona aktualnie przekazuje i po wnikliwym studium tego się trzymać z korzyścią dla własnego zbawienia. Tak właśnie rozumiem doktrynę Świadków Jehowy. Pomyślałem, że to dobry pomysł, zwłaszcza, że jako zainteresowany staram się przygotowywać do zebrań Świadków Jehowy. Analizę proponuję przeprowadzać w formie skrótowej. Będę cytował zacytowane w Strażnicy wersety biblijne oraz zadawane pytania, na które będę udzielał odpowiedzi. Gdyby ktoś chciał się dołączyć do dyskusji to serdecznie zapraszam. Na najbliższym zebraniu Świadkowie Jehowy będą studiować artykuł zatytułowany, „Wciąż rozmyślaj o sprawach duchowych”. W całości artykuł dostępny jest na oficjalnej stronie Świadków Jehowy: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015767 Wszystkich serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem do studium i do wzięcia udziału w analizie. Wersetem przewodnim artykułu jest werset z listu do Tymoteusza: „Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich” (1 TYM. 4:15). 1, 2. Pod jakimi ważnymi względami mózg ludzki jest wyjątkowy? Psalm 139:14 Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający. Dzieła twoje są zdumiewające, o czym dusza moja wie bardzo dobrze. Objawienie 4:11 „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. Rodzaju 1:27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Odpowiedź 1,2. Mózg ludzki moim zdaniem jest wyjątkowy poprzez swoją indywidualność. Różnimy się zdolnością postrzegania świata i jego odbiorem. Według mnie taka różnorodność jest wspaniała. 3. Jaki wspaniały dar dał nam Jehowa, byśmy stali się mądrzy? Psalm 40:5 Wiele rzeczy uczyniłeś, Jehowo, Boże mój — swe zdumiewające dzieła oraz swoje zamysły wobec nas; nikogo nie można z tobą porównać. Choćbym chciał o nich mówić i je oznajmić, stały się liczniejsze, niż potrafię opowiedzieć. Psalm 92:5 Jakże wielkie są twe dzieła, Jehowo! Bardzo głębokie są twoje myśli. Psalm 139:17 Jakże więc cenne są dla mnie twe myśli! Boże, jak ogromna jest w sumie ich liczba! 2 Tymoteusza 3:14-17 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś, wiedząc, od jakich osób się tego nauczyłeś i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Odpowiedź 3. Bóg dał nam dar czytania, rozmyślania i możliwość wymieniania się myślami. Umiejętne korzystanie z tych darów pomorze nam w osiągnięciu mądrości. 4. Na czym polega rozmyślanie i jakie pytania rozważymy? „Może jednak się zastanawiamy: Jaki istnieje związek między czytaniem a rozmyślaniem? Przy jakich okazjach możemy rozmyślać i co robić, by ten zwyczaj sprawiał nam przyjemność?” Psalm 77:12 I rozmyślać będę o wszelkim twym działaniu, a poczynania twe chcę rozważać. Przysłów 24:1, 2 Nie zazdrość ludziom złym i nie pragnij się z nimi zadawać. Bo ich serce wciąż rozmyśla o łupieniu, a ich wargi ciągle mówią o niedoli. Jana 17:3 To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 4. Rozmyślanie polega na zastanawianiu się nad życiem, lub nad tym co słyszymy lub czytamy. Zastanowimy się nad tym jaki jest związek pomiędzy czytaniem a rozmyślaniem, oraz nad tym co by zwyczaj rozmyślania był dla nas przyjemny. NIECH TWOJE STUDIUM BĘDZIE OWOCNE 5, 6. Co może ci pomóc ulepszyć zdolność rozumienia i zapamiętywania tego, co czytasz? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Odpowiedź 5, 6. Regularne czytanie półgłosem oraz zastanawianie się nad treścią może nam pomóc w zapamiętywaniu i zrozumieniu treści. Zacytowany werset zwrócił nam uwagę na prawo, które jest najistotniejszym elementem edukacji chrześcijańskiej. W Biblii napisano: Rzymian 1:17 (...)„Lecz prawy będzie żył dzięki wierze”. Człowiek prawy, to człowiek przestrzegający prawa. By móc być prawym człowiekiem, trzeba znać prawo i się do niego stosować. 7. Kiedy najlepiej jest rozmyślać nad Słowem Bożym? Psalm 63:6 Kiedy wspomnę o tobie na swym posłaniu, podczas straży nocnych rozmyślam o tobie. Łukasza 6:12 W owych dniach odszedł na górę, by się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Odpowiedź 7. Moim zdaniem każda pora jest dobra do rozmyślania. RZECZY, O KTÓRYCH WARTO ROZMYŚLAĆ 8. (a) Nad czym jeszcze oprócz Słowa Bożego możemy rozmyślać? ( Co Jehowa czuje, gdy o Nim rozmawiamy? Psalm 104:24 Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna twych tworów. Dzieje 14:17 choć przecież nie pozostał bez świadectwa, gdyż czynił dobro, dając wam deszcze z nieba oraz pory urodzajne, napełniając wasze serca pokarmem i weselem”. Malachiasza 3:16 Wtedy bojący się Jehowy rozmawiali między sobą, każdy ze swym towarzyszem, a Jehowa uważał i słuchał. I zaczęto przed nim spisywać księgę pamięci dla bojących się Jehowy i dla myślących o jego imieniu. Odpowiedź 8. a. Rozmyślać możemy nad wszystkim, ale moim zdaniem najważniejsze byśmy rozmyślając nad czymkolwiek pamiętali o tym by zastanawiać się nad dobrem i złem po to byśmy mogli się nauczyć rozróżniać dobro od zła w tym celu by dokonywać dobrych wyborów. b. Co Bóg czuje tego nie wiem. 9. (a) Nad czym Paweł radził rozmyślać Tymoteuszowi? ( Jak możemy uwzględnić radę Pawła, gdy przygotowujemy się do służby? 1 Tymoteusza 4:12-16 Niech nikt nigdy nie patrzy z góry na twą młodość. Wprost przeciwnie, dla tych, którzy są wierni, stań się wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości. Dopóki nie przyjdę, dalej przykładaj się do publicznego czytania, do usilnego zachęcania, do nauczania. Nie zaniedbuj w sobie daru, który został ci dany poprzez zapowiedź i gdy grono starszych włożyło na ciebie ręce. Zastanawiaj się nad tymi rzeczami; bądź nimi pochłonięty, aby twój postęp był jawny dla wszystkich. Stale zwracaj uwagę na siebie i na swe nauczanie. Trwaj przy tych rzeczach, bo to czyniąc, wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają. Ezdrasza 7:10 Ezdrasz bowiem przygotował swe serce, by radzić się prawa Jehowy i je wypełniać oraz uczyć w Izraelu przepisu i sprawiedliwości. 2 Tymoteusza 1:6 Z tejże przyczyny przypominam ci, abyś rozniecał jak ogień dar Boży, który jest w tobie dzięki włożeniu na ciebie moich rąk. 1 Koryntian 2:4 a moja mowa i to, co głosiłem, nie polegały na przekonujących słowach mądrości, lecz na przejawach ducha i mocy, Odpowiedź 9. a. Szanowny pan Paweł radził panu Tymoteuszowi by rozmyślał nad rzeczami dobrymi i robił w nich postępy/ b. Gdy się przygotowujemy do służby – moim zdaniem każdy nas uczynek, słowa czy też myśli są formą służby Bogu – możemy poprosić Boga o jego Dobrego Ducha. 10. Jakie jeszcze mamy okazje do rozmyślania o sprawach duchowych? Odpowiedź 10. Okazją do rozmyślań mogą nam dać notatki lub streszczenia jakie możemy robić podczas wykładów. Możemy też notować ciekawy myśli ludzi zasłyszane lub przeczytane. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie długopis i notatnik. CODZIENNIE ROZMYŚLAJ O SŁOWIE BOŻYM 11. O czym przede wszystkim powinniśmy rozmyślać i dlaczego? (Zobacz też przypis). Dzieje 16:25 A mniej więcej o północy Paweł i Sylas modlili się i wysławiali Boga pieśnią, więźniowie zaś ich słyszeli. Jana 14:26 Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem. Odpowiedź 11. Przede wszystkim powinniśmy rozmyślać o Słowie Boga, może ono zawierać dla nas ważne wskazówki potrzebne do stosowania w życiu. 12. Jaki plan czytania Biblii może nam przynieść pożytek? Rzymian 10:17 Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie. Hebrajczyków 12:2 uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 1 Piotra 2:21 Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Jana 14:6 Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Odpowiedź 12. Plan powinien być dostosowany do naszych możliwości. Osobiście polecam plan czytania i analizowani Biblii przez Świadków Jehowy. Co tydzień na zebraniu przeczytane rozdziały są pobieżnie analizowane i istnieje możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. DLACZEGO ROZMYŚLANIE JEST TAK WAŻNE? 13, 14. Dlaczego to takie ważne, byśmy wciąż rozmyślali o sprawach duchowych, i do czego to nas pobudzi? Hebrajczyków 5:14 Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Hebrajczyków 6:1 Dlatego też, pozostawiwszy podstawową naukę o Chrystusie, przyjmy do dojrzałości, nie kładąc ponownie fundamentu, mianowicie skruchy za martwe uczynki, a także wiary w Boga, Hebrajczyków 2:1 Dlatego też jest konieczne, byśmy zwracali niezwykłą uwagę na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nigdy nie zostali uniesieni z prądem. Hebrajczyków 3:12 Strzeżcie się, bracia, żeby czasem nie rozwinęło się w kimś z was serce niegodziwe, któremu brakuje wiary — wskutek oddalenia się od Boga żywego; Łukasza 8:14, 15 Tym zaś, które padło między ciernie, są ci, co usłyszeli, ale uniesieni przez troski i bogactwa oraz rozkosze tego życia, zostają całkowicie zaduszeni i niczego nie doprowadzają do doskonałości. Natomiast tym na wybornej glebie są ci, którzy wysłuchawszy słowa szlachetnym i dobrym sercem, zatrzymują je i z wytrwałością przynoszą plon. 2 Koryntian 3:18 I my wszyscy, z odsłoniętymi obliczami odbijając niczym zwierciadła chwałę Jehowy, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, dokładnie tak, jak to sprawia Jehowa, ów Duch. Kaznodziei 3:11 Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca. Odpowiedź 13, 14. Rozmyślanie o sprawach duchowych może nas pobudzić do rozwoju naszej osobowości co może sprawić, że nasz los pośmiertny będzie lepszy od obecnego. 15, 16. (a) Jaki osobisty pożytek odnosimy z rozmyślania o sprawach duchowych? ( Dlaczego czasami trudno rozmyślać, ale z jakiego powodu nie powinniśmy z tego rezygnować? Rzymian 3:24 i jest to wspaniałomyślny dar, że zostają uznani za prawych dzięki jego niezasłużonej życzliwości poprzez uwolnienie na podstawie okupu zapłaconego przez Chrystusa Jezusa. Jakuba 4:8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani. Dzieje 17:11 Ci zaś byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Odpowiedź 15, 16. a. Rozmyślanie o sprawach duchowych może przyczynić się do rozwoju naszej osobowości. b. Żyjemy w czasach nadmiaru informacji, w którym możemy się pogubić, ale tym bardziej powinniśmy nad wszystkim co do nas dociera rozmyślać. JAK ZNAJDUJESZ CZAS? 17. Jak znajdujesz czas na rozmyślanie? Jozuego 1:8 Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze. Efezjan 5:15, 16 Baczcie więc pilnie, żebyście nie postępowali jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując sobie dogodny czas, ponieważ dni są złe. Odpowiedź 17. Rozmyślanie stało się moją pasją, przywykłem do niego, stało się ono moją naturą. 18. Co Słowo Boże mówi o wszystkich, którzy je rozważają i starają się wprowadzać w czyn to, czego się dowiadują? Psalm 1:1-3 Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie. Łukasza 11:28 On zaś rzekł: „Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!” Jakuba 1:25 Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Objawienie 1:3 Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski. Odpowiedź 18. Wprowadzanie w czyn dobrych wyników rozmyślań może zapewnić nam szczęście. Pytania powtórkowe. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czym jest rozmyślanie? Rozmyślanie jest to analizowanie treści pod względem logicznym i praktycznym. O jakich dobrych rzeczach możemy rozmyślać? O każdych rzeczach możemy rozmyślać. Dla chrześcijan najważniejsze jest rozmyślanie nad prawem, które reguluje ich codzienne życie. Umiejętne stosowanie prawa może zapewnić zbawienie i szczęście. Jakie korzyści daje codzienne rozmyślanie nad Słowem Bożym? Codzienne rozmyślanie doprowadzi do tego, że przywykniemy do niego i będziemy coraz sprawniej analizowali usłyszane czy też przeczytane treści. A Wy szanowni forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane w Strażnicy pytania?
 3. Jehowa prowadzi swój lud na drodze życia – Strażnica do studium. (zaległa, przepraszam za zwłokę) http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016206 „To jest ta droga. Chodźcie nią” (IZAJ. 30:21). 1, 2. (a) Jakie ostrzeżenie uratowało życie wielu ludziom? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Czyje przewodnictwo może ocalić życie sługom Bożym? Izajasza 30:20, 21 I Jehowa da wam chleb udręki oraz wodę uciemiężenia; lecz twój Wspaniały Nauczyciel już nie będzie się ukrywał i twoje oczy zobaczą twego Wspaniałego Nauczyciela. A twoje uszy usłyszą za tobą słowo, mówiące: „To jest ta droga. Chodźcie nią” — gdybyście poszli w prawo lub gdybyście poszli w lewo. Odpowiedź 1, 2. a. Ostrzeżenie przed tym by ostrożnie przejeżdżać przez tory kolejowe mogło uratować życie wielu osobom. b. Przewodnictwo ludzi mądrych i ostrożnych może ocalić życie sługom Boga. JEHOWA OD DAWNA ZAPEWNIA KIEROWNICTWO SWEMU LUDOWI 3. Jak ludzkość znalazła się na drodze prowadzącej do śmierci? Rodzaju 2:15-17 I Jehowa Bóg wziął człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i o niego dbał. I Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta. Ale co do drzewa poznania dobra i zła — z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”. Odpowiedź 3. Z Biblii możemy wywnioskować, że przyczyną śmierci ludzi był grzech w ogrodzie Eden. Wyrok którym zostali ukarani ludzie analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6221-pierwszy-biblijny-grzech-czy-wyrok-na-grzesznik%C3%B3w-jest-sprawiedliwy/ 4. (a) Dlaczego po potopie były potrzebne nowe wytyczne? (b) Jak te nowe okoliczności ukazały sposób myślenia Boga? Rodzaju 9:1-6 I Bóg błogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię. A bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi i nad wszelkim latającym stworzeniem niebios, nad wszystkim, co się porusza po ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oto dane są w wasze ręce. Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. Tylko mięsa z jego duszą — jego krwią — nie wolno wam jeść. A ponadto będę żądał z powrotem krwi waszych dusz. Z ręki każdego żywego stworzenia będę jej żądał z powrotem; i z ręki człowieka, z ręki każdego, kto jest jego bratem, będę żądał z powrotem duszy człowieka. Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka zostanie przelana jego własna krew, bo na obraz Boży uczynił On człowieka. Odpowiedź 4. a. Po potopie powstały nowe warunki życia, Bóg też dał ludziom nowe wytyczne. b. Po potopie Bóg wprowadził karę śmierci za przelanie ludzkiej krwi. 5. Co rozważymy w tym artykule i dlaczego? Odpowiedź 5. „Przeanalizujmy kilka przykładów tego, jak Bóg przez całe stulecia nieustannie zapewniał kierownictwo. Umocni to nas w postanowieniu podporządkowywania się przewodnictwu Jehowy, który prowadzi nas do nowego świata.” NOWY NARÓD, NOWE WSKAZÓWKI 6. Dlaczego Izraelici mieli przestrzegać praw, które otrzymali za pośrednictwem Mojżesza, i jakiego nastawienia to od nich wymagało? Powtórzonego Prawa 28:1, 2, 15 „A jeśli będziesz bezwarunkowo słuchał głosu Jehowy, swego Boga, dbając o wprowadzanie w czyn wszystkich jego przykazań, które ci dzisiaj nakazuję, to Jehowa, twój Bóg, wyniesie cię wysoko ponad wszystkie inne narody ziemi. I wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie, i dosięgną cię, gdyż słuchasz głosu Jehowy, twego Boga: (...)„A jeśli nie będziesz słuchał głosu Jehowy, swego Boga, tak by zadbać o wprowadzenie w czyn wszystkich tych przykazań i ustaw, które ci dzisiaj nakazuję, to przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną: Odpowiedź 6. By móc korzystać z błogosławieństw Boga Izraelici mieli słuchać prawa, wymagało to konieczność dobrego znania prawa i jego przestrzegania. 7. (a) Wyjaśnij, z jakiego jeszcze powodu Jehowa podał wytyczne swemu ludowi. (b) W jakim sensie Prawo okazało się dla Izraelitów wychowawcą? Galatów 3:23, 24 Zanim jednak nadeszła wiara, byliśmy strzeżeni przez prawo, razem oddani pod straż, i wypatrywaliśmy wiary, która miała zostać objawiona. Toteż Prawo stało się naszym wychowawcą prowadzącym do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uznani za prawych. Odpowiedź 7. a. Prawa dane Izraelitom były częścią większego planu ich Boga. b. Izraelici mieli dać początek nowej międzynarodowej społeczności Boga. 8. Dlaczego warto kierować się zasadami leżącymi u podstaw Prawa Mojżeszowego? Mateusza 5:27, 28 „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Odpowiedź 8. W Prawie Mojżeszowym znajdziemy wiele praktycznych wskazówek dzięki którym możemy prowadzić lepsze życie. 9. Jakie okoliczności sprawiły, że Bóg musiał udzielić nowych wskazówek? W roku 33 n.e. przeniósł swoje uznanie ze zboru Izraelitów cielesnych na zbór chrześcijański. Odpowiedź 9. W związku z chęcią podboju innych narodów Bóg musiał zmienić strategię. W akapicie tym zwróciłem uwagę na datę. Nie jest to data ani naukowa ani historyczna. Jest to jednak osobny temat, który jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1487-kiedy-urodzi%C5%82-si%C4%99-jezus-w-kt%C3%B3rym-roku-%C5%BCyjemy/ WSKAZÓWKI DLA NOWEGO NARODU DUCHOWEGO 10. Dlaczego zbór chrześcijański otrzymał nowe prawa i pod jakim względem różniły się one od tych, które dano Izraelitom? Dzieje 10:34, 35 Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe. Odpowiedź 10. Chrześcijaninem mógł zostać członek każdego narodu. W Wielu przypadkach prawo zostało zaostrzone. Grzechem stały się grzeszne myśli. Świadomość tego może pomóc człowiekowi unikać grzechów, bo zło często ma początek w złych myślach. 11. Jakich dwóch aspektów chrześcijańskiego życia miało dotyczyć „prawo Chrystusowe”? Odpowiedź 11. Podstawowym zadaniem nowej religii była ekspansja na inne narody poprzez głoszenie, drugim nakazem był nakaz miłości. 12. Co nowego pojawiło się w związku z działalnością kaznodziejską? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 12. Działalność kaznodziejska wiązała się z nowym rytuałem chrztu mającego być poświadczeniem chęci przynależności do nowej religii. 13, 14. (a) Co się wiąże z „nowym przykazaniem”, które dał Jezus? (b) Czego się uczymy z jego przykładu? Jana 13:34, 35 Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”. Odpowiedź 13, 14. a. Nowe przykazanie miłości wzajemnej wiąże się z koniecznością sprecyzowania, co to jest miłość. b. Z przykładu Jehoszua Masziach (Jezusa Chrystusa) uczymy się ofiarności aż do śmierci włącznie. WSKAZÓWKI NA CZASY OBECNE I PÓŹNIEJSZE 15, 16. W jakich nowych okolicznościach działamy obecnie i jak Bóg zapewnia nam przewodnictwo? Mateusza 24:45-47 „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem. Odpowiedź 15, 16. Żyjemy w czasach, że nie do końca wiadomo kto jest biblijnym niewolnikiem i czy on jest dobry. Kwestię złego niewolnika analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6869-niewolnik-z%C5%82y/ 17, 18. Jak powinniśmy reagować na otrzymywane wskazówki? Mateusza 24:21 bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Odpowiedź 17, 18. Każdą wskazówkę powinniśmy traktować bardzo poważnie i wnikliwie ją analizować. 19, 20. Jakie zwoje zostaną otwarte i co to przyniesie? Objawienie 20:12 I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia. I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków. Odpowiedź 19, 20. Na sądzie ostatecznym zostaną otwarte zwoje z naszymi uczynkami, według których będziemy sądzeni. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jakie wskazówki Jehowa podawał w czasach Noego i Mojżesza? W czasach dawnych Bóg podawał wskazówki potrzebne do tego by mieć z nim dobre więzi. Jakie nowe wytyczne Bóg zapewnił chrześcijanom? Chrześcijanom uświadomiono, że zło zaczyna się w myśli. U chrześcijan są one grzechem. Jak możemy pokazać, że szukamy Bożego kierownictwa? Szukając kontaktu z Bogiem pokażemy, że szukamy jego kierownictwa. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadanie pytania?
 4. Jak możesz umacniać naszą chrześcijańską jedność? „Z niego całe ciało [jest] harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania” (EFEZ. 4:16). W tej Strażnicy poruszono ciekawy temat dotyczący chrześcijańskiej jedności. Temat ten jest o tyle ciekawy, że na świecie istnieje trudna do policzenia szacowana na około 50 000 liczba różnych kościołów chrześcijańskich, których znaczna część uważa, że jest tym jedynym kościołem, który w sposób najlepszy z możliwych wielbi Boga. Proszę zapoznajmy się z przedstawionym materiałem. Całość Strażnicy dostępna jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016205 1. Czym od samego początku charakteryzowały się dzieła Boże? Odpowiedź 1. Dzieła Boże od samego początku charakteryzowały się swoją niedoskonałością, do tego stopnia, że Bóg postanowił zgładzić zwierzęta i stworzonych na swój obraz ludzi: Rodzaju 6:5-7 (...)A Jehowa widział, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła. I Jehowa żałował, że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu. Toteż Jehowa rzekł: „Zetrę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, od człowieka do zwierzęcia domowego, do wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios, gdyż żałuję, że ich uczyniłem”. Temat złych ludzi analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6734-czy-wszyscy-ludzie-s%C4%85-%C5%BAli/ 2. (a) Czym się odznaczał zbór wczesnochrześcijański? (b) Jakie pytania rozważymy? 1 Koryntian 12:4-6, 12 Są bowiem rozmaite rodzaje darów, ale ten sam duch; i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje wszelkich działań. (…) Gdyż jak ciało jest jedno, ale ma wiele członków i wszystkie członki owego ciała — chociaż jest ich wiele — są jednym ciałem, tak i Chrystus. Odpowiedź 2. a. Zbór wczesnochrześcijański charakteryzował się podziałami: 1 Koryntian 1:12, 13 (...)Mam na myśli to, że każdy z was mówi: „Ja należę do Pawła”, „A ja do Apollosa”, „A ja do Kefasa”, „A ja do Chrystusa”. Chrystus jest podzielony. (…) b. A jak jest obecnie? Jak możemy pozostawać zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? I jak możemy współpracować w zborze oraz w rodzinie? WSPÓŁPRACA W GŁOSZENIU 3. Jaką wizję otrzymał apostoł Jan? Objawienie 9:1-4 I zadął w trąbę piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano gwieździe klucz od czeluści otchłani. I gwiazda otworzyła czeluść otchłani, i dym się wzniósł z czeluści jak dym z wielkiego pieca, a słońce, jak również powietrze, ściemniało od dymu z czeluści. I z dymu wyszły na ziemię szarańcze, i dano im władzę — taką władzę, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach. Odpowiedź 3. Szanowny pan Jan otrzymał wizję skomplikowaną pełną symboli. 4. Jakie zadanie mają do wykonania słudzy Jehowy i pod jakim warunkiem zdołają się z niego wywiązać? Mateusza 24:14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec. Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 4. Słudzy Boga otrzymali zadanie głoszenia dobrej nowiny. 5, 6. Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Objawienie 14:6 I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, Okazując wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą i posłuszeństwo poleceniu Jezusa, spotykamy się na tej dorocznej uroczystości 14 Nisan po zachodzie słońca Odpowiedź 5, 6. Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny, ale wymyślili wiele osobliwych dogmatów wiary nie mających uzasadnienia biblijnego jak choćby wspomniany w akapicie niebiblijny dogmat, że szanowny pan Jehoszua (Jezus) spotkał się z uczniami 14 Nisan. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7132-czy-uroczysta-wieczerza-upami%C4%99tniaj%C4%85ca-pana-jehoszua-jezusa-powinna-by%C4%87-obchodzona-14-nisan/ 7. Co możemy zdziałać dzięki współpracy? Odpowiedź 7. Duży może więcej. Współpracując ze sobą możemy więcej zdziałać. WSPÓŁPRACA W ZBORZE 8, 9. (a) Jakim przykładem Paweł unaocznił chrześcijanom potrzebę zachowywania jedności? (b) Jak możemy współpracować z innymi w zborze? Efezjan 4:15, 16 Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z niego całe ciało, harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania przez każdy staw dający to, co potrzebne — zgodnie z funkcjonowaniem każdego poszczególnego członka w należnej mierze — przyczynia się do wzrostu ciała ku budowaniu siebie w miłości. Hebrajczyków 13:7, 17 Pamiętajcie o tych, którzy wśród was przewodzą i którzy wam oznajmili słowo Boże, a rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę. (…) Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. Odpowiedź 8, 9. a. Szanowny pan apostoł Paweł przyrównał zbór chrześcijański do ciała Chrystusa, które powinno rosnąć i rozwijać się w miłości. b. Współpracować w zborze możemy na różne sposoby, poprzez osobistą pomoc po współdziałanie w zborze. 10. Jaki wpływ na jedność zboru mają słudzy pomocniczy? (Zobacz ilustrację tytułową). Dzieje 6:3-6 Dlatego, bracia, wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia, my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem”. Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii; i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce. Odpowiedź 10. Wszyscy aktywni członkowie zboru mają duży wpływ na zbór i dzieło głoszenia, ważną rolę w tej kwestii odgrywają również słudzy pomocniczy. 11. Jaki wkład w jedność zboru mogą mieć młodsi mężczyźni? 1 Tymoteusza 3:1 Oświadczenie to jest wiarogodne. Jeżeli mężczyzna ubiega się o urząd nadzorcy, to pragnie wspaniałej pracy. 1 Tymoteusza 3:10 Niech też tacy zostaną najpierw wypróbowani co do przydatności, a potem niech działają jako słudzy, jeśli są wolni od oskarżenia. Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Odpowiedź 11. Młodzi mężczyźni jeżeli będą poważnie traktować studium biblii i jeżeli będą zwalczać nie biblijne nauki lansowane przez nie biblijnych dogmatyków, którzy wkradli się do organizacji mogą wnieść wkład w jedność zboru. WSPÓŁPRACA W RODZINIE 12, 13. Co pomoże wszystkim członkom rodziny zgodnie ze sobą współpracować? Kaznodziei 4:12 A gdyby ktoś był w stanie przemóc jednego, dwaj razem mogą mu się przeciwstawić. A sznura potrójnego nie da się szybko przerwać. Odpowiedź 12, 13. Wzajemny szacunek może pomóc członkom rodziny zgodnie z sobą współpracować. 14. Co możesz robić, żeby umacniać swoje małżeństwo, jeśli twój mąż lub żona nie służy Jehowie? 2 Koryntian 6:14 Nie wprzęgajcie się nierówno w jarzmo z niewierzącymi. Bo cóż wspólnego ma prawość z bezprawiem? Albo jakaż jest wspólnota światła z ciemnością? Odpowiedź 14. Okazując inaczej myślącemu członkowi rodziny szacunek umocnimy małżeństwo. 15. Jak starsze małżeństwa mogą pomagać młodszym? Tytusa 2:3-7 Niech też starsze kobiety sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre — żeby mogły przywodzić do opamiętania młode kobiety: aby kochały swych mężów, aby kochały swe dzieci, aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste, aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie. Stale też usilnie zachęcaj młodszych mężczyzn, żeby byli trzeźwego umysłu, sam we wszystkim dając przykład szlachetnych uczynków, odznaczając się nieskażonością w swoim nauczaniu, powagą, Odpowiedź 15. Starsze bardziej doświadczone małżeństwa mogą dzielić się z młodszymi swoim doświadczeniem. „WSTĄPMY NA GÓRĘ JEHOWY” 16, 17. Czego wypatrują zjednoczeni słudzy Boży? Łukasza 2:41-44 Jego rodzice mieli zwyczaj chodzić co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy miał dwanaście lat, poszli tam, zgodnie ze zwyczajem owego święta, i byli tam do końca tych dni. A gdy wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jerozolimie, lecz jego rodzice tego nie zauważyli. Sądząc, że jest w gronie wspólnie podróżujących, uszli dzień drogi, a potem zaczęli go poszukiwać wśród krewnych i znajomych. Micheasza 4:2-4 I wiele narodów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania. I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem usta Jehowy Zastępów. Izajasza 2:2-4 I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej wszystkie narody. I wiele ludów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy, do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania. Odpowiedź 16, 17. Słudzy Boże oczekują od Boga wywiązania się z obietnicy lepszego nowego świata. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak jesteśmy zjednoczeni w głoszeniu dobrej nowiny? Świadkowie Jehowy koncentrują się na głoszeniu dobrej nowiny. W jaki sposób możemy przyczyniać się do jedności naszego zboru? Dokładne studiowanie Biblii w celu oczyszczania wierzeń Świadków Jehowy z nie biblijnych dogmatów może przyczynić się do jedności. Jak mąż i żona mogą zachowywać jedność? Wzajemny szacunek współmałżonków jest pomocny w zachowywaniu jedności. A Wy szanowni forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 5. Młodzi, czy jesteście gotowi do chrztu? - Strażnica do studium. „Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?” (ŁUK. 14:28). Analizowana w zeszłym tygodniu Strażnica skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, ale może też dotyczyć ludzi starszych chcących się ochrzcić. Chrzest możemy nazwać publicznym poświadczeniem swego oddania do dyspozycji Bogu Biblii według obrzędu chrześcijańskiego. Wybór Boga jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. W Awescie, Biblii Boga Ahura Mazdy tak napisano o takim wyborze: Yasna 30:1, 2 1 Oświadczam wam, którzy nadchodzicie, by zostać nauczonymi wszystkich krytycznych słów dotyczących Tego, który wie wszystko, próśb odnoszących się do Ahura Mazdy, ofiar pochodzących od Dobrego Umysłu oraz medytacji zainspirowanych Sprawiedliwością. Modlę się, by pomyślne rezultaty tych tych nauk ujrzały światło dzienne. 2 Słuchajcie więc i patrzcie oczami Lepszego Umysłu na jasne płomienie po to, by wybrać religię, człowiek po człowieku, każdy odpowiedzialny za siebie. Zbudźcie się przed wielkim wysiłkiem nauczania! Analizowana Strażnica ta oraz następna przeznaczona jest dla ludzi, którzy nie potwierdzili swojego wyboru chrztem. Zapraszam wszystkich serdecznie do jej analizy. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016201#h=41 Ten i następny artykuł są skierowane do młodych, którzy myślą o chrzcie 1, 2. (a) Co obecnie sprawia radość sługom Bożym? (b) Jak chrześcijańscy rodzice i starsi mogą pomóc młodym zrozumieć znaczenie chrztu? Kaznodziei 12:1 Pamiętaj więc o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego, zanim zaczną nadchodzić dni nieszczęsne, czyli przyjdą lata, gdy powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; Łukasza 14:27-30 Kto nie nosi swego pala męki i nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Na przykład kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie? W przeciwnym razie mógłby położyć fundament, ale nie zdołałby jej dokończyć i wszyscy obserwatorzy zaczęliby z niego szydzić, mówiąc: ‚Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał dokończyć’. Odpowiedź 1, 2. a. Podstawowym źródłem radości chrześcijan są prześladowania, które są dowodem trwania w wierze. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ b. Chrześcijańscy rodzice czy też starsi powinni młodzieży uświadomić przede wszystkim, że jak zostaną chrześcijanami to będą prześladowani. Mogą ich też w ramach edukacji trochę podręczyć. 3. (a) Czego o znaczeniu chrztu dowiadujemy się ze słów Jezusa i apostoła Piotra? (Mat. 28:19, 20; 1 Piotra 3:21). (b) Jakie pytania rozważymy i dlaczego? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. 1 Piotra 3:21 Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie brudu z ciała, lecz prośba do Boga o dobre sumienie), przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odpowiedź 3. a. Ze słów szanownego pana Jehoszua (Jezusa) dowiadujemy się, że chrzest jest podstawowym rytuałem dla osób chcących zostać chrześcijanami. Ze słów szanownego pana Piotra wynika, że chrzest jest początkiem doskonalenia osobowości chrześcijanina, prośbą do Boga o dobre sumienie. b. 1) Czy nabrałem dojrzałości potrzebnej do podjęcia tej decyzji? 2) Czy jest to moim osobistym pragnieniem? 3) Czy rozumiem, co to znaczy oddać się Jehowie? CZY JESTEŚ WYSTARCZAJĄCO DOJRZAŁY? 4, 5. (a) Dlaczego chrzest nie jest zarezerwowany tylko dla dorosłych? (b) Co dla chrześcijanina oznacza bycie dojrzałym? Przysłów 20:11 Już po swych czynach chłopiec daje się poznać, czy jego postępowanie jest czyste i prostolinijne. Filipian 2:12 A zatem, umiłowani moi, tak jak zawsze byliście posłuszni — nie tylko podczas mojej obecności, ale teraz ze znacznie większą gotowością podczas mej nieobecności — wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem; Odpowiedź 4, 5. a. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) nie podał kryteriów wiekowych jakie powinni spełniać chrześcijanie. b. Dojrzały chrześcijanin to człowiek czysty, prostolinijny i świadomy obowiązków jakie spoczywają na chrześcijanach. 6, 7. (a) Opisz trudności, z którymi Daniel spotkał się w Babilonie. (b) Jak Daniel dowiódł dojrzałości? Daniela 1:3-5, 13, 18 Potem rzekł król do Aszpenaza, swego naczelnego dworzanina, żeby przyprowadził niektórych z synów Izraela i z potomków królewskich, i z dostojników — dzieci bez jakiejkolwiek skazy, dobrze wyglądające oraz umiejące wnikać we wszelką mądrość i zaznajomione z wiedzą, i wykazujące rozeznanie w tym, co poznano, a także mogące stawać w pałacu króla — i żeby ich uczył pisma i języka Chaldejczyków. Ponadto wyznaczył im król codzienny przydział złożony z przysmaków królewskich i z wina, które pijał; mieli być żywieni przez trzy lata, aby po ich upływie stanąć przed królem. (...) i niech pokażą się przed tobą nasze twarze oraz twarze dzieci jadających przysmaki królewskie, i postąp z twymi sługami stosownie do tego, co zobaczysz”. (...) Daniel jednak postanowił w swym sercu, że nie skala się przysmakami króla ani winem, które on pija. Upraszał zatem głównego dworzanina, by nie musiał się kalać. Odpowiedź 6, 7. a. Szanowny pan Daniel jako uprowadzony Żyd trafił na dwór królewski gdzie chcieli go poić alkoholem i przysmakami królewskimi, które nie były dobre dla zdrowia fizycznego i umysłowego. b. Pan Dawid dowiódł dojrzałości wybierając zdrowe jarskie jedzenie i zrezygnował z picia alkoholu. 8. Czego możesz się nauczyć z przykładu Daniela? Efezjan 4:14, 15 abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu. Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Odpowiedź 8. Wzorem pana Daniela moglibyśmy również przejść na jarską dietę i zostać abstynentami. Wpływ tego co jemy i pijemy na nasze zdrowie umysłowe i fizyczne jest bezdyskusyjny. Kwestię diety analizujemy już tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6244-jad%C5%82ospis-chrze%C5%9Bcijanina-%E2%80%93-czyli-co-chrze%C5%9Bcijanin-je%C5%9B%C4%87-powinien-a-czego-je%C5%9B%C4%87-nie-powinien/ Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 9, 10. (a) Jaką korzyść odniesie młoda osoba z przemyślenia swoich reakcji na ostatnie próby wiary? (b) Co oznacza chrzest? Marka 12:30 a ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swą siłą’. Kaznodziei 5:4, 5 Ilekroć złożysz Bogu ślub, nie ociągaj się ze spełnieniem go, bo w głupcach nie ma się upodobania. Co ślubujesz, spełnij. Lepiej, byś nie ślubował, niż ślubował, a nie spełnił. Odpowiedź 9, 10. a. Młoda osoba powinna dokładnie zastanowić się nad tym, czy służyć Bogu Biblii. Jeżeli się na to zdecyduje będzie go musiała kochać najbardziej, bardziej od rodziców czy krewnych, których powinna znienawidzić. Cały świat chrześcijanin powinien nienawidzieć. Ten aspekt bycia chrześcijaninem analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6774-nienawi%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcijan-do-%C5%9Bwiata-i-ludzi/ b. Chrzest jest oddaniem się do dyspozycji Bogu. CZY TO TWOJE OSOBISTE PRAGNIENIE? 11, 12. (a) Czego musi być pewna osoba, która myśli o chrzcie? (b) Co pomoże ci zachowywać właściwe spojrzenie na postanowienie Jehowy o chrzcie? Psalm 110:3 Lud twój ochoczo się zaofiaruje w dniu twego wojska. We wspaniałościach świętości, z łona brzasku, masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Odpowiedź 12. a. Osoba, która myśli o chrzcie musi być pewna tego, czy naprawdę chce służyć temu Bogu a nie innemu, oraz według tej formy oddawania mu czci bo w tej kwestii wybór jest ogromny. b. Właściwe spojrzenie na postanowienie o chrzcie pomorze nam mieć gruntowna znajomość Biblii. 13. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Odpowiedź 13. Jeżeli nasza decyzja będzie pod wpływem emocji i nie zostanie ona gruntownie przeanalizowana wówczas możemy się domyślać, że pochodzi ona z serca, co może być tragiczne w skutkach. W Biblii mamy ostrzeżenia przed taki podejmowaniem decyzji: Mateusza 15:19 (...)z serca pochodzą niegodziwe rozważania(...) Jeremiasza 17:9 (...)Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. (...) ZNACZENIE ODDANIA SIĘ BOGU 14. Wyjaśnij, jaka jest różnica między oddaniem a chrztem. Odpowiedź 14. Oddanie się Bogu jest naszą osobistą umową z Bogiem, chrzest wiąże nas z chrześcijanami. 15. Co oznacza oddanie? Mateusza 16:24 Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje. Rzymian 14:8 bo czy żyjemy, żyjemy dla Jehowy, czy też umieramy, umieramy dla Jehowy. Dlatego czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Jehowy. Odpowiedź 15. Oddanie się oznacza rezygnację z własnej woli i podporządkowanie się woli osoby czy też Boga, którym się oddaliśmy. 16, 17. (a) Zilustruj przykładem, co to znaczy ‛zaprzeć się samego siebie’. (b) Co tak naprawdę mówi osoba, która oddaje się Bogu? Jana 6:38 ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Odpowiedź 16, 17. a. Zaprzeć się samego siebie jest to rezygnacja z własnych postanowień. Na przykład ktoś chce bardzo być chrześcijaninem. Zaprze się siebie, jeżeli nie będzie chciał się ochrzcić. Temat zaparcia się samego siebie analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6149-zaparcie-si%C4%99-samego-siebie-na-czym-ono-polega/ b. Osoba, która oddaje się Bogu mówi, że mu ufa i chce jego słuchać we wszystkim. 18, 19. (a) Jak wypowiedzi Rose i Christophera pokazują, że chrzest zapewnia błogosławieństwa? (b) Co sądzisz o chrzcie? Odpowiedź 18, 19. a. Zamieszczone wypowiedzi wskazują, że chrzest w młodym wieku może przełożyć się na służbę pionierską w wieku starszym i oddanie się Bogu w większej mierze. b. Chrzest to bardzo poważna decyzja i warto ją poważnie przemyśleć. CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁEŚ? Czym jest dojrzałość i jak ją przejawiał prorok Daniel? Dojrzałość jest to umiejętność podejmowania mądrych wyborów. Pan Daniel przejawiał ją wybierając zdrowszą dietę wegetariańską i rezygnując z picia alkoholu. Skąd możesz wiedzieć, czy twoja decyzja o chrzcie wypływa z serca? Jeżeli bym pod wpływem emocji bezmyślnie podjął decyzję o chrzcie wtenczas moja decyzja mogłaby wypływać z serca. Czym jest oddanie się Bogu i jaki ma związek z chrztem? Oddanie Bogu jest to osobista deklaracja służenia Bogu, chrzest wiąże nas zazwyczaj z jedną dziesiątek tysięcy religii chrześcijańskich. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 6. Bądź lojalny wobec Jehowy – Strażnica do studium Aktualnie analizowany artykuł poświęcony jest lojalności. Lojalność definiuje się tak: lojalność 1. postawa, postępowanie zgodne z przepisami prawa; prawomyślność, praworządność Lojalność wobec państwa. 2. prawość, wierność, rzetelność w stosunkach z ludźmi Lojalność uważam za bardzo ważną pozytywną cechę postępowania, ale oczywiście ma ona swoje granice. Na przykład postępowanie według złego prawa może człowieka uczynić złym, ale to osobny obszerny temat warty przemyślenia. Uważam, że lojalnością ograniczoną dobrem powinniśmy darzyć każdego człowieka i Boga. Proszę przejdźmy do analizy Strażnicy. Cały materiał dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016126#h=28 „Niech Jehowa będzie między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim potomstwem po czas niezmierzony” (1 SAM. 20:42). 1, 2. Dlaczego przyjaźń między Dawidem a Jonatanem stanowi niezwykły przykład lojalności? 1 Samuela 17:57 Toteż gdy tylko Dawid wrócił po zabiciu Filistyna, Abner wziął go i zaprowadził przed Saula; w swej ręce trzymał on głowę Filistyna. 1 Samuela 18:1-3 A gdy tylko skończył rozmowę z Saulem, dusza Jonatana związała się z duszą Dawida i Jonatan umiłował go jak własną duszę. I w owym dniu Saul zabrał go, i nie pozwolił mu wrócić do domu jego ojca. A Jonatan i Dawid zawarli przymierze — miłował go bowiem jak własną duszę. 1 Samuela 23:16, 17 Wtedy Jonatan, syn Saula, wstał i poszedł do Dawida do Choresz, aby jego rękę umocnić w Bogu. I rzekł do niego: „Nie lękaj się, bo ręka Saula, mego ojca, nie znajdzie cię, a ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugi po tobie; i Saul, mój ojciec, też o tym wie”. Odpowiedź 1, 2. Przyjaźń a nawet miłość szanownego pana Jonatana z szanownym panem Dawidem bywa wykorzystywana przez zwolenników homoseksualizmu w celu wykazania wyższości tego typu związków partnerskich. Istnieją chrześcijanie, którzy nawet wierzą, że nawet szanowny pan Jehoszua (Jezus) był homoseksualistą, ale to już jest osobny temat, który analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/4963-czy-jezus-by%C5%82-homoseksualist%C4%85/?hl=%2Bjezus+%2Bhomoseksualist%C4%85 3. Co dla Jonatana było ważniejsze od lojalności wobec Dawida i skąd o tym wiemy? 1 Samuela 20:42 I Jonatan odezwał się do Dawida: „Idź w pokoju, ponieważ obaj przysięgliśmy w imię Jehowy, mówiąc: ‚Niech Jehowa będzie między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim potomstwem po czas niezmierzony’”. Toteż Dawid wstał i ruszył w drogę, Jonatan zaś wszedł do miasta. Odpowiedź 3. Pan Jonatan wiedział, że pan Dawid został namaszczony z inicjatywy Boga i szanował to postanowienie. W związku emocjonalnym z panem Dawidem trzecią osobą był sam Bóg. 4. (a) Dzięki czemu zaznamy prawdziwej radości i satysfakcji? (b) Co rozważymy w tym artykule? 1 Tesaloniczan 2:10, 11 Jesteście świadkami, i Bóg też, jak lojalni i prawi, i nienaganni okazaliśmy się wobec was, wierzących. Toteż dobrze wiecie, że jak ojciec postępuje ze swymi dziećmi, tak każdego z was usilnie zachęcaliśmy i pocieszaliśmy, i składaliśmy wam świadectwo, Odpowiedź 4. a. Rozsądne trzymanie się lojalności może być źródłem radości i satysfakcji. b. „W tym artykule rozważymy, jak przykład Jonatana może nam pomóc dochować lojalności Jehowie w czterech niełatwych sytuacjach: gdy ktoś sprawujący władzę zdaje się nie zasługiwać na szacunek, 2) gdy trzeba wybrać, komu okazać lojalność, 3) gdy ktoś nas źle zrozumie lub oceni i 4) gdy lojalność trudno pogodzić z osobistymi korzyściami.” GDY KTOŚ SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZDAJE SIĘ NIE ZASŁUGIWAĆ NA SZACUNEK 5. Dlaczego Izraelitom trudno było zachować lojalność wobec Boga za rządów Saula? 1 Samuela 15:17-23 I Samuel przemówił: „Czyż to nie wtedy, gdy we własnych oczach byłeś mały, zostałeś głową plemion izraelskich i Jehowa cię namaścił na króla nad Izraelem? Później Jehowa wysłał cię z misją i rzekł: ‚Idź, wydaj na zagładę tych grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytępisz’. Dlaczego więc nie usłuchałeś głosu Jehowy, lecz chciwie rzuciłeś się na łup i czyniłeś to, co złe w oczach Jehowy?” Jednakże Saul powiedział do Samuela: „Ależ usłuchałem głosu Jehowy: wyruszyłem z misją, z którą mnie wysłał Jehowa, i przyprowadziłem Agaga, króla Amaleka, lecz Amaleka wydałem na zagładę. A lud pozabierał z łupu owce i bydło, najwyborniejsze z nich, jako rzecz wydaną na zagładę, aby ofiarować Jehowie, twemu Bogu, w Gilgal”. Wtedy Samuel rzekł: „Czy Jehowa ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie wobec głosu Jehowy? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi — niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód — tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim. Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Jehowy, więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem”. Odpowiedź 5. Król Saul nie okazał się lojalnym wobec rozkazów Boga. Przykład idący z góry może działać szkodliwie na poddanych. 6. Co pokazuje, że Jonatan pozostał lojalny względem Jehowy? 1 Samuela 13:5, 15, 22; 1 Samuela 14:1, 2, 6, 14, 15, 20 A Filistyni zebrali się, by walczyć z Izraelem: trzydzieści tysięcy rydwanów wojennych i sześć tysięcy jeźdźców oraz takie mnóstwo ludu, jak ziarnek piasku, które są na brzegu morza; i wyruszyli, i rozbili obóz w Michmasz, na wschód od Bet-Awen. Potem Samuel wstał i ruszył z Gilgal do Gibei Beniamina, Saul zaś policzył lud, tych, którzy się jeszcze przy nim znajdowali, około sześciuset mężów. I stało się w dniu bitwy, że w ręce nikogo z ludu, który był z Saulem i Jonatanem, nie było ani miecza, ani włóczni; znajdował się tylko u Saula i Jonatana, jego syna. I pewnego dnia Jonatan, syn Saula, rzekł do sługi, który nosił jego broń: „Chodź, przedostańmy się do placówki Filistynów, którzy są po tamtej stronie”. Ale swemu ojcu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod granatowcem, który jest w Migron; a lud, który z nim był, liczył około sześciuset mężów. Jonatan rzekł więc do sługi, do swego giermka: „Chodź, przedostańmy się do placówki tych nieobrzezańców. Może Jehowa będzie działał na naszą rzecz, bo nic nie przeszkodzi Jehowie wybawić przez wielu czy przez niewielu”. I ta pierwsza rzeź, którą im urządził Jonatan i jego giermek, objęła około dwudziestu mężczyzn mniej więcej na połowie długości bruzdy na mordze pola. Wtedy powstało drżenie w obozie w polu i wśród wszystkich ludzi z placówki; zadrżał też oddział grabieżców, nawet oni, a ziemia zaczęła się trząść i przerodziło się to w drżenie od Boga. I zwołali się, Saul oraz cały lud, który z nim był. Przyszli więc aż na miejsce bitwy, a tam miecz każdego zwrócił się przeciwko jego bliźniemu; pogrom był bardzo wielki. Odpowiedź 6. W wojnach toczonych przez Izraelitów pan Jonatan lojalnie walczył z wrogami. 7. Jak Jonatan traktował swego ojca? 1 Samuela 31:1, 2 A Filistyni walczyli z Izraelem i mężowie izraelscy rzucili się do ucieczki przed Filistynami, i padali zabici na górze Gilboa. I podążali Filistyni tuż za Saulem oraz jego synami; i w końcu Filistyni zabili Jonatana, a także Abinadaba i Malki-Szuę, synów Saula. Odpowiedź 7. Pan Jonatan lojalnie walczył u Boku swojego ojca i chociaż marzył o bycie drugim po Królu Dawidzie poległ w walce z wrogami Izraelitów. 8, 9. Jak okazywaniem respektu władzom dowodzimy lojalności wobec Boga? Rzymian 13:1, 2 Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga. Dlatego ten, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawił się porządkowi Bożemu, ci zaś, którzy się mu przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok. Hebrajczyków 13:17 Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. 1 Koryntian 11:3 Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Odpowiedź 8, 9. Podporządkowując się dobrym prawom i przeciwstawiając się złym prawom dowodzimy lojalności wobec ludzi i Boga. W akapicie tym zwróciłem jeszcze uwagę na przypis: [1] (akapit 9) Niektóre imiona zostały zmienione. Jeżeli dobrze rozumiem to prawdziwe imiona zastępiono nieprawdziwymi. Uważam, że jest to zła praktyka. Jeżeli coś nie jest prawdą to jest kłamstwem, a to jest poważny grzech. Grzech ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6831-k%C5%82amstwo-%E2%80%93-grzech-przeciwko-prawdzie/ Można przecież było napisać, że siostra, która chce zachować anonimowość itd. W akapicie tym zwróciłem jeszcze uwagę na zdanie: „Wzorem Jonatana możemy dowodzić lojalności wobec Jehowy, gdy zgodnie z Jego wymaganiem okazujemy względne podporządkowanie władzom zwierzchnim — nawet jeśli niektóre zdają się nie zasługiwać na szacunek.” Uważam, że absolutnie każdy człowiek zasługuje na szacunek. Ganić natomiast nawet należy złe czyny. GDY TRZEBA WYBRAĆ, KOMU DOCHOWAĆ LOJALNOŚCI 10. Skąd Jonatan wiedział, komu powinien dochować lojalności? 1 Samuela 19:1-6 I Saul rozmawiał z Jonatanem, swoim synem, i ze wszystkimi swymi sługami o uśmierceniu Dawida. A Jonatan, syn Saula, bardzo sobie upodobał Dawida. Toteż Jonatan powiedział Dawidowi, mówiąc: „Saul, mój ojciec, zamierza cię uśmiercić. Proszę więc, miej się rano na baczności i zamieszkaj w kryjówce, i pozostawaj w ukryciu. Ja zaś wyjdę i stanę przy ojcu na polu, na którym ty będziesz, i porozmawiam z ojcem w twoim imieniu, i zobaczę, co się stanie, i na pewno cię o tym powiadomię”. Jonatan mówił więc dobrze o Dawidzie do Saula, swego ojca, i rzekł mu: „Niech król nie grzeszy przeciwko swemu słudze Dawidowi, bo on nie zgrzeszył wobec ciebie, a jego uczynki były bardzo dobre względem ciebie. I wziąwszy swoją duszę w dłoń, powalił Filistyna, tak iż Jehowa dokonał wielkiego wybawienia dla całego Izraela. Widziałeś to i się rozradowałeś. Czemuż miałbyś zgrzeszyć przeciwko niewinnej krwi, bez powodu wydając Dawida na śmierć?” Wtedy Saul usłuchał głosu Jonatana i przysiągł Saul: „Jako żyje Jehowa, nie zostanie uśmiercony”. Odpowiedź 10. Nie wiem skąd pan Jonatan wiedział komu dochować lojalności. Panu Dawidowi dochowywał lojalności bo był nim zauroczony. Być może spodobało mu się jak pan Dawid niósł obciętą głowę szanownego pana Goliata. 11, 12. Jak miłość do Boga pomaga nam w dochowywaniu Mu lojalności? Mateusza 10:37 Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. Mateusza 6:33 „Stale więc szukajcie najpierw królestwa oraz Jego prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Odpowiedź 11, 12. Zauroczonym Bogiem Biblii chrześcijanom łatwiej jest nienawidzić swoją najbliższą rodzinę i nawet cały świat. Temat tej, moim zdaniem szkodliwej nienawiści jest omówiony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6774-nienawi%C5%9B%C4%87-chrze%C5%9Bcijan-do-%C5%9Bwiata-i-ludzi/ 13. Jak lojalność wobec Boga pomaga nam radzić sobie z problemami rodzinnymi? Rodzaju 2:24 Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem. 1 Koryntian 13:4, 5 Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Odpowiedź 13. Jeżeli jesteśmy lojalni wobec Boga to powinniśmy słuchać tylko jego dobrych rad a złe odrzucać. Jeżeli tak będziemy postępować może nam się uda zwalczyć nakazaną przez Boga nienawiść do najbliższych i świata. GDY KTOŚ NAS ŹLE ZROZUMIE LUB OCENI 14. Jak Saul potraktował Jonatana? 1 Samuela 20:30-41 Wówczas Saul zapałał gniewem na Jonatana i rzekł do niego: „Synu buntowniczej służącej, czyż nie wiem, że wybierasz syna Jessego ku swej własnej hańbie i ku hańbie wstydliwych części ciała swej matki? Bo przez wszystkie dni, dopóki będzie na ziemi żył syn Jessego, nie umocnisz się ani ty sam, ani twoja władza królewska. Poślij więc teraz i sprowadź go do mnie, ma bowiem ponieść śmierć”. Jednakże Jonatan odpowiedział Saulowi, swemu ojcu, i powiedział mu: „Czemu miałby ponieść śmierć? Cóż uczynił?” Wtedy Saul rzucił w niego włócznią, by mu zadać cios; i Jonatan poznał, że jego ojciec postanowił uśmiercić Dawida. Jonatan natychmiast wstał od stołu, pałając gniewem, i nie jadł chleba na drugi dzień po nowiu, bo sprawiono mu ból z powodu Dawida, gdyż jego własny ojciec go upokorzył. A rano Jonatan wyszedł w pole na miejsce umówione z Dawidem i był z nim młody sługa. I rzekł do swego sługi: „Pobiegnij, proszę, i znajdź strzały, które ja wypuszczam”. Sługa pobiegł, a on tak wypuścił strzałę, by go minęła. Gdy sługa dotarł do miejsca, gdzie była strzała, którą wypuścił Jonatan, zawołał Jonatan za sługą i rzekł: „Czy strzała nie jest dalej od ciebie?” I Jonatan zawołał jeszcze za sługą: „Szybko! Pośpiesz się! Nie stój!” I sługa Jonatana pozbierał strzały, po czym przyszedł do swego pana. A ów sługa o niczym nie wiedział; tylko Jonatan i Dawid wiedzieli o tej sprawie. Potem Jonatan dał swą broń swojemu słudze i powiedział mu: „Idź, zabierz to do miasta”. Sługa poszedł. Dawid zaś wstał z pobliskiego miejsca, od strony południowej. Następnie padł twarzą ku ziemi i pokłonił się trzy razy; i zaczęli jeden drugiego całować i płakać nad sobą nawzajem, a najbardziej płakał Dawid. Odpowiedź 14. Pan Saul przejął się homoseksualnymi skłonnościami swego syna i go skarcił. 15. Jak powinniśmy zareagować, gdy ktoś nas źle potraktuje? 1 Samuela 1:13-17 Anna zaś mówiła w swoim sercu; tylko jej wargi drżały, a głosu nie było słychać. Ale Heli brał ją za pijaną. Rzekł więc do niej Heli: „Dokąd będziesz się zachowywać jak pijana? Odsuń od siebie wino”. Anna odrzekła, mówiąc: „Nie, mój panie! Jestem niewiastą wielce uciśnioną na duchu; ani wina, ani odurzającego napoju nie piłam, lecz wylewam swą duszę przed Jehową. Nie czyń ze swej niewolnicy niewiasty nic niewartej, bo to z nadmiaru zmartwienia i zgryzoty mówiłam aż dotąd”. Wtedy Heli odpowiedział, mówiąc: „Idź w pokoju i oby Bóg Izraela przychylił się do twej gorącej prośby, z którą się do niego zwróciłaś”. Odpowiedź 15. Jeżeli ktoś nas źle potraktuje to powinniśmy odpowiedzieć dobrem na zło i o ile to możliwe wyjaśnić tej osobie na czym to zło polegało. GDY LOJALNOŚĆ TRUDNO POGODZIĆ Z WŁASNYMI KORZYŚCIAMI 16. W jakich sytuacjach powinniśmy dochować lojalności Bogu i wyzbyć się samolubstwa? 1 Samuela 20:31 Bo przez wszystkie dni, dopóki będzie na ziemi żył syn Jessego, nie umocnisz się ani ty sam, ani twoja władza królewska. Poślij więc teraz i sprowadź go do mnie, ma bowiem ponieść śmierć”. Psalm 15:4 W jego oczach odrzucony jest każdy, kto zasługuje na wzgardę, lecz bojących się Jehowy darzy on szacunkiem. Przysiągł na swoją szkodę, nic jednak nie zmienia. Malachiasza 2:13-16 „A oto druga rzecz, którą czynicie, tak iż ołtarz Jehowy jest pokryty łzami, płaczem i wzdychaniem, wskutek czego nie zwraca się już uwagi na dar ofiarny ani znajduje przyjemności w czymkolwiek z waszej ręki. Wy zaś powiedzieliście: ‚Z jakiego powodu?’ Z tego powodu, że sam Jehowa świadczył między tobą a żoną twej młodości, wobec której postąpiłeś zdradziecko, chociaż jest twoją towarzyszką i żoną twego przymierza. A znalazł się ktoś, kto tego nie uczynił, jako że miał resztkę ducha. I czego pragnął? Potomstwa Bożego. A wy się strzeżcie, jeśli chodzi o waszego ducha, i niech nikt nie postępuje zdradziecko wobec żony swej młodości. On bowiem znienawidził rozwody” — rzekł Jehowa, Bóg Izraela; „i tego, kto swą szatę pokrył przemocą” — rzekł Jehowa Zastępów. „Strzeżcie się więc, jeśli chodzi o waszego ducha, i nie postępujcie zdradziecko. Odpowiedź 16. W każdych sytuacjach powinniśmy być lojalni wobec boga i wyzbywać się samolubstwa. 17. W czym ci pomogło przeanalizowanie tego artykułu? Przysłów 27:11 Bądź mądry, mój synu, i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga. Odpowiedź 17. Analiza tego artykułu utwierdziła mnie w postanowieniu pracowania nad lojalnością. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak syn króla Saula Jonatan dowiódł lojalności wobec Jehowy? Nie jestem pewien czy pan Jonatan dowiódł lojalności wobec Boga. Być może w czymś nie dopisał, skoro poległ w tak młodym wieku. Jak możemy okazać się lojalni względem Boga, gdy naszym zdaniem ktoś sprawujący władzę nie zasługuje na szacunek? Możemy okazywać lojalność względem Boga starając się słuchać jego dobrych rad i przeciwstawiając się złym. Możemy też modlić się o jego pomyślność i o zdrowie psychiczne, bo z Biblii możemy wyciągnąć wniosek, że ma Bóg wiele wad. Temat ten analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ Podobnie powinniśmy postępować wobec każdego człowieka – każdemu też powinniśmy okazywać szacunek. Jak możemy pozostać lojalni wobec Jehowy, gdy ktoś nas źle zrozumie lub oceni? Jeżeli ktoś nas źle zrozumie lub oceni zachowamy lojalność wyjaśniając sprawę. A Wy szanowni Forumowicze jak byście odpowiedzieli na zadane pytania?
 7. Naśladuj bliskich przyjaciół Jehowy – Strażnica do studium. Kolejny artykuł poruszający kwestię przyjaźni. Jest to bardzo ważny temat. Uważam, że każdy człowiek powinien być przyjacielem ludzi, zwierząt, roślin, świata i Boga. Być przyjacielem to starać się robić jak najlepiej osobie obdarzonej przyjaźnią. Cały artykuł dostępny jest tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016123 „Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się go boją” (PS. 25:14). 1-3. (a) Co nas upewnia, że możemy zostać przyjaciółmi Boga? ( O jakich osobach powiemy w tym artykule? Izajasza 41:8 „Ale ty, Izraelu, jesteś moim sługą, ty, Jakubie, którego wybrałem — potomkiem Abrahama, mego przyjaciela; Jakuba 2:23 i spełniły się słowa Pisma, które mówią: „Abraham uwierzył Jehowie i poczytano mu to za prawość”, i został nazwany „przyjacielem Jehowy”. Psalm 25:14 Zażyła więź z Jehową jest udziałem tych, którzy się go boją, a także jego przymierze, by dać im je poznać. Odpowiedź 1 – 3. a. W Biblii można znaleźć wersety świadczące o tym, że można być przyjacielem Boga, ale można też wywnioskować, że Bóg Biblii boi się ludzi odważnych. Nawiązuje on zażyłą więź z tchórzami – ludźmi, którzy się go boją. Moim zdaniem taka zażyłość nie rokuje dobrze na przyszłość. Zauważył to również autor 1 Listu Jana: 1 Jana 4:18 (...)W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości. Szerzej problem bania się Boga został omówiony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6637-ba%C4%87-si%C4%99-boga-czy-te%C5%BC-nie/ b. „Przyjrzyjmy się dokładniej trojgu bliskich przyjaciół Jehowy opisanych w Biblii. Chodzi o: 1) Rut, lojalną młodą wdowę z Moabu, 2) Ezechiasza, prawego króla judzkiego, i 3) Marię, pokorną matkę Jezusa. Czego możemy się nauczyć ze sposobu, w jaki każda z tych postaci pielęgnowała przyjaźń z Bogiem?” OKAZYWAŁA LOJALNĄ MIŁOŚĆ 4, 5. Jaką decyzję musiała podjąć Rut i dlaczego nie było to takie łatwe? Rut 1:9-15 Oby Jehowa was obdarował i obyście znalazły miejsce odpoczynku, każda w domu swego męża”. Potem je ucałowała, a one podniosły głos i się rozpłakały. I mówiły do niej: „Nie, lecz powrócimy z tobą do twego ludu”. Ale Noemi rzekła: „Wróćcie, moje córki. Czemu miałybyście iść ze mną? Czyż mam jeszcze w swym wnętrzu synów i czyż zostaną oni waszymi mężami? Wróćcie, moje córki, idźcie, gdyż zbyt się zestarzałam, by znów należeć do męża. Choćbym powiedziała, iż mam nadzieję, że jeszcze tej nocy będę miała męża i że urodzę synów, czy czekałybyście na nich, aż dorosną? Czy dla nich pozostawałybyście samotne, by nie mieć innego męża? Nie, moje córki, gdyż ze względu na was odczuwam wielką gorycz, bo zwróciła się przeciw mnie ręka Jehowy”. Wtedy one, podniósłszy głos, jeszcze bardziej płakały, po czym Orpa ucałowała swoją teściową. Rut natomiast pozostała przy niej. Ona więc rzekła: „Oto twoja owdowiała szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wracaj ze swą owdowiałą szwagierką”. Odpowiedź 4, 5. Szanowna pani Rut opuściła swój rodzinny kraj i swoich Bogów. Nie była to prosta decyzja bo kraj do którego się udawała był rządzony bezpośrednio przez Boga i często nawiedzały go wojny. O tym jak się żyło w tym kraju można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6253-kr%C3%B3lestwo-bo%C5%BCe-na-ziemi-%E2%80%93-krwawa-historia-w-dziejach-izraela/ 6. (a) Jakiego mądrego wyboru dokonała Rut? ( Dlaczego Boaz powiedział, że Rut szukała schronienia ‛pod skrzydłami Jehowy’? Rut 2:12 Oby Jehowa nagrodził twoje postępowanie i obyś otrzymała pełną odpłatę od Jehowy, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić”. Psalm 36:7 Jakże cenna jest, Boże, twoja lojalna życzliwość! A w cieniu twoich skrzydeł chronią się synowie ludzcy. Psalm 91:1-4 Kto mieszka w ukryciu u Najwyższego, znajdzie gościnę w cieniu Wszechmocnego. Powiem do Jehowy: „Tyś schronieniem moim i moją twierdzą, Bogiem moim, w którym chcę pokładać ufność”. On bowiem uratuje cię z pułapki ptasznika, od zarazy sprowadzającej niedole. Lotkami swymi zagrodzi dostęp do ciebie i pod jego skrzydłami się schronisz. Jego wierność wobec prawdy będzie wielką tarczą i wałem obronnym. Odpowiedź 6. a. Pani Rut wyemigrowała do Izraela co wydaje się być dobrym wyborem. b. Szanowny pan Boaz powiedział, że pani Rut szukała schronienia pod skrzydłami Jehowy dlatego, że w tym czasie Królestwem Izraela rządził Bóg. 7. Co może pomóc tym, którzy się wahają, czy oddać swe życie Jehowie? Jozuego 24:15 A jeśli w waszych oczach źle jest służyć Jehowie, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi praojcowie, gdy byli po drugiej stronie Rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Ale ja i mój dom będziemy służyć Jehowie”. Odpowiedź 7. Myślę, że każdy może na próbę wypróbować Boga do czego On też sam zachęca: Malachiasza 3:10 (...)Przynieście do spichrza wszystkie dziesięciny, żeby się znalazła żywność w moim domu, i proszę, wypróbujcie mnie w tym — rzekł Jehowa Zastępów — czy nie otworzę wam upustów niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, aż nie będzie już żadnego braku”. „PRZYLGNĄŁ DO JEHOWY” MIMO OTOCZENIA, W KTÓRYM WYRÓSŁ 8. W jakim otoczeniu wychowywał się Ezechiasz? 2 Królów 16:2-4 Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, swego Boga, jak to czynił Dawid, jego praojciec. Chodził zaś drogą królów Izraela i nawet swego syna przeprowadził przez ogień, według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził ze względu na synów Izraela. I składał ofiary oraz sprawiał, iż wznosił się dym ofiarny na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym bujnym drzewem. 2 Królów 16:10-17 W Wówczas król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii, i zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Posłał więc król Achaz kapłanowi Urijaszowi projekt ołtarza oraz jego wzór, jeśli chodzi o całe jego wykonanie. I kapłan Urijasz zabrał się do budowy tego ołtarza. Zgodnie ze wszystkim, co król Achaz przysłał z Damaszku — tak wykonał go kapłan, zanim król Achaz przybył z Damaszku. Kiedy król przybył z Damaszku, ujrzał król ów ołtarz; i król zaczął przystępować do ołtarza i składać na nim dary ofiarne. I zamieniał w dym swoje całopalenia i swoje ofiary zbożowe, i wylewał swój napój ofiarny, i kropił ołtarz krwią swoich ofiar współuczestnictwa. A ołtarz miedziany, który był przed obliczem Jehowy, przeniósł sprzed domu, spomiędzy swego ołtarza i domu Jehowy, i umieścił go po północnej stronie swego ołtarza. I król Achaz polecił mu — kapłanowi Urijaszowi — mówiąc: „Na tym wielkim ołtarzu zamieniaj w dym poranną ofiarę całopalną, a także wieczorną ofiarę zbożową i ofiarę całopalną króla oraz jego ofiarę zbożową, jak również ofiarę całopalną całego ludu ziemi oraz ich ofiarę zbożową i ich napoje ofiarne; masz go też skrapiać wszystką krwią ofiary całopalnej i wszystką krwią wszelkiej ofiary. Co się zaś tyczy ołtarza miedzianego, jeszcze się nad nim zastanowię”. I kapłan Urijasz postąpił zgodnie ze wszystkim, co polecił król Achaz. Ponadto król Achaz pociął ścianki boczne wózków i pousuwał z nich baseny; zdjął też morze z miedzianych byków, które się znajdowały pod nim, i umieścił je na kamiennej posadzce. 2 Kronik 28:1-3 Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, jak to czynił Dawid, jego praojciec. Chodził zaś drogami królów Izraela i nawet sporządził lane posągi Baalów. I sprawiał, że wznosił się dym ofiarny w dolinie synów Hinnoma, i palił swoich synów w ogniu — według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela. Odpowiedź 8. Szanowny pan Ezechiasz wychowywał się wśród niewiernych Izraelitów, którzy cudzołożyli z różnymi Bogami. 9, 10. (a) Dlaczego Ezechiasz łatwo mógłby zgorzknieć? ( Dlaczego nie należy rozgoryczać się na Boga? © Dlaczego nie powinniśmy uważać, że odebrane wychowanie decyduje o tym, jacy będziemy? Przysłów 19:3 To głupota ziemskiego człowieka wypacza jego drogę, a jego serce wybucha gniewem na Jehowę. Ezechiela 18:2, 3 „Co to dla was znaczy, że na ziemi izraelskiej wypowiadacie to przysłowie, mówiąc: ‚Ojcowie jedzą niedojrzałe winogrona, a synom zęby cierpną’? „‚Jako żyję — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — już nie będziecie wypowiadać tego przysłowia w Izraelu. Odpowiedź 9, 10. a. Szanowny pan Ezechiasz mógł zgorzknieć, dlatego że chociaż w prawie Bóg zapowiedział, że każdy umrze za swój własny grzech - Powtórzonego Prawa 24:16 (...)Ojcowie nie mają ponosić śmierci z powodu dzieci, a dzieci nie mają ponosić śmierci z powodu ojców. Każdy ma ponieść śmierć za swój grzech. - Bóg do tego prawa się nie stosował. Podczas karania stosował On odpowiedzialność zbiorową a za grzechy ojców nie raz odpowiadali synowie co też zostało usankcjonowane prawnie: Wyjścia 20:5 (...)Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, Amosa 7:17 (...)Twoi synowie zaś i twoje córki padną od miecza. (…) b. Myślę, że nie powinniśmy się rozgoryczać na Boga, bo przecież ma on dużo problemów, również osobistych. Powinniśmy raczej pomyśleć jak mu pomóc. Nad zdrowiem Boga Biblii zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ c. Otrzymane wychowanie nie decyduje o naszym życiu. Jako ludzie z wolną wolą sami mamy możliwość decydowania o tym jak chcemy żyć. Możemy odrzucić nawet dobre wychowanie. 11. Dzięki czemu Ezechiasz stał się jednym z najlepszych królów Judy? 2 Królów 18:5, 6 Pokładał ufność w Jehowie, Bogu Izraela; i po nim nie było wśród wszystkich królów Judy nikogo takiego jak on — ani też wśród tych, którzy byli przed nim. I przylgnął do Jehowy. Nie odwrócił się od podążania za nim, lecz przestrzegał jego przykazań, które Jehowa dał Mojżeszowi. 2 Kronik 29:1-11 Ezechiasz został królem, gdy miał dwadzieścia pięć lat, a panował w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza. I czynił on to, co słuszne w oczach Jehowy, zgodnie ze wszystkim, co uczynił Dawid, jego praojciec. W pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył drzwi domu Jehowy i przystąpił do ich naprawy. Potem sprowadził kapłanów i Lewitów i zebrał ich na otwartym miejscu po stronie wschodniej. I przemówił do nich: „Posłuchajcie mnie, Lewici. Uświęćcie teraz siebie i uświęćcie dom Jehowy, Boga waszych praojców, i wynieście ze świętego miejsca to, co nieczyste. Bo nasi ojcowie postąpili wiarołomnie i uczynili to, co złe w oczach Jehowy, naszego Boga, tak iż go opuścili i odwrócili swe oblicze od przybytku Jehowy, a pokazali plecy. Zamknęli też drzwi portyku i pozostawili lampy zgaszone, i nie palili kadzidła, a w świętym miejscu nie składali Bogu Izraela ofiary całopalnej. I Jehowa oburzył się na Judę i Jerozolimę, tak iż uczynił z nich przyczynę drżenia, dziwowisko i powód do zagwizdania, jak to widzicie na własne oczy. I oto nasi praojcowie polegli od miecza, a nasi synowie wraz z naszymi córkami i naszymi żonami dostali się za to do niewoli. A teraz bliskie jest memu sercu zawarcie przymierza z Jehową, Bogiem Izraela, żeby odwrócił się od nas jego płonący gniew. Teraz, moi synowie, nie oddawajcie się odpoczywaniu, bo to was Jehowa wybrał, abyście stali przed jego obliczem, by pełnić dla niego służbę i dalej być jego sługami oraz tymi, którzy sprawiają, że się wznosi dym ofiarny”. 2 Kronik 29:18-24 Następnie weszli do króla Ezechiasza i rzekli: „Oczyściliśmy cały dom Jehowy, ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory, jak również stół na chleby pokładne oraz wszystkie jego przybory. A wszystkie sprzęty, które król Achaz podczas swego panowania wiarołomnie wycofał z użytku, przygotowaliśmy i uświęciliśmy; i oto są przed ołtarzem Jehowy”. A król Ezechiasz wstał wczesnym rankiem i zebrawszy książąt miasta, udał się do domu Jehowy. I przyprowadzili siedem byków i siedem baranów, i siedem baranków, i siedem kozłów jako dar ofiarny za grzechy, składany za królestwo i za sanktuarium oraz za Judę. Wówczas powiedział synom Aarona, kapłanom, by złożyli je na ołtarzu Jehowy. Zarżnęli więc bydło, a kapłani wzięli krew i pokropili nią ołtarz; potem zarżnęli barany i krwią pokropili ołtarz, zarżnęli też baranki i krwią pokropili ołtarz. Następnie przed króla oraz zbór przyprowadzili kozły stanowiące dar ofiarny za grzech i położyli na nich ręce. Potem kapłani zabili je, a z ich krwi złożyli na ołtarzu dar ofiarny za grzech, by dokonać przebłagania za całego Izraela; król bowiem powiedział, że to całopalenie i dar ofiarny za grzech należy złożyć za całego Izraela. 2 Kronik 31:1 A gdy już to wszystko zakończyli, wszyscy znajdujący się tam Izraelici wyszli do miast Judy i rozbijali święte słupy, i ścinali święte pale, i burzyli wyżyny oraz ołtarze, w całej Judzie i Beniaminie oraz w Efraimie i Manassesie, dopóki nie skończyli; potem wszyscy synowie Izraela wrócili do swych miast, każdy do swojej posiadłości. 2 Kronik 32:24-26 W owych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował i zaczął się modlić do Jehowy. A On rozmawiał z nim i dał mu proroczy znak. Lecz Ezechiasz nie odwdzięczył się za wyświadczone mu dobrodziejstwo, gdyż jego serce stało się wyniosłe, co wywołało oburzenie na niego i na Judę oraz Jerozolimę. Jednakże Ezechiasz ukorzył się za wyniosłość swego serca, on sam oraz mieszkańcy Jerozolimy, i oburzenie Jehowy nie spadło na nich za dni Ezechiasza. Odpowiedź 11. Szanowny pan Ezechiasz zaufał Bogu i starał się przestrzegać jego przykazań. 12. Jak wzorem Ezechiasza wielu obecnie dowodzi, że przyjaźni się z Jehową? 2 Tymoteusza 3:1-5 A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się odwróć. Odpowiedź 12. W dzisiejszych czasach można spotkać ludzi, którzy zaufali Bogu Biblii. Studiują Biblię i uczą się żyć według jej wskazówek. POWIEDZIAŁA: „OTO NIEWOLNICA JEHOWY!” 13, 14. Dlaczego zadanie zlecone Marii mogło wydawać się jej zbyt trudne, jak jednak odpowiedziała ona Gabrielowi? Łukasza 1:26-38 Kiedy była w szóstym miesiącu, anioł Gabriel został posłany od Boga do galilejskiego miasta zwanego Nazaret, do dziewicy przyrzeczonej w małżeństwo mężczyźnie imieniem Józef, z domu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. I przyszedłszy do niej, rzekł: „Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą”. Ona zaś była do głębi poruszona tą wypowiedzią i zaczęła rozważać, co by to mogło być za pozdrowienie. Toteż anioł rzekł do niej: „Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga; i oto poczniesz w swym łonie, i urodzisz syna, i masz mu nadać imię Jezus. Ten będzie wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Jehowa Bóg da mu tron Dawida, jego ojca, i będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. Maria zaś rzekła do anioła: „Jakże to się stanie, skoro nie współżyję z mężczyzną?” Anioł, odpowiadając, rzekł do niej: „Duch święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego cię ocieni. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane świętym, Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, w swej starości także poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą nazywają niepłodną; gdyż u Boga żadne oznajmienie nie będzie niemożliwe”. Wtedy Maria rzekła: „Oto niewolnica Jehowy! Niechże mi się stanie według twego oznajmienia”. Wówczas anioł od niej odszedł. Odpowiedź 13, 14. Według niektórych podań szanowna panienka Maria w czasie kiedy zaszła w ciążę miała około 12 lat. Rodzić w tak młodym wieku mogło budzić obawę zwłaszcza, że kobiety za karę przechodzą tortury porodowe. 15. Dlaczego wiara Marii była niezwykła? Galatów 5:22 Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, Efezjan 2:8 Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie stało się to dzięki wam — jest to dar Boży. Odpowiedź 15. Nie widzę nic niezwykłego w wierze szanownej pani Marii. 16. Co dowodzi, że Maria była dobrym słuchaczem? Jakuba 1:19 Wiedzcie to, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu; Łukasza 2:16-19 I śpiesznie poszli, i znaleźli Marię oraz Józefa, jak również dzieciątko leżące w żłobie. Ujrzawszy je, oznajmili, jaką wypowiedź skierowano do nich w sprawie tego dziecięcia. I wszyscy, którzy to usłyszeli, zdumieli się tym, co im opowiedzieli pasterze, a Maria zaczęła zachowywać wszystkie te wypowiedzi i wyciągała wnioski w swym sercu. Łukasza 2:49 Ale on rzekł do nich: „Czyż musieliście mnie szukać? Czy nie wiecie, że ja mam być w domu mego Ojca?” Łukasza 2:51 I poszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i dalej był im podporządkowany. Jego matka zaś starannie zachowywała w swym sercu wszystkie te wypowiedzi. Odpowiedź 16. W Biblii mamy zachętę by być nieskorym do mówienia i z zachowania pani Marii można wywnioskować, że raczej stosowała się do tej rady, może za wyjątkiem kiedy rozkazała swemu synowi zamienić wodę w alkohol co przyczyniło się do plagi alkoholizmu, której ulegli chrześcijanie. Alkohol odgrywa w kulturze chrześcijańskiej dużą rolę. Został on nawet wyniesiony na ołtarze. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarł też alkoholizm i towarzysząca mu rozwiązłość seksualna, której towarzyszą choroby weneryczne takie jak kiła zwana też syfem lub chorobą chrześcijan oraz rzeżączka, chlamydiozy, wrzód weneryczny, czerwonka bakteryjna, ziarniniak pachwinowy, AIDS, opryszczka genitaliów, opryszczka wargowa, WZW (HBV, HCV), kłykciny kończyste, HTLV 1 i 2, HPV, kandydoza, rzęsistkowica, świerzb,wszawica łonowa,ameboza, żółtaczki różnych typów … Oprócz chorób wenerycznych, zdrad, nieślubnych dzieci, rozbitych rodzin, tragedii osobistych alkohol przyczynił się również do niezliczonej liczby zbrodni. Kwestia roli alkoholu w życiu chrześcijan jest omawiana tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6171-czy-szanowny-pan-jezus-przyczyni%C5%82-si%C4%99-do-plagi-alkoholizmu-kt%C3%B3ra-rozla%C5%82a-si%C4%99-po-%C5%9Bwiecie/ 17. Czego możemy się dowiedzieć o Marii ze sposobu, w jaki się wypowiadała? Łukasza 1:46-55 Maria zaś rzekła: „Dusza moja wywyższa Jehowę, a duch mój nie może się powstrzymać od niewymownego radowania się w Bogu, moim Wybawcy, ponieważ spojrzał na uniżenie swej niewolnicy. Oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia będą mnie zwać szczęśliwą, gdyż wielkich czynów dokonał dla mnie Mocarny i święte jest jego imię; i przez pokolenia za pokoleniami jego miłosierdzie jest nad tymi, którzy się go boją. Z potęgą działał swym ramieniem, rozproszył tych, którzy w zamyśle swych serc są wyniośli. Z tronów zrzucił mocarzy, a wywyższył maluczkich; głodnych nasycił dobrami, a zamożnych odprawił z niczym. Przyszedł z pomocą Izraelowi, swemu słudze, by przywołać na pamięć miłosierdzie, tak jak powiedział do naszych praojców, do Abrahama i jego potomstwa, na wieki”. Odpowiedź 17. Z sposobu przemawiania pani Marii możemy wywnioskować, że była zauroczona Bogiem. 18. W jaki sposób możemy naśladować wiarę Marii? Łukasza 8:18 Dlatego zwracajcie uwagę na to, jak słuchacie; bo temu, kto ma, będzie dane więcej, ale temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co mu się wydaje, że ma”. Rzymian 10:15 A jak będą głosić, jeśliby nie zostali posłani? Tak jak jest napisane: „Jakże pełne wdzięku są stopy tych, którzy oznajmiają dobrą nowinę o tym, co dobre!” Odpowiedź 18. Wzorem pani Marii możemy starać się być powściągliwym w mowie zwłaszcza w sprawach, o których niewiele wiemy. 19. Czego możemy być pewni, gdy będziemy naśladować biblijne przykłady wiary? Hebrajczyków 6:11, 12 Pragniemy jednak, żeby każdy z was wykazywał taką samą pracowitość, abyście mieli zupełną pewność nadziei aż do końca, tak byście nie stali się gnuśni, lecz byli naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice. Odpowiedź 19. Chrześcijanie, którzy naśladują szanownego pana Jehoszua (Jezusa) mogą być pewni prześladowań, które są dowodem trwania w wierze. Temat ten jest omówiony tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6233-prze%C5%9Bladowania-tortury-m%C4%99cze%C5%84stwo-chrze%C5%9Bcijan-dowodem-trwania-w-wierze/ JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czego możemy się nauczyć z przyjaźni między Bogiem a Rut? Z przykładu szanownej pani Rut wynika, że czasami warto opuścić ojczyznę i zmienić Boga na innego. Dzięki czemu król Ezechiasz stał się bliskim przyjacielem Jehowy? Król Ezechiasz stał się przyjacielem Boga dzięki temu, że mu ufał i starał się przestrzegać jego przykazań. Jakie przymioty pozwoliły Marii, matce Jezusa, zaprzyjaźnić się z Jehową Bogiem? Pani Marii uległość i fakt, że Bóg potrzebował kobiety, która urodzi mu syna pozwoliła zaprzyjaźnić się z Bogiem. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 8. Jehowa nazwał go swoim przyjacielem – Strażnica do studium. W tym tygodniu analizujemy możliwość zawarcia przyjaźni z Bogiem. Uważam, że idea przyjaźni jest bardzo cenna i wszyscy ludzie powinni darzyć przyjaźnią wszystkie istoty. Przyjaźń to najprościej życzenie i staranie się o najlepszość osoby lub istoty nią obdarzonej. Taki też ja staram się mieć stosunek do poznawanych Bogów. Cały materiał jest dostępny tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016122 „Ty, Izraelu, jesteś moim sługą, ty, Jakubie, którego wybrałem — potomkiem Abrahama, mego przyjaciela” (IZAJ. 41:8). 1, 2. (a) Skąd wiemy, że ludzie mogą zostać przyjaciółmi Boga? ( Co rozważymy w tym artykule? Jakuba 2:23 i spełniły się słowa Pisma, które mówią: „Abraham uwierzył Jehowie i poczytano mu to za prawość”, i został nazwany „przyjacielem Jehowy”. Rzymian 4:11 I otrzymał znak, mianowicie obrzezanie, jako pieczęć prawości na podstawie wiary, którą miał w swym stanie nieobrzezania, żeby mógł być ojcem wszystkich, którzy wierzą, będąc w stanie nieobrzezania, aby im została przypisana prawość, Odpowiedź 1, 2. a. W Biblii napisano, że szanowny pan Abraham został przyjacielem Boga – może to być prawda. b. „Zobaczmy więc, jak dzięki swej wierze zaprzyjaźnił się on z Bogiem. Ponadto każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: „W jaki sposób mogę naśladować wiarę Abrahama i umocnić swoją przyjaźń z Jehową?”” JAK ABRAHAM STAŁ SIĘ PRZYJACIELEM JEHOWY? 3, 4. (a) Na czym polegała prawdopodobnie największa próba wiary, wobec której stanął Abraham? ( Dlaczego Abraham był gotowy ofiarować Izaaka? Rodzaju 22:1-8 A po tych wydarzeniach prawdziwy Bóg poddał Abrahama próbie. Rzekł zatem do niego: „Abrahamie!”, na co ten powiedział: „Oto jestem!” On zaś przemówił: „Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak miłujesz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria, i tam go ofiaruj jako całopalenie na jednej z gór, którą ci wskażę”. Toteż Abraham wstał wcześnie rano i osiodłał swego osła, i zabrał ze sobą dwóch swoich sług oraz swego syna, Izaaka; narąbał też drewna na całopalenie. Potem wstał i udał się w podróż do miejsca, które mu wskazał prawdziwy Bóg. Dopiero trzeciego dnia Abraham podniósł oczy i z daleka ujrzał to miejsce. I rzekł Abraham do swych sług: „Pozostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec chcemy tam pójść i oddać cześć, i do was wrócić”. Potem Abraham wziął drewno na całopalenie i włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął do rąk ogień oraz nóż rzeźniczy, i obaj poszli razem. A Izaak odezwał się do Abrahama, swego ojca: „Ojcze mój!” Ten zaś rzekł: „Oto jestem, synu mój!” A on ciągnął dalej: „Oto jest ogień i drewno, ale gdzie jest owca na całopalenie?” Wtedy Abraham rzekł: „Bóg zapewni sobie owcę na całopalenie, mój synu”. I obaj szli razem dalej. 1 Koryntian 2:14-16 Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo. Natomiast człowiek duchowy osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest osądzany przez żadnego człowieka. Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać?” My wszakże mamy umysł Chrystusowy. Odpowiedź 3, 4. a. Bóg zażądał od pana Abrahama spalenie jego syna Izaaka w ofierze. Pan Abraham bez wahania zdecydował się to uczynić. Podobnego oddania wymaga od swoich czcicieli szanowny pan Jehoszua (Jezus): Mateusza 10:37 Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. Łukasza 14:25, 26 A szły z nim wielkie tłumy, on zaś, odwróciwszy się, rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, owszem, nawet swej duszy, ten nie może być moim uczniem. Szerzej temat ten jest omawiany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6493-szanowny-pan-jezus-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-go-kocha%C4%87-ponad-wszystkie-stworzenie/ b. Szanowny pan Abraham nie wahał się ofiarować swojego syna, dlatego, że stosunki z Bogiem były dla niego ważniejsze od stosunków z własną rodziną. Być może wierzył, że Bóg jest w stanie z martwych wzbudzić spalonego syna, jak to zasugerowano w Nowym Testamencie: Hebrajczyków 11:19 Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych; i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład. 5. Jak Abraham mógł się dowiedzieć o Jehowie i jak ta wiedza na niego wpłynęła? Jozuego 24:2 I przemówił Jozue do całego ludu: „Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Izraela: ‚Po drugiej stronie Rzeki mieszkali dawno temu wasi praojcowie, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Odpowiedź 5. Pan Abraham mógł napotkać w swoim życiu na czcicieli Boga Biblii. Mógł też zostać zwerbowany przez niego osobiście lub za pośrednictwem aniołów. 6, 7. Jak przeżycia Abrahama wzmocniły jego wiarę? Rodzaju 14:22 Na to Abram rzekł do króla Sodomy: „Podnoszę rękę, przysięgając na Jehowę, Boga Najwyższego, Twórcę nieba i ziemi, Rodzaju 12:10-20 A ziemię tę nawiedziła klęska głodu i Abram powędrował do Egiptu, by tam przebywać jako przybysz, gdyż dotkliwa była klęska głodu w tej ziemi. A gdy już się zbliżył, by wejść do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: „Proszę cię! Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Z pewnością więc Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą: ‚To jego żona’. I na pewno mnie zabiją, a ciebie zachowają przy życiu. Mów, proszę, iż jesteś moją siostrą, żeby mi się dobrze wiodło z twego powodu, i dzięki tobie żyć będzie moja dusza”. A gdy tylko Abram wszedł do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli tę kobietę, iż jest bardzo piękna. I zobaczyli ją też książęta faraona, i zaczęli ją zachwalać faraonowi, tak iż tę kobietę zabrano do domu faraona. A on ze względu na nią dobrze traktował Abrama i ten w końcu miał owce i bydło, i osły, i służących oraz służące, i oślice, i wielbłądy. Wówczas Jehowa dotknął faraona i jego domowników wielkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wtedy faraon wezwał Abrama i rzekł: „Cóżeś to mi uczynił? Czemuś mi nie powiedział, że ona jest twoją żoną? Czemu mówiłeś: ‚Ona jest moją siostrą’, tak iż właśnie miałem wziąć ją sobie za żonę? Oto więc twoja żona. Zabierz ją i idź!” I faraon wydał ludziom nakazy w jego sprawie, a oni odprowadzili go wraz z jego żoną i wszystkim, co miał. Rodzaju 20:2-7 I Abraham mawiał o Sarze, swojej żonie: „Ona jest moją siostrą”. Wtedy Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Potem przyszedł Bóg do Abimelecha we śnie w nocy i rzekł do niego: „Oto zaraz umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, gdyż ona należy do innego właściciela jako jego żona”. Jednakże Abimelech nie zbliżył się do niej. Dlatego rzekł: „Jehowo, czy zabijesz naród, który rzeczywiście jest prawy? Czyż on mi nie powiedział: ‚Ona jest moją siostrą’? A ona — czyż także nie powiedziała: ‚On jest moim bratem’? Uczyniłem to w uczciwości mego serca i w niewinności moich rąk”. Wtedy prawdziwy Bóg rzekł do niego we śnie: „Ja również wiem, że uczyniłeś to w uczciwości swego serca, i ja też powstrzymałem cię od zgrzeszenia przeciwko mnie. Właśnie dlatego nie pozwoliłem ci jej dotknąć. Lecz teraz zwróć żonę owego mężczyzny, bo jest on prorokiem i będzie błagał za tobą. Pozostań więc przy życiu. Ale jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszyscy, którzy do ciebie należą”. Rodzaju 20:10-12 I Abimelech powiedział jeszcze do Abrahama: „Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś?” Abraham odrzekł: „Otóż powiedziałem sobie: ‚Tutaj bez wątpienia nie ma bojaźni przed Bogiem i na pewno mnie zabiją z powodu mojej żony’. A ponadto ona naprawdę jest moją siostrą, córką mojego ojca, tyle że nie córką mojej matki; i została moją żoną. Rodzaju 20:17, 18 I Abraham zaczął błagać prawdziwego Boga; a Bóg uzdrowił Abimelecha i jego żonę, i jego niewolnice i te zaczęły rodzić dzieci. Jehowa bowiem mocno zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Odpowiedź 6, 7. Zaufanie pana Abrahama do Boga mogło wzrosnąć na wskutek tego, że Bóg dbał o bezpieczeństwo jego rodziny. 8. Jak możemy zdobywać wiedzę i doświadczenie, które wzmocnią naszą przyjaźń z Jehową? Daniela 12:4 „Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy”. Odpowiedź 8. Wiedzę i doświadczenie, które wzmocnią naszą przyjaźń z Bogiem Biblii możemy zdobywać na wiele sposobów. Po pierwsze musimy wiedzieć co to jest przyjaźń. Przyjaźń zaczyna się w umyśle. Jest to pragnienie by obiektowi, któremu okazujemy przyjaźń wiodło się jak najlepiej. By mógł obiekt przyjaźni się doskonalić. By rozwijał swoje wady i likwidował zalety. Gdy już rozwiniemy w sobie takie pragnienie powinniśmy dobrze poznać obiekt, który chcemy obdarować przyjaźnią. W przypadku Boga, jeżeli chcemy być jego przyjaciółmi powinniśmy dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Powinniśmy szczerze rozmawiać o jego wadach i zaletach. Nad wadami Boga Biblii zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6793-b%C3%B3g-biblii-%E2%80%93-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ Możemy starać się z Bogiem skontaktować w modlitwie i szczerze porozmawiać o przyjaźni i ewentualnie poprzeć słowa czynami. Kiedy nie mamy bezpośredniego kontaktu z Bogiem, możemy dowody przyjaźni okazać jego czcicielom. Powinno to wzmocnić naszą przyjaźń z Bogiem. JAK ABRAHAM DBAŁ O PRZYJAŹŃ Z BOGIEM 9, 10. (a) Co jest potrzebne, aby zacieśniać przyjaźń? ( Co dowodzi, że Abraham cenił i pielęgnował przyjaźń z Jehową? Przysłów 17:17 Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki. Rodzaju 17:10-14 To jest moje przymierze, które będziecie zachowywać, między mną a wami, jak również twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna spośród was ma się dać obrzezać. I dacie obrzezać ciało waszych napletków, i będzie to służyć za znak przymierza między mną a wami. I każdy wasz potomek męski mający osiem dni ma zostać obrzezany, według waszych pokoleń, każdy urodzony w domu i każdy nabyty za pieniądze od jakiegoś cudzoziemca, który nie jest z twego potomstwa. Każdy mężczyzna urodzony w twoim domu i każdy nabyty za twoje pieniądze koniecznie ma zostać obrzezany; i moje przymierze na waszym ciele ma służyć za przymierze po czas niezmierzony. A nie obrzezany mężczyzna, który nie da obrzezać ciała swego napletka — ta dusza ma zostać zgładzona ze swego ludu. Złamał on moje przymierze”. Rodzaju 17:23 Abraham zatem wziął Ismaela, swego syna, i wszystkich, którzy się urodzili w jego domu, i każdego nabytego za jego pieniądze, każdego mężczyznę spośród domowników Abrahama, i w tymże dniu obrzezał ciało ich napletków, tak jak mu powiedział Bóg. Odpowiedź 9, 10. a. Do zaciśnięcia przyjaźni potrzebny jest przede wszystkim kontakt pomiędzy osobami darzącymi się przyjaźnią oraz chęć bycia przyjaciółmi. Może się zdarzyć, że osoba, którą darzymy przyjaźnią nie chce się doskonalić i słuchać naszych dobrych rad, sama też tych rad nie chce dawać. W takim przypadku zacieśnianie przyjaźni jest utrudnione. b. Pan Abraham słuchał rad Boga. Gdy Bóg zażądał by przymierze pomiędzy nim a panem Abrahamem i jego potomstwem zostało zaznaczone poprzez okaleczenie penisów, bez wahania zdecydował się to zrobić. Kwestia obrzezania jest jednym ze spornych kwestii dzielących chrześcijan. Jedni uważają, że chrześcijanie powinni się obrzezywać. Inni, że nie powinni. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6591-obrzezanie-czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-si%C4%99-obrzezywa%C4%87/ 11. Dlaczego Abraham martwił się o mieszkańców Sodomy i Gomory i jak Jehowa pomógł mu rozwiać te obawy? Rodzaju 18:22-33 Wówczas mężowie ci zawrócili stamtąd i poszli do Sodomy, ale Jehowa dalej stał przed Abrahamem. Wtedy Abraham zbliżył się i przemówił: „Czy istotnie zmieciesz prawego razem z niegodziwym? Przypuśćmy, że w mieście jest pięćdziesięciu prawych. Czy więc ich zmieciesz i nie przebaczysz temu miejscu ze względu na pięćdziesięciu prawych, którzy są w nim? Jest nie do pomyślenia, żebyś działał w ten sposób, uśmiercając prawego razem z niegodziwcem, tak by prawego miało spotkać to, co niegodziwego! Jest to u ciebie nie do pomyślenia. Czyż Sędzia całej ziemi nie miałby uczynić tego, co słuszne?” Wówczas Jehowa rzekł: „Jeśli w Sodomie, w obrębie miasta, znajdę pięćdziesięciu prawych, to ze względu na nich przebaczę całemu temu miejscu”. Lecz Abraham odpowiedział jeszcze i rzekł: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy, chociaż jestem prochem i popiołem. Przypuśćmy, że do pięćdziesięciu prawych brakuje pięciu. Czy z powodu tych pięciu obrócisz całe miasto w ruinę?” On odrzekł: „Nie obrócę go w ruinę, jeśli tam znajdę czterdziestu pięciu”. Ale on jeszcze raz przemówił do niego i rzekł: „Przypuśćmy, że znajdzie się tam czterdziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego ze względu na tych czterdziestu”. Lecz on ciągnął dalej: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem, ale jeszcze powiem: Przypuśćmy, że znajdzie się tam trzydziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego, jeśli tam znajdę trzydziestu”. Lecz on ciągnął dalej: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy: Przypuśćmy, że znajdzie się tam dwudziestu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dwudziestu”. W końcu rzekł: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem, ale powiem jeszcze ten raz: Przypuśćmy, że znajdzie się tam dziesięciu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dziesięciu”. Wówczas Jehowa odszedł, gdy przestał mówić do Abrahama, a Abraham wrócił na swoje miejsce. Odpowiedź 11. Gdy pan Abraham dowiedział się, że Bóg zamierza zmieść z powierzchni ziemi Sodomę I Gomorę martwił się o to czy przypadkiem ze złoczyńcami nie zginął prawi ludzie. Bóg zapewnił pana Abrahama, że ze względu na ludzi prawych nie zburzył by Sodomy i Gomory. 12, 13. (a) Jak wiedza i doświadczenie Abrahama pomogły mu w późniejszym okresie? ( Co świadczy o tym, że Abraham ufał Jehowie? Hebrajczyków 11:19 Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych; i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład. Odpowiedź 12, 13. a. Pan Abraham miał tak wielkie zaufanie do Boga, że nie wahał się ofiarować swojego syna. b. Ta niedoszła ofiara świadczyła o tym, że pan Abraham Bogu ufał, w Nowym Testamencie zasugerowano, że Bóg potrafi wskrzesić nawet spalonego człowieka. 14. Z jakimi wyzwaniami borykasz się w służbie dla Jehowy i jak przykład Abrahama może ci pomóc? Odpowiedź 14. W swojej służbie dla Jehowy i innych Bogów, jako poszukiwacz Boga wytyczyłem sobie ambitne zadanie przeczytania i krytycznym przeanalizowania kilkuset książek. Liczę na to, że Bóg czy też Bogowie pomogą mi w tym dziele. PRZYJAŹŃ, KTÓRA PRZYNOSI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 15. Skąd możemy mieć pewność, że Abraham nigdy nie żałował swej lojalności i posłuszeństwa wobec Jehowy? PRZYJAŹŃ ABRAHAMA Z JEHOWĄ W UR Abraham i Sara poznają Jehowę i zaczynają oddawać Mu cześć Abraham okazuje Bogu posłuszeństwo i opuszcza Ur W DRODZE DO KANAANU Jehowa chroni Abrahama i Sarę podczas ich wędrówki W KANAANIE Abraham posłusznie obrzezuje wszystkich swych domowników płci męskiej Jehowa cierpliwie słucha rozterek Abrahama dotyczących Sodomy Jehowa sprawia, że sędziwemu Abrahamowi i Sarze rodzi się syn Abraham w dowód wielkiej wiary jest gotowy ofiarować Izaaka Abraham umiera „w późnej starości, sędziwy i pełen zadowolenia” Rodzaju 25:8 Potem Abraham wydał ostatnie tchnienie i umarł w późnej starości, sędziwy i pełen zadowolenia, i został przyłączony do swego ludu. Odpowiedź 15. By mieć pewność, że pan Abraham nigdy nie żałował swojej lojalności i posłuszeństwa wobec Boga trzeba by znać wszystkie jego uczucia od chwili zawarcia przymierza po dziś dzień. Bez tej wiedzy nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 16. Jakie powody do radości Abraham będzie miał w raju? Hebrajczyków 11:10 Oczekiwał bowiem miasta mającego rzeczywiste fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Jana 3:16 „ Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Hebrajczyków 6:10-12 Gdyż Bóg nie jest nieprawy, żeby miał zapomnieć o waszej pracy oraz o miłości, którą okazaliście jego imieniu przez to, że usługiwaliście świętym i w dalszym ciągu usługujecie. Pragniemy jednak, żeby każdy z was wykazywał taką samą pracowitość, abyście mieli zupełną pewność nadziei aż do końca, tak byście nie stali się gnuśni, lecz byli naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice. Odpowiedź 16. Pytanie dotyczące powodów do radości, które pan Abraham będzie miał w rają jest podchwytliwym pytaniem, które wymusza fantazjowanie na temat przyszłości. Tego typu praktyk Bóg w Biblii zakazał pod groźbą kary śmierci: Kapłańska 19:31 „‚Nie zwracajcie się do mediów spirytystycznych i nie radźcie się tych, którzy trudnią się przepowiadaniem wydarzeń, żebyście przez nich nie stali się nieczyści. Jam jest Jehowa, wasz Bóg. Kapłańska 20:27 „‚A jeśli chodzi o mężczyznę lub kobietę, w których będzie duch mediumistyczny lub duch przepowiadania, mają bezwarunkowo być uśmierceni. Należy ich obrzucić kamieniami, żeby umarli. Spadnie na nich ich własna krew’”. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Jak wiedza i doświadczenie umacniały wiarę Abrahama? Kontakty pana Abrahama z Bogiem sprawiły, że zaczął on ufać Bogu bezgranicznie. Co Abraham robił, żeby zacieśnić swoją przyjaźń z Bogiem? Pan Abraham był posłuszny Bogu. Nie wahał się okaleczyć sobie penis jak i swojemu potomstwu. Jak wzorem Abrahama możesz nawiązać przyjaźń z Jehową? By wzorem pana Abrahama nawiązać przyjaźń z Bogiem powinniśmy nawiązać z Nim osobiste relacje. A Wy szanowni forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 9. Współpraca z Bogiem źródłem radości – Strażnica do studium. Kolejny bardzo ważny temat poruszony przez Świadków Jehowy. Jeżeli Bóg istnieje – w co wierzę – każde nasze działanie jest uczynkiem, który może mieć wpływ na nasze relacje z Bogiem. Cały materiał jest dostępny tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016047 „Współpracując z nim, upraszamy was też, abyście nie przyjmowali niezasłużonej życzliwości Bożej, a potem chybiali jej celu” (2 KOR. 6:1). 1. Do czego Jehowa zaprosił innych, mimo że jest Bogiem Najwyższym? Hioba 42:2 „Poznałem, że ty możesz zrobić wszystko i że nie ma zamysłu, który byłby dla ciebie nieosiągalny. Odpowiedź 1. Tego czy Bóg Jehowa jest Bogiem najwyższym, tego nie wiem. Być może w wszechświecie istnieje Bóg wyższy. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6608-kto-jest-b%C5%82ogos%C5%82awionym-ojcem-szanownego-pana-jehoszua-jezusa-chrystusa/?hl=b%C5%82ogos%C5%82awionym Bóg Biblii zaprosił ludzi do współpracy. Zazwyczaj w kontaktach z ludźmi korzysta z pośredników. Taki ma sposób działania. 2. Jaką ważną pracę Jehowa powierzył Jezusowi? Jana 1:1-3 Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. Ten był na początku u Boga. Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. Tym, co zaczęło istnieć Jana 1:18 Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie. Kolosan 1:15-17 On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, Odpowiedź 2. Według biblii szanowny pan Jehoszua (Jezus) był pierworodnym wszelkiego stworzenia, i który wszystko inne stworzył. 3. Jakie zadanie Jehowa zlecił Adamowi i dlaczego? Rodzaju 2:19, 20 A Jehowa Bóg kształtował z ziemi wszelkie dzikie zwierzę polne i wszelkie latające stworzenie niebios i zaczął przyprowadzać je do człowieka, żeby zobaczyć, jak nazwie każde z nich; i jak ją człowiek nazwał — każdą duszę żyjącą — tak się nazywała. Człowiek nadawał więc nazwy wszelkim zwierzętom domowym i latającym stworzeniom niebios, i wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazła się żadna pomoc jako jego uzupełnienie. Rodzaju 1:27, 28 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”. Rodzaju 3:17-19 A do Adama rzekł: „Ponieważ posłuchałeś głosu swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci ten nakaz: ‚Nie wolno ci z niego jeść’, przeklęta jest ziemia z twojego powodu. W bólu będziesz jadł jej plon przez wszystkie dni swego życia. A ona tobie porośnie cierniami i ostami i będziesz jeść roślinność polną. W pocie swego oblicza będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz”. Rodzaju 3:23 Wtedy Jehowa Bóg usunął go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Odpowiedź 3. Bóg nakazał szanownemu panu Adamowi nazwanie zwierząt, a następnie nakazał panować nad całym stworzeniem. 4. Jak inni współpracowali z Bogiem w spełnianiu Jego woli? Odpowiedź 4. Szanowny pan Mojżesz wywiódł naród Izraelski na pustynię zagłady. Co ich tam spotkało można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6763-pustynia-zag%C5%82ady-%E2%80%93-pierwszy-holokaust-izraelit%C3%B3w/ Szanowny pan Jehoszua (Jozue) wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, gdzie przez jakiś czas żyli oni pod panowaniem Boga. Jak im się tam żyło można przeczytać tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6253-kr%C3%B3lestwo-bo%C5%BCe-na-ziemi-%E2%80%93-krwawa-historia-w-dziejach-izraela/ 5. W jakiej pracy możemy brać udział i czy Jehowa musiał nas w nią angażować? Łukasza 19:37-40 Skoro tylko zbliżył się do zejścia z Góry Oliwnej, całe to mnóstwo uczniów zaczęło się radować i donośnym głosem wysławiać Boga z powodu wszystkich potężnych dzieł, jakie ujrzeli, i mówili: „Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Jehowy! Pokój w niebie i chwała w miejscach najwyższych!” Jednakże niektórzy spośród faryzeuszy rzekli do niego z tłumu: „Nauczycielu, zgrom swych uczniów”. Ale on, odpowiadając, rzekł: „Mówię wam: Gdyby ci milczeli, kamienie by wołały”. 1 Koryntian 3:9 My bowiem jesteśmy Bożymi współpracownikami. Wy jesteście Bożym polem uprawnym, Bożą budowlą. Odpowiedź 5. Możemy zapoznać się w Biblii z wolą Boga i się w nią zaangażować. WSPÓŁPRACA Z BOGIEM DAJE NAM RADOŚĆ 6. Jak pierworodny Syn Boży opisał swoje odczucia towarzyszące mu podczas współpracy z Ojcem? Przysłów 8:22 „Jehowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł. Przysłów 8:30 wtedy ja byłam obok niego mistrzowskim wykonawcą i byłam kimś, kogo dzień w dzień szczególnie miłował, ja zaś wciąż się przed nim weseliłam, Odpowiedź 6. Z Księgi Przysłów można wywnioskować, że początkiem stworzenia Bożego była mądrość rodzaju żeńskiego i że się oba radowała. Istnieje hipoteza, że pan Jehoszua (Jezus) tak naprawdę jest kobietą udającą mężczyznę, co może budzić podejrzenia o homoseksualizm. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/4963-czy-jezus-by%C5%82-homoseksualist%C4%85/?hl=%2Bjezus+%2Bhomoseksualist%C4%85 7. Dlaczego głoszenie przysparza nam tyle radości? Dzieje 20:35 Pokazałem wam we wszystkim, że tak się trudząc, macie dopomagać słabym i zachowywać w pamięci słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: ‚Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania’”. 2 Koryntian 5:20 Jesteśmy więc ambasadorami zastępującymi Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upraszał. Jako zastępujący Chrystusa prosimy: „Pojednajcie się z Bogiem”. Odpowiedź 7. Jeżeli ktoś coś robi z przekonaniem, że postępuje słusznie zazwyczaj przynosi taka praca radość. 8. Co niektórzy mówią o radości wynikającej ze współpracy z Jehową? 1 Koryntian 15:58 A zatem, bracia moi umiłowani, stańcie się niezłomni, niewzruszeni i miejcie zawsze mnóstwo pracy w dziele Pańskim, wiedząc, że wasz trud w związku z Panem nie jest daremny. Odpowiedź 8. Niektórzy współpracownicy Boga cieszą się, że ich trud nie jest daremny. WSPÓŁPRACA Z BOGIEM PRZYBLIŻA NAS DO NIEGO I INNYCH 9. Jaka więź powstała między Jehową a Jezusem i dlaczego? Jana 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Odpowiedź 9. Bóg Biblii i szanowny pan Jehoszua (Jezus) są zjednoczeni co do celu działania. 10. Dlaczego głoszenie przybliża nas do Boga i innych? Jakuba 4:8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, niezdecydowani. Odpowiedź 10. Jeżeli angażujemy się w dzieło głoszenia, to zbliża nas do ludzi i jednocześnie poznajemy Boga, na podobieństwo którego zostaliśmy stworzeni. 11. Dlaczego w nowym świecie jeszcze bardziej przybliżymy się do Jehowy i naszych braci? Psalm 145:16 Otwierasz swą rękę i zaspokajasz pragnienie wszystkiego, co żyje. Odpowiedź 11. Nie wiem dlaczego w nowym świecie przybliżymy się bardziej do Boga, ale być może będzie on w nim bardziej przystępny. WSPÓŁPRACA Z BOGIEM STANOWI OCHRONĘ 12. Pod jakim względem głoszenie jest dla nas ochroną? Filipian 4:8 W końcu, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek zasługuje na poważne zainteresowanie, cokolwiek jest prawe, cokolwiek jest nieskalanie czyste, cokolwiek jest miłe, o czym tylko mówi się dobrze, jakakolwiek jest cnota i jakakolwiek jest rzecz chwalebna — to stale rozważajcie. Efezjan 6:14-17 Toteż stójcie niewzruszenie, opasawszy lędźwie prawdą i nałożywszy napierśnik prawości oraz obuwszy nogi w wyposażenie dobrej nowiny o pokoju. Przede wszystkim weźcie wielką tarczę wiary, którą zdołacie zagasić wszystkie płonące pociski niegodziwca. Weźcie też hełm wybawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże, Odpowiedź 12. Jeżeli zaangażujemy się w głoszenie z umysłem otwartym na mądrość, to możemy się stać mądrzejszymi ludźmi, co jest ochroną. Możemy też liczyć na ochronę ze strony Boga. 13. Jak pewien Świadek z Australii wypowiedział się na temat działalności kaznodziejskiej? Odpowiedź 13. 14. Dlaczego nasza wytrwałość w służbie dowodzi, że wspiera nas duch Boży? Odpowiedź 14. „Joel, który mieszka w Australii, mówi: „Głoszenie pomaga mi nie tracić kontaktu z rzeczywistością. Przypomina mi o wyzwaniach napotykanych przez ludzi i o korzyściach, których zaznaję, stosując się w życiu do zasad biblijnych. Działalność ta pomaga mi zachowywać pokorę i daje możliwość polegania na Jehowie oraz na moich braciach i siostrach”.” WSPÓŁPRACA Z BOGIEM WYRAZEM MIŁOŚCI DO NIEGO I INNYCH 15. Jak głoszenie dobrej nowiny wiąże się z Bożym zamierzeniem co do ludzkości? Izajasza 55:11 tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem. Odpowiedź 15. Głoszenie dobrej nowiny zostało zlecone przez Boga i jest elementem jego zamierzenia. 16. W jaki sposób działalność kaznodziejska łączy się z najważniejszymi przykazaniami Bożymi? 1 Tymoteusza 2:4 którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy. Mateusza 22:37-39 On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Dzieje 10:42 Rozkazał nam też głosić ludowi i dawać dokładne świadectwo, że to on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Jana 5:22 (...)Ojciec bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelkie sądzenie powierzył Synowi(...) Odpowiedź 16. Jeżeli działalność kaznodziejską połączymy z poszukiwaniem i odkrywaniem prawdy, wówczas będziemy współdziałali z jednym z najważniejszych przykazań. 17. Co sądzisz o zaszczytnym zadaniu głoszenia dobrej nowiny? Odpowiedź 17. Głoszenie dobrej nowiny jest bardzo odpowiedzialne. Jeżeli obietnice Boga Biblii są prawdziwe to dobrze. Ale jeżeli nie, to źle. Istnieje hipoteza, że szanowny pan Jehoszua (Jezus) i jego Ojciec to złe Demony, a ich obietnice są zwodnicze. Nad kwestią Demonizmu zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1477-czy-jezus-to-abaddon-i-czy-jehowa-to-demon/ Nad zwodniczą działalnością szanownego pana Jehoszua (Jezusa) zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5333-czy-pan-jezus-zwi%C3%B3d%C5%82-ludzi-po-to-by-zatraci%C4%87-ich-w-piekle/ DLACZEGO MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE GŁOSZENIE... sprawia nam radość? Jeżeli robimy coś z przekonaniem, że tak się robić powinno, to zazwyczaj sprawia nam to radość. przybliża nas do Boga i innych? Jeżeli angażujemy się w dzieło głoszenia, to zbliża nas do ludzi i jednocześnie poznajemy Boga, na podobieństwo którego zostaliśmy stworzeni. jest dla nas ochroną? Jeżeli zaangażujemy się w głoszenie z umysłem otwartym na mądrość, to możemy się stać mądrzejszymi ludźmi, co jest ochroną. Możemy też liczyć na ochronę ze strony Boga. A Wy szanowni Forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?
 10. ‛Ten duch świadczy razem z naszym duchem’ - Strażnica do studium. W tym tygodniu jest omawiany bardzo trudny temat – namaszczenie Duchem Świętym, o którym mam niewielkie pojęcie. Cały materiał jest przedstawiony tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016045 „Tenże duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (RZYM. 8:16). 1-3. Dzięki jakim wydarzeniom dzień Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. stał się wyjątkowy i jaka zapowiedź z Pism się wtedy urzeczywistniła? Dzieje 1:13-15 I przyszedłszy, weszli do górnej izby, gdzie się zatrzymali Piotr oraz Jan i Jakub, a także Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, ów gorliwy, jak również Judas, syn Jakuba. Wszyscy oni jednomyślnie trwali na modlitwie razem z niektórymi niewiastami oraz Marią, matką Jezusa, i z jego braćmi. A w tych dniach Piotr powstał pośród braci i rzekł (ogółem rzesza ta liczyła około stu dwudziestu osó: Joela 2:28-32 „A potem stanie się, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki na pewno będą prorokować. A waszym starcom śnić się będą sny. Młodzieńcy wasi zaś będą mieć wizje. I nawet na sług oraz na służebnice wyleję w owych dniach mego ducha. „I dam prorocze znaki na niebiosach oraz na ziemi — krew i ogień, i słupy dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i napawający lękiem dzień Jehowy. I stanie się, że każdy, kto wzywa imienia Jehowy, ujdzie cało; bo ci, którzy przeżyją, znajdą się na górze Syjon i w Jerozolimie — jak powiedział Jehowa — i wśród ocalałych, których Jehowa wzywa”. Dzieje 2:16-21 Wprost przeciwnie, właśnie to zostało powiedziane przez proroka Joela: ‚„A w dniach ostatnich — mówi Bóg — wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizje, a waszym starcom śnić się będą sny; i nawet na moich niewolników oraz na moje niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha i będą prorokować. I dam prorocze cuda na niebie w górze oraz znaki na ziemi nisko — krew i ogień, i dymny opar; słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i wspaniały dzień Jehowy. A każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony”’. Dzieje 2:2-4 i nagle z nieba dobiegł szum jakby pędzącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się im jakby języki ognia, i się porozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden, a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak duch dawał im się wypowiadać. Dzieje 1:8 lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi”. Dzieje 2:37, 38 A gdy to usłyszeli, poczuli się ugodzeni w serce i rzekli do Piotra oraz pozostałych apostołów: „Mężowie, bracia, cóż mamy czynić?” Piotr powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego. Dzieje 2:41 Ochrzczono więc tych, którzy ochoczo przyjęli jego słowo, a tego dnia zostało dołączonych około trzech tysięcy dusz. Odpowiedź 1-3. W dniu pięćdziesiątnicy nastąpiło wylanie zapowiedzianego przez proroka o szanownego pana Jehoszua (Jezusa) wylanie Ducha Świętego. 4. (a) Dlaczego powinno nas interesować to, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? ( Jakie inne szczególne wydarzenie być może rozegrało się tego samego dnia wiele lat wcześniej? Jakuba 1:18 Ponieważ tak chciał, więc nas zrodził słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwocinami jego stworzeń. 1 Piotra 2:9 Lecz wy jesteście „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na szczególną własność — żebyście szeroko oznajmili wspaniałe przymioty” tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Odpowiedź 4. a. Religia chrześcijan wywiera wielki wpływ na życie na ziemi, dlatego powinno nas interesować wszystko co z nią związane. b. Podchwytliwe pytanie wymuszające niepotrzebne fantazjowanie. JAK PRZEBIEGA NAMASZCZENIE 5. Skąd wiemy, że nie wszyscy pomazańcy otrzymują swoje namaszczenie w ten sam sposób? Dzieje 2:6-12 Gdy więc rozległ się ten głos, zeszło się owo mnóstwo i wszyscy byli oszołomieni, każdy bowiem słyszał, jak mówiono w jego własnym języku. Byli doprawdy zadziwieni i zaczęli się zdumiewać, i mówili: „Patrzcie, czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to się zatem dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny język, który zna od urodzenia? Partowie i Medowie, i Elamici oraz mieszkańcy Mezopotamii i Judei, i Kapadocji, Pontu i okręgu Azji, i Frygii, i Pamfilii, Egiptu i stron Libii, leżącej koło Cyreny, oraz przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie — słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wspaniałych rzeczach Bożych”. Istotnie, wszyscy oni się zadziwili i byli w rozterce, mówiąc jeden do drugiego: „Cóż to ma być?” Dzieje 2:38 Piotr powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego. Dzieje 8:14-17 Kiedy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; a ci, przybywszy, modlili się za nich, by otrzymali ducha świętego. Jeszcze bowiem na żadnego z nich nie zstąpił, lecz tylko zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce i ci odtąd otrzymywali ducha świętego. Dzieje 10:44-48 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, duch święty zstąpił na wszystkich słyszących to słowo. A wierni, którzy przyszli z Piotrem — ci z obrzezanych — zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów. Słyszeli bowiem, jak mówią językami i wywyższają Boga. Na to Piotr rzekł: „Czy tym, którzy tak jak my otrzymali ducha świętego, może ktoś odmówić wody, żeby nie zostali ochrzczeni?” Wówczas kazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Potem poprosili go, żeby pozostał kilka dni. Odpowiedź 5. Pomazanie było otrzymywane w sposób odgórny, poprzez języki ognia jak, ale osoby mające Ducha Świętego udzielali go również przez nakładanie rąk. 6. Co otrzymują wszyscy pomazańcy i jak to na nich wpływa? 2 Koryntian 1:21, 22 Ale tym, który gwarantuje, że wy i my należymy do Chrystusa, i który nas namaścił, jest Bóg. On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha — zadatek tego, co ma przyjść. 2 Koryntian 5:5 A właśnie na to zrodził nas Bóg, który nam dał zadatek tego, co ma przyjść, mianowicie ducha. Odpowiedź 6. Pomazańcy otrzymują przeświadczenie o swojej wyjątkowości. 7. Co musi robić każdy namaszczony duchem chrześcijanin, by otrzymać nagrodę w niebie? 2 Piotra 1:10, 11 Dlatego, bracia, tym bardziej róbcie wszystko, co możecie, aby utwierdzić swe powołanie i wybranie, bo jeśli będziecie to czynić, na pewno nie upadniecie. Tak bowiem zostanie wam szczodrze udostępnione wejście do wiecznotrwałego królestwa naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 3:1 A zatem, bracia święci, uczestnicy powołania niebiańskiego, zważajcie na apostoła i arcykapłana, którego wyznajemy — Jezusa. Objawienie 2:10 Nie lękaj się tego, co właśnie masz wycierpieć. Oto Diabeł będzie wtrącać niektórych z was do więzienia, abyście zostali w pełni wypróbowani i doznawali ucisku przez dziesięć dni. Okaż się wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Odpowiedź 7. Każdy namaszczony duchem, jak i nie namaszczony chrześcijanin powinien starać się naśladować pana Jehoszua (Jezusa) i żyć według jego przykazań. SKĄD KTOŚ WIE? 8, 9. (a) Dlaczego większości ludzi trudno jest zrozumieć, na czym polega namaszczenie duchem? ( Skąd ktoś wie, że otrzymał zaproszenie do życia w niebie? Rodzaju 1:28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”. Psalm 37:29 Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze. Efezjan 1:18 abyście — mając oczy waszego serca oświecone — wiedzieli, do jakiej nadziei was powołał, czym jest chwalebne bogactwo, które on zachowuje jako dziedzictwo dla świętych, Rzymian 1:7 do wszystkich, którzy są w Rzymie jako umiłowani Boży, powołani, aby być świętymi: Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa. Rzymian 8:15, 16 Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, na nowo wzbudzającego bojaźń, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego to ducha wołamy: „Abba, Ojcze!” Tenże duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 1 Tesaloniczan 2:12 abyście dalej chodzili w sposób godny Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Odpowiedź 8, 9. a. Większość znanych mi ludzi nie zna Biblii i dlatego nawet nie wie nic o namaszczeniu. b. Ludzie zazwyczaj mają przeczucie, że zostali powołani do życia w Niebie. 10. Jak rozumieć wypowiedź z 1 Jana 2:27, że namaszczeni chrześcijanie nie potrzebują, by ktoś ich nauczał? 1 Jana 2:20 A wy macie namaszczenie od świętego; wszyscy macie wiedzę. 1 Jana 2:27 A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, pozostawajcie w jedności z nim. Odpowiedź 10. Osoby namaszczone mają wieści z Nieba, ale nie wiem jak sprawdzić czy to prawda. „NOWE ZRODZENIE” 11, 12. Nad czym namaszczony chrześcijanin może się zastanawiać, ale w co nigdy nie wątpi? Jana 3:3 Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Jana 3:5 Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Jana 3:7, 8 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się ponownie narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego odgłos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha”. 1 Piotra 1:3, 4 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam — przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spośród umarłych — nowe zrodzenie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego. Jest ono w niebiosach zachowane dla was, Odpowiedź 11, 12. Osoba podejrzewająca namaszczenie może się zastanawiać nad tym czy przypadkiem nie ma urojeń . Nie wiem w co Ona nigdy nie wątpi. Dobrze by było, gdyby ludzie skonstruowali urządzenie do rozpoznawania namaszczenia Duchem podobne do alkomatu. Ktoś by dmuchał w takie urządzenie i wykazywało by ono czy człowiek jest namaszczony Duchem i rodzaj Ducha – czy jest dobry czy też zły. Urządzenie takie rozwiało by wszelkie wątpliwości w tej kwestii. 13. Jaka zmiana w sposobie myślenia zachodzi u kogoś, kto zostaje namaszczony duchem świętym, i co ją powoduje? Izajasza 65:21-23 I pobudują domy, i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł. Bo dni mego ludu będą jak dni drzewa; i moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk. Nie będą się mozolić na darmo ani rodzić na niepokój, gdyż są potomstwem złożonym z błogosławionych przez Jehowę, a wraz z nimi ich potomkowie. Odpowiedź 13. Osoby namaszczone Duchem Świętym mogły stracić zainteresowanie życiem w raju na ziemi bo chcą żyć w Niebie. 14. Co pomazańcy sądzą o swoim życiu na ziemi? 2 Koryntian 5:4 My, którzy jesteśmy w tym namiocie, istotnie wzdychamy, przytłoczeni; nie chcemy bowiem go zdjąć, lecz przyoblec się w ten drugi, żeby to, co śmiertelne, zostało pochłonięte przez życie. 1 Koryntian 15:53 Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. 2 Piotra 1:4 Przez nie wspaniałomyślnie dał nam drogocenne i niezrównane obietnice, abyście dzięki nim stali się współuczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które jest na świecie wskutek pożądliwości. 1 Jana 3:2, 3 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie zostało ujawnione, czym będziemy. Wiemy, że gdy on się ujawni, będziemy do niego podobni, ponieważ ujrzymy go właśnie takim, jakim jest. A każdy, kto w nim pokłada tę nadzieję, oczyszcza się, jak i ten jest czysty. Objawienie 20:6 Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat. Odpowiedź 14. Pytanie jest do osób namaszczonych. CZY ZOSTAŁEŚ POWOŁANY? 15. Co samo w sobie nie dowodzi, że ktoś został namaszczony duchem świętym? 1 Koryntian 2:10 Gdyż właśnie nam Bóg to objawił przez swego ducha, bo duch bada wszystko, nawet głębokie sprawy Boże. Odpowiedź 15. Zainteresowanie sprawami duchowymi i przekonanie o błogosławieństwach Boga, nie dowodzi o tym, że ktoś jest namaszczony. 16. Skąd wiadomo, że nie wszyscy, na których oddziaływał duch Boży, otrzymali powołanie niebiańskie? Odpowiedź 16. Z Biblii można wywnioskować, że nie każdy człowiek namaszczony może liczyć na życie w Niebie. Przykładem jest król Saul, który został namaszczenie, ale potem Bóg podmienił mu dobrego ducha na złego. Proszę przypomnijmy sobie te wersety: 1 Samuela 9:26-10:1 (...)Saul więc wstał i obaj, on i Samuel, wyszli na dwór. Gdy schodzili skrajem miasta, Samuel rzekł do Saula: „Powiedz słudze, żeby nas wyprzedził” — ten więc ich wyprzedził — „a ty zatrzymaj się teraz, bym ci dał usłyszeć słowo Boże”. Potem Samuel wziął flakon z olejkiem i wylał mu na głowę, i pocałowawszy go, rzekł: „Czyż to nie dlatego, że Jehowa namaścił cię na wodza nad swoim dziedzictwem? 1 Samuela 10:9 (...)A gdy tylko obrócił ramię, by odejść od Samuela, Bóg zaczął przemieniać jego serce w inne;(...) 1 Samuela 16:14 (...)A duch Jehowy opuścił Saula, natomiast trwożył go jakiś zły duch od Jehowy. 17, 18. (a) Jakiej nagrody spodziewa się zdecydowana większość dzisiejszych sług Bożych? ( Jakie pytania rozważymy w następnym artykule? Hebrajczyków 11:10 Oczekiwał bowiem miasta mającego rzeczywiste fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Objawienie 12:17 I smok srodze się rozgniewał na niewiastę, i odszedł, aby toczyć wojnę z pozostałymi z jej potomstwa, którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się świadczeniem o Jezusie. Odpowiedź 17, 18. a. Nie wiem jakiej nagrody spodziewa się większość sług Bożych, ale większość znanych mi Świadków Jehowy spodziewa się w przyszłości żyć w raju na ziemi. Oczekiwania nasze mogą się rozminąć z rzeczywistością. W liście do Hebrajczyków napisano, że pan Abraham oczekiwał miasta mającego rzeczywiste fundamenty, ale umarł jako koczownik. b. „Jak zatem osoby z nadzieją ziemską winny postrzegać kogoś, kto twierdzi, że ma nadzieję niebiańską? Jak powinieneś zareagować, gdy ktoś w twoim zborze zacznie spożywać emblematy podczas Wieczerzy Pańskiej? Czy powinieneś czuć się zaniepokojony rosnącą liczbą tych, którzy mówią, że otrzymali powołanie niebiańskie?” CO O NAMASZCZENIU MÓWIĄ PONIŻSZE WERSETY? 2 Koryntian 1:21, 22 Ale tym, który gwarantuje, że wy i my należymy do Chrystusa, i który nas namaścił, jest Bóg. On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha — zadatek tego, co ma przyjść. Werset ten mówi nam o tym, że Bóg jest tym, który namaszcza i On najlepiej wie kogo namaścił. 2 Piotra 1:10, 11 Dlatego, bracia, tym bardziej róbcie wszystko, co możecie, aby utwierdzić swe powołanie i wybranie, bo jeśli będziecie to czynić, na pewno nie upadniecie. Tak bowiem zostanie wam szczodrze udostępnione wejście do wiecznotrwałego królestwa naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa. Werset ten mówi nam, że samo namaszczenie bez działania o niczym nie świadczy. Że się powinno robić wszystko co tylko możliwe, by potwierdzić uczynkami swoje powołanie. Rzymian 8:15, 16 Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, na nowo wzbudzającego bojaźń, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego to ducha wołamy: „Abba, Ojcze!” Tenże duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wersety te mówią, że duch Boży uwalnia nas od Bojaźni przed Bogiem. Temat Bojaźni Bożej jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6637-ba%C4%87-si%C4%99-boga-czy-te%C5%BC-nie/ 1 Jana 2:20, 27 A wy macie namaszczenie od świętego; wszyscy macie wiedzę. A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, pozostawajcie w jedności z nim. Werset ten informuje nas o tym, że ludzie namaszczeni duchem mają wiedzę i nie powinni dlatego robić żadnych błędów teologicznych. A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania? Znacie może osobiście kogoś namaszczonego Duchem Świętym?
 11. Niech cię pobudza „wspaniałomyślny dar” Boży - strażnica do studium. http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016043 „Dzięki niech będą Bogu za jego nieopisany wspaniałomyślny dar” (2 KOR. 9:15). 1, 2. (a) Co obejmuje „nieopisany wspaniałomyślny dar” Boży? ( Jakie pytania rozważymy w tym artykule? Jana 3:16 „Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. 2 Koryntian 1:20 Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za jego sprawą stały się „Tak”. Dlatego też przez niego mówi się Bogu „Amen” na chwałę przez nas. Odpowiedź 1, 2. a. Dla mnie wspaniałomyślnym darem jest dar życia. Fakt, że istniejemy. b. Jak otrzymanie takiego daru powinno na nas wpłynąć? Do jakich praktycznych działań powinien nas on skłonić podczas przygotowań do Pamiątki śmierci Chrystusa, którą będziemy obchodzić w środę 23 marca 2016 roku? WYJĄTKOWY DAR OD BOGA 3, 4. (a) Co czujesz, gdy ktoś daje ci prezent? ( W jaki sposób wyjątkowy dar mógłby zmienić twoje życie? Odpowiedź 3, 4. a. Jeżeli ktoś daje mi prezent czuję się wdzięczny, jeżeli jest to prezent, który akceptuję. Przypomniało mi się, że kiedyś w prezencie dostałem wino, które zostało we mnie wmuszone. Nie wiedziałem co z nim zrobić. Dać komuś truciznę się nie godzi. Wyrzuciłem je do kosza. b. Dar może zmienić życie na lepsze lub na gorsze – wyjątkowy dar może to zrobić skutecznie. 5. Pod jakim względem Boży dar w postaci okupu przewyższa każdy inny? 1 Koryntian 15:22 Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Odpowiedź 5. Z biblii można wywnioskować, że dar dany przez szanownego pana Jehoszua (Jezusa) został dany raz na zawsze za wszystkich ludzi. 6. (a) Jakich błogosławieństw wynikających z daru Jehowy wypatrujesz? ( Wymień trzy rzeczy, do których będzie nas pobudzać ten dar. Izajasza 33:24 I żaden mieszkaniec nie powie: „Jestem chory”. Lud mieszkający w tej krainie dostąpi odpuszczenia winy. Izajasza 35:5, 6 W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło. Bo wody wytrysną na pustkowiu oraz potoki na pustynnej równinie. Jana 5:28, 29 Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu. Odpowiedź 6. a. Jedną z obietnic Boga Biblii jest lepszy świat bez wad. Myślę, że od jego wypatrywania lepsze jest staranie się by żyć tak by zmieniać się na lepsze. Zmieniając siebie sprawiamy, że świat staje się lepszy. b. „Ale powstaje pytanie: Do czego będzie nas pobudzać miłość Boża? Przeanalizujmy, jak pod jej wpływem powinniśmy: 1) dokładnie podążać śladami Chrystusa, 2) okazywać miłość braciom i 3) przebaczać innym z serca.” PRZYMUSZA NAS MIŁOŚĆ CHRYSTUSA’ 7, 8. Jak powinniśmy się zapatrywać na miłość Chrystusa i do czego powinna nas ona pobudzać? 2 Koryntian 5:14, 15 Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. 1 Jana 2:6 Kto mówi, że pozostaje z nim w jedności, ten również ma obowiązek sam chodzić tak, jak on chodził. 1 Piotra 2:21 Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami. Jana 14:21 Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A tego, kto mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go umiłuję, i wyraźnie mu się pokażę”. 1 Jana 5:3 Bo miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe, Odpowiedź 7, 8. Miłość szanownego pana Jehoszua (Jezusa) to cierpienia, które dla chrześcijan powinny być pożądane. Szczęście chrześcijan jest odwrotnie proporcjonalne od zaznawanych przyjemności. Im więcej nieszczęść spotyka chrześcijan, tym są szczęśliwsi. Prześladowania chrześcijan i ich męczeńska śmierć jest powodem do szczęścia, radości, śmiechu. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6578-prze%C5%9Bladowania-chrze%C5%9Bcijan-i-ich-m%C4%99cze%C5%84ska-%C5%9Bmier%C4%87-powodem-do-szcz%C4%99%C5%9Bcia-rado%C5%9Bci-%C5%9Bmiechu/ 9. Pod jaką presją się znajdujemy? Rzymian 12:2 I już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą. 1 Jana 2:15-17 Nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości do Ojca; ponieważ wszystko na świecie — pragnienie ciała i pragnienie oczu, i popisywanie się swymi środkami do życia — nie pochodzi od Ojca, lecz pochodzi od świata. Ponadto świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki. Odpowiedź 9. Chrześcijanie i nie tylko, znajdujemy się pod wpływem różnych czasami wykluczających się idei. 10. Jakie pytania możemy sobie zadać w okresie tegorocznej Pamiątki i do czego mogą nas skłonić odpowiedzi? 1 Tymoteusza 2:9, 10 Podobnie pragnę, by kobiety ozdabiały się schludnym ubiorem, ze skromnością i trzeźwością umysłu, nie różnymi stylami splatania włosów i złotem lub perłami albo bardzo kosztownym strojem, lecz tak, jak przystoi kobietom utrzymującym, iż boją się Boga, mianowicie dobrymi uczynkami. Odpowiedź 10. Myślę, że podczas tegorocznej pamiątki chrześcijanie mogą na przykład zastanowić się dlaczego starają się obchodzić święto pamiątki 14 Nisan, a nie 16, tak jak szanowny pan Jehoszua (Jezus)? Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7132-czy-uroczysta-wieczerza-upami%C4%99tniaj%C4%85ca-pana-jehoszua-jezusa-powinna-by%C4%87-obchodzona-14-nisan/ 11. (a) Jak miłość do Jehowy i Jezusa motywuje nas do działalności kaznodziejskiej? ( Jak nasza miłość może nas pobudzić do pomagania innym w zborze? Mateusza 28:19, 20 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Odpowiedź 11. a. Chrześcijanie są zobligowani do naśladowania pana Jehoszua (Jezusa), a mnie wdzięczność za dar życia motywuje do jak najlepszego jego wykorzystania. b. Jeżeli widzimy kogoś w potrzebie jesteśmy zobligowani do pomocy. MAMY OBOWIĄZEK MIŁOWAĆ SIĘ NAWZAJEM 12. Do czego pobudza nas miłość Boża? 1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość, że on wydał za nas swą duszę; i my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci. Odpowiedź 12. Miłość do Boga może nas pobudzić do poświęcenia swojego życia dla dobra innych ludzi. 13. Jaki przykład pod względem miłowania innych dał Jezus? Mateusza 11:4, 5 Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: „Idźcie i opowiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi znowu widzą, a kulawi chodzą, trędowaci dostępują oczyszczenia, a głusi słyszą; i umarli są wskrzeszani, a biednym jest oznajmiana dobra nowina; Mateusza 20:28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i dać swoją duszę jako okup w zamian za wielu”. Odpowiedź 13. Szanowny pan Jehoszua (Jezus) oddał życie za ludzkość, chociaż ofiara ta bywa różnie oceniana. Niektórzy myślą, że jest on Demonem zwodzącym ludzi. Temat ten jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/5333-czy-pan-jezus-zwi%C3%B3d%C5%82-ludzi-po-to-by-zatraci%C4%87-ich-w-piekle/ 14. Jak możesz pokazać braciom, że ich kochasz? Łukasza 14:12-14 Następnie odezwał się też do człowieka, który go zaprosił: „Kiedy wydajesz obiad lub wieczerzę, nie zwołuj swych przyjaciół ani swych braci, ani swych krewnych, ani bogatych sąsiadów. Może i oni kiedyś by cię za to zaprosili i stałoby się to dla ciebie odpłatą. Ale gdy wydajesz ucztę, zaproś biednych, ułomnych, kulawych, ślepych, a będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają ci czym odpłacić. Ty bowiem otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu prawych”. Odpowiedź 14. Miłość możemy okazywać dobrą myślą, dobrym słowem i dobrym uczynkiem. OKAZUJ MIŁOSIERDZIE BRACIOM I SIOSTROM 15. Jaki fakt powinniśmy uznawać? Odpowiedź 15. Powinniśmy uznawać fakt, że okup został złożony za wszystkich ludzi. Nad wartością tego okupu zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6494-okup-ze-%C5%9Bmierci-szanownego-pana-jezusa-jak%C4%85-ma-warto%C5%9B%C4%87/ 16, 17. (a) Czego powinniśmy się nauczyć z przypowieści Jezusa o królu i jego niewolnikach? ( Na co jesteś zdecydowany po przeanalizowaniu tej przypowieści? Mateusza 18:23-35 „Dlatego królestwo niebios stało się podobne do człowieka, króla, który chciał dokonać obrachunku ze swymi niewolnikami. Gdy zaczął go dokonywać, wprowadzono tego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów [= 60 000 000 denarów]. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan rozkazał go sprzedać, a także jego żonę i dzieci oraz wszystko, co miał, i dokonać spłaty. Toteż niewolnik upadł i zaczął składać mu hołd, mówiąc: ‚Bądź cierpliwy wobec mnie, a na pewno spłacę ci wszystko’. Wtedy pan owego niewolnika, zdjęty litością, wypuścił go i umorzył mu dług. Ale niewolnik ten wyszedł i napotkał jednego ze swych współniewolników, który był mu winien sto denarów; i chwyciwszy go, zaczął go dusić, mówiąc: ‚Spłać, coś winien’. Toteż jego współniewolnik upadł i zaczął go upraszać, mówiąc: ‚Bądź wobec mnie cierpliwy, a na pewno ci spłacę’. On jednak nie chciał, ale odszedł i kazał go wtrącić do więzienia, aż spłaci, co był winien. Kiedy więc jego współniewolnicy ujrzeli, co się stało, bardzo się zasmucili i poszli, i wyjaśnili swemu panu wszystko, co się zdarzyło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział do niego: ‚Niegodziwy niewolniku, umorzyłem ci cały ten dług, gdy mnie upraszałeś. Czy i ty nie powinieneś był się zmiłować nad swym współniewolnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?’ Po czym jego pan, srodze rozgniewany, wydał go dozorcom więziennym, aż spłaci wszystko, co był winien. Podobnie mój Ojciec niebiański obejdzie się też z wami, jeśli z serc waszych nie przebaczycie każdy swemu bratu”. Mateusza 6:14, 15 „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich wykroczenia, to wasz Ojciec niebiański i wam przebaczy; jeśli zaś nie przebaczycie ludziom ich wykroczeń, to wasz Ojciec także nie przebaczy waszych wykroczeń. Odpowiedź 16, 17. a. Przypowieść o niewolnikach uczy mnie tego by być chętnym do wybaczania. b. Po przeanalizowaniu tej przypowieści postaram się spoglądać przychylniej na moich dłużników. 18. Jak miłość Boża pomogła pewnej siostrze radzić sobie z przejawami niedoskonałości współchrześcijanki? Kolosan 3:13, 14 Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy. A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności. Efezjan 4:32 Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył. Odpowiedź 18. W akapicie podano przykład siostry, która tolerowała różne humory swojej znajomej. Moją uwagę zwrócił jednak przypis do tego akapitu: (akapit 18) Niektóre imiona zostały zmienione. Wynika z niego, że redaktor, czy też redaktorzy tego akapitu zdecydowali się imiona prawdziwe zastąpić fałszywymi. Moim zdaniem to jest zła praktyka. Jeżeli z jakichś względów nie chce się podać imion, to można je opuścić, albo przykładu w ogóle nie podawać. W ten sposób rodzi się kłamstwo, a to ciężki grzech, który jest analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6831-k%C5%82amstwo-%E2%80%93-grzech-przeciwko-prawdzie/ 19. Do czego pobudzi cię „nieopisany wspaniałomyślny dar” Boży? Odpowiedź 19. Dar życia pobudza mnie do jak najlepszego jego wykorzystania. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Do czego nas skłania miłość Chrystusa? Miłość Chrystusa do ludzi składa mnie do miłości do Niego oraz chrześcijan. Jak miłość Boża pobudza nas do miłowania braci? Miłość pobudza mnie do dobrych myśli, słów i czynów. Dlaczego Boże przebaczenie powinno nas skłaniać do przebaczania braciom? Wszyscy jesteśmy omylni. Świadomość tego skłania mnie do tego by nie oczekiwać od innych ludzi doskonałości i chętnie im wybaczać. A Wy szanowni Forumowicze, jakbyście odpowiedzieli na zadanie pytania.
 12. Bądź zdecydowany ‛trwać w miłości braterskiej’! Strażnica do studium. Całość materiału jest dostępna tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2016042 „Wasza miłość braterska niech trwa” (HEBR. 13:1). 1, 2. Dlaczego Paweł napisał list do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego? 2 Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji odwrócili się ode mnie. (...) Odpowiedź 1, 2. To czy apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków jest dyskusyjna. List ten jest anonimowy. Temat - Biblia – kto jest autorem nie podpisanych ksiąg biblijnych jest już analizowany tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6520-kto-jest-autorem-ksi%C4%85g-biblijnych-kt%C3%B3re-nie-zosta%C5%82y-podpisane/ Jeżeli go pisał szanowny pan apostoł Paweł to przyczyną tego mógł być fakt, że uciekł do Rzymu, w Azji bowiem wszyscy w okręgu Azji odwrócili się od Niego i osobiście mógł się bać tam pojawić: 2 Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji odwrócili się ode mnie. (…) Kwestię pana Pawła analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/1458-pawel-kim-jest-ta-postac-i-jaka-role-odegrala-w-chrzescijanstwie/ A nad jego zdrowiem psychicznym zastanawiamy się tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6592-szanowny-pan-aposto%C5%82-pawe%C5%82-kwestia-jego-zdrowia-psychicznego/ 3. Dlaczego List do Hebrajczyków powinien nas interesować? Odpowiedź 3. List do Hebrajczyków powinien nas interesować dlatego, że jest częścią Biblii, księgi, która wywiera wielki wpływ na życie ludzi na ziemi. Szerzej myśl tę rozwinąłem tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6772-biblia-%E2%80%93-dlaczego-warto-j%C4%85-poznawa%C4%87/ Oprócz tego w liście tym znajdziemy wiele praktycznych rad, które mogą nam pomóc w rozwoju swojej osobowości. 4. Jak brzmi myśl przewodnia na rok 2016 i dlaczego jest stosowna? „Wasza miłość braterska niech trwa” Odpowiedź 4. Myśl przewodnia na rok 2016 dla Świadków Jehowy dotyczy trwania miłości braterskiej. Moim zdaniem może ona być nie stosowna bo pomija ona kobiety. Myślę, że lepiej by było gdyby była w niej również poruszona miłość siostrzana, ale chrześcijanie tacy właśnie są. O roli kobiet w chrześcijaństwie dyskutujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/6206-czy-kobieta-w-chrze%C5%9Bcija%C5%84stwie-jest-podgatunkiem-cz%C5%82owieka-gorszym-od-m%C4%99%C5%BCczyzny/ CZYM JEST MIŁOŚĆ BRATERSKA? 5. Czym jest miłość braterska? Mateusza 23:8 Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi. Rzymian 12:10 W miłości braterskiej żywcie jedni do drugich tkliwe uczucie. Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Odpowiedź 5. Miłość braterska w Biblii jest to miłość pomiędzy chrześcijanami. 6. Kogo chrześcijanin powinien uważać za brata? Rzymian 10:12 Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 1 Tesaloniczan 4:9 A jeśli chodzi o miłość braterską, nie potrzebujecie, żebyśmy wam pisali, gdyż sami jesteście przez Boga uczeni miłować się wzajemnie Odpowiedź 6. Chrześcijanie powinni uważać za brata swoich współwyznawców płci męskiej. DLACZEGO TRZEBA TRWAĆ W MIŁOŚCI BRATERSKIEJ? 7. (a) Głównie z jakiego powodu mamy okazywać miłość braterską? ( Dlaczego jeszcze musimy umacniać wzajemną miłość? 1 Jana 4:7 Umiłowani, dalej miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i Boga poznaje. 1 Jana 4:20, 21 Jeżeli ktoś twierdzi: „Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział. A mamy od niego to przykazanie, że kto miłuje Boga, powinien miłować również swego brata. Odpowiedź 7. a. Miłość braterska jest częścią miłości, i dlatego powinna być rozwijana. b. Miłość do każdego jest ważna i można ją doskonalić zawsze. 8. Co powinniśmy robić już teraz, zanim rozpocznie się wielki ucisk? Marka 13:19 bo owe dni będą dniami takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż do tego czasu i nigdy więcej nie będzie. Objawienie 7:1-3 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, trzymających mocno cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca i mającego pieczęć Boga żywego; i donośnym głosem zawołał do czterech aniołów, którym dano czynić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy niewolników Boga naszego na ich czołach”. Izajasza 26:20 „Idź, mój ludu, wejdź do swych wewnętrznych komnat i zamknij za sobą drzwi. Schowaj się tylko na chwilę, aż przeminie potępienie. Hebrajczyków 10:24, 25 I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia. Odpowiedź 8. Ludzie powinni być przygotowani na najgorsze bo być może właśnie się rozpoczyna wielki ucisk przepowiedziany w Biblii. 9. (a) W jakich sytuacjach możemy obecnie dowodzić miłości braterskiej? ( Podaj przykłady, jak słudzy Jehowy okazują taką miłość. Mateusza 24:12 a z powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie. Odpowiedź 9. a. Każda sytuacja jest dobra do okazania miłości braterskie. b. Świadkowie Jehowy pomagają sobie w razie kataklizmów. JAK MOŻEMY TRWAĆ W MIŁOŚCI BRATERSKIEJ? 10. Co teraz przeanalizujemy? Co pomimo dotykających nas problemów możemy robić, żeby trwać w miłości braterskiej? Jak możemy jej dowodzić? Apostoł Paweł po udzieleniu zachęty, by ‛nasza miłość braterska trwała’, podał kilka sposobów, na jakie chrześcijanie mogą to robić. Rozważmy sześć z nich. Odpowiedź 10. Co pomimo dotykających nas problemów możemy robić, żeby trwać w miłości braterskiej? Jak możemy jej dowodzić? Apostoł Paweł po udzieleniu zachęty, by ‛nasza miłość braterska trwała’, podał kilka sposobów, na jakie chrześcijanie mogą to robić. Rozważmy sześć z nich. 11, 12. Co to znaczy okazywać gościnność? Hebrajczyków 13:2 Nie zapominajcie o gościnności, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc, podejmowali aniołów. Odpowiedź 11, 12. Gościnność to troska o gości – w dzisiejszych czasach kraje Europy mają wielką próbę gościnności bi przybyło do nich wielu gości z biednych krajów, z których część jest ogarniętych wojną. 13, 14. Jak możemy ‛pamiętać o tych, którzy są w więzach więziennych’? Hebrajczyków 13:3 Pamiętajcie o tych, którzy są w więzach więziennych, jak gdybyście sami zostali z nimi związani, a także o poniewieranych, bo i wy jeszcze jesteście w ciele. Hebrajczyków 10:34 Zarówno bowiem wyraziliście współczucie dla uwięzionych, jak i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą. Hebrajczyków 13:18, 19 Módlcie się za nas, gdyż ufamy, że mamy uczciwe sumienie, bo we wszystkim pragniemy postępować uczciwie. Tym bardziej jednak usilnie was zachęcam, byście to czynili, żebym prędzej został wam przywrócony. Odpowiedź 13, 14. Pamiętać o więźniach możemy jeżeli to możliwe to odwiedzając ich, dostarczając paczki a oprócz tego zawsze można się modlić za więźniów. 15. Jak możemy dowodzić, że szanujemy swoje małżeństwo? Hebrajczyków 13:4 Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 1 Tesaloniczan 4:3-8 Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty; aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku, nie w zachłannej żądzy seksualnej, jaką też pałają narody, nie znające Boga — aby w tej sprawie nikt nie posuwał się do szkodzenia i nie wkraczał w prawa swego brata, bo przecież Jehowa wymierza karę za to wszystko, jak wam przedtem powiedzieliśmy, a także daliśmy dokładne świadectwo. Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem. Kto więc okazuje lekceważenie, ten lekceważy nie człowieka, lecz Boga, który wam udziela swego ducha świętego. Mateusza 5:28 Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Odpowiedź 15. Dowodzić szacunek małżeński możemy dobrymi pragnieniami i myślami, i takimi samymi gestami, minami, słowami i przede wszystkim uczynkami. 16. Jak zadowolenie pomaga okazywać miłość braterską? Hebrajczyków 13:5 Prowadźcie życie wolne od umiłowania pieniędzy, zadowalając się tym, co jest obecnie. On bowiem powiedział: „Nie pozostawię cię ani nie opuszczę”. 1 Tymoteusza 6:6-8 Oczywiście, jest ono źródłem wielkiego zysku — owo zbożne oddanie wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Bo nic nie przynieśliśmy na świat, nic też nie możemy wynieść. Mając więc wyżywienie i odzież oraz schronienie, będziemy z tego zadowoleni. 1 Tymoteusza 6:17-19 Nakazuj tym, którzy są bogaci w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego mniemania o sobie i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku; żeby pracowali nad tym, co dobre, byli bogaci w szlachetne uczynki, hojni, gotowi się dzielić, niezawodnie zaskarbiając sobie wspaniały fundament na przyszłość, aby móc się mocno uchwycić rzeczywistego życia. Odpowiedź 16. Człowiek zadowolony ma więcej energii do działania co przekłada się na miłość braterską. 17. Jak otucha pomaga nam przejawiać miłość braterską? Hebrajczyków 13:6 Możemy więc być pełni otuchy i mówić: „Jehowa jest moim wspomożycielem; nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek?” 1 Tesaloniczan 5:14, 15 Ponadto usilnie was zachęcamy, bracia: napominajcie nieporządnych, pocieszajcie swą mową dusze przygnębione, wspierajcie słabych, wobec wszystkich bądźcie wielkodusznie cierpliwi. Baczcie, żeby nikt nie oddawał nikomu krzywdą za krzywdę, ale zawsze zabiegajcie o to, co dobre — jeden dla drugiego, a także dla wszystkich innych. Łukasza 21:25-28 „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą. Ale gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze wyzwolenie”. Odpowiedź 17. Otucha czyli optymizm również jest pomocny w miłości bo dodaje sił. 18. Jak możemy umacniać miłość braterską do starszych zboru? Hebrajczyków 13:7 Pamiętajcie o tych, którzy wśród was przewodzą i którzy wam oznajmili słowo Boże, a rozważając wynik ich postępowania, naśladujcie ich wiarę. Hebrajczyków 13:17 Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. 1 Tesaloniczan 5:13 i żebyście z uwagi na ich pracę darzyli ich w miłości bardziej niż nadzwyczajnymi względami. Bądźcie wobec siebie nawzajem usposobieni pokojowo. Odpowiedź 18. Umacniać miłość braterską ze starszymi zboru możemy umacniać poprzez chętną współpracę i wyrazy wdzięczności za ich trud. CZYŃMY TO W JESZCZE PEŁNIEJSZEJ MIERZE 19, 20. Jak możemy okazywać miłość braterską w większej mierze? 1 Tesaloniczan 4:9, 10 A jeśli chodzi o miłość braterską, nie potrzebujecie, żebyśmy wam pisali, gdyż sami jesteście przez Boga uczeni miłować się wzajemnie i rzeczywiście to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Usilnie was jednak zachęcamy, bracia, żebyście dalej czynili to w jeszcze pełniejszej mierze Hebrajczyków 13:1 Wasza miłość braterska niech trwa. Odpowiedź 19, 20. Miłość można stale doskonalić na przykład pracując nad owocami ducha: Galatów 5:22, 23 (...)Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo. JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ? Czym jest miłość braterska? Miłość braterska jest to miłość pomiędzy chrześcijanami płci męskiej. Dlaczego to takie ważne, by wciąż przejawiać miłość braterską? Miłość braterską jest jednym z elementów miłość i dlatego warto ją rozwijać. Jak możemy okazywać miłość braterską? Miłość możemy okazywać dobrymi myślami, pragnieniami, marzeniami, gestami, minami, słowami i czynami. Szerzej temat miłości również na podstawie Strażnicy analizujemy tutaj: https://watchtower-forum.pl/topic/7067-czy-%E2%80%9Bmi%C5%82ujesz-swego-bli%C5%BAniego-jak-samego-siebie%E2%80%99-studium-stra%C5%BCnicy/ A Wy szanowni Forumowicze jakbyście odpowiedzieli na zadane pytania?